Полтавська Обласна Універсальна Наукова бібліотека імені І.П.Котляревського

Пам’яті І. П. Котляревського:
віртуальний проєкт
Полтавська Обласна Універсальна Наукова
бібліотека імені І. П. Котляревського
бібліотека
  

Електронний каталог (Архівна версія)

Електронна доставка документів

Віртуальна довідка
Тел.: (0532) 52-17-83
Тел./факс: 56-99-30

Контакти
Ми на мапі
Головна

НОВИНИ
АНОНСИ

Про бібліотекуІсторична довідка

Запис до бібліотеки

Правила користування

Структура бібліотеки

Контактна інформація

Бібліотека у ЗМІ

План заходівПоточний місяць

Архів

Хроніка подій

Виставки

Масові заходи

Ресурси бібліотекиКаталоги і картотеки

Електронний каталог

Зведений каталог

Бібліотека вдячна

Видання бібліотеки

Бібліографічні видання

Видання відділу інформації з питань культури і мистецтва

Видання відділу краєзнавства

Методичні матеріали

Наукові та практичні доробки наших співробітників

Послуги бібліотекиКористування бібліотекою

Ксерокопіювання та сканування документів

Електронна доставка документів

Визначення індексів УДК та авторського знаку

Віртуальна довідка

Програми та проекти

Отримай безоплатну правову допомогу

Інтернет для читачів публічних бібліотек

Вікно в Америку

Регіональний тренінговий центр

Бібліотеки - мости до е-урядування

Ресурси бібліотек у боротьбі з корупцією

Бiблiотечному фахiвцюНормативні документи

Методична діяльність

Бібліотеки світу

Бібліотеки України

Бібліотеки області

Полтавщина

Регіональні краєзнавчі ресурси

Полтавщина туристична

Видатні родини Полтавщини

Видатні люди Полтавщини

Літературно-мистецькі премії

Бібліотеки Полтавщини на сторінках обласних газет

Державні закупівлі   
Інформація для внутрішньо переміщених осіб   
 

Полтавіка

Полтава Історична


Безоплатна правова допомога

ІСТОРІЯ ПОЛТАВИ Сайт Бориса Тристанова


1 БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА. БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО
2 БІБЛІОГРАФІЯ. БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО
3 ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ БІБЛІОТЕК
4 МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІБЛІОТЕЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. БІБЛІОТЕЧНА ПРАКТИКА
5 КРАЄЗНАВЧА РОБОТА БІБЛІОТЕК

1 БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА. БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО
       
1.    Александрова А. Б. Проектная деятельность библиотеки как фактор развития информационной среды села / А. Б. Александрова, О. Ю. Мурашко // Библиография. - 2014. - № 1. - С. 54-57.
З досвіду роботи Малинівської модельної бібліотеки-філіалу № 40 МУК "Центральна бібліотека Бєлгородського району Бєлгородської області".

2.    Баюш О. Сучасний стан бібліотечних ресурсів сільських бібліотек Півдня України: проблеми та перспективи // Вісник Книжкової палати. - 2014. - № 5. - С. 29-31.

3.    Бейліс Л. Криза лінійного читання: що робити бібліотекам? // Бібліотечна планета. - 2014. - № 2. - С. 16-20.
Метою цієї статті є розгляд читання як соціального і психологічного явища з точки зору вдосконалення навичок читання і читацької компетентності людей в умовах здійснення бібліотечної роботи.

4.    Бразье К. Возможности и проблемы формирования фонда цифровых материалов: опыт Британской библиотеки // Научные и технические библиотеки. - 2014. - № 6. - С. 15-29.

5.    Вилегжаніна Т. Проблему доступності бібліотек вирішуємо разом // Бібліотечна планета. - 2014. - № 2. - С. 4-5.
Стаття знайомить з матеріалами наради від 27 березня 2014 р., присвяченої питанням розвитку бібліотек і бібліотечної справи.

6.    Жукова В. Правила охорони праці для працівників бібліотек: необхідність змістовних доповнень // Бібліотечний вісник. - 2014. - № 2. - С. 40-44.
Статтю присвячено аналізу "Правил охорони праці для працівників бібліотек", затверджених МНС України 12 грудня 2012 р. Виділено три групи чинників, що впливають на персонал бібліотек під час професійної діяльності: ергономічні, виробничі та трудового процесу. Розглянуто взаємозв’язок чинників середовища та умов праці.

7.    Жукова В. Трансформація бібліотеки в інфраструктурі глобального інформаційного суспільства // Бібліотечний вісник. - 2014. - № 3. - С. 3-7.
У статті визначено концептуальні засади інформаційного суспільства та його вищого рівня - суспільства знань. Розглянуто бібліотеку як елемент інфраструктури глобального інформаційного простору та її трансформацію у період сучасних суспільних змін на основі соціокультурного, комунікаційного та діяльнісного підходів.

8.    Свергунова Н. М. Библиотеки: устойчивое развитие или тенденция к вымиранию? // Научные и технические библиотеки. - 2014. - № 4. - С. 81-87.
Висвітлена дискусія спеціалістів бібліотечної справи про бібліотечну освіту, роль бібліотек у сучасному суспільстві, сутність бібліотек та інші проблеми галузі.

9.    Соколов В. Теоретичні засади аналізу методів вивчення бібліотечного фонду // Вісник Книжкової палати. - 2014. - № 5. - С. 24-29.
Аналізується формування методів вивчення бібліотечного фонду у зв'язку з розвитком теорії та методології фондознавства як складової частини бібліотекознавства. Охарактеризовано зміни форм діяльності бібліотек, способів та прийомів аналізу бібліотечного фонду, що були зумовлені появою інформаційно-цифрових технологій.

10.    Сукиасян Э. Р. Размышления о будущем книги и библиотеки // Научные и технические библиотеки. - 2014. - № 4. - С. 77-80.
Автор розмірковує про майбутнє книги і бібліотеки та знайомить з лекцією англійського письменника Ніла Геймана, присвяченій книзі і читанню, бібліотеці і бібліотекареві.

11.    Тищенко А. А. Молодежные библиотечные объединения как решающий фактор профессиональной самореализации молодых специалистов // Молодые в библиотечном деле. - 2014. - № 2. - С. 37-56.
У даній статті йдеться про створення та основні напрямки діяльності Молодіжної секції Української бібліотечної асоціації.

12.    Урмурзина К. Г. "Крымские уроки": краткие итоги работы накануне 21-й конференции "Крым" // Научные и технические библиотеки. - 2014. - № 5. - С. 21-27.
У статті йдеться про те, як участь фахівців із Казахстану в конференціях "Крим" вплинула на розвиток бібліотечно-інформаційної діяльності у республіці.

13.    Хижня І. М. Методичні рекомендації щодо атестації бібліотекарів навчальних закладів // Шкільна бібліотека. - 2014. - № 5. - С. 118-124.

14.    Шилов В. В. Однородность библиотечных фондов и функциональные зависимости статистических показателей библиотечной деятельности // Научные и технические библиотеки. - 2014. - № 5. - С. 28-37.
Розглядається відносна однорідність бібліотечних фондів, функціональні залежності показників бібліотечної діяльності, групування фондів.
вгору   
2 БІБЛІОГРАФІЯ. БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО

15.    Афанасова А. Д. Библиографическая служба в Тульской ОУНБ: становление и развитие // Библиография. - 2014. - № 3. - С. 54-60.

16.    Ворона Ю. Популяризація життя і творчості Т. Шевченка на сайтах бібліотек України // Бібліотечна планета. - 2014. - № 2. - С. 11-15.

17.    Галицька С. Формування словника класифікаційних індексів електронного каталогу в контексті науково-методичного забезпечення процесів систематизування / С. Галицька, Т. Медвідь // Бібліотечний вісник. - 2014. - № 3. - С. 21-25.
У статті висвітлено питання формування словника класифікаційних індексів в електронному каталозі НБУВ. Розглянуто робочий процес внесення індексів до бібліографічних записів. Наведено приклади помилок, які порушують структуру словника і заважають комплексному використанню пошукових елементів електронних баз даних САБ ІРБІС-64.

18.    Геращенко М. До питання про новітню бібліографічну терміносистему (на правах дискусії) / М. Геращенко, Л. Добровольська // Вісник Книжкової палати. - 2014. - № 5. - С. 22-23.
Автори статті подали нові бібліографічні терміни, що збагачують теоретичний розділ вітчизняного бібліографознавства та бібліографічну практику бібліотек, Книжкової палати України, органів інформації України.

19.    Дорохина С. В. Рекомендательная библиография художественной литературы: теоретическое наследие и современность / С. В. Дорохина, Н. В. Лопатина // Библиография. - 2014. - № 3. - С. 46-53.

20.    Лисенко Л. Проблемні питання складання бібліографічного опису електронних ресурсів віддаленого доступу // Бібліотечний форум України. - 2014. - № 2. - С. 16-17.
Автор висвітлює питання складання бібліографічного опису електронних ресурсів віддаленого доступу і закликає до прийняття чинного національного стандарту, який би сприяв розв'язанню зазначеної проблеми.

21.    Личук М. І. Інформативні параметри міжнародних наукометричних баз даних / М. І. Личук, Н. А. Парубчак // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2014. - № 1. - С. 10-16.
У статті охарактеризовано індекси цитування міжнародної бібліографічної бази даних Web of Science, методику оцінювання видань за кількісними та якісними критеріями. Описано інформативні параметри бібліографічних показників: індексу цитування та імпакт-фактора. Окреслено кроки до створення національного індексу цитування в Україні.

22.    Науменко Л. Авторитетний файл колективного автора (з досвіду Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка) // Бібліотечний вісник. - 2014. - № 3. - С. 7-12.
У статті розкрито досвід роботи зі створення електронного авторитетного файлу колективного автора. Акцентується увага на його високій інформативності та компактності, особливостях застосування у процесах каталогізації та інформаційного пошуку.

23.    Омельчук В. Бібліографічний літопис шевченкових видань / В. Омельчук, Л. Бєляєва, Л. Новосьолова // Бібліотечний вісник. - 2014. - № 2. - С. 45-52.
До 200-річного ювілею Тараса Шевченка Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського підготовлено бібліографію видань творів поета, яка включає відомості про видання мовою оригіналу та мовами народів світу за період 1840-2014 рр.

24.    Патрикей С. Розвиток бібліографічної інформації про окремі регіони України у XIX - на початку XX століття // Вісник Книжкової палати. - 2014. - № 5. - С. 17-22.

25.    Плешкевич Е. А. Методологические проблемы идентификации документа как объекта познания : часть 2. Поиски решения противоречия идентификации документа как объекта познания в отечественной библиотечно-библиографической науке // Библиотековедение. - 2014. - № 2. - С. 20-24.

26.    Проценко Т. Формування інформаційної культури користувачів // Вісник Книжкової палати. - 2014. - № 3. - С. 34-38.
Стаття присвячена питанням формування інформаційної культури особистості в сучасному інформаційному суспільстві, визначається роль публічних бібліотек України у формуванні інформаційних потреб та інформаційної культури своїх користувачів.

27.    Сербін О. Скорочений варіант "Рубрикатора Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського": оптимізація та уніфікація процесів індексування інформаційних ресурсів // Бібліотечний вісник. - 2014. - № 3. - С. 13-20.
Обгрунтовується необхідність підготовки скороченого варіанта "Рубрикатора НБУВ" як шлях вирішення проблем щодо неоднорідності систематизаційного індексування в бібліотеці. Представлено структуру нового "Рубрикатора НБУВ. Скорочений варіант". Розкриваються особливості його складу та змісту, а також його можливості стосовно оптимізації процесів індексування у бібліотеці.

28.    Соколов А. В. Библиография как гуманистическая инфраструктура информационного общества : статья первая / А. В. Соколов, Т. Ф. Берестова // Библиография. - 2014. - № 1. - С. 58-66.

29.    Соколов А. В. Библиография как гуманистическая инфраструктура информационного общества : статья вторая / А. В. Соколов, Т. Ф. Берестова // Библиография. - 2014. - № 2. - С. 37-53.
Завдання статті - охарактеризувати особливості документоцентристської парадигми бібліографознавства, пов’язаної з концепцією "документ".

30.    Соколов А. В. Парадигма О. П. Коршунова : статья первая. Понятие библиографической парадигмы // Научные и технические библиотеки. - 2014. - № 4. - С. 70-77.
У статті розкрито загальнонаукове тлумачення понять "парадигма", "галузева парадигма" та "бібліографознавча парадигма".

31.    Соколов А. В. Парадигма О. П. Коршунова : статья вторая. Документографическая концепция О. П. Коршунова // Научные и технические библиотеки. - 2014. - № 5. - С. 38-44.
У даній статті розглядаються проблеми перетворення класичної бібліографічної науки в некласичне бібліографознавство, введення О. П. Коршуновим категорії "бібліографічна інформація".

32.    Соколов А. В. Парадигма О. П. Коршунова : статья третья. О. П. Коршунов и неклассические концепции библиографии // Научные и технические библиотеки. - 2014. - № 6. - С. 34-55.
Викладено суть основних некласичних концепцій: документоцентристської, літературоцентристської, синергетичної, семіотичної, книгоцентристської, культурологічної, когнітологічної та інформографічної. Дано оцінку документального підходу до дослідження бібліотечних і бібліографічних явищ, бібліографічної епістемології.

33.    Сукиасян Э. Р. За что читатели любили систематический каталог? // Научные и технические библиотеки. - 2014. - № 5. - С. 45-51.
Стаття про систематичний каталог і його функції, семантичний пошук, недоліках електронних каталогів, які покликані замістити систему каталогів.

34.    Сурина А. О земляках-богатырях : календари, ежегодники, указатели: виртуальные, реальные и... идеальные // Библиотека. - 2014. - № 4. - С. 25-28.
Дана стаття розповідає про досвід Рязанської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Горького з підготовки бібліографічних довідників і покажчиків краєзнавчої тематики.

35.    Сухоруков К. М. Электронная книга и электронные издания // Библиография. - 2014. - № 3. - С. 31-45.

36.    Якубенко Я. А. Бібліотечно-інформаційне забезпечення користувачів //Шкільна бібліотека. - 2014. - № 5. - С. 25-26.
вгору
3 ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ БІБЛІОТЕК
       
37.    Асєєв Г. Концепція технології масового уведення документів в електронні архіви // Вісник Книжкової палати. - 2014. - № 6. - С. 26-28.

38.    Бойченко Е. Н. Печатная и электронная версии периодических изданий: условия подписки и учета // Библиография. - 2014. - № 1. - С. 73-77.
У статті розглядаються переваги і недоліки електронних версій періодичних видань. Охарактеризовано спільне і відмінне підписки на електронну і друковану періодику та організації їх обліку у бібліотеці.

39.    Бойченко Е. Н. Формирование фонда электронных периодических изданий по технике и сельскому хозяйству в областных и краевых библиотеках России // Библиотековедение. - 2014. - № 2. - С. 32-40.

40.    Вараксіна Н. Формування галузевого інформаційного ресурсу в контексті створення електронної бібліотеки // Вісник Книжкової палати. - 2014. - № 5. - С. 32-36.
Представлено концепцію науково-педагогічної електронної бібліотеки (НПЕБ), в якій висвітлено мету її створення, завдання, пріоритетні напрями формування, сформульовано загальні принципи організації, а також представлено результати експериментального впровадження.

41.    Грищенко Н. Фольклор в электронном формате : продвижение народного творчества посредством информационных ресурсов // Библиополе. - 2014. - № 5. - С. 7-8.

42.    Карамишева К. Онлайн-послуги Державної науково-педагогічної бібліотеки імені В. О. Сухомлинського : сучасні підходи та перспективи // Вісник Книжкової палати. - 2014. - № 6. - С. 14-18.
У статті висвітлено діяльність ДНПБ ім. В. О. Сухомлинського щодо надання онлайн-послуг віддаленим користувачам; перспективи розвитку цього сервісу в дистанційному обслуговуванні та подальшому удосконаленні системи пошуку інформації через електронний каталог бібліотеки для підвищення ефективності інформаційного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики в Україні.

43.    Машевская В. Современная модель на старинной основе : создание каталога выставки в АБИС "ИРБИС" // Библиотека. - 2014. - № 3. - С. 10-11.

44.    Назаровець С. Веб-проект "ДокШир": представлення та поширення вітчизняних бібліотекознавчих досліджень // Бібліотечний вісник. - 2014. - № 2. - С. 8-11.
У статті висвітлено стан та перспективи розвитку спеціалізованого веб-сайту "ДокШир", метою якого є інформування про відкриті бібліотекознавчі веб-ресурси, покращення використання вітчизняних бібліотекознавчих документів.

45.    Поланка С. Возможности и риски использования электронных книг библиотеками: зарубежный опыт // Библиотековедение. - 2014. - № 2. - С. 97-100.
З досвіду роботи бібліотек США.

46.    Політова О. Електронні освітні ресурси з проблем культури та мистецтва на веб-сторінці бібліотеки : питання організації та використання // Вісник Книжкової палати. - 2014. - № 6. - С. 18-20.
У статті розглянуто питання організації та використання електронних освітніх ресурсів культурного та мистецького профілю на прикладі бібліотеки Київської дитячої академії мистецтв.

47.    Размещение мирового культурного наследия в Интернете методом краудсорсинга / Ф. Зарндт [и др.] // Библиотековедение. - 2014. - № 2. - С. 88-91.
Стаття знайомить з використанням методу краудсорсингу у створенні Цифрової колекції газет Каліфорнії і Публічної бібліотеки Кембриджу (США). Представлені результати дослідження, проведеного у лютому-березні 2013 р. серед користувачів цих бібліотек.

48.    Скрипкина И. С. Функциональность электронного каталога следует изучать // Научные и технические библиотеки. - 2014. - № 5. - С. 52-55.
Висвітлено проблеми і основні завдання дослідження "Електронний каталог в системі каталогів бібліотеки", розпочатого в Російській державній бібліотеці (РДБ).

49.    Струнгар А. Аналітичні технології Yandex Metrika на бібліотечному порталі / А. Струнгар, О. Мар’їна // Вісник Книжкової палати. - 2014. - № 6. - С. 23-25.
У статті розглянуто сучасні аналітичні системи моніторингу відвідуваності веб-ресурсу, використання яких сприяє розвитку функціональних можливостей порталу.

50.    Фіголь Н. Оформлення електронних локальних та мережевих видань // Вісник Книжкової палати. - 2014. - № 6. - С. 20-23.

51.    Щербан Р. Сайт "Освітній навігатор" - потужне джерело інформації // ШБІЦ. Бібліотечна робота. - 2014. - № 8. - С. 26-30.
Більше десяти років бібліотеки Рівненщини працюють в умовах об’єднання публічних і шкільних бібліотек. Одним із результатів такої взаємодії є веб-сайт "Освітній навігатор", який підтримують три бібліотеки: обласна універсальна наукова бібліотека, обласна бібліотека для молоді, обласна бібліотека для дітей.
вгору
4 МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІБЛІОТЕЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. БІБЛІОТЕЧНА ПРАКТИКА

52.    Абрамовских В. Не может быть лишним в профессии методист // Библиополе. - 2014. - № 6. - С. 58-62.

53.    Безотосная Г. Литературные предпочтения из первых уст: от восьми до восьмидесяти : опыт проведения соцопроса среди всех категорий населения // Библиополе. - 2014. - № 5. - С. 12-14.

54.    Дорогокупля С. Д. Подорож Україною : бібліотечний урок // Шкільний бібліотекар. - 2014. - № 8. - С. 20-22.

55.    Зворський С. Вшанування пам’яті Тараса Шевченка в українських бібліотеках: історичний аспект // Бібліотечна планета. - 2014. - № 2. - С. 6-9.

56.    Зеленина Г. Н. АБИС: основы управления // Научные и технические библиотеки. - 2014. - № 4. - С. 59-69.
Існує ціла система методик управління інформаційними системами. У статті здійснено огляд цих підходів і можливостей їх використання для управління автоматизованою бібліотечною системою.

57.    Ковальчук С. Сучасні форми роботи в бібліотеках : (інформація до словника успішного бібліотекаря) // Бібліотечна планета. - 2014. - № 2. - С. 24-26.
У цій публікації пропонується інформація про деякі цікаві форми роботи та засоби, що використовуються в практиці сучасних бібліотек.

58.    Костин М. И. Комплексный подход в массовых мероприятиях как эффективный способ самореализации молодежи // Молодые в библиотечном деле. - 2014. - № 2. - С. 21-24.
Стаття розкриває досвід Новосибірської обласної юнацької бібліотеки, де з 2010 року працює відділ молодіжних програм, головними завданнями якого є підтримка культурних ініціатив молоді та створення молодіжних проектів.

59.    Кувшинова М. "Дорога к духовному храму" : организация уголков православной культуры в библиотеках населенных пунктов, не имеющих церквей // Библиополе. - 2014. - № 4. - С. 15-18.

60.    Кузнецова Е. А. Читаем в оригинале: литературные встречи "UnCover" // Молодые в библиотечном деле. - 2014. - № 3. - С. 15-18.
Стаття знайомить з досвідом Центру Британської книги Бібліотеки "Измайловская" Міжрайонної централізованої бібліотечної системи ім. М. Ю. Лермонтова м. Санкт-Петербург з організації літературних зустрічей "UnCover" з елементами навчання іноземній мові.

61.    Куличенко Н. Что день грядущий нам готовит? : ответ - в календаре // Мир библиографии. - 2014. - № 3. - С. 75-76.
З досвіду підготовки Календаря знаменних і пам’ятних дат.

62.    Липатова Е. "Семь благословений" : сотрудничество с православным приходом // Библиотека. - 2014. - № 3. - С. 24-28.
У статті висвітлено досвід Центральної міської бібліотеки м. Козловка Чувашської Республіки з організації та проведення заходів за участю представників місцевих православних храмів.

63.    Мазуркевич А. Перспективи встановлення та посилення системної взаємодії між бібліотеками та музеями // Бібліотечний форум України. - 2014. - № 2. - С. 42-45.
У статті йдеться про перспективи встановлення та посилення системної взаємодії між бібліотеками і музеями за допомогою тісної співпраці та завдяки взаємодопомозі працівників музеїв і бібліотек як двох споріднених культурних інститутів.

64.    Некипелова О. Нові кроки Центральної бібліотеки ім. М. Л. Кропивницького м. Миколаєва в реалізації ініціативи "Публічні бібліотеки - мости до електронного урядування" // Бібліотечний форум України. - 2014. - № 2. - С. 52-53.

65.    Плужник О. А. "З любов’ю до книги" : (зустрічі в бібліотеці до Всеукраїнського Дня бібліотек) // Шкільний бібліотекар. - 2014. - № 8. - С. 28-31.

66.    Прохорова Г. NE-FORMAT не навчання бібліотекарів // Бібліотечний форум України. - 2014. - № 2. - С. 26-27.
У статті надано інформацію про Зимову школу молодих бібліотекарів Української бібліотечної асоціації, що була проведена за підтримки програми "Бібліоміст" 11-15 лютого 2014 року у Львівській області.

67.    Проців О. Буккросинг, або Перетворимо світ на бібліотеку // ШБІЦ. Бібліотечна робота. - 2014. - № 8. - С. 31-36.

68.    Расошенко В. Оригинальный и яркий бренд : режиссёры "Библиосумерек" делятся опытом // Библиотека. - 2014. - № 3. - С. 62-66.
Автор статті, завідувач відділом Світлогірської районної бібліотеки, ділиться досвідом розробки спеціального проекту "Библиосумерки", що став частиною регіональної акції, ініційованої Гомельською обласною універсальною бібліотекою.

69.    Сидоренко Л. У "Вікні в Америку" все в шоколаді // Бібліотечний форум України. - 2014. - № 2. - С. 21.
У статті представлено цікавий пізнавальний захід, проведений у центрі "Вікно в Америку" Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Гмирьова, присвячений шоколаду.

70.    Сокуренко Е. Три часа в отражении кривых зеркал // Библиополе. - 2014. - № 6. - С. 64-67.
Стаття розкриває досвід проведення "Бібліоночі" у Російській державній бібліотеці для молоді.

71.    Ступницька С. Педагогічні серпневі наради: участь бібліотекарів // ШБІЦ. Бібліотечна робота. - 2014. - № 8. - С. 37-39.
З метою максимального наближення акумульованих ресурсів до освітян області Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека презентує свої сучасні інформаційні послуги на серпневих нарадах педагогів міста.

72.    Талалаєвська М. Інтеграція публічних бібліотек: співпраця, взаємодія : (з досвіду бібліотек різних країн) // Бібліотечна планета. - 2014. - № 2. - С. 27-31.

73.    Тацієнко С. І. Інтерактивні технології в системі методичної роботи як мотивація до творчості бібліотекарів району // Шкільна бібліотека плюс. - 2014. – Серп. (№ 15/16). - С. 13-16.
У статті розкриті практичні аспекти науково-методичного супроводу професійного зростання та розвитку творчого потенціалу бібліотекарів Компаніївського району Кіровоградської області через впровадження інновацій.

74.    Тростенюк А. І. Бібліотечні заняття в системі загальної підготовки школярів // Шкільний бібліотекар. - 2014. - № 8. - С. 2-5.

75.    Уфимцева О. Г. Технология создания виртуальных выставок с помощью системы ИРБИС: новые возможности и перспективы // Научные и технические библиотеки. - 2014. - № 6. - С. 30-33.
Досвід Державної універсальної наукової бібліотеки Красноярського краю.

76.    Худобенко А. С. МЧС - молодежный читательский совет : хроника одного года // Молодые в библиотечном деле. - 2014. - № 2. - С. 25-36.
З досвіду створення на базі Вологодської обласної юнацької бібліотеки ім. В. Ф. Тендрякова "Молодежного Читательского Совета" - структури, що розвиває моделі залучення молоді до діяльності бібліотеки.

77.    Частухина Е. Мультимедийная продукция расширяет границы профессии // Библиополе. - 2014. - № 4. - С. 5-8.
У статті представлено досвід Централізованої бібліотечної системи м. Сарапула, Удмуртія з використання інтерактивних систем в краєзнавчій роботі.

78.    [IV Зимняя школа сельских библиотекарей] // Библиополе. - 2014. - № 6. - С. 16-51. – Статьи.
У Вологодській області для бібліотекарів проводиться щорічна навчальна Зимова школа. Даний цикл статей знайомить з принципами її роботи.

5 КРАЄЗНАВЧА РОБОТА БІБЛІОТЕК

79.    Захарова Н. Аспекти краєзнавчої діяльності Донецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Н. К. Крупської // Бібліотечний форум України. - 2014. - № 2. - С. 18-20.
У статті висвітлено історичне значення розвитку краєзнавства на Донеччині, розкрито особливості формування краєзнавчого фонду, його популяризації та ознаки краєзнавчої цінності документа.
вгору


Режим роботи:
Понеділок-п'ятниця: 9:00 – 17:30,
Неділя: 9:00 – 17:30.

Вихідний: субота

Наша адреса:
36000 м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 17
Електронна пошта:
poltava_ounb@ukr.net


2009 © ПОУНБ ім. І.П.Котляревського