Полтавська Обласна Універсальна Наукова бібліотека імені І.П.Котляревського Полтавська Обласна Універсальна Наукова
бібліотека імені І. П. Котляревського
бібліотека
  

Пошук по електронному каталогу

Сенсорний інтерфейс
Тел.: (0532) 52-17-83
Тел./факс: 56-99-30

Усі контакти
Головна

Про бібліотеку

Історична довідка

Запис до бібліотеки

Правила користування

Структура бібліотеки

Контактна інформація

Бібліотека у ЗМІ

Новини
Анонси

План заходів

Поточний місяць

Архів

Хроніка подій

Виставки

Масові заходи

Нові надходження
Ресурси бібліотеки

Каталоги і картотеки

Електронний каталог

Віртуальні виставки

Бібліотека вдячна

Видання бібліотеки

Бібліографічні

Інформаційні

Краєзнавчі

Методичні

Наукові та практичні доробки наших співробітників

Послуги бібліотеки

Основні послуги

Додаткові послуги

Віртуальна довідка

Програми та проекти

Отримай безоплатну правову допомогу

Пункт Доступу Громадян до офіційної інформації
(Програма Сприяння Парламенту ІІ)

Інтернет для читачів публічних бібліотек

Вікно в Америку

Ресурси бібліотек у боротьбі з корупцією

Бібліотеки - мости до е-урядування


ДРУГИЙ ПОЛТАВСЬКИЙ МІСЦЕВИЙ ЦЕНТР З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ


ЯК ОТРИМАТИ БЕЗОПЛАТНУ ПРАВОВУ ДОПОМОГУ?

Правова допомога — це надання правових послуг, спрямованих на забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина, захисту цих прав і свобод, їх відновлення у разі порушення.

З 1 липня 2015 року по всій Україні розпочали роботу 100 місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, які надають допомогу соціально вразливим категоріям громадян.

Організацію надання БВПД в Полтавській області забезпечують:
 • Перший полтавський місцевий центр з надання БВПД;
 • Другий полтавський місцевий центр з надання БВПД;
 • Кременчуцький місцевий центр з надання БВПД;
 • Лубенський місцевий центр з надання БВПД;
 • та 23 бюро правової допомоги на рівні територіальних громад.


Існують два види безоплатної правової допомоги:

 • безоплатна первинна правова допомога
 • безоплатна вторинна правова допомога

Безоплатна первинна правова допомога (БППД) включає такі види правових послуг:
⦁    надання правової інформації;
⦁    надання консультацій і роз’яснень з правових питань;
⦁    складення заяв, скарг, інших документів правового характеру (крім процесуальних);
⦁    надання особі допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Безоплатна вторинна правова допомога (БВПД) включає такі види правових послуг:
⦁    захист;
⦁   здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на таку допомогу в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;
⦁    складення документів процесуального характеру.

ПЕРВИННУ правову допомогу можуть отримати усі особи, які перебувають під юрисдикцією України

 • Якщо ви маєте питання юридичного характеру
 • Якщо ваше питання потребує судового розгляду
 • Якщо ви потребуєте допомоги адвоката
 • Ви маєте право звернутись до місцевого центру правової допомоги

 
Право на ВТОРИННУ правову допомогу мають наступні категорії осіб:
1) особи, в яких середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а також інваліди, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб;
2) внутрішньо переміщені особи;
3) діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, діти, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів;
4) громадяни України, які звернулися із заявою про взяття їх на облік як внутрішньо переміщених осіб, - на правові, з питань, пов’язаних з отриманням довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, до моменту отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
5) особи, на яких поширюється дія Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»;
6) ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань;
7) особи, які перебувають під юрисдикцією України і звернулися для отримання статусу особи, на яку поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», -  до моменту прийняття рішення про надання такого статусу;
8) особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, - протягом розгляду справи в суді;
9) особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку, - протягом розгляду справи в суді;
10) особи, реабілітовані відповідно до законодавства України, - стосовно питань, пов’язаних з реабілітацією.

Як отримати безоплатну вторинну правову допомогу? 
За більш детальною інформацією звертайтесь до Другого полтавського місцевого центру з надання безоплатної вторинної допомоги за адресою:
м. Полтава, вул. Європейська, 37/40
або за  тел.: 56-02-88, 0 800 213 103 (єдиний номер контакт-центру системи безоплатної правової допомоги)НОВІ МОЖЛИВОСТІ В РЕЄСТРАЦІЇ ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ

Вiдповiдно до  наказу Міністерства юстиції України вiд 17.06.2016 року N21717/5 «Про затвердження пiлотного проекту у сферi державної реєстрації громадських формувань» (додається), Другий полтавський мiсцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далi - Мiсцевий центр) здiйснюватиме функцiю прийняття та видачi документiв щодо державної реєстрації громадських формувань, як фронт-офiси. Таким чином полегшується доступ громадян до адмiнiстративних послуг.

Вiдповiдно до пункту 2  постанови Кабiнету Міністрів України «Про реформування територiальних органів Міністерства юстиції та розвиток системи надання безоплатної правової допомоги» вiд 11.02.2016 року N299 на вiдповiднi головнi територiальнi управлiння юстиції покладено виконання функцiй з державної реєстрації громадських об’єднань, їx вiдокремлених пiдроздiлiв, громадських об’єднань, що не мають статусу юридичної особи, мiсцевих та первинних професiйних спiлок, їx органiзацiй та об’єднань, структурних утворень полiтичних партiй, регiональних (мiсцевих) творчих спiлок, територiальних осередкiв всеукраїнських творчих спiлок, мiсцевих органiзацiй роботодавцiв та їx об’єднань, з пiдтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання.

Наказом Міністерства юстиції України вiд 09.02.2016 року N359/5 затверджено Порядок державної реєстрацй юридичних осiб, фiзичних осiб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи (далi - Порядок), роздiлом III якого врегульовано особливості проведення державної реєстрації громадських формувань через фронт-офiси.

Порядком передбачено, що державна реєстрація може проводитись за заявою заявника шляхом звернення до фронт-офiсiв, тобто до центрiв надання адмiнiстративних послуг, утворених вiдповiдно до Закону України «Про адмiнiстративнi послуги», що забезпечують прийняття та видачу документiв пiд час державної реєстрацції.

Згiдно з пiлотним проектом у сферi державної реєстрації громадських формувань така ж процедура проходження реєстрації передбачена i шляхом звернення до Мiсцевого центру.

У разi, коли вiдповiдно до Закону державна реєстрація проводиться Міністерством юстиції України та його територiальними органами, уповноважена особа вiдповiдного центру надання адмiнiстративних послуг чи Мiсцевого центру протягом трьох робочих днiв надсилає заяву та оригiнали документiв для державної реєстрації Міністерству юстиції України або його територiальному органу.

Державний реєстратор до моменту надходження таких документiв для державної реєстрації у паперовiй формi використовує електроннi копії оригiналiв документiв для державної реєстрації, виготовленi шляхом сканування, що долученi до вiдповiдної заяви.

Документи, що потребують усунення пiдстав для зупинення розгляду документiв, повертаються (видаються, надсилаються поштовим вiдправленням) уповноваженою особою фронт-офісу, що забезпечувала прийняття, зберiгання та видачу документів для державної реєстрації, заявнику не пiзнiше наступного робочого дня з дня надходження вiд заявника заяви про їx повернення за описом, сформованим за допомогою програмних засобiв ведення Єдиного державного реєстру.

У разi вiдмови в державнiй реєстрації уповноважена особа фронт-офiсу чи Мiсцевого центру, що забезпечувала прийняття та зберiгання документiв для державної реєстрації, повертає (видає, надсилає поштовим вiдправленням) документи, поданi для державної реєстрації (крім документа про сплату адмiнiстративного збору), заявнику вiдповiдно до Порядку, крім випадкiв, коли такі документи надсилалися Міністерству юстиції України або його територiальному органу.

Таким чином, законодавством у сферi державної реєстрації врегульовано питання державної реєстрації громадських формувань за участю центрiв надання адмiнiстративних послуг та Мiсцевих центрiв. У Полтавськiй областi дiє чотири Мiсцевi центри - два у м. Полтавi, та по одному у містах Кременчук i Лубни. Повноваження цих Мiсцевих центрiв поширюються на навколишнi райони.

Враховуючи викладене, для подання заяви щодо проведення державної реєстрації громадських формувань слiд звертатись до фронт-офiсiв - тобто до Мiсцевих центрiв чи до центрiв надання адмiнiстративних послуг, утворених вiдповiдно до Закону України «Про адмiнiстративнi послуги».

В разi отримання iнформацiї щодо реєстрації громадських формувань та виникнення питань правового характеру кожен може звернутися до Другого полтавського мiсцевого центру з надання БВПДза адресою: 36011, м. Полтава, вул. Європейська, 37/40 тел. 56-02-88,0-800-213-103 (гаряча лiнiя, безкоштовно зi стацiонарних i мобiльних телефонiв).

Режим роботи:
Понеділок-четвер: 9.00 – 19.00
П’ятниця, неділя: 10.00 – 18.00
Вихідний: субота

Санітарний день: останній понеділок кожного місяця
Наша адреса:
36020 м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 17
2009 © ПОУНБ ім. І.П.Котляревського