Полтавська Обласна Універсальна Наукова бібліотека імені І.П.Котляревського

Пам’яті І. П. Котляревського:
віртуальний проєкт
Полтавська Обласна Універсальна Наукова
бібліотека імені І. П. Котляревського
бібліотека
  

Електронний каталог (Архівна версія)

Електронна доставка документів

Віртуальна довідка
Тел.: (0532) 52-17-83
Тел./факс: 56-99-30

Контакти
Ми на мапі
Головна

НОВИНИ
АНОНСИ

Про бібліотекуІсторична довідка

Запис до бібліотеки

Правила користування

Структура бібліотеки

Контактна інформація

Бібліотека у ЗМІ

План заходівПоточний місяць

Архів

Хроніка подій

Виставки

Масові заходи

Ресурси бібліотекиКаталоги і картотеки

Електронний каталог

Зведений каталог

Бібліотека вдячна

Видання бібліотеки

Бібліографічні видання

Видання відділу інформації з питань культури і мистецтва

Видання відділу краєзнавства

Методичні матеріали

Наукові та практичні доробки наших співробітників

Послуги бібліотекиКористування бібліотекою

Ксерокопіювання та сканування документів

Електронна доставка документів

Визначення індексів УДК та авторського знаку

Віртуальна довідка

Програми та проекти

Отримай безоплатну правову допомогу

Інтернет для читачів публічних бібліотек

Вікно в Америку

Регіональний тренінговий центр

Бібліотеки - мости до е-урядування

Ресурси бібліотек у боротьбі з корупцією

Бiблiотечному фахiвцюНормативні документи

Методична діяльність

Бібліотеки світу

Бібліотеки України

Бібліотеки області

Полтавщина

Регіональні краєзнавчі ресурси

Полтавщина туристична

Видатні родини Полтавщини

Видатні люди Полтавщини

Літературно-мистецькі премії

Бібліотеки Полтавщини на сторінках обласних газет

Державні закупівлі   
Інформація для внутрішньо переміщених осіб   
 

Полтавіка

Полтава Історична


Безоплатна правова допомога

ІСТОРІЯ ПОЛТАВИ Сайт Бориса Тристанова


Відділ обслуговування працівників сільського господарства

ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА І ВИХОВАННЯ  -

ШЛЯХ ДО ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

  Рекомендаційний  список літератури

Однією з найбільших проблем сучасного людства є екологічний стан довкілля. Глобальна екологічна криза, в умовах якої ми живемо, є наслідком дії багатьох чинників. Це і споживацький підхід до природи, і нерегульоване зростання народонаселення тощо. Але якщо подивитися на проблему глибше, то виявиться ще одна, чи не найсуттєвіша причина екологічної кризи, –  це глибоке падіння духовності та моралі, низький рівень екологічної освіти і виховання, загалом екологічної культури переважної більшості мешканців планети.

Подолання екологічної кризи є необхідним для виживання людства. Щоб цього досягти, треба запроваджувати нові технології виробництва, шукати інші джерела енергії, економно витрачати ресурси. Але тільки технічними засобами, на думку багатьох вчених, подолати екологічну кризу неможливо. Тим більше неможливо підтримувати стан рівноваги з природою, якщо суспільство не буде перетворювати себе, свою свідомість, менталітет, а буде спиратися виключно на пошук технологічних рішень. Щоб мати змогу забезпечити подальше існування на Землі людської цивілізації і взагалі людини як біологічного виду, треба мати глибоке розуміння місця людини в навколишньому світі і формувати на цьому розумінні нову мораль і світогляд. Людство повинне створити нову культуру стосунків з природою, для чого необхідними є екологічне виховання й освіта.

Екологія повинна стати для людей не тільки наукою, а й способом мислення, поведінки, реальністю дій. Набуття кожною людиною екологічних знань має здійснюватись на всіх етапах формування особистості. Екологічна освіта – це не тільки отримання відповідних знань в навчальних закладах, але й система безперервного багатоступеневого екологічного інформування і пропаганди. Результатом екологічного виховання стає формування у людини свідомого сприйняття довкілля, почуття особистої відповідальності за діяльність, пов’язану з перетворенням природи, упевненості в необхідності бережливого ставлення до неї.

В рекомендаційному списку літератури відображено книги та публікації  в періодичних виданнях, присвячені питанням екологічної освіти та виховання, екологічної культури, еколого-правової освіти, представлені у фондах Полтавської обласної універсальної бібліотеки ім. І. П. Котляревського. Список призначений для вчителів, викладачів, студентів вищих навчальних закладів.

 

 Правові основи екологічних знань

Закон України про екологічний аудит. Закон України про екологічну мережу України : за станом на 1 січ. 2005 р. – К. : Парламентське видавництво, 2005. – 26 с.

Закон України про охорону навколишнього природного середовища : за станом на 10 лют. 2003 р. – К. : Парламентське видавництво, 2003. – 51 с.

Закон України про природно-заповідний фонд України : за станом на 9 груд. 2005 р. – К. : Парламентське видавництво, 2005. – 40 с.

Закон України про тваринний світ : за станом на 12 берез. 2008 р. – К. : Парламентське видавництво, 2008. – 32 с.

Законодавство Європейського Союзу у сфері охорони навколишнього середовища / Ю. С. Голік [та ін.]. – Полтава : Оріяна, 2009. – 170 с.

Законодавство України про екологію / упоряд. О. М. Роїна ; ред. О. А. Кривенко. – К. : КНТ, 2004. – 440 с.

Законодавство України про охорону навколишнього природного середовища : збірник законодавчих актів : за станом на 20 верес. 2006 р. – К. : Парламентське видавництво, 2006. – 200 с.

Збірник нормативно-правових актів Європейського Союзу у сфері охорони навколишнього середовища / упоряд. Н. Андрусевич. – Львів, 2004. – 192 с.

Лісовий кодекс України. Кодекс України про надра. Водний кодекс України. Повітряний кодекс України. Закон України про охорону навколишнього природного середовища. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 320 с.

Про природні ресурси й екологію : збірник законів України : за станом на 1 квіт. 2005 р. – Харків : ІГВІНІ, 2005. – 496 с.

Андрусевич, А. О. Довідник чинних міжнародних договорів України у сфері охорони довкілля / А. О. Андрусевич, Н. І. Андрусевич, З. Я. Козак. – Львів, 2009. – 203 с.

Борейко, В. Е. Экологическая этика и законодательство  / В. Е. Борейко // Гуманитарный экологический журнал. – 2007. – №.3. – С.113-115.

Виконання положень Орхуської конвенції в Україні : посібник для громадянського суспільства / І. Малахов [та ін.]. – К., 2004. – 114 с.

Виконання положень Орхуської конвенції в Україні : посібник для державних службовців / І. Малахов [та ін.]. – К., 2004. –  129 с.

До євроінтеграції – на правовій основі! : [проблеми впровадження в Україні Орхуської конвенції] // Тваринництво України. – 2008. – № 2. – С. 40-42.

Корнякова, Т. Охорона довкілля – важлива функція української держави / Т. Корнякова // Право України. – 2009. – № 12. – С. 202-208.

Кравченко, О. Орхуська конвенція: історія та проблемні питання застосування / О. Кравченко // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2009. – № 3. – С. 71-77.

Луць, В. Право громадян на екологічну інформацію та його захист відповідно до норм України та ЄС / В. Луць, П. Лапечук, Т. Попович // Юридична Україна. – 2009. – № 6. – С. 62-66.

Мацейків, М. М. Концепція сталого розвитку – основа вдосконалення механізмів екологічного права України / М. М. Мацейків // Екологічний вісник. – 2008. – № 6. – С. 30-31.

Мелень, О. Як громадяни можуть впливати на ухвалення рішень у сфері довкілля / О. Мелень // Громадянське суспільство. – 2010. – № 1. – С. 31-36.

Микієвич, М. М. Європейське право навколишнього середовища / М. М. Микієвич, Н. І. Андрусевич, Т. О. Будякова. – Львів, 2004. – 256 с.

Морозовська, Т. Трактування поняття «право на екологічну інформацію» / Т. Морозовська // Віче. – 2010. – № 4. – С. 10-12.

Павличенко, П. Г. Юридичні механізми застосування Орхуської конвенції за національним екологічним законодавством України / П. Г. Павличенко, М. О. Фролов, Ю. В. Мягкоход. – К. : Видавництво Раєвського, 2003. – 32 с.

Правове регулювання заповідної справи в Україні / упоряд. Ю. Г. Масікевич, Я. І. Мовчан, П. М. Цицима. – Чернівці : Книги-XXI, 2007. – 815 с.

Стороженко, С. Правовий механізм забезпечення екологічних прав громадян / С. Стороженко // Вісник прокуратури. – 2009. – № 7. – С. 99-106.

 

Екологічні знання та формування екологічної культури
і свідомості сучасного суспільства

Астапенко, Т. С. Формування екологічної свідомості засобами інформаційно-бібліотечної роботи / Т. С. Астапенко // Екологічний вісник. – 2006. – № 2. – С. 28-29.

Бабченко, Р. П. Екоосвіта в інтересах збалансованого розвитку промислового міста / Р. П. Бабченко // Екологічний вісник. – 2009. – № 2 – С. 26.

Вебер, А. Человечество и экологический императив / А. Вебер // Свободная мысль. – 2009. – № 9. – С. 77-92.

Виговська, Т. В. Релігійні аспекти у процесі формування екологічної свідомості особистості / Т. В. Виговська // Екологічний вісник. – 2009. – № 2. – С. 23-25.

Водолазкин, Е. Г. Экология культуры / Е. Г. Водолазкин // Экология и жизнь. – 2010. – № 7. – С.34.

Гетьман, В. І. Духовна сила народу – у збереженій природі / В. І. Гетьман // Екологічний вісник. – 2010. – № 1. – С. 2-5.

Гирусов, Э. В. Экологическое образование в контексте культуры / Э. В. Гирусов, О. Ф. Титова // Философские науки. – 2006. – № 4. – С. 129-137.

Гринів, Л. С. Розвиток еколого-економічної науки та освіти: нові вимоги, тенденції, пріоритети / Л. С. Гринів // Екологічний вісник. – 2010. – № 2. – С. 20-21.

Деволл, Б. Глубинная экология : [экофилософское учение и общественное движение] / Б. Деволл, Дж. Сешнс. – К. : Киевский эколого-культурный центр, 2005. – 108 с. – (Охрана дикой природы).

Демешкант, Н. Екологічний світогляд як складова громадянського виховання / Н. Демешкант // Вісник Книжкової палати. – 2006. – № 6. – С. 47-48.

Демченко, Н. В. Роль экологической культуры в воспроизводстве общества и человека / Н. В. Демченко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 8. – С. 168-173.

Дем’янюк, О. Й. Екологічна освіта як складова природоохоронних знань суспільства / О. Й. Дем’янюк // Екологічний вісник. – 2008. – № 1. – С. 20-21.

Дробноход, М. І. Гострі суперечності в системі «людина – навколишнє середовище» – головна проблема сучасності / М. І. Дробноход // Економічний часопис-XXI. – 2010. – № 1/2. – С. 31-35.

Іваненко, І. Роль екологічної освіти та виховання у збереженні природно-заповідного фонду України / І. Іваненко, Г. Парчук // Рідна природа. – 2008. – Спецвипуск. – С. 15-18.

Калмыков, А. А. Экопсихология: переформатирование сознания / А. А. Калмыков // Экология и жизнь. – 2006. – № 8. – С.35-38.

Карпань, І. С. Світоглядні засади еколого-ноосферної освіти / І. С. Карпань // Практична філософія. – 2009. – № 3. – С. 54-58.

Крисаченко, В. С. Екологічна культура : теорія і практика / В. С. Крисаченко. – К. : Заповіт, 1996. – 352 с.

Лемешева, І. Б. Проблеми екології і роль бібліотек в екологічному вихованні населення / І. Б. Лемешева // Екологічний вісник. – 2008. – № 4. – С. 24-25.

Летникова, А. Экообразование – путь к спасению природы и человека / А. Летникова // Свободная мысль. – 2006. – № 3. – С. 111-121.

Листопад, О. Г. Нетрадиционные методы в экологическом воспитании и образовании / О. Г. Листопад, В. Е. Борейко. – К. : Эколого-культурный центр, 1996. – 128 с.

Матвійчук, А. Принципи екологічної деонтології як засобу формування екологічного імперативу поведінки сучасної людини / А. Матвійчук // Схід. – 2010. – № 1. – С. 95-98.

Моисеев, Н. Н. Экологическое образование и экологизация образования / Н. Н. Моисеев // Экология и жизнь. – 2010. – № 8. – С. 4-8.

Мойсеєнко, М. Формування екологічної свідомості суспільства при використанні водних ресурсів / М. Мойсеєнко // Водне господарство України. – 2008. – № 6. – С. 8-10.

Нагорнюк, О. М. Громадські екологічні організації України та їх роль у формуванні екологічної культури населення / О. М. Нагорнюк // Безпека життєдіяльності. – 2008. – № 5/6. – С. 30-31.

Олефір, Я. Виховання бережливого ставлення до природи / Я. Олефір // Екологічний вісник. – 2009. – № 5. – С. 7.

Освітні та етичні засади збалансованого розвитку / уклад. Т. В. Тимочко. – К. : Всеукраїнська екологічна ліга, 2008. – 40 с. – (Б-ка «Всеукраїнської екологічної ліги»).

Писарева, Л. И. Экологическая культура и образование за рубежом / Л. И. Писарева // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2010. – Черв. (№ 21/23). – С. 50-53.

Плохій, З. Сучасний зміст екологічного виховання / З. Плохій // Дошкільне виховання. – 2008. – № 3. – С. 3-6.

Проблеми глобальної екологічної кризи і освіти // Безпека життєдіяльності. – 2009. – № 2. – С. 23-26.

Роль заповідних територій в екологічній освіті і вихованні : матеріали науково-практичного семінару (Біостаціонар ПДПУ, Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с. Лучки, 12-14 черв. 2003 р.). – Полтава : Верстка, 2003. – 128 с.

Романченко, І. Бібліотеки України в системі безперервної екологічної освіти / І. Романченко.// Вісник Книжкової палати. – 2004. – № 6. – С. 13-16.

Ситник, К. М. Світогляди сучасного суспільства: інвайронменталізм, біоцентризм, трансгуманізм / К. М. Ситник // Екологічний вісник. – 2009. – № 6. – С. 4-5.

СмІрнова, З. А. «Екологічна варта» –  організація з виховання лідерів серед молоді / З. А. Смірнова // Екологічний вісник. – 2009. – № 4. – С. 19-20.

Станьмо на варті власного майбутнього! : [напрями, зміст і методи діяльності Всеукраїнської дитячої спілки «Екологічна варта»] / упоряд. Т. В. Тимочко [та ін.]. – К., [2005]. – 24 с. – (Екологічна освіта та виховання).

Табуева, Э. М. Экологическое образование как фактор формирования культурного потенциала личности / Э. М. Табуева // Химия в школе. – 2004. – № 5. – С. 18-21.

Толстоухов, А. Екобезпечний розвиток: пошуки стратегем / А. Толстоухов, М. Хилько. – К. : Знання України, 2001. – 333 с.

Тюмасева, З. И. К «экологическому сознанию» через сознание / З. И. Тюмасева, И. Л. Орехова, А. А. Цыганков // Экология и жизнь. – 2009. – № 11/12. – С. 60-66.

Шульга, О. О. Екологічна освіта та її пріоритети у національних природних парках (на прикладі Ічнянського НПП) / О. О. Шульга // Екологічний вісник. – 2006. – № 5. – С. 23.

Яницкий, О. Н. Экологическая парадигма как элемент культуры / О. Н. Яницкий // Социологические исследования. – 2006. – № 7. – С. 83-93.

Ясинська, А. Екологічна політика України як основа реалізації екологічної освіти / А. Ясинська // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. – 2007. – 2007. – № 4. – С. 198-207.

 

Екологічна освіта і виховання в навчальному процесі
на всіх рівнях освіти

 Бердник, О. В. Характеристика екологічної свідомості сучасних підлітків / О. В. Бердник, В. Ю. Зайковська, О. В. Добрянська // Довкілля та здоров’я. – 2008. – № 1. – С. 46-49.

Білявський, Г. О. Феномен екологічної культури в оптимізації навчального процесу у вищій школі в контексті парадигми збалансованого розвитку / Г. О. Білявський, Т. В. Саєнко // Екологічний вісник. – 2009. – № 3. – С. 14-16.

Боголюбов, А. С. Урок на природе : полевые экологические практикумы необходимы и возможны / А. С. Боголюбов, О. В. Глушенков, Д. А. Федорова // Экология и жизнь. – 2009. – № 5. – С. 36-41.

Бондар, О. І. Світові тенденції в екологічній освіті / О. І. Бондар, Т. В. Саєнко // Екологічний вісник. – 2006. – № 4. – С. 18-22.

Борейко, В. Е. Природоохранная эстетика в школе / В. Е. Борейко. – К. : Киевский эколого-культурный центр, 2005. – 80 с. – (Охрана дикой природы ).

Вельдбрехт, Д. О. Позакласні екологічні заходи / Д. О. Вельдбрехт, Н. Г. Токар. – Харків : Основа, 2003. – 92 с.

Воронцова, І. А. Формування природоохоронного світогляду у шкільної та студентської молоді / І. А. Воронцова, С. В. Влащенко, С. В. Размєтаєв // Екологічний вісник. – 2010. – № 2. – С. 19-20.

Горін, М. О. Екологізація аграрної освіти та формування екологічної свідомості молоді : (досвід Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва) / М. О. Горін, О. М. Нагорнюк // Екологічний вісник. – 2009. – № 1. – С. 21-23.

Гуріненко, Н. О. Організація екологічної роботи школярів : метод. рекомендації для студентів природничого факультету та вчителів біології загальноосвітніх шкіл / Н. О. Гуріненко, В. В. Коротич. – Полтава : АСМІ, 2000. – 56 с.

Дементьєва, Т. П. Деякі аспекти екологічної освіти і виховання учнів в інтересах збалансованого розвитку / Т. П. Дементьєва // Екологічний вісник. – 2006. – № 6. – С. 23.

До чистого довкілля – разом : збірка сценаріїв виступів кращих екологічних агітаційних бригад Полтавської області. – Полтава : Оріяна, 2005. – 96 с.

Драган, О. Творчі задачі з екології та методика їх розв’язання / О. Драган. – К. : Шкільний світ, 2009. – 104 с. – (Б-ка «Шкільного світу»).

Екологічна освіта та просвіта в сільській школі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 верес. 2004 р., м. Чернівці. – К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2005. – 224 с.

Екологічна стежка «Первоцвіти» / уклад. Т. В. Тимочко. – К. : Всеукраїнська екологічна ліга, 2009. – 28 с. – (Екологічна освіта та виховання).

Екологічне виховання в початковій школі / упоряд. І. Васильченко, О. Кондратюк. – К. : Редакції загальнопедагогічних газет, 2005. – 128с. – (Б-ка «Шкільного світу»).

Екологічне виховання молодших школярів // Початкова освіта. – 2010. – Квіт. (№ 14). – С. 1-23.

Екологічне виховання школярів // Сучасна школа України. Шкільний світ. – 2009. – Листоп. (№ 11). – С. 3-63.

Еколого-краєзнавчі експедиції / ред. Т. В. Тимочко. – К. : Всеукраїнська екологічна ліга, 2009. – 40 с. – (Б-ка «Всеукраїнської екологічної ліги»).

Загубинога, О. Інтелектуальні розваги та дидактичні ігри з екології / О. Загубинога, Г. Науменко. – К. : Шкільний світ, 2007. – 129 с. – (Б-ка «Шкільного світу»).

Кисельов, М. Екологічна свідомість як феномен освітянського процесу / М. Кисельов // Філософська думка. – 2005. – № 2. – С. 130-149.

Колесник, М. Етнопедагогічні підходи в екологічному вихованні й освіті / М. Колесник // Біологія. Шкільний світ. – 2009. – Серп. (№ 24). – С. 3-8.

Колесник, М. О. Форми, засоби та методи екологічного виховання учнів / М. О. Колесник // Екологічний вісник. – 2006. – № 3. – С. 15-19.

Колонькова, О. О. Роль самовиховання у формуванні екологічно доцільної поведінки школярів // О. О. Колонькова // Екологічний вісник. – 2009. – № 4. – С. 21-22.

Культура здорового способу життя та екологічне виховання як складові змісту позашкільної освіти : зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 25-27 трав. 2010 р. – Полтава : Техсервіс, 2010. – 469 с.

Куценко, В. І. Освіта: місце і роль у формуванні нового екологічного мислення в контексті вимог здорового життєвого середовища / В. І. Куценко // Екологічний вісник. – 2009. – № 2. – С. 9-10.

Лазаренко, Л. М. Виховання екологічної свідомості в екологічній освіті / Л. М. Лазаренко, В. В. Дивак // Безпека життєдіяльності. – 2008. – № 9/10. – С. 20-21.

Лазаренко, Л. М. Екологічна освіта в школі / Л. М. Лазаренко, В. В. Дивак // Безпека життєдіяльності. – 2008. – № 11/12. – С. 25-26.

Лисенко, Н. В. Теорія і практика екологічної освіти: педагог-дошкільник : навч.-метод. посібник / Н. В. Лисенко. – К. : Слово, 2009. – 400 с.

Людина і біосфера : метод. матеріали / уклад. І. Дзеверін. – К. : Редакції загальнопедагогічних газет, 2005. – 128 с. – (Б-ка «Шкільного світу»).

Миркин, Б. М. Ролевые игры по экологии : пособие для учителей / Б. М. Миркин, Л. Г. Наумова. – М. : Устойчивый мир, 2000. – 272 с.

Організаційно-методичні основи екологічної освіти / І. Д. Бех [та ін.] // Позакласний час. – 2009. – Квіт. (№ 7/8). – С. 61-76.

Організація роботи літнього екологічного табору / уклад. Т. В. Тимочко. – К. : Всеукраїнська екологічна ліга, 2008. – 32 с. – (Б-ка «Всеукраїнської екологічної ліги»).

Панасьєва, С. Формування екологічної культури у процесі викладання біології / С. Панасьєва // Біологія. Шкільний світ. – 2010. – Черв. (№ 18). – С. 3-6.

Пруцакова, О. Л. Сучасна шкільна екологічна освіта і запити освіти сталого розвитку / О. Л. Пруцакова // Екологічний вісник. – 2006. – № 6. – С. 20-21.

Пустовіт, Н. О. Екологічні задачі, ігри та вікторини : навч. посібник / Н. О. Пустовіт, З. Н. Плечова. – К. : Наукова думка, 1995. – 71 с.

Романинець, Ю. Л. Формування екологічної свідомості у школярів / Ю. Л. Романинець, О. С. Лещенко // Екологічна газета. – 2009. – 27 листоп. (№ 22). – С. 6.

Руда, О. Естетичне ставлення студентської молоді до природи / О. Руда // Шлях освіти. – 2009. – № 1. – С. 21-24.

Рудишин, С. Екологія як наука й освітньо-виховна дисципліна / С. Рудишин // Біологія і хімія в школі. – 2010. – № 3. – С. 39-41.

Совгіра, С. Нетрадиційні форми екологічної освіти учнів / С. Совгіра // Рідна школа. – 2006. – № 3. – С. 51-54.

Стефаник, В. І. Специфіка екологічної освіти та виховання в сільській школі / В. І. Стефаник // Екологічний вісник. – 2006. – № 1. – С. 27-29.

Тищенко, Т. М. Формирование экологического воспитания будущих учителей / Т. М. Тищенко, Е. Я. Прасолов // Экология плюс. – 2007. – № 4. – С. 21-24.

Уроки з екології / Всеукраїнська екологічна ліга. – К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2005. – 32 с. – (Екологічна освіта та виховання).

Фоміна, Н. М. Громадська екологічна діяльність в вищих навчальних закладах як обов’язкова складова неперервної екологічної освіти / Н. М. Фоміна, Н. І. Свояк, М. І. Свояк // Екологічний вісник. – 2009. – № 3. – С. 20-30.

Хаустов, А. П. Новое в высшем экологическом образовании России / А. П. Хаустов, М. М. Редина // Экология и жизнь. – 2009. – № 1. – С. 39-43.

Шабанов, Д. А. Екологія у шкільному курсі біології / Д. А. Шабанов, М. О. Кравченко. – Харків : Основа, 2005. – 143 с.Режим роботи:
Понеділок-п'ятниця: 9:00 – 17:30,
Неділя: 9:00 – 17:30.

Вихідний: субота

Наша адреса:
36000 м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 17
Електронна пошта:
poltava_ounb@ukr.net


2009 © ПОУНБ ім. І.П.Котляревського