Полтавська Обласна Універсальна Наукова бібліотека імені І.П.Котляревського

Пам’яті І. П. Котляревського:
віртуальний проєкт
Полтавська Обласна Універсальна Наукова
бібліотека імені І. П. Котляревського
бібліотека
  

Електронний каталог (Архівна версія)

Електронна доставка документів

Віртуальна довідка
Тел.: (0532) 52-17-83
Тел./факс: 56-99-30

Контакти
Ми на мапі
Головна

НОВИНИ
АНОНСИ

Про бібліотекуІсторична довідка

Запис до бібліотеки

Правила користування

Структура бібліотеки

Контактна інформація

Бібліотека у ЗМІ

План заходівПоточний місяць

Архів

Хроніка подій

Виставки

Масові заходи

Ресурси бібліотекиКаталоги і картотеки

Електронний каталог

Зведений каталог

Бібліотека вдячна

Видання бібліотеки

Бібліографічні видання

Видання відділу інформації з питань культури і мистецтва

Видання відділу краєзнавства

Методичні матеріали

Наукові та практичні доробки наших співробітників

Послуги бібліотекиКористування бібліотекою

Ксерокопіювання та сканування документів

Електронна доставка документів

Визначення індексів УДК та авторського знаку

Віртуальна довідка

Програми та проекти

Отримай безоплатну правову допомогу

Інтернет для читачів публічних бібліотек

Вікно в Америку

Регіональний тренінговий центр

Бібліотеки - мости до е-урядування

Ресурси бібліотек у боротьбі з корупцією

Бiблiотечному фахiвцюНормативні документи

Методична діяльність

Бібліотеки світу

Бібліотеки України

Бібліотеки області

Полтавщина

Регіональні краєзнавчі ресурси

Полтавщина туристична

Видатні родини Полтавщини

Видатні люди Полтавщини

Літературно-мистецькі премії

Бібліотеки Полтавщини на сторінках обласних газет

Державні закупівлі   
Інформація для внутрішньо переміщених осіб   
 

Полтавіка

Полтава Історична


Безоплатна правова допомога

ІСТОРІЯ ПОЛТАВИ Сайт Бориса Тристанова


Передмова

Зростання цін на енергоносії, вичерпність запасів традиційних видів палива та проблеми екологічного забруднення навколишнього середовища ставлять перед суспільством актуальне питання пошуку альтернативних джерел енергії. В більшості розвинених країн, зокрема США, Німеччині, Іспанії, Швеції, Данії, Японії в першій половині XXI століття частка відновлюваної енергетики в загальному енергобалансі становитиме 20-50%.
Україна не залишилась осторонь сучасних процесів в енергетиці. Наразі, в нашій країні з кожним роком набирає обертів процес використання альтернативних видів енергії.
Енергетичною стратегію України до 2030 року визначено, що освоєння альтернативних джерел енергії слід розглядати як важливий фактор підвищення рівня енергетичної безпеки та зниження антропогенного впливу енергетики на довкілля.
Розвиток альтернативної енергетики до рівня, визначеного в Енергетичній стратегії України, підвищить енергетичну та економічну незалежність нашої країни, зменшить імпортозалежність від поставок традиційних енергоресурсів, зменшить викиди парникових газів в атмосферу, сприятиме збереженню довкілля, знизить енергоємність внутрішнього валового продукту.
Рекомендаційний бібліографічний список літератури «Альтернативні джерела енергії: ефективність та безпека» пропонує ознайомитись з основними напрямками розвитку відновлюваної енергетики в Україні, резервами альтернативного енергетичного комплексу, а також з технологіями і матеріалами для обігріву, охолодження й освітлення будинку за допомогою енергії сонця, вітру та води.
Він складається з передмови та наступних розділів:
- Відновлювальні джерела енергії
- Сонячна енергія
- Енергія вітру
- Біонергетика
- Альтернативна енергія у вашому домі
- Інтернет-ресурси.
У ньому представлені книги, що вийшли друком у 2010-2012 рр. та публікації з періодичних видань фонду Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І. П. Котляревського за 2011-2014 рр. Добір статей завершено у листопаді 2014 року.
Запропонований список літератури адресований інженерно-технічним працівникам, фахівцям, що займаються проектуванням і експлуатацією енергоустановок, науковцям, студентам і всім, хто бажає використати альтернативну енергію в побуті.

Розділ 1. Відновлювальні джерела енергії

1. Про альтернативні джерела енергії : Закон України, від 20 лют. 2003 р. №555-IV // Офіційний вісник України. - 2003. - № 12. - С. 73.

2. Про електроенергетику : Закон України, 16 жовт. 1997 р. №575/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 1. - Ст. 1.

3. Про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" щодо стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії : Закон України, 20 листоп. 2012 р. №5485-VI // Офіційний вісник України. - 2012. - № 93. - С. 115-122.

4. Державна цільова економічна програма енергоефективності на 2010-2015 роки : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 1 берез. 2010 р. №243 // Офіційний вісник України. - 2010. - № 16. - С. 116-119.

5. Про внесення змін до Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки : постанова  Кабінету Міністрів України від 3 верес. 2014 р. №449 // Офіційний вісник України. - 2014. - № 76. - С. 9.

6. Про затвердження порядку видачі, використання та припинення дії гарантії походження електричної енергії для суб’єктів господарювання, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії : постанова Кабінету Міністрів України від 24 лип. 2013 р. №771 // Офіційний вісник України. - 2013. - № 84, ч. 2. - С. 881. - Порядок. Додатки.

7. Про вдосконалення системи розрахунків за електричну енергію з альтернативних джерел енергії : розпорядження  Кабінету Міністрів України від 18 черв. 2014 р. №589-р // Урядовий кур’єр. - 2014. - 26 черв. - С. 14.

8. Альтернативное тепло для ГВС // Аква-терм. - 2014. - № 4. - С. 8-10.

9. Амарандо Г. Альтернативные способы отопления: повышение комфортности или экономия? / Г. Амарандо // Академия гостеприимства. - 2014. - № 1. - С. 84-89.

10. Башинська Ю. І. Особливості регіональних програм з використання відновлювальних джерел енергії / Ю. І. Башинська // Регіональна економіка. - 2014. - № 1. - С. 165-174.

11. Данилова Н. В. Міжнародне стратегічне економічне партнерство України з країнами-членами ЄС на ринку альтернативної енергетики: сутність та напрями / Н. В. Данилова, О. В. Кравченко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2012. - № 4. - С. 57-60.

12. Ильин С. Гибкая фотоника для среды обитания человека / С. Ильин, В. Лучинин // Наноиндустрия. - 2014. - № 4. - С. 44-58. - В рамках гибкой электроники и фотоники сложились направления органических источников освещения, пленок с управляемыми оптическими параметрами, а также гибких солнечных источников энергии.

13. Кривцов В. С. Невичерпна енергія : підруч. для студентів вузів / В. С. Кривцов, О. М. Олейников, О. І. Яковлєв. - Х. : ХАІ, 2010. - Кн. 3 : Альтернативна енергетика. - 621 с.

14. Лавренчук В. А. "Зелені" інвестиції: українські реалії ринку альтернативної енергетики / В. А. Лавренчук // Інвестиції: практика та досвід. - 2012. - № 22. - С. 35-38.

15. Литовченко Ю. К. Модульна установка для перетворення енергії хвиль / Ю. К. Литовченко, М. М. Литовченко // Енергетика та електрифікація. - 2013. - № 9. - С. 44-51.

16. Макаренко П. Н. Эффективность использования возобновляемых источников энергии в агропромышленном комплексе Украины / П. Н. Макаренко, А. С. Дяченко // Інвестиції: практика та досвід. - 2012. - № 8. - С. 70-71.

17. Полищук А. Безопасность объектов альтернативной энергетики, или Почему преступно экономить на экономии / А. Полищук, С. Пономарев // F+S: технологии безопасности и противопожарной защиты. - 2014. - № 4. - С. 44-45.

18. Поліщук О. В. Розвиток альтернативної енергетики в Україні: стан та перспективи розвитку / О. В. Поліщук // Енергетика та електрифікація. - 2013. - № 3. - С. 48-53.

19. Порфирьев Б. Альтернативная энергетика как фактор снижения рисков и модернизации экономики / Б. Порфирьев // Проблемы теории и практики управления. - 2013. - № 5. - С. 8-22.

20. Потапенко О. М. Стратегічні пріоритети розвитку відновлювальної енергетики в Україні / О. М. Потапенко, В. Г. Потапенко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 4. - С. 100-104.

21. Прищенко А. Основные принципы работы промышленных инверторов для солнечных электростанций, работающих параллельно с сетью / А. Прищенко // Радіоаматор-электрик. - 2012. - № 3. - С. 16-18.

22.  Строкаченко О. І. Оцінювання ефективності впровадження відновлюваних джерел енергії / О. І. Строкаченко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2012. - № 3. - С. 103-108.

23.  Тарасов В. О. Незвичайні резерви альтернативного енергетичного комплексу / В. О. Тарасов, В. О. Ручкін, М. М. Добривечер // Науково-технічна інформація. - 2014. - № 3. - С. 51-62.

24. Топливо из воды : [водородное топливо] // Современная АЗС. - 2014. - № 7. - С. 72-74.

25. Штонда Ю. И. Использование альтернативной энергии : Обеспечит автономное энергоснабжение канализационных очистных сооружений / Ю. И. Штонда, Ю. М. Звягинцев, А. Л. Зубко // Міське господарство України. - 2012. - № 3. - С. 26-28.
Розділ 2. Сонячна енергія

26. Безродный М. К. Термодинамическая эффективность теплонасосных схем низкотемпературного отопления с использованием солнечной энергии / М. К. Безродный, Н. А. Притула // Энерготехнологии и ресурсосбережение. - 2013. - № 1. - С. 5-10.

27. Грачев А. Органическая фотовольтаика - завтрашний день солнечной энергетики / А. Грачев // Радиокомпоненты. - 2013. - № 3. - С. 26-28.

28. Казаков Г. В. Архітектура енергоощадних сонячних будинків : навч. посібник для студентів вузів / Г. В. Казаков. - Львів : Львівська політехніка, 2009. - 79 с. : іл.

29. Кравченко А. Солнечные фотоэлектрические электростанции / А. Кравченко, Д. Любас // Электрик. - 2012. - № 7/8. - С. 30-33.

30. Мельник Г. И. Новые технологии получения кремния для солнечной энергетики / Г. И. Мельник, О. Е. Трунина, Е. Б. Трунин // Нанотехнологии: наука и производство. - 2013. - № 3. - С. 83-85.

31. Надеждина О. Солнечная печка / О. Надеждина // Дом. - 2012. - № 1. - С. 22-25. - Отопление домов с помощью гелиосистем. Типовые системы прокладки инженерных коммуникаций с использованием новых технологий.

32. Плеханов С. И. Солнце - это жизнь, а не батарейка / С. И. Плеханов // Химия и жизнь. - 2012. - № 8. - С. 2-5.

33. Прищенко А. Основы применения солнечных панелей для промышленных солнечных электростанций / А. Прищенко // Радіоаматор-электрик. - 2011. - № 12. - С. 18-20.

34. Прищенко А. Принципы проектирования приемников солнечной энергии для солнечных электростанций / А. Прищенко // Радіоаматор-электрик. - 2012. - № 1/2. - С. 20-22.

35. Ратнер В. М. Солнечная электростанция - объект энергосистемы. Электромагнитный фон СЭС и безопасность / В. М. Ратнер, А. С. Кириенко, Ю. Н. Миронюк // Электрические сети и системы. - 2014. - № 4. - С. 53-56.

36. Ратнер В. М. Солнечная электростанция - объект энергосистемы : гелиотехнический потенциал Юга Украины (Одесской, Николаевской, Херсонской областей) / В. М. Ратнер, А. С. Кириенко // Енергетика та електрифікація. - 2013. - № 4. - С. 14-21.

37. Симонов А. Глобальные перспективы развития солнечной энергетики / А. Симонов, Д. Любас // Электрик. - 2013. - № 3. - С. 26-29.

38.   
Симонов А. Преобразование солнечной энергии в электрическую на солнечных электростанциях / А. Симонов, Д. Любас // Электрик. - 2012. - № 6. - С. 6-9.

39.   
Симонов А. Солнечная энергетика Украины / А. Симонов, Д. Любас // Электрик. - 2013. - № 1/2. - С. 30-33.

40.   
Солнечная энергия в системах ГВС: гибридный солнечный коллектор // Сантехника. - 2013. - № 6. - С. 52-55.

41.   
Энергия солнца уже в Украине // Радіоаматор-электрик. - 2011. - № 11. - С. 19. - По оценкам экспертов, к 2050 году потребление энергии в мире вырастет вдвое, в то время как выбросы СО2 должны быть сокращены вдвое. Реальность проста и неумолима: через 40 лет мы будем вынуждены в 4 раза (!) более эффективно использовать нашу энергию, поэтому должны начать предпринимать меры уже сейчас.
Розділ 3. Енергія вітру

42. Буяльский В. Методы повышения эффективности управления ветротурбиной / В. Буяльский // Электрик. - 2013. - № 6. - С. 36-41.

43. Вайс Р. Инверторные модули ветрогенераторов / Р. Вайс, Р. Херрманн, А. Колпаков // Радіоаматор-электрик. - 2011. - № 4. - С. 44-46.

44. Валерия С. Ветер / С. Валерия // Инженер. - 2013. - № 2. - С. 4-5. - Ветер - как источник энергии.

45. Драганов Б. Х. Метод розрахунку аеродинаміки ортогональних вітродвигунів / Б. Х. Драганов, О. М. Адамчук // Науково-технічна інформація. - 2012. - № 2. - С. 36-38.

46. Еременко В. В. Промышленная ветроэнергетика Украины в контексте мировых тенденций: современное состояние и перспективы развития / В. В. Еременко, Е. Ф. Никитенко, В. С. Подгуренко // Енергетика та електрифікація. - 2013. - № 2. - С. 72-76.

47. Кривцов В. С. Невичерпна енергія : підруч. для студентів вузів / В. С. Кривцов, О. М. Олейников, О. І. Яковлєв. - Х. : ХАІ, 2010 :
Кн. 1 : Вітроелектрогенератори. - 396 с.,
Кн. 2 : Вітроенергетика. - 503 с.

48. Литвиненко А. Выжать из ветра максимум... : [о работе ветрогенератора] / А. Литвиненко // Техника - молодежи. - 2013. - № 10. - С. 9-13 ; № 13. - С. 19-20.

49. Любас Д. Ветроэнергетика Украины: потенциал и перспективы развития / Д. Любас // Электрик. - 2013. - № 7/8. - С. 26-29.

50. Міллер Р.-Ф. Спосіб підвищення ефективності роботи вітродвигуна / Р. -Ф. Міллер // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. - 2014. - № 8. - С. 35-38.

51. Медиковський М. О. Застосування динамічного програмування для задачі рівномірного використання вітрових електроустановок / М. О. Медиковський, В. М. Теслюк, О. Б. Шуневич // Технічна електродинаміка. - 2014. - № 4. - С. 135-137.

52. Перельмутер А. В. Башни ветроэнергетических установок мегаваттного класса / А. В. Перельмутер // Промислове будівництво та інженерні споруди. - 2013. - № 1. - С. 33-36.

53. Пискунова Л. А. Вантовый ветрогенератор намечает потеснение альтернативных источников малой энергетики / Л. А. Пискунова // Винахідник і раціоналізатор. - 2012. - № 1. - С. 10-13.

54. Подгуренко В. С. Многовековые традиции Украины в использовании энергии ветра / В. С. Подгуренко, И. В. Степанец, В. Е. Терехов // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. - 2014. - № 5. - С. 40-50.

55. Савостьянов В. Решетчатое крыло - основа перспективных возобновляемых источников электроэнергии / В. Савостьянов // Инженер. - 2013. - № 12. - С. 18-19. - Показана перспектива создания нового класса ветро- и гидроэлектростанций.

56. Савчук Н. Ветроэнергетика. Малая ветроэнергетика на Украине в 2010 году / Н. Савчук // Радіоаматор-электрик. - 2011. - № 9. - С. 25-29. - Производство и ресурсы.

57. Сергеев А. Новые технологии ветроэнергетики и ее перспективы в странах СНГ / А. Сергеев // Электрик. - 2014. - № 6. - С. 26-28 ; № 7/8. - С. 20-22.

58. Twelve West: пример рационального водопользования // Сантехника. - 2013. - № 5. - С. 12-13. - Здание Twelve West в Портленде (США) прежде всего привлекает внимание ветрогенераторами, расположенными на крыше.

59. Шонина Н. А. Ветроэнергетика / Н. А. Шонина // Сантехника. - 2012. - № 2. - С. 14-18.
Розділ 4. Біоенергетика

60. Благутина В. В. Еще одна надежда человечества / В. В. Благутина // Химия и жизнь. - 2012. - № 2. - С. 28-31. - Биотопливо.

61. Долінський А. А. Особливості інноваційного розвитку підприємств на прикладі впровадження новітніх біоенергетичних установок / А. А. Долінський, В. В. Ярмош, Ю. В. Куріс // Енергетика та електрифікація. - 2013. - № 7. - С. 27-32.

62.  Климчук М. М. Розвиток ринку твердого біопалива в Україні / М. М. Климчук // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 2. - С. 143-147.

63. Котина Е. Топливо из опилок и цветущей воды / Е. Котина , Е. Сутоцкая // Химия и жизнь. - 2013. - № 1. - С. 26-27.

64. Маркина Л. Н. Альтернативные жидкие топлива из отходов: преимущества и недостатки / Л. Н. Маркина, М. В. Мирошниченко // Энерготехнологии и ресурсосбережение. - 2013. - № 4. - С. 23-30.

65. Плохих И. Топливо с плантации : (перспективы производства и применения биотоплива) / И. Плохих // Камины и отопление. - 2012. - № 1. - С. 162-168.

66.  Рудько Г. Перспективи видобутку вуглеводневої сировини нетрадиційного типу в Україні / Г. Рудько, В. Ловинюков, В. Григіль // Геолог України. - 2013. - № 3. - С. 101-106.

67.  Семенюк Л. Екологічне паливо: передусім економічно вигідно / Л. Семенюк // М’ясні технології світу. - 2011/12. - № 12/1. - С. 28-31.

68.  Сергеев Т. Дрова из опилок : (пеллетные котлы) / Т. Сергеев // Камины и отопление. - 2012. - № 2. - С. 126-130.
Розділ 5. Альтернативна енергія у вашому домі

69. Васильева И. Работа для солнца : [вакуумные солнечные коллекторы] / И.  Васильева, В. Верник // Дом. - 2012. - № 11. - С. 42-45.

70. Використання альтернативних енергій вітру і сонця для опалення котеджів та інших використань // Аспекти будівництва. - 2014. - № 7/9. - С. 34-37.

71. Георгиев Б. Электричество от ветра / Б. Георгиев // Сам. - 2012. - № 3. - С. 16-20. - На садовом участке.

72.  Горячие светлячки: топливо будущего // Камины и отопление. - 2012. - № 1. - С. 133-135. - Древесные пеллеты - одни из наиболее перспективных видов топлива. Они удобны и экономичны, к тому же это высокоэкологичный и возобновляемый источник энергии.

73.  Дом "питает" солнце : [солнечные батареи] // Сам. - 2010. - № 1. - С. 8-9. - Неисчерпаемый и бесплатный источник энергии - Солнце - ежесекундно дает Земле 80 тысяч миллиардов киловатт, то есть в несколько тысяч раз больше, чем все электростанции мира. Почему бы не использовать эту дарованную природой энергию на благо человека и с помощью солнечных батарей преобразовывать ее в электроэнергию?

74.  Журенков А. Особенности конструирования генераторов для ВЭУ / А. Журенков // Электрик. - 2012. - № 5. - С. 62-65 ; № 6. - С. 44-47.

75.  Камышин С. Укрощение лучей : (солнечные коллекторы) / С. Камышин // Камины и отопление. - 2011. - № 3. - С. 148-154. - Использование солнечной энергии для нагрева воды и теплоснабжения индивидуальных домов.

76. Клюй С. Солнечные помощники : (фотоэлектрические системы для энергообеспечения дома) / С. Клюй // Идеи вашего дома. - 2012. - № 9. - С. 131-135.

77.  Кривцова В. І. Невичерпна енергія : підручник для студентів вузів / В. І. Кривцова, О. М. Олейников, О. І. Яковлєв. - Х. : ХАІ, 2010. - Кн. 4 : Вітроводнева енергетика. - 579 с.

78. Крутикова О. Год на солнечной энергии : история одного строительства / О. Крутикова // Дом. - 2013. - № 1. - С. 28-31.

79. Мейлицев В. Шаг в будущее : [солнечная энергоустановка обеспечит бесперебойным питанием весь дом] / В. Мейлицев // Техника - молодежи. - 2014. - № 3. - С. 56-58.

80. Плохих И. Не от дров и не из топки... : (возобновляемые источники тепла) / И. Плохих // Камины и отопление. - 2014. - № 1. - С. 136-142.

81.  Плохих И. Отопление без газа : (обзор альтернативных энергоносителей) / И. Плохих // Камины и отопление. - 2013. - № 5. - С. 132-140.

82.  Плохих И. Тепло с крыши : (элементы систем на основе солнечных коллекторов) / И. Плохих // Камины и отопление. - 2011. - № 5. - С. 140-146.

83. Преображенский А. На смену полену : (пеллетные котлы) / А. Преображенский // Камины и отопление. - 2011. - № 3. - С. 140-146. - Генераторы тепла, использующие древесное топливо, способные работать в автоматическом режиме, обладающие КПД свыше 90 % и требующие очистки зольника не чаще двух раз в год - возможно ли такое? Вполне. И речь в данном случае идет о пеллетных котлах, успевших завоевать довольно широкую популярность в западных странах.

84. Солнце греет воду // Сам. - 2010. - № 6. - С. 12-15.

85. Солнце на крыше : [солнечные коллекторы] // Дом. - 2012. - № 12. - С. 38-42.

86. Ходура Е. Правила установки солнечной системы / Е. Ходура // Аква-терм. - 2014. - № 3. - С. 58-61.

87. Щукин В. Гелиоустановка греет воду / В. Щукин // Сам. - 2011. - № 9. - С. 54. - Устройство для приготовления горячей воды на садовом участке.

88. Энергия солнца и земли : [отопительная техника, черпающая энергию из альтернативных источников] // Камины и отопление. - 2013. - № 5. - С. 150-151.

89. Энергия солнца : [альтернативные источники отопления дома] // Камины и отопление. - 2014. - № 3. - С. 148-150.

90. Энергия солнца : [солнечные термальные установки] // Современное строительство и ремонт. - 2014. - № 1. - С. 64-66.
Розділ 6. Інтернет-ресурси

Альтернативная энергетика в Украине – проблемы и перспективы [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://economics.lb.ua/business/2011/02/21/85274_alternativnaya_energetika_v_ukra.html

Біопаливо [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://patriot-nrg.ua/ukr/alternatives/view/14

Біопаливо в Україні [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.npblog.com.ua/index.php/ekologiya/biopalivo-v-ukrayini.html

Ворошилов О. Незалежні як Сонце, або Чи вигідно в Україні впроваджувати альтернативні джерела енергії? [Електронний ресурс] / О. Ворошилов. - Режим доступу: http://aratta-ukraine.com/text_ua.php?id=1277

Гончар М. Возобновляемая энергетика Украины: Золушка или Фея? [Электронный ресурс] / М. Гончар. - Режим доступа: http://gazeta.zn.ua/ECONOMICS/vozobnovlyaemaya_energetika_ukrainy_zolushka_ili_feya.html

Коваль І. Розвиток альтернативної енергетики в Україні. Інфографіка [Електронний ресурс] / І. Коваль. - Режим доступу: http://forbes.ua/ua/nation/1365128-rozvitok-alternativnoyi-energetiki-v-ukrayini-infografika

Колосюк В. Використання сонячної енергії для теплопостачання – перший крок до енергетичної незалежності [Електронний ресурс] / В. Колосюк. - Режим доступу: http://aratta-ukraine.com/text_ua.php?id=1639

Мочча Ж. Енергія вітру: Україна має все необхідне, але проекти спізнюються [Електронний ресурс] / Ж. Мочча ; розмовляв В. Єреміца. - Режим доступу: http://www.radiosvoboda.org/content/article/24284861.html

Мурашкін В. Біопаливо: крок вперед, скільки назад? [Електронний ресурс] / В. Мурашкін. - Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/columns/2012/07/2/327709/

Найбільша в світі сонячна електростанція знаходиться в Україні  [Електронний ресурс] / підготувала Р. Сохіна. - Режим доступу: http://produced.in.ua/alternative/564-nayblsha-v-svt-sonyachna-elektrostancya-znahoditsya-v-ukrayin.html

Петров А. Альтернативна енергетика в Україні – справа вигідна, але ризикова [Електронний ресурс] / А. Петров. - Режим доступу: http://kontrakty.ua/article/60436

Потенціал сонячної енергії України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://progress21.com.ua/ua/articles/SolarenergyinUkraine

Рій О. На Полтавщині виготовляють паливо з очерету та соломи [Електронний ресурс] / О. Рій. - Режим доступу: ttp://lohvitsa.org.ua/news/na_poltavshhini_vigotovljajut_palivo_z_ocheretu_ta_solomi/2013-06-04-793

Смолінський С. Вітряки України [Електронний ресурс] / С. Смолінський. - Режим доступу: http://etnoua.info/novyny/vitrjaky-ukrajiny/

Сонячна енергія [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://tepla-oselya.at.ua/publ/3-1-0-14

Сонячна енергія. Чому це вигідно для України? [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://teplovam.com/index.php/opalennya/4-soniachni-systemy?showall=&start=1

Червінко Д. Проблеми та перспективи розвитку альтернативної енергетики в Україні  [Електронний ресурс] / Д. Червінко. - Режим доступу: http://styknews.info/blog/dmytro-chervinko/2012/03/29/problemy-ta-perspektyvy-rozvytku-alternatyvnoi-energetyky-v-ukraini
Дата звернення до електронних ресурсів віддаленого доступу 21.01.2015 р.


Режим роботи:
Понеділок-п'ятниця: 9:00 – 17:30,
Неділя: 9:00 – 17:30.

Вихідний: субота

Наша адреса:
36000 м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 17
Електронна пошта:
poltava_ounb@ukr.net


2009 © ПОУНБ ім. І.П.Котляревського