Полтавська Обласна Універсальна Наукова бібліотека імені І.П.Котляревського

Пам’яті І. П. Котляревського:
віртуальний проєкт
Полтавська Обласна Універсальна Наукова
бібліотека імені І. П. Котляревського
бібліотека
  

Електронний каталог (Архівна версія)

Електронна доставка документів

Віртуальна довідка
Тел.: (0532) 52-17-83
Тел./факс: 56-99-30

Контакти
Ми на мапі
Головна

НОВИНИ
АНОНСИ

Про бібліотекуІсторична довідка

Запис до бібліотеки

Правила користування

Структура бібліотеки

Контактна інформація

Бібліотека у ЗМІ

План заходівПоточний місяць

Архів

Хроніка подій

Виставки

Масові заходи

Ресурси бібліотекиКаталоги і картотеки

Електронний каталог

Зведений каталог

Бібліотека вдячна

Видання бібліотеки

Бібліографічні видання

Видання відділу інформації з питань культури і мистецтва

Видання відділу краєзнавства

Методичні матеріали

Наукові та практичні доробки наших співробітників

Послуги бібліотекиКористування бібліотекою

Ксерокопіювання та сканування документів

Електронна доставка документів

Визначення індексів УДК та авторського знаку

Віртуальна довідка

Програми та проекти

Отримай безоплатну правову допомогу

Інтернет для читачів публічних бібліотек

Вікно в Америку

Регіональний тренінговий центр

Бібліотеки - мости до е-урядування

Ресурси бібліотек у боротьбі з корупцією

Бiблiотечному фахiвцюНормативні документи

Методична діяльність

Бібліотеки світу

Бібліотеки України

Бібліотеки області

Полтавщина

Регіональні краєзнавчі ресурси

Полтавщина туристична

Видатні родини Полтавщини

Видатні люди Полтавщини

Літературно-мистецькі премії

Бібліотеки Полтавщини на сторінках обласних газет

Державні закупівлі   
Інформація для внутрішньо переміщених осіб   
 

Полтавіка

Полтава Історична


Безоплатна правова допомога

ІСТОРІЯ ПОЛТАВИ Сайт Бориса ТристановаВступ
Розділ 1. Екологічна культура як феномен людської діяльності
Розділ 2. Основні завдання покращення стану екологічної безпеки в Україні
Розділ 3. Екологічна освіта і екологічне виховання
Розділ 4. Сучасна екологічна ситуація на Полтавщині
Розділ 5. Заглянь в природу: сценарії позакласних заходів з виховання екологічної культури
Інтернет–ресурси
Іменний покажчик

Вступ
Екологічна культура – це напрям людської діяльності та мислення, від якого залежать нормальне існування сучасної цивілізації, рівень сприйняття людьми природи, навколишнього світу і оцінка свого місця у Всесвіті.
Екологічна культура має давню історію, вона є атрибутивною, тобто органічною складовою людського життя з часів його виникнення. Водночас вона феномен XXI ст., коли людство дедалі більше усвідомлює необхідність облаштування свого життя, щоб воно стало безпечним, здоровим, радісним. Подальша життєдіяльність людства потребує нових засад взаємодії людини і природи, світоглядних змін, пов’язаних з переоцінкою місця людини у природному світі, корекції традиційних форм природокористування. Цьому сприятиме розвинута екологічна культура нашого сучасника. Ефективне формування цієї культури є актуальною проблемою сьогоднішнього дня. Головною рисою екологічної культури є те, що вона не утворюється стихійно, а виникає шляхом формування умов, що сприяють розгортанню її принципів та спеціальним видом діяльності – екологічним вихованням. Екологічна культура та виховання виступають регулятором екологічної діяльності. Рівень екологічної культури значною мірою обумовлює екологічну безпеку країни, що є стержнем збалансованого розвитку суспільства.
Рекомендаційний бібліографічний покажчик « Формування екологічної культури: стан та завдання на майбутнє» має на меті розкрити сутність екологічної культури, екологічного виховання для розвитку і підвищення рівня екологічних знань.
Даний бібліографічний покажчик укладено на основі фонду Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І. П. Котляревського. До покажчика включено книги, що вийшли друком у 2005-2012 роках та статті з журналів і газет за 2008-2013 роки. Офіційні видання представлені з 1991 року. Відбір літератури завершено в серпні 2013 року.
Матеріали покажчика систематизовано за розділами, у межах кожного розділу – в алфавітному порядку. Нормативні документи подано за офіційними виданнями – «Офіційний вісник України», «Відомості Верховної Ради України», «Урядовий кур’єр» і розміщено у логічній послідовності. Окремі розділи присвячені Полтавщині, сценаріям позакласних заходів з виховання екологічної культури, в окремому розділі представлено корисні інтернет-ресурси. Матеріали частково анотовано.
Допоміжний апарат рекомендаційного покажчика складає іменний покажчик.
Матеріал, зібраний у цьому покажчику, адресований широкому колу читачів – всім, кому не байдужа доля нашої планети, і перш за все – школярам, студентам, вихователям, викладачам, бібліотечним працівникам, працівникам органів державної влади.
вгору
Розділ 1. Екологічна культура як феномен людської діяльності

1. Гринів, Л. С. Екологічна економіка : навчальний посібник для студентів вузів / Л. С. Гринів. - Львів : Магнолія 2006, 2010. - 359 с.
У навчальному посібнику викладено теоретико-методологічні засади сучасної екологічної економіки. Досліджено розвиток еколого-економічних вчень у світовій науці, висвітлено функції, моделі та індикатори екологічної макроекономіки.
2. Єрмоленко, А. М. Соціальна етика та екологія : гідність людини - шанування природи : монографія / А. М. Єрмоленко. - К. : Лібра, 2010. - 408 с.
У цій книжці розкрита проблематика співвідношення етики та екології, яка конкретизується дослідженням соціокультурних чинників генези екологічної кризи та її загострення в сучасному суспільстві.
3. Жарова, Л. В. Екологічне підприємництво та екологізація підприємництва : теорія, організація, управління : монографія / Л. В. Жарова, Є. Ю. Какутич, Є. В. Хлобистов. - Суми : Університетська книга, 2012. - 240 с.
У монографії особлива увага приділяється механізмам стимулювання екологічного підприємництва, інноваційно-інвестиційним факторам та концептуальним засадам розвитку екологічного підприємництва.
4. Бевзенко, Л. Д. Экологизация практик повседневности: связь с культурно детерминированной формулой успеха // Практична філософія. - 2010. - № 2. - С. 30-39.
У статті розглянуто питання можливості виявлення тенденції екологізації практик повсякденності в актуальному стані соціокультурного простору, який пов’язаний з культурним ареалом. Досліджено трансформацію всього соціокультурного в бік екологізації.
5. Білявський, Г. О. Соціально-екологічні дослідження в агросфері та їхня роль у формуванні екологічної культури сільського населення України / Г. О. Білявський, О. М. Нагорнюк, О. В. Мудрак // Безпека життєдіяльності. - 2008. - № 1/2. - С. 10-14.
У статті досліджується важливість проведення комплексних соціально-екологічних досліджень в агросфері. Висвітлюється низький рівень екологічної освіти, культури, екологічної свідомості сільського населення, критичний стан здоров’я населення України, зокрема сільського, відношення людини до навколишнього середовища.
6. Бобровська, Н. В. Державна екологічна політика - ефективне природокористування // Економіка та держава. - 2013. - № 3. - С. 98-100.
У статті обгрунтовані особливості розвитку регіональної політики для поліпшення економічної та екологічної ситуації в аграрному секторі. Розкрита сутність еколого-орієнтованого підходу для збереження еколого-економічної системи з урахуванням регіональної політики. Розкрита сутність врівноваженого розвитку аграрного сектора.
7. Бохан, А. Екологізація підприємництва - визначальна складова безпеки розвитку суспільства // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - 2009. - № 6. - С. 60-67.
У статті досліджено процес екологізації підприємництва, який буде поступово охоплювати всі сфери економіки, змінюючи тим самим середовище життя людства за умови його життєзабезпечення.
8. Бохан, А. В. Соціологізація та екологізація підприємництва - запорука екологічної безпеки суспільства // Економіка та держава. - 2008. - № 4. - С. 30-33.
У статті розглянуті важливі аспекти екологізації підприємництва з урахуванням соціально-захисних механізмів його реалізації в умовах трансформації суспільства.
9. Брижань, І. А. Екологізація промисловості як інструмент сталого розвитку України // Екологічний вісник. - 2012. - № 4. - С. 5-6.
Економічний розвиток України на сучасному етапі має полягати в переході від здійснення окремих природоохоронних заходів до розроблення й реалізації концепції еколого-економічного розвитку промислового виробництва.
10. Вакуленко, М. Б. Економічний механізм природоохоронної діяльності // Екологічний вісник. - 2010. - № 5. - С. 10-12.
Дана стаття розкриває широкий спектр економічних інструментів управління охороною навколишнього середовища в Україні. Враховано досвід розвинутих країн світу, насамперед Європейського Союзу.
11. Валуйський, О. Екологічний виклик сучасному глобальному світу в філософському вимірі // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - 2010. - № 3. - С. 67-77.
Проаналізовано концептуальні підходи до понять "екологічне буття", "екологічна діяльність", "соціально-екологічні протиріччя", "екологічний виклик", "соціально-екологічна криза", обґрунтовано авторське бачення цих понять.
12. Вишневська, О. Еколого-орієнтований підхід у забезпеченні сталого розвитку аграрного сектору / О. Вишневська, Н. Бобровська // Економіст. - 2013. - № 6. - С. 46-48.
У статті представлено сутність та особливості формування еколого-орієнтованого підходу в забезпеченні сталого розвитку аграрного сектору. Представлено складові оптимізації через реалізацію міжнародних програм зі збереження навколишнього середовища. Виявлено напрями екологізації виробництва із метою збереження екосистем.
13. Вовк, С. Розвиток продуктивних сил регіону в умовах екологізації економіки (на прикладі регіону Донбасу) // Схід. - 2012. - № 1. - С. 26-30.
У статті автор відстоює тезу, що сталий розвиток продуктивних сил регіону неможливо здійснити без встановлення екологічної справедливості між людьми і навколишнім середовищем. Для цього проаналізовані основні причини обмеження економічного розвитку України та обґрунтовані напрями розвитку продуктивних сил регіону в умовах екологізації економіки та захисту здоров’я населення.
14. Гайдуцький, П. І. Екологізація суспільної свідомості та розвиток агросфери / П. І. Гайдуцький, О. В. Ходаківська // Економіка АПК. - 2012. - № 11. - С. 15-21.
Розкрито передумови, що зумовлюють потребу формування екологічної свідомості та екологічної культури як основних чинників забезпечення збалансованого розвитку агросфери.
15. Гаман, П. І. Інструменти екологічної політики та їх вплив на рекреаційне природокористування // Економіка та держава. - 2009. - № 1. - С. 70-72.
Вивчено вітчизняний та зарубіжний досвід застосування економічних інструментів для стимулювання ефективного використання природних рекреаційних ресурсів.
16. Гардашук, Т. В. Глобальні стратегічні моделі та український вибір // Екологічний вісник. - 2011. - № 1. - С. 6-7.
Прогнози глобального розвитку відносин "суспільство - природа" та проблеми України.
17. Гетьман, В. І. Духовна сила народу - у збереженій природі // Екологічний вісник. - 2010. - № 1. - С. 2-5.
У статті автор відстоює думку, що коли збережемо хоча б невеликі ділянки заповідної природи як фонові осередки етногенезу то збережемо народ як націю, уникнемо зникнення зі шпальт історії.
18. Голицын, Г. С. Почему природные катастрофы редки // Экология и жизнь. - 2010. - № 6. - С. 50-53.
В статті описано теорію, яка пояснює єдиним образом емпіричні розподіли ймовірностей багатьох явищ, подій в природі і, ймовірно, в нашому повсякденному житті. Нова теорія зможе слугувати основою не тільки для розрахунків природних ризиків, а й для оцінок ризиків багатообразних явищ в сферах економіки, фінансів, звичайному житті.
19. Демченко, Н. В. Актуалізація екологічної складової в системі суспільного відтворення // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 3. - С. 144-149.
У статті розглянуто природне середовище як споконвічну передумову виробництва, джерело задоволення духовних і матеріальних потреб людини, а також як основу збереження людини як біологічного і соціального організму.
20. Драган, І. В. Формування еколого-економічного механізму державного регулювання сфери природокористування в Україні // Вісник Академії митної служби України. Серія: Державне управління. - 2011. - № 1. - С. 31-37.
Сформовано економічний інструментарій раціонального природокористування. Обґрунтовано систему регулювання екологічної безпеки як складової державного регулювання природокористування.
21. Драган, І. О. Вплив економічної діяльності на сферу природокористування // Вісник Академії митної служби України. Серія: Державне управління. - 2010. - № 2. - С. 72-78.
У статті проаналізовано динаміку впливу економічної діяльності на навколишнє природне середовище. Огляд еволюційного розвитку економіки природокористування свідчить, що економічна наука ще не остаточно сформувала екологічні умови для стійкого стану.
22. Драган, І. О. Напрями реалізації державної політики у сфері природокористування в Україні // Вісник Академії митної служби України. Серія: Державне управління. - 2011. - № 1. - С. 37-42.
Визначено напрями реалізації державної політики природокористування на основі комплексної системи управління. Досліджено шляхи оптимізації співвідношення стану природного середовища та темпів розвитку суспільства.
23. Ермаков, Д. С. Наш экологический след / Д. С. Ермаков, Д. А. Славинский, С. А. Черникова // Экология и жизнь. - 2011. - № 2. - С. 38-41.
Вплив на навколишнє середовище людини, країни, людства в цілому.
24. Єрмоленко, А. Автономна етика І. Канта та морально-правова проблематизація природи // Філософська думка. - 2008. - № 6. - С. 115-130.
Автор розглядає проблему застосування етичних і правових категорій - особливо таких, як цінність, гідність, справедливість, право - до природи, створення таким чином практичної філософії природи.
25. Єрмоленко, А. Екоетика у світлі парадигмального повороту в філософії : (попередні зауваги до критики екологічного розуму) // Філософська думка. - 2008. - № 3. - С. 88-108.
Автор виходить з того, що розробка екологічної етики - це опрацювання не тільки її прикладних аспектів, а й проблематики обґрунтування етики загалом. Адже екологічна криза - це передусім криза людини, її ціннісних орієнтацій та моральних норм.
26. Жавнерчик, О. В. Екологізація рентних механізмів землекористування // Економіка. Фінанси. Право. - 2013. - № 2. - С. 17-20.
У статті розглянуто особливості й недоліки функціонування рентних механізмів землекористування в Україні. За результатами аналізу запропоновано стратегічні напрями вдосконалення рентних відносин на основі екологізації для створення фінансової бази природоохоронної діяльності.
27. Жигірь, А. А. Екологізація підприємництва в аграрній сфері // Агросвіт. - 2012. - № 5. - С. 9-12.
28. Іванова, Т. В. Екологізація природокористування та політика ресурсозбереження в сучасних умовах // Економіка та держава. - 2011. - № 4. - С. 123-125.
Досліджено процес формування протизатратного господарського механізму у системі раціоналізації природокористування. Обґрунтовано нові методи, які можуть застосовуватися в господарському механізмі у сфері охорони природи. Проаналізовано комплекс причин, що призвели до складної екологічної ситуації в державі.
29. Карякин, Ю. Природные и техногенные катастрофы : новые вызовы и угрозы устойчивому развитию // Свободная мысль. - 2010. - № 9. - С. 77-90.
Природні і техногенні катастрофи набули руйнівного характеру як для економіки планети, так і для екології. Це змусило світове співтовариство замислитися про власну безпеку і зайнятися пошуком шляхів більш стійкого розвитку.
30. Кічура, А. В. Природозаповідання та формування природоохоронної мережі - складова регіональної політики збалансованого розвитку / А. В. Кічура, В. П. Кічура // Екологічний вісник. - 2008. - № 6. - С. 9-10.
У статті проведений аналіз проектування природоохоронної мережі за вимогами ландшафтного, геосистемного підходу, що дає можливість об’єктивно оцінити ефективність природно-заповідного фонду на локальному і регіональному рівнях.
31. Клімат та екологічні катастрофи : Парламентська асамблея ООН стурбована можливими наслідками глобального потепління / підготував І. Штонь // Надзвичайна ситуація. - 2008. - № 5. - С. 32-33.
З доповідей на 4-му засіданні Асамблеї ООН, присвяченому змінам клімату, що відбулася 22 січня 2008 року.
32. Комарницький, В. М. Правові засади державного контролю у сфері спеціального природокористування // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2010. - № 12. - С. 78-83.
У статті розглядається стан законодавчого забезпечення контролю у сфері спеціального природокористування, характеризуються функції контролю, висловлюються пропозиції з удосконалення чинного законодавства.
33. Кондратенко, С. В. Проблема философской интерпретации основных концепций планетарной цивилизации // Практична філософія. - 2009. - № 4. - С. 76-84.
Автор провів дослідження системного філософського аналізу концепцій планетарного соціума, у виявленні їх існуючих рис, субординації та діалектичного взаємозв’язку.
34. Копетчук, О. В. Фінансові інструменти реалізації природоохоронних заходів // Економіка АПК. - 2011. - № 11. - С. 83-88.
Розглянуто складові фінансового механізму (фінансові інструменти) реалізації природоохоронних заходів, проведено їхній аналіз та зроблені узагальнення. Виявлено їх позитивні і негативні аспекти.
35. Лившиц, И. Конец света откладывается на полвека? // Природа и человек. XXI век. - 2013. - № 5. - С. 6-10.
Глобальні екологічні проблеми.
36. Ліщитович, Л. Кількісні проблеми теорії природокористування // Економіст. - 2011. - № 10. - С. 20-22.
Розглянуто проблеми створення, розвитку та впровадження кількісної теорії природокористування як практичної основи виживання людства в сучасних глобальних умовах планетарної кризи.
37. Лучанська, В. Методологічні проблеми дослідження екології культури // Вісник Книжкової палати. - 2009. - № 11. - С. 44-46.
У статті розглянуто ідеї взаємозв’язку людини з природою, що вивчалися в творах відомих класиків філософії. Наведено екологічні проблеми, що мають своє глибинне коріння в системах світоглядного плану та ключові концепції екології. Викладено гуманітарні проблеми та принципи екологічної культури.
38. Мєлков, Ю. О. Світоглядна революція як шлях до еко-майбутнього // Практична філософія. - 2009. - № 3. - С. 31-43.
Розглянуто основні риси екологічної революції, що веде до еко-майбутнього України і всього світу. В тому числі розглянуто аспекти, які визначають характер нової людини, її соціальне і політичне життя.
39. Микитенко, В. В. Ціннісно-орієнтоване моделювання управління забезпеченням та реалізацією природоохоронної політики в державі / В. В. Микитенко, Г. Г. Кузьменко // Агросвіт. - 2009. - № 18. - С. 2-10.
Визначено фінансово-економічні та організаційні вигоди при вирішенні проблем ратифікації Кіотського протоколу в Україні. Використовуючи оригінальні моделі вирішень, побудовано прогнози забруднення парниковими газами у країні в цілому та в Донецькому регіоні зокрема.
40. Нагорнюк, О. М. Громадські екологічні організації України та їх роль у формуванні екологічної культури населення // Безпека життєдіяльності. - 2008. - № 5/6. - С. 30-31.
Досліджено діяльність громадських екологічних організацій як формуючого фактора екологічної культури населення.
41. Овєчкіна, О. Потенціал конкурентоспроможності підприємств лакофарбової промисловості в аспекті екологізації виробництва / О. Овєчкіна, О. Маслош // Схід. - 2012. - № 3. - С. 41-44.
У статті розглянуто теоретико-практичні питання екологізації суспільного виробництва та охарактеризовано особливості формування конкурентоспроможного потенціалу підприємств лакофарбової промисловості в аспекті екологічної орієнтації виробництва. Виявлено зовнішні та внутрішні фактори впливу на прискорення процесу екологізації господарської діяльності галузевих підприємств та їх функціонування як еколого-економічних систем.
42. Онищенко, І. М. Еколого-економічна стратегія в рамках реалізації концепції сталого розвитку // Економіка і регіон. - 2012. - № 4. - С. 190-194.
Зміна кліматичних умов привертає все більше уваги як з боку вчених, так і з боку урядів країн. Узгодження економічного розвитку з екологічними обмеженнями є однією з головних задач сьогодення. Автором запропоновані рекомендації для проведення екологічно збалансованої стратегії держави в галузі економіки.
43. Оскольський, В. Раціональне природокористування - важлива умова ноосферного розвитку України // Економіка України. - 2011. - № 11. - С. 4-13.
Виклад доповіді на Всеукраїнській науково-практичній конференції “Раціональне природокористування – важлива умова ноосферного розвитку України” у форматі V Пленуму Спілки економістів України (Одеса, 22–23 вересня 2011 р.).
44. Панасюк, Б. Я. Сонце - джерело життя на землі // Економіка АПК. - 2009. - № 8. - С. 31-42.
Стаття розкриває фактори формування кліматичних умов, метрологічних процесів на нашій планеті. Проведений аналіз дає підстави зробити висновок, що людська цивілізація переживає період короткострокових і середньострокових кліматичних процесів на довгому часовому шляху якісних перетворень Сонячної системи і планети Земля.
45. Петлін, В. М. Ландшафтознавчі підходи до аналізу та вирішення проблем виникнення екологічних конфліктів, криз і катастроф // Український географічний журнал. - 2008. - № 1. - С. 30-35.
Аналізуються проблеми і механізми виникнення екологічних конфліктів, криз і катастроф. Показано, що глобальна екологічна криза може статися тільки тоді, коли зруйнуються механізми природно-спонтанної гармонізації складно організованої ландшафтної структури планети.
46. Прасолов, С. Я. Філософські погляди Г. С. Сковороди на природоохоронну роботу / С. Я. Прасолов, Г. Ф. Джурка // Экология плюс. - 2008. - № 2. - С. 21-24.
47. Прокопенко, О. Формування ефективної політики екологізації інноваційної діяльності на основі прогнозування реакції на неї підприємств та ринку // Економіст. - 2010. - № 12. - С. 60-63.
Розглядаються питання формування ефективної політики екологізації інноваційної діяльності. Проведено дослідження щодо особливостей сприйняття ринком екологічних інновацій. Запропоновано методичний підхід до оцінки ефективності екологізації інноваційного розвитку з позицій підприємства.
48. Прокопенко, О. В. Ефективність мотивування екологізації інноваційної діяльності підприємств на державному та регіональному рівнях // Проблеми науки. - 2010. - № 10. - С. 22-28.
Розроблено теоретико-методичний підхід до оцінювання ефективності мотивування екологізації діяльності підприємств на державному та регіональному рівнях. Враховано вплив екологічних інновацій на позитивні зрушення, пов’язані з екологізацією, на такі, що збільшують суспільні результати та зменшують витрати.
49. Руднєва, О. Проблеми формування екологізованої концепції суспільного розвитку // Схід. - 2013. - № 2. - С. 60-63.
У статті досліджено еволюцію екологічної свідомості, визначено її особливості: довкілля для людини, суб’єкт-об’єктне сприйняття природи, прагматичний характер мотивів і цілей взаємодії з довкіллям. Запропоновано рекомендації щодо побудови нових відносин у системі "суспільство - навколишнє природне середовище".
50. Семак, Б. Б. Економічні проблеми екологізації технологій виробництва, асортименту та властивостей текстильної сировини в Україні / Б. Б. Семак, М. А. Коваленко // Економіка та держава. - 2012. - № 3. - С. 29-31.
Обґрунтовані основні чинники, що визначають економічну доцільність екологізації текстильної сировини, особливо рослинного походження. Визначено організаційно-економічні механізми для управління вітчизняним ринком рослинної текстильної сировини.
51. Семенюк, Е. П. Що заважає практичному втіленню ідеї Екологічної Конституції Землі? / Е. П. Семенюк, Т. Ю. Туниця // Вісник Національної академії наук України. - 2012. - № 4. - С. 30-38.
У статті розглянуто основні перешкоди на шляху реалізації ідеї Екологічної Конституції Землі: незацікавленість наймогутніших держав світу, проблеми фінансово-економічного характеру, соціально-психологічні настрої у світовій спільноті, байдужість владно-бюрократичних структур. Запропоновано авторське бачення виходу із ситуації, що склалася.
52. Скрипчук, П. М. Екологічна сертифікація сфери природокористування в Україні: концептуальні положення, економічна доцільність, модель і механізм реалізації // Економіка та держава. - 2010. - № 10. - С. 81-85.
На основі системного підходу розроблена концепція екологічної сертифікації в сфері природокористування, в якій обґрунтовані інституціональні передумови, економічна доцільність, модель і механізм запровадження в системі інноваційно-інвестиційного розвитку держави.
53. Сопронюк, М. Екологічна катастрофа підкрадається тихо // Надзвичайна ситуація. - 2011. - № 9. - С. 38-39.
Людина у світі побутової хімії і полімерних препаратів.
54. Сошникова, Л. А. Анализ взаимосвязи показателей экономической и природоохранной деятельности отраслей // Статистика України. - 2008. - № 3. - С. 55-64.
На прикладі діяльності суб’єктів господарювання розглядаються питання аналізу взаємозв’язку показників економічної та природоохоронної діяльності галузей Республіки Білорусь.
55. Сцібан, О. Українознавчі аспекти екофільного природокористування // Українознавство. - 2012. - № 1. - С. 88-92.
У статті розглянуто проблематику тлумачення терміна "екофільне природокористування", конкретизовано його через визначення фізичних та ментальних особливостей українських терену і людини.
56. Толстоухов, А. В. Еко-майбутнє України як предмет філософського дослідження // Практична філософія. - 2009. - № 3. - С. 19-30.
Еко-майбутнє є інтегральним феноменом, в якому наукові дослідження поєднуються зі світоглядною орієнтацією та культурним оцінюванням. Екологія перетворюється на один з епіцентрів формування нової загальнолюдської культури, що має об’єднати всіх людей нашої планети в їх позитивному ставленні до світу.
57. Фенно, І. Церква і екологічні проблеми людства // Схід. - 2010. - № 3. - С. 97-101.
Стаття присвячена аналізу ролі церкви в природоохоронній діяльності та напрямків екологічної діяльності релігійних організацій. Автор на прикладі християнських церков демонструє залучення релігійних організацій до захисту навколишнього середовища.
58. Фурдичко, О. І. Екологічні проблеми природокористування в науці і практиці лісогосподарського виробництва // Вісник Національної академії наук України. - 2012. - № 4. - С. 39-47.
Висвітлено результати досліджень об’єктів природокористування для здійснення лісогосподарської діяльності, формування агроекосистем, побудови та відображення в статистичній звітності їхніх екологічних показників.
59. Фурсов, В. Природа і людина: єдність чи боротьба? // Біологія і хімія в школі. - 2011. - № 6. - С. 36-38.
У статті наголошується на розумінні взаємозалежності людини і природи. Екологія і довкілля - це терміни, проблеми і символи ХХ і ХХІ ст.
60. Хвесик, М. Екологізація розвитку продуктивних сил України в умовах глобальних викликів // Екологічний вісник. - 2009. - № 6. - С. 10-11.
Важливим фактором розвитку продуктивних сил кожної країни є її геоекономічне і геополітичне положення. Виходячи з цього, у статті розглянуто певні конкурентні переваги в світогосподарській системі, які має Україна у разі їх ефективного використання, що забезпечать їй економічний і соціальний прогрес.
61. Ходаківська, О. В. Екологізація сільськогосподарських земель: сучасний вимір та перспективи розвитку // Економіка АПК. - 2011. - № 10. - С. 23-29.
Розкрито сучасний екологічний стан земель сільськогосподарського призначення в Україні та запроваджено напрями їх екологізації. Визначено сутність екологізації сільськогосподарських земель.
62. Черевко, М. В. Екологія й екологізація / М. В. Черевко, А. А. Буцяк // Сільський господар. - 2009. - № 9/10. - С. 30-31.
Досліджено розвиток екології як якісної нової багатогранної науки, що об’єднала галузі виробничої та суспільної діяльності людини. Підкреслено, що розпочався новий етап розвитку екології - період екологізації з основним завданням гармонізації стосунків соціальної людини з природою.
63. Шибко, О. Екологічний імператив у системі соціальної відповідальності суспільства // Схід. - 2013. - № 2. - С. 129-133.
У статті досліджені місце й роль екологічного імперативу в системі соціальних принципів, законів і норм на основі авторської концепції соціальної відповідальності, у якій соціальна відповідальність виступає сутнісною ознакою суспільного буття.
64. Яковлєв, Є. О. Еколого-ресурсні фактори сучасного природокористування та їх зв'язок із національною безпекою України / Є. О. Яковлєв, Л. М. Якушенко // Экология и промышленность. - 2009. - № 3. - С. 9-12.
Проаналізовано зміни екологічних параметрів навколишнього природного середовища України, що ведуть до збільшення небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій, їх кількості та територіальних масштабів, а також пропонуються засади для створення системи захисту держави від еколого-техногенних загроз національній безпеці.
65. Яницкий, О. Н. "Пасынки" социологии: природные аномалии и катастрофы // Социологические исследования. - 2012. - № 1. - С. 67-76.
У статті розглянуто необхідність міждисциплінарного підходу до аналізу катастроф, виділяються їх типи, обґрунтовується необхідність теоретичного розрізнення понять реабілітації і адаптації, а також соціологічної інтерпретації соціально екологічного метаболізму.
66. Ярчак, В. Екологічна амністія як економічний засіб запобігання негативному впливу на довкілля // Вісник прокуратури. - 2009. - № 7. - С. 107-112.
У статті з’ясовано поняття та підстави застосування екологічної амністії і розмежування вказаної правової категорії із загальноправовим поняттям амністії.
67. Яценко, Л. Д. Шляхи екологізації національної економіки // Стратегічні пріоритети. - 2012. - № 1. - С. 99-104.
Доведено, що загострення екологічних проблем через збільшення антропогенного навантаження на навколишнє середовище зумовлює необхідність адекватних змін практик господарювання. Визначено шляхи екологізації економіки як необхідної умови сталого розвитку суспільства.
вгору
Розділ 2. Основні завдання покращення стану екологічної безпеки в Україні

68. Конституція України : прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. : із змінами, внесеними Законом України від 08.12.2004 року №2222-IV. Закон України про Державний Гімн України : офіційний текст. - К. : Скіф, 2010. - 48 с.
69. Земельний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 17 травня 2013 року. - К. : Центр учбової літератури, 2013. - 102 с.
70. Кодекси України : офіційне видання / М-во юстиції України. - К. : Форум, 2011. - № 11 : Водний кодекс України ; Лісовий кодекс України ; Кодекс України про надра : офіційний текст зі змінами та доповненнями. - 230 с.
71.  Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України, 25 черв. 1991 р. №1264-XII // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 41. - Ст. 546 ; Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2009. - № 4. – С. 223-290.
72.  Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку : Закон України, 8 лют. 1995 р. №39/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 12. - Ст. 81.
73. Про ратифікацію Рамкової конвенції ООН про зміну клімату : Закон України, 29 жовт. 1996 р. №435/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 50. - Ст. 277.
74. Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань : Закон України, 14 січ. 1998 р. №15/98-ВР // Урядовий кур’єр. - 1998. - 19 лют. - С. 5-8 ; Офіційний вісник України. - 1998. - № 6. - С. 55-64.
75. Про ратифікацію Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті : Закон України, 19 берез. 1999 р. №534-ХIV // Офіційний вісник України. - 1999. - № 17. - С. 11.
76. Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру : Закон України, 8 черв. 2000 р. №1809-III // Урядовий кур’єр. - 2000. - 16 серп. - С. 1-8(Дод. "Орiєнтир", №26) ; Офіційний вісник України. - 2000. - № 28. - С. 2-20.
77. Про зону надзвичайної екологічної ситуації : Закон України, 13 лип. 2000 р. №1908-III // Офіційний вісник України. - 2000. - № 32. - С. 7-13.
78. Про загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки : Закон України, 21 верес. 2000 р. №1989-III // Урядовий кур’єр. - 2000. - 8 листоп. - С. 3-4(Дод. "Орiєнтир", №37) ; Офіційний вісник України. - 2000. - № 43. - С. 5.
79. Про внесення змін до Закону України "Про охорону атмосферного повітря" = Про охорону атмосферного повітря : Закон України, 21 черв. 2001 р. №2556-III // Офіційний вісник України. - 2001. - № 31. - С. 26-39.
80. Про екологічний аудит : Закон України, 24 черв. 2004 р. №1862-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 45. - Ст. 500.
81. Про екологічну мережу України : Закон України, 24 черв. 2004 р. №1864-IV // Голос України. - 2004. - 3 серп. - С. 16-17.
82. Про здійснення екологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон : постанова Кабінету Міністрів України від 20 берез. 1995 р. №198 // Зібрання постанов Уряду України. - 1995. - № 6. - С. 15-22. – Є Додаток.
83. Про перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку : постанова Кабінету Міністрів України від 27 лип. 1995 р. №554 // Урядовий кур’єр. - 1995. - 2 верес. - С. 8.
84. Правила охорони внутрішніх морських вод і територіального моря України від забруднення та засмічення : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 29 лют. 1996 р. №269 (у ред. постанови КМ України від 29 берез. 2002 р. №431) // Урядовий кур’єр. - 2002. - 29 трав. - С. 11-13(Дод. "Орiєнтир", №20) ; Офіційний вісник України. - 2002. - № 14. - С. 169-173.
85. Екологічне законодавство України : збірник офіційних текстів законів станом на 24 жовтня 2012 року / упоряд. Ю. І. Руснак. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 686 с.
86. Зеркалов, Д. В. Екологічна безпека : управління, моніторинг, контроль : посібник / Д. В. Зеркалов. - К. : КНТ ; К. : Дакор ; К. : Основа, 2007. - 411 с.
Посібник присвячений актуальним проблемам управління екологічною безпекою. Наведені дані про стан довкілля в Україні та Європі, особливості моніторингу навколишнього середовища.
87. Іванюта, С. П. Екологічна та природно-техногенна безпека України: регіональний вимір загроз і ризиків : монографія / С. П. Іванюта, А. Б. Качинський. - К. : Національний ін-т стратегічних досліджень, 2012. - 306 с.
Досліджено сучасні тенденції та характер змін актуальних джерел загроз екологічній і природно-техногенній безпеці у природному, техногенному та соціальному середовищах. Оцінено рівні безпеки основних об'єктів захисту регіонів держави - осіб, господарських об'єктів і довкілля, а також вплив актуальних природних і техногенних загроз на безпеку експлуатації магістральних електромереж і газопроводів, залізничних колій, міжнародних транспортних коридорів та мостів. Дано оцінку ризику життю та здоров'ю людини.
88. Калетнік, Г. М. Біопаливо. Продовольча, енергетична та екологічна безпека України : монографія / Г. М. Калетнік. - К. : Хай-Тек Прес, 2010. - 516 с.
У монографії висвітлено науково-методичні та організаційно-економічні засади розвитку ринку біопалива, формування ринку енергетичних культур, що використовуються як біосировина у паливній промисловості, техніко-технологічні особливості виробництва біопалива з біосировини рослинного походження та економічна оцінка їхнього використання у сфері агропромислового комплексу. Узагальнено світові тенденції розвитку біопалива, економічно обґрунтовано перспективи розвитку ринку біопалива в Україні.
89. Удосконалення економічних інструментів природокористування та екологічної безпеки. - К. : Всеукраїнська екологічна ліга ; К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2010. - 28 с.
В збірці розглянуто екологізацію розвитку продуктивних сил України, екологічну трансформацію промисловості. Наведено стратегічний прогноз зміни клімату, оцінку його впливу на економіку і системи забезпечення життєдіяльності населення. Розглянуто деякі напрями вдосконалення економічного механізму природокористування та проблеми його формування.
90. Бугера, С. І. Правові питання забезпечення екологічної безпеки сільськогосподарської продукції // Часопис Київського університету права. - 2011. - № 4. - С. 286-289.
У статті досліджено проблеми правового регулювання екологічної безпеки сільськогосподарської продукції. Визначено стан законодавства з даного питання та розроблено практичні рекомендації щодо його вдосконалення.
91. Гончарук, В. Національна екологічна безпека та екологічна паспортизація водних об’єктів / В. Гончарук, Г. Білявський, М. Ковальов // Вісник Національної академії наук України. - 2009. - № 5. - С. 22-29.
Автори доводять, що організація ефективного контролю у сфері водокористування та охорони гідросфери може посприяти запровадженню екологічної паспортизації водних об’єктів, ефективному екологічному моніторингу і аудиту.
92. Добробог, Л. М. Теоретичні моделі злочинів проти екологічної безпеки // Часопис Київського університету права. - 2011. - № 1. - С. 245-248.
Наукова стаття присвячена висвітленню видів злочину у сфері екологічної безпеки. Зроблено порівняльний аналіз законодавства Російської Федерації та України щодо злочинів проти екологічної безпеки.
93. Драган, І. О. Інституційні напрями управління екологічною безпекою в умовах структурних трансформацій економіки України // Агросвіт. - 2013. - № 6. - С. 34-38.
На основі узагальнення теоретичного доробку з досліджуваного питання визначено інституційні напрями управління екологічною безпекою у контексті забезпечення сталого розвитку.
94.Екологічна безпека Збройних сил України як складова національної безпеки України / підготували: В. Коробка, Ю. Гнилицький // Народна армія. - 2010. - 2 квіт. - С. 5-8("Світогляд", № 4).
У статті проаналізовано екологічні проблеми, які постали перед Збройними Силами в галузі забезпечення екологічної безпеки, що є одною із складових системи екологічної безпеки держави.
95.Євстігнєєв, А. Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період до 2020 року як джерело права екологічної безпеки // Юридична Україна. - 2011. - № 9. - С. 69-73.
У статті проведено аналіз правового регулювання національної екологічної політики України в сфері забезпечення екологічної безпеки на рівні Основних засад (стратегіі) державної екологічної політики України на період до 2020 р., виявлено його особливості та недоліки.
96.Євстігнєєв, А. Правове регулювання екологічної безпечності природокористування в Україні у програмі поводження з твердими побутовими відходами // Юридична Україна. - 2011. - № 12. - С. 78-82.
У статті проведено аналіз правового регулювання екологічної політики природокористування в Україні на рівні Програми поводження з твердими побутовими відходами, виявлено його особливості та недоліки.
97.Євстігнєєв, А. Пріоритетність вимог екологічної безпеки як принцип земельного законодавства України // Юридична Україна. - 2011. - № 2. - С. 62-67.
У статті проведено аналіз змісту принципу пріоритетності вимог екологічної безпеки, закріпленого в ст. 5 Земельного кодексу України, виявлено його особливості та юридичні ознаки.
98.Євстігнєєв, А. С. Вчення про пріоритетність забезпечення екологічної безпеки при здійсненні спеціального природокористування у доктрині екологічного права // Часопис Київського університету права. - 2012. - № 4. - С. 283-289.
У статті проведено аналіз позицій представників науки екологічного права щодо визнання та розуміння сутності пріоритетності забезпечення екологічної безпеки у відносинах спеціального природокористування.
99. Єгоров, Ю. В. Екологічна складова у структурі національної безпеки України: державно-управлінський аспект взаємодії // Стратегічні пріоритети. - 2009. - № 4. - С. 191-199.
За допомогою системної ідеології вивчення проблем національної безпеки розкриваються причини взаємозалежності кожної зі сфер національної безпеки з екологічною складовою.
100. Журавльова, Ж. А. Протидія глобальним екологічним загрозам: місце України у міжнародному співробітництві // Стратегічні пріоритети. - 2008. - № 4. - С. 212-219.
Публікація присвячена систематизованому розгляду глобальних проблем сучасності, аналізу стану екологічних систем на початку ІІІ тисячоліття, загроз та ризиків глобальній безпеці, викликаних порушенням природного балансу. На основі аналізу світових та внутрішніх тенденцій запропоновано практичні рекомендації із впровадження державної екологічної політики.
101. Іванова, Т. В. Взаємовідносини соціальної і екологічної складових у системі забезпечення еколого-економічної безпеки України // Інвестиції: практика та досвід. - 2011. - № 5. - С. 91-94.
Визначено специфіку розвитку екологічної, технологічної і соціальної систем. Сформовано науковий процес розвитку систем різноманітної природи на основі синергетичного підходу в державі.
102. Калетник, Г. М. Роль агропромислового комплексу України у вирішенні проблем енергетичної та екологічної безпеки держави // Агросвіт. - 2009. - № 22. - С. 2-5.
У статті розкрито роль агропромислового комплексу України у вирішенні проблем енергетичної та екологічної безпеки держави, а також здійснено орієнтовні розрахунки за двома варіантами потреби у земельних площах; підготовлені висновки щодо стабілізації діяльності АПК та підвищення екологічної безпеки за рахунок заміни в Україні мінеральних палив на біологічні види палив.
103. Кондратьєва, К. Актуальні дослідження у галузі правового регулювання екологічної безпеки в сільському господарстві // Юридична Україна. - 2011. - № 7. - С. 37-41.
Проведено детальний аналіз досліджень у сфері правового регулювання екологічної безпеки в сільському господарстві, проаналізовано роботи радянських вчених-правників, зарубіжних науковців та рівень розробки даної теми на національному рівні.
104. Кононенко, С. О. Проблеми правового регулювання екологічної безпеки // Південноукраїнський правничий часопис. - 2011. - № 2. - С. 142-144.
У статті зроблений аналіз змісту терміну "екологічна безпека". Розглянуто проблеми екологічної безпеки в екологічному законодавстві України.
105. Лисиченко, Г. В. Про стан та вдосконалення системи техногенно-екологічної безпеки на об’єктах ядерно-паливного циклу України // Вісник Національної академії наук України. - 2012. - № 6. - С. 20-26.
Драматичні події в березні 2011 р. на АЕС «Фукусіма» в Японії, спричинені землетрусом і цунамі, та відлуння наслідків Чорнобильської катастрофи вимагають від усіх, хто причетний до розвитку ядерної галузі, нового рівня відповідальності перед населенням власної країни та міжнародним співтовариством за стан безпеки мирних ядерних об’єктів.
106. Литвин, О. Проблеми кримінально-правового регулювання екологічної безпеки в Україні // Юридичний журнал. - 2012. - № 4. - С. 26-36.
У статті автор проводить аналіз злочинів, передбачених у Кримінальному кодексі України, які посягають на екологічну безпеку, життя, здоров’я населення й окремої особи.
107. Мальований, М. С. Вплив екологічної свідомості населення на стан екологічної безпеки держави / М. С. Мальований, О. В. Харламова // Екологічний вісник. - 2012. - № 4. - С. 11-13.
У статті визначено, що екологічна свідомість населення є гарантом екологічної безпеки держави. Лише через високий рівень екологічної свідомості можна забезпечити ліквідацію створених антропогенною діяльністю екологічних загроз, збалансований (сталий) розвиток суспільства.
108. Методологія побудови системи екологічної безпеки при застосуванні Збройних cил України / І. С. Романченко [та ін.] // Наука і оборона. - 2011. - № 3. - С. 57-63.
109. Митрофанський, С. В. Роль державної політики з екологічної безпеки та її впровадження в Україні // Економіка та держава. - 2010. - № 10. - С. 157-159.
У статті розглядаються сучасні підходи до визначення поняття "екологічна безпека", здійснюється систематизація проблем державного управління з екологічної безпеки, визначаються основні екологічні проблеми та загрози, а також розглядаються шляхи удосконалення державної політики у сфері екологічної безпеки.
110. Нестеренко, Н. М. Поняття та структура правового механізму гарантування екологічної безпеки // Південноукраїнський правничий часопис. - 2008. - № 4. - С. 145-147.
Визначено структуру правового механізму забезпечення екологічної безпеки як складової екологічної функції держави.
111. Оверковська, Т. Правове забезпечення екологічної безпеки у сфері сільськогосподарського землекористування // Підприємництво, господарство і право. - 2011. - № 12. - С. 107-110.
У статті аналізуються правові аспекти забезпечення вимог екологічної безпеки у сфері сільськогосподарського землекористування, виокремлюються чинники, що зумовлюють безпечність використання земель.
112. Пішеніна, Т. І. Інституційне забезпечення екологічної безпеки в системі економічних відносин // Економічний часопис-XXI. - 2013. - № 1/2. - С. 19-22.
У статті проаналізовано та систематизовано деякі проблеми екологічної безпеки, які суттєво впливають на економічну оцінку інвестиційної привабливості підприємства. Розглянуто різні підходи до забезпечення екологічної безпеки.
113. Приходько, М. М. Екомережа як фактор екологічної безпеки природних та антропогенних геосистем в регіоні Українських Карпат і прилеглих територій // Український географічний журнал. - 2011. - № 2. - С. 41-48.
114. Приходько, М. М. Стратегічні цілі екологічної безпеки водних ресурсів // Український географічний журнал. - 2010. - № 3. - С. 36-43.
У статті розглядаються причини скорочення ресурсів поверхневих вод і погіршення їх якості. Стратегічними цілями екологічної безпеки водних ресурсів є їх збереження і відновлення. Наведена система заходів і цільових показників для досягнення вказаних цілей.
115. Проніна, О. В. Екологічна безпека як об’єкт державної екологічної політики // Економіка та держава. - 2010. - № 4. - С. 150-152.
Проаналізовано критерії групування існуючих теорій природокористування. Визначено проблеми економічного розвитку і екологічної безпеки в Україні.
116. Решетник, Л. Окремі теоретичні питання щодо диференціації шкоди, заподіяної порушенням права громадян на екологічну безпеку // Юридична Україна. - 2011. - № 8. - С. 97-101.
У статті досліджуються теоретичні питання поділу шкоди, заподіяної порушенням екологічних прав громадян. Запропоновано здійснити поділ шкоди на: майнову і моральну; пряму і непряму; реальну шкоду і неотримані прибутки; екогенну та антропогенну шкоду.
117. Ситник, Ю. Міжнародне співробітництво в галузі екологічної безпеки військової діяльності // Україна-НАТО. - 2009. - № 3. - С. 45-52.
Досліджено питання екологічної безпеки військової діяльності. Проведено аналіз міжнародного військового співробітництва.
118. Сіднєва, Ж. К. Впровадження економічних механізмів Кіотського протоколу як фактор забезпечення екологічної безпеки України // Формування ринкових відносин в Україні. - 2009. - № 3. - С. 94-99.
119. Скорик, Я. Забезпечення екологічної безпеки в природоресурсових правовідносинах // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 1. - С. 108-111.
У статті порушується питання проведення класифікації природоресурсових правовідносин, а також виконання функції забезпечення екологічної безпеки в процесі їх реалізації.
120. Слупський, Б. В. Екологічна безпека як складова енергетичної безпеки: дії міжнародної спільноти й України // Стратегічні пріоритети. - 2009. - № 2. - С. 33-39.
У cтатті розглянуто участь України у виконанні програм з охорони навколишнього середовища, державна політика щодо забезпечення екологічного виробництва, гармонізації та адаптації законодавства, відповідність нормам та вимогам ЄС у теплоенергетичній галузі.
121. Суярко, М. Навколишнє природне середовище у правовідносинах забезпечення екологічної безпеки // Юридична Україна. - 2009. - № 3. - С. 73-79.
Автор робить дослідження навколишнього природного середовища як об'єкта правовідносин екологічної безпеки, та як законодавчо захищене суспільне благо.
122. Суярко, М. Поняття та види об’єктів правовідносин у сфері забезпечення екологічної безпеки в Україні // Юридична Україна. - 2009. - № 6. - С. 98-102.
Автор розглядає проблему визначеності поняття та ознак об'єкта правовідносин у сфері забезпечення екологічної безпеки в Україні.
123. Суярко, М. Правове забезпечення екологічної безпеки у контексті сталого розвитку України // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 5. - С. 104-107.
124. Третяк, Т. О. Особливості змісту права громадян на екологічну безпеку // Часопис Київського університету права. - 2009. - № 1. - С. 234-237.
У статті зроблений аналіз змісту прав громадян на екологічну безпеку, визначається момент, з якого право на екологічну безпеку буде вважатися порушеним.
125. Харламова, Г. Вплив прямого іноземного інвестування на екологічну безпеку України // Економіст. - 2009. - № 11. - С. 51-53.
Розглянуто можливі фактори-чинники негативного впливу на навколишнє середовище України від надходжень іноземних інвестицій. Запропоновано модель оцінки впливу інвестиційних надходжень на екологічний стан країни - реципієнта.
126. Хлобистов, Є. Економіка екологічної безпеки: теорія, методологія, бюджетне забезпечення // Економіст. - 2010. - № 12. - С. 57-59.
У статті розглянуто проблеми теоретико-методологічного та організаційно-управлінського забезпечення системи екологічної безпеки, акцентовано проблеми бюджетного забезпечення попередження та реагування на надзвичайні екологічні ситуації, особливості вимірювання завданих ними збитків та напрями реформування державного регулювання охорони навколишнього природного середовища.
127. Хлобистов, Є. Методологічні засади формування стратегічного потенціалу екологічної безпеки / Є. Хлобистов, Л. Жарова, А. Коваленко // Економіст. - 2011. - № 4. - С. 30-33.
У статті вивчено роль, зміст та умови досягнення екологічної безпеки в контексті національної безпеки держави, а також у вимірі інших аспектів її розгляду. Виділено загальні принципи формування, основні типи та засади побудови стратегічного потенціалу екологічної безпеки. Наведено передумови розробки, впровадження та здійснення, а також визначальні характеристики дієвої екологічної політики держави на сучасному етапі суспільного розвитку.
128. Шевель, А. Основні тенденції екобезпечного розвитку України // Політичний менеджмент. - 2009. - № 5. - С. 142-149.
У статті визначається сучасний стан техногенних загроз та можливості їх усунення шляхом реалізації стратегії екологічно безпечного розвитку.
129. Шомпол, О. Загальнотеоретичні засади правових форм удосконалення законодавства України про екологічну безпеку в контексті міжнародно-правових зобов’язань // Юридична Україна. - 2009. - № 7. - С. 95-101.
У статті розглядаються науково-теоретичні підходи щодо форм вдосконалення законодавства України про екологічну безпеку в контексті міжнародно-правових угод та виявлення особливостей співвідношення різних форм удосконалення законодавства.
130. Шомпол, О. Поняття "вдосконалення законодавства України про екологічну безпеку" в контексті міжнародно-правових зобов’язань // Юридична Україна. - 2009. - № 1. - С. 82-87.
Досліджується виявлення основних ознак та характеристик поняття "вдосконалення законодавства України про екологічну безпеку" в контексті міжнародно-правових зобов’язань.
131. Ярощук, В. Г. Конституційно-правові аспекти екологічної безпеки // Часопис Київського університету права. - 2010. - № 4. - С. 267-270.
У статті розкрито правову природу екологічної безпеки як конституційної категорії. Особливістю застосування цього правового поняття в Конституції України є те, що воно вживається у двох значеннях: як правовий принцип і як самостійний напрям екологічної діяльності.
132. Яценко, Л. Д. Обґрунтування індикаторів стану екологічної безпеки України // Стратегічні пріоритети. - 2013. - № 1. - С. 134-138.
Проаналізовано основні тенденції вияву актуальних природних і техногенних загроз в Україні. З метою обґрунтованої оцінки характеру змін основних загроз національній безпеці в екологічній сфері та визначення пріоритетних напрямів їх нейтралізації запропоновано систему індикаторів стану екологічної безпеки України.
вгору
Розділ 3. Екологічна освіта і екологічне виховання

133. Борейко, В. Е. Писатели дикой природы / В. Е. Борейко. - К. : Эколого-культурный центр, 2006. - 168 с.
У книзі наводяться вислови 170 письменників Росії, України, Польщі, США, Канади, Японії, Великобританії, Франції, Германії, Італії, Чехії, Тайваню, Австралії, Південної Африки, Білорусії, Киргизії, Казахстану, Австрії, Швеції і Норвегії про дику природу.
134. Борейко, В. Е. Природоохранная эстетика в школе / В. Е. Борейко. - К. : Эколого-культурный центр, 2005. - 80 с.
Автором викладаються теоретичні та практичні аспекти природоохоронної естетики.
135. Міжнародна науково-практична конференція (2004 ; Чернівці). Екологічна освіта та просвіта в сільській школі : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 вересня 2004 р., Чернівці / Всеукраїнська екологічна ліга. - К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2005. - 224 с.
Під час конференції були розглянуті питання: досвід проведення уроків екології у сільських школах, особливості екологічного виховання дітей у сільській місцевості, методична організація екологічних досліджень школярами сільських шкіл.
136. Національна система освіти для збалансованого (сталого) розвитку. - К. : Аспект-Поліграф, 2011. - 32 с.
В збірці, в аспекті сталого розвитку, розкрито проблеми підготовки фахівців-екологів, наведено шляхи формування освіти, екологічної культури. Розглянуто суспільно-політичні передумови становлення стратегії збалансованого розвитку. Передбачено міжпредметний підхід в екологічній освіті та вихованні, зокрема, використання ігор та вправ в процесі навчання.
137. Позакласні заходи з екології / Всеукраїнська екологічна ліга ; уклад. Т. В. Тимочко. - К., Б. р. - 32 с.
Всеукраїнська екологічна ліга продовжує публікацію матеріалів для просвітницької, природоохоронної роботи. В цій збірці подано роботи учасників Всеукраїнського конкурсу "Мій голос я віддаю на захист природи" в номінації "Урок, позакласний захід з екології".
138. Станьмо на варті власного майбутнього! / Всеукраїнська екологічна ліга ; уклад. Т. В. Тимочко. - К., Б. р. - 24 с.
22 квітня 1999 року з ініціативи Всесвітньої екологічної ліги (ВЕЛ) була заснована Всеукраїнська дитяча спілка "Екологічна варта". Дана збірка розкриває пріоритетні напрями, зміст і методи діяльності ВДС "Екологічна варта".
139. Уроки з екології / Всеукраїнська екологічна ліга. - К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2005. - 32 с.
Наведено розробки уроків, що розкривають екологічні проблеми України, поглиблюють та узагальнюють знання учнів із систематики квіткових рослин, розкривають фізичні властивості води, допомагають у вивченні теми "Клас птахи".
140. Бабаніна, І. В. Формування екологічної культури молодших школярів // Початкове навчання та виховання. - 2010. - № 23. - С. 25-30.
141. Білявський, Г. О. Феномен екологічної культури в оптимізації навчального процесу у вищій школі в контексті парадигми збалансованого розвитку / Г. О. Білявський, Т. В. Саєнко // Екологічний вісник. - 2009. - № 3. - С. 14-16.
В статті мова йде про формування екологічної моралі, свідомості, екологічної культури, яка трансформується в імператив екологічних вчинків, норм поведінки та конкретні дії при розв’язанні практичних проблем природокористування і природовідновлення.
142. Бовкун, Т. І. Організація позакласної роботи з географії як засіб формування екологічної культури школярів // Географія та економіка в сучасній школі. - 2012. - № 11/12. - С. 34-36.
143. Борейко, В. Екологічна етика та гуманне ставлення до тварин і рослин : курс за вибором для учнів 8-го (9-го) класу загальноосвітніх навчальних закладів // Біологія. Шкільний світ. - 2011. - Жовт. (№ 30). - С. 3-12.
144. Буяльська, Н. П. Екологізація освіти – основа сталого розвитку / Н. П. Буяльська, С. Д. Цибуля, І. А. Костенко // Екологічний вісник. - 2012. - № 2. - С. 12-13.
Мета статті - забезпечити системний підхід у підвищенні якості хімічної та екологічної освіти.
145. Валуєва, Н. Формування екологічних знань на уроках географії шляхом колективної розумової діяльності учнів // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2012. - Верес. (№ 33). - С. 3-4.
Мета статті - сформувати екологічне мислення, зробити учнів причетними до будь-якої дії людей стосовно навколишньої дійсності.
146. Вербицький, В. Розвиток еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти // Біологія. Шкільний світ. - 2009. - Листоп. (№ 33). - С. 1-16(Вкл.).
Досвід Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, який об’єднує 170 закладів і виконує функцію координатора та методичного центру. Стратегічною метою його діяльності є інноваційний прорив на якісно новий рівень навчання й виховання.
147. Вілкова, Г. Формування ціннісного ставлення до природи // Початкова освіта. - 2012. - Груд. (№ 46). - С. 5-8.
У статті розкрито головні завдання та напрямки екологічної освіти в сучасній школі. Наведено нові форми і методи роботи. Вміло поєднано навчальний матеріал відповідного змісту із практичною діяльністю школярів.
148. Вороненко, Т. Екологічні знання як компонент екологічної освіти і виховання // Рідна школа. - 2012. - № 3. - С. 21-24.
У статті визначено шляхи реалізації екологічної складової змісту хімічної освіти під час навчання у школі та позашкільній діяльності. З’ясована необхідність введення до варіативної частини навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів факультативів екологічного спрямування.
149. Воронцова, І. А. Формування природоохоронного світогляду у шкільної та студентської молоді / І. А. Воронцова, С. В. Влащенко, С. В. Размєтаєв // Екологічний вісник. - 2010. - № 2. - С. 19-20.
В статті говориться про необхідність поліпшення екологічної освіти школярів та студентів. Наведено чинники, що впливають на поліпшення екологічної освіти.
150. Галицька, Н. Активні форми виховання екологічної культури // Біологія. Шкільний світ. - 2012. - Листоп. (№ 22). - С. 21-25.
Екологічна освіта здебільшого розглядається як цілісний педагогічний процес, у якому навчання і виховання не просто взаємопов’язані, а й взаємообумовлені. Виділено дві основні ланки освіти: формальну і неформальну, структуру занять та форми організації виховання.
151. Горопаха, Н. Формування у майбутніх вихователів екологічної культури як складової їхньої професійно-практичної підготовки // Дитячий садок. - 2011. - Берез. (№ 11). - С. 16.
В статті говориться про розроблення шляхів ефективної підготовки фахівців для розв'язання проблем еколого-економічного раціонального природокористування.
152. Горяна, Л. Організація екологічної стежки і навчальних екскурсій // Біологія. Шкільний світ. - 2009. - Трав. (№ 15). - С. 8-16. - Таблиці.
У запропонованих навчально-виховних порадах, з метою створення творчого пізнавального простору, впроваджується модель організації роботи на екологічній стежці. Особливість проведення навчальних стежок полягає у поєднанні відпочинку й пізнання.
153. Дем'янюк, О. Й. Екологічна освіта як складова природоохоронних знань суспільства // Екологічний вісник. - 2008. - № 1. - С. 20-21.
В статті розкрито значення набуття систематизованих природоохоронних і екологічних знань в історичному аспекті. Роль безперервної інтегрованої освіти у формуванні екологічної культури в масштабах всього світу. Розвиток середньої та вищої екологічної освіти та її вплив на екологічну культуру.
154. Дзятковская, Е. Н. Экологизация как взаимодействие предметного и аспектного содержания образования // Педагогика. - 2013. - № 4. - С. 24-33.
Визначено особливості екологізації змісту учбових предметів при переході екологічної освіти на концептуальний етап розвитку.
155. Дзятковская, Е. Н. Экологическая этика: проблемы экологического воспитания // Педагогика. - 2012. - № 4. - С. 27-34.
У статті розглянуто проблему ціннісного конфлікту при освоєнні учнями екологічної етики.
156. Дивосвіт природи : [екологічна освіта та виховання дошкільників] // Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 2008. - Черв. (№ 6). - С. 1-119.
157. [Еколого-оздоровчий напрям роботи в дитсадку] // Дитячий садок. - 2008. - Черв. (№ 21/24). - С. 86-110.
158. Касіяненко, Ю. М. Цікаво і творчо про екологію // Розкажіть онуку. - 2010. - Січ. (№ 1). - С. 93-96.
159. Колесник, Т. До високої екологічної культури на уроках географії // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2011. - Січ. (№ 3). - С. 11-14.
У статті висвітлено проблему формування екологічної культури учнів на уроках географії шляхом упровадження інноваційних технологій.
160. Колонькова, О. Головний регулятив : методика оцінювання якості виховання у старшокласників ціннісного ставлення до природи // Управління освітою. - 2008. - Трав. (№ 14). - С. 5-7(Вкл.). - Таблиці.
Розглянуто критерії визначення якості виховання ціннісного ставлення до природи у школярів.
161. Колонькова, О. Сходинками самовиховання : формування екологічно доцільної поведінки підлітків і старшокласників // Шкільний світ. - 2010. - Лют. (№ 6). - С. 1-5.
Визначено сутність понять "екологічно-доцільна поведінка" та "самовиховання", з’ясовано головну змістову лінію у формуванні екологічно доцільної поведінки у підлітків і старшокласників засобом самовиховання. Доведено актуальність та ефективність розроблених технологій.
162. Котюк, О. Роль екологічних акцій та дослідницької роботи у вихованні екологічної культури учнів // Біологія. Шкільний світ. - 2011. - Лют. (№ 6). - С. 13-29.
Рекомендовано форми, методи і прийоми навчання. Наведено рекомендації проведення еколого-натуралістичної роботи на уроках і в позакласний час в Старокостянтинівській гімназії Хмельницької обл.
163. Лаба, І. Вікові та гендерні особливості суб’єктивного ставлення до природи сучасних підлітків / І. Лаба, О. Мельникова ; матеріали форуму надала В. Тараненко // Біологія. Шкільний світ. - 2012. - Груд. (№ 24). - С. 15-17.
Метою даного дослідження є здійснення порівняльного аналізу вікових та гендерних особливостей ставлення до природи сучасних школярів.
164. Левко, Л. А. Формування екологічної культури молодших школярів // Розкажіть онуку. - 2009. - Квіт. (№ 7/8). - С. 4-16.
Розкрито зміст екологічної культури, наведено основні правові аспекти екологічного виховання. Пропонуються практичні поради з екологічного виховання дітей.
165. Назарчук, Н. Формування екологічної свідомості особистості // Біологія. Шкільний світ. - 2012. - Листоп. (№ 22). - С. 15-20.
У статті здійснено аналіз проблеми формування та становлення екологічної свідомості; охарактеризовано закономірності її розвитку; визначені предмет, рівні, форми і функції екологічної свідомості.
166. Ногтева, Е. Ю. Педагогические технологии развития экологической культуры // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2008. - Серп. (№ 29/31). - С. 44-47.
Стаття висвітлює зміст педагогічних технологій з формування екологічної культури студентів різних профілів навчання.
167. Палічева, Г. В. Екологічний майданчик "Сніговичок" : [зимове дозвілля] // Позакласний час. - 2009. - (№ 21/22). - С. 22-30.
Мета діяльності - еколого-просвітницька робота, забезпечення дозвілля дітей, задоволення їх інтересів, духовних запитів, потреб. Сплановано основні завдання.
168. Панасьєва, С. Формування екологічної культури у процесі викладання біології // Біологія. Шкільний світ. - 2010. - Черв. (№ 18). - С. 3-6.
Розглянуто сутність тренінгових занять, доведено їхню ефективність для формування у школярів екологічної культури. Дається перелік орієнтовних тем для проведення еколого-психологічного тренінгу, а також завдання, на виконання яких спрямовано зміст тренінгу.
169. Пасічник, Т. Чи будуть люди на землі? : (екологічне виховання на уроках мови) // Урок української. - 2008. - № 3/4. - С. 49-51.
170. Плахотнюк, О. Формування у студентів екологічної культури як засіб гуманізації відносин з природою // Безпека життєдіяльності. - 2008. - № 9/10. - С. 22-25.
В статті йдеться про формування екологічної культури молоді у процесі вивчення географії.
171. Познякова, С. Екологічні проблеми України : науково-пізнавальна конференція для учнів 9-11-х класів // Біологія. Шкільний світ. - 2012. - Лип. (№ 14). - С. 4-23.
172. Пруцакова, О. Екологічна компетентність учнів як показник якості шкільної екологічної освіти // Управління освітою. - 2008. - Квіт. (№ 11). - С. 9-11.
В статті розглянуто проблематику екологічної освіти в українській школі. Наведено таблицю про екологізацію шкільних предметів природничого циклу.
173. Пруцакова, О. Л. Духовно-світоглядні орієнтири екологічного виховного ідеалу // Екологічний вісник. - 2010. - № 6. - С. 6-8.
Розглянуто тему духовності в контексті проблем нинішнього світу. Екологізація освіти має орієнтувати на формування позитивного ставлення до природи, на екоетичні цінності, властиві світу, фундаментом якого є духовність, моральність, відповідальність і усвідомлення боргу перед природою.
174. Пустовіт, Г. Один з підходів до конструювання змісту навчальних програм екологічного спрямування // Рідна школа. - 2012. - № 3. - С. 7-12.
У статті запропоновано методичні рекомендації щодо конструювання змісту навчальних програм екологічного спрямування, що має здійснюватись з урахуванням вікових можливостей учнів та умов позашкільного навчального закладу.
175. Пустовіт, Н. Екологічна компетентність школярів // Управління освітою. - 2008. - Трав. (№ 14). - С. 2-4(Вкл.). - Діаграми.
Розглянуто рівень сформованості екологічної компетентності в учнів 10-11-х класів за допомогою методу незакінчених речень, з’ясовано уявлення школярів про можливості особистої участі у вирішенні екологічних проблем.
176. Пустовіт, Н. І я забруднюю природу? : вправи на усвідомлення особистої причетності до проблем довкілля // Шкільний світ. - 2008. - Лют. (№ 6). - С. 4-8.
177. Рибалко, Л. Еколого-еволюційний підхід до інтеграції знань про живу природу // Біологія і хімія в школі. - 2011. - № 3. - С. 40-43.
У статті розкрито роль еколого-еволюційного підходу в сучасній шкільній природничо-науковій освіті.
178. Руда, О. Естетичне ставлення студентської молоді до природи // Шлях освіти. - 2009. - № 1. - С. 21-24.
У статті говориться про зв’язок людини з природою в різний час історичного розвитку, що впливає на зміну діяльності, формує матеріальну та естетичну культуру. Даються рекомендації щодо використання різних форм та методів роботи.
179. Рудишин, С. Д. Методологічна основа формування змісту професійного навчання й виховання студентів-екологів у вищій школі // Педагогіка і психологія. - 2009. - № 3. - С. 47-55.
Стаття присвячена проблемам сучасної вищої екологічної освіти. Біологічні знання розглядаються як основні при формуванні професійної компетентності майбутніх екологів.
180. Ситник, І. М. Екологічне право України : інтегрований урок екології та правознавства. Профільний рівень. 11 клас // Історія та правознавство. - 2013. - № 16/18. - С. 76-80.
Мета уроку - ознайомити учнів із наукою про живу природу, екологію. Сформувати уявлення про екологічне право, поглибити знання про законодавство України у сфері охорони природи.
181. Скиба, М. Екологічна освіта і виховання школярів у процесі позакласної роботи // Рідна школа. - 2013. - № 1/2. - С. 48-52.
Охарактеризовано різні форми (індивідуальну, групову, масову) позакласної роботи екологічного спрямування. Запропоновано тематику проведення позакласних заходів з екології, рекомендації щодо їх організації.
182. Скиба, Ю. А. Зміст і структура екологічної освіти в контексті сталого розвитку / Ю. А. Скиба, О. М. Лазебна, М. М. Скиба // Екологічний вісник. - 2011. - № 1. - С. 25-26.
У статті висвітлено підходи до змісту і завдань екологічної освіти для сталого розвитку України.
183. Скиба, Ю. А. Методичні аспекти формування еколого-економічних знань, умінь та навичок у студентів-екологів вищих навчальних закладів України / Ю. А. Скиба, О. М. Лазебна // Екологічний вісник. - 2010. - № 5. - С. 28-29.
Мета статті - розроблення шляхів ефективної підготовки фахівців для розв'язання проблем еколого-економічного раціонального природокористування. Визначено наявність проблеми формування знань, умінь та навичок еколого-економічного характеру у майбутніх фахівців-екологів у сучасній науково-педагогічній літературі.
184. Стецюк, К. В. Ресурсний підхід до процесу формування екологічної культури // Екологічний вісник. - 2011. - № 5. - С. 23-25.
Запропонована стаття має на меті розкрити сутність ресурсного підходу до розвитку і саморозвитку особистості як важливого чинника активації процесу формування екологічної культури майбутніх фахівців.
185. Столярчук, В. Екологічно чиста природа - здорова нація : урок-лекція // Фізика. Шкільний світ. - 2009. - Трав. (№ 13). - С. 13-21.
186. Ткаченко, В. М. Екологічне право. Принципи та об’єкти екологічної охорони. Екологічна безпека : бінарний урок правознавства та екології. 11 клас / В. М. Ткаченко, В. А. Владимирова // Історія та правознавство. - 2012. - № 25. - С. 19-20.
Ознайомлено учнів із поняттям екологічного права, його джерелами, розкрито принципи та об’єкти екологічної охорони, екологічної безпеки та зі способами її забезпечення.
187. Фаєвська, Т. Забруднення довкілля та його наслідки : урок з геоекології в 11-му класі // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2009. - Трав. (№ 17). - С. 14-19.
Матеріал допоможе поглибити й систематизувати знання учнів про основні види забруднення грунтового та рослинного покриву, прісних вод і вод Світового океану.
188. Чарівний світ природи : [розробки занять з екологічного виховання] // Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 2009. - Серп. (№ 8). - С. 1-111.
189. Черватюк, Ж. Почни з себе : тиждень екології // Хімія. Шкільний світ. - 2009. - Січ. (№ 3). - С. 10-11.
190. Яценко, Л. В. Формування екологічної культури школярів у процесі позаурочної роботи // Педагогіка і психологія. - 2012. - № 4. - С. 48-52.
Розглянуто сутність тренінгових занять, доведено їхню ефективність для формування у школярів екологічної культури. Наведено перелік орієнтовних тем для проведення еколого-психологічного тренінгу, а також завдання, на виконання яких спрямовано зміст тренінгу.
вгору
Розділ 4. Сучасна екологічна ситуація на Полтавщині

191. Агроекологічний атлас Полтавщини : інформаційно-аналітичне видання / Ю. С. Голік [та ін.]. - Полтава : Оріяна, 2009. - 70 с.
Дане видання поєднує в картографічній формі інформаційні, аналітичні та науково-дослідні матеріали, що об’єднали й розглядають питання двох найбільш впливових сфер розвитку Полтавського регіону - аграрного виробництва й охорони довкілля.
192. Байрак, О. М. Регіональна екологічна мережа Полтавської області : ресурси, досвід, перспективи / О. М. Байрак, Ю. С. Голік. - Полтава : Верстка, 2007. – Буклет.
193. Гармаш, Т. П. Розвиток охорони природи на Полтавщині (ХIХ - поч. ХХ ст.) : монографія / Т. П. Гармаш. - К. : Академія наук вищої освіти України, 2008. - 184 с. : фотоіл.
Монографія містить матеріали наукових досліджень автора з питань історії охорони природи на Полтавщині (XIX- початок XX століття). Включено дослідження наукових співробітників природничого відділу Полтавського краєзнавчого музею.
194. Географія та екологія Полтави : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 25 квіт. 2008 року / М-во освіти і науки України, Полтавський державний педагогічний ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : Верстка, 2008. - 156 с.
У збірнику подаються матеріали природничих, географічних, суспільно-економічних, краєзнавчо-історичних досліджень території міста Полтави та її округи, сучасні дані про природні компоненти, ландшафти, біорізноманітність міста в аспекті їх збереження та використання при організації краєзнавчої, географічної й екологічної освіти та просвіти.
195. Голік, Ю. С. Екологічний стан Полтавщини / Ю. С. Голік, О. Е. Ілляш, Т. Ю. Голік // Культура здорового способу життя та екологічне виховання як складові змісту позашкільної освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 25-27 трав. 2010 р. - Полтава : Техсервіс, 2010. - С. 325-333.
196. Голік, Ю. С. Екологічний стан Полтавщини / Ю. Голік, О. Ілляш, А. Шуліка // Пройшов вже час ліси рубати, прийшла пора ліси садити... : матеріали екологічної науково-практичної конференції, м. Пирятин, 21 трав. 2009 р. - Полтава : Полтавський літератор, 2009. - С. 23-28.
Наведено оцінку експертів-екологів України, що була оприлюднена на 5-му Всеєвропейському форумі міністрів навколишнього природного середовища "Довкілля для Європи" в Києві, за період із 1998 по 2003 рік.
197. Екологічний атлас Полтавщини / ред. Ю. С. Голік. - Полтава : Полтавський літератор, 2006. - 126 с. : іл.
"Екологічний атлас Полтавщини" представляє інформаційні матеріали, які знайомлять з екологічними факторами, що впливають на життєдіяльність людей в Полтавській області, з умовами соціально-економічного середовища, природними чинниками, демографічними процесами та основними тенденціями зміни стану здоров’я населення області.
198. Екологія Полтавщини : аналіз стану виконання програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної політики з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області на період до 2010 року : монографія / ред. Ю. С. Голік. - Полтава : Полтавський літератор, 2006. - 307 с.
Важливим інструментом впровадження стратегії сталого розвитку є довгострокове прогнозування на регіональному рівні тенденцій розвитку економіки, можливостей раціонального використання природної ресурсної бази, застосування сучасних технологій природокористування, підтримання та поліпшення стану здоров’я населення.
199. Науково-практична конференція (2006 ; Полтава). Природоохоронний рух на Полтавщині : матеріали науково-практичної конференції, 8 - 9 черв. 2006 р. - Полтава : Верстка, 2006. - 132 с.
Матеріали науково-практичної конференції, 8-9 червня 2006 року : до 60-річчя Українського товариства охорони природи.
200. Піддубний, І. Розбудова екологічної мережі Полтавської області // Пройшов вже час ліси рубати, прийшла пора ліси садити... : матеріали екологічної науково-практичної конференції, м. Пирятин, 21 трав. 2009 р. - Полтава : Полтавський літератор, 2009. - С. 15-22.
У Полтавській області розроблена "Програма розбудови регіональної екологічної мережі Полтавської області на період до 2015 року". Розроблено першочергові заходи щодо збереження біорізноманіття та формування регіональної екомережі, створення національних природних парків (НПП).
201. Поводження з відходами на Полтавщині / Ю. С. Голік [та ін.]. - Полтава : Полтавський літератор, 2009. - 292 с.
Інформаційне та аналітичне видання, яке характеризує основні проблеми, що склалися в сфері поводження з відходами в Україні та Полтавській області. Здійснено аналіз стану чинної національної законодавчо-правової бази та діючих європейських вимог щодо відходів, існуючого стану системи управління поводження з відходами на державному та регіональному рівнях, а також оцінена ситуація, яка склалася в Полтавському регіоні щодо поводження з небезпечними, твердими побутовими, ресурсоцінними та іншими відходами.
202. Програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної політики з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області на період до 2010 року в новій редакції / Ю. С. Голік [та ін.]. - Полтава : Полтавський літератор, 2007. - 162 с.
203. Регіональна екомережа Полтавщини : монографія / ред. О. М. Байрак. - Полтава : Верстка, 2010. - 214 с.
У монографії викладені науково-організаційні засади розбудови регіональної екомережі, характеристика природно-кліматичних умов Полтавської області (географічне положення регіону, гідрографія, клімат, ґрунти, рельєф, сучасний стан ландшафтів, рослинного і тваринного світу), результати аналізу сучасного стану природно-заповідної мережі регіону як основи функціонування регіональної екомережі. У книзі особлива увага звертається на роль регіональної екомережі у збереженні раритетної фітобіоти, особливостях формування міграційних шляхів птахів. Проаналізовано сучасний стан та перспективи розбудови локальних екомереж районів та міст Полтавської області. Книга ілюстрована таблицями, картосхемами, малюнками, графіками, діаграмами, фотографіями.
204. Сердечний, С. Освітня практика: шляхи вирішення екологічних проблем міста Полтави / С. Сердечний. Н. Соколова // Каришинські читання / М-во освіти і науки України, Полтавський державний педагогічний ун-т ім. В. Г Короленка. - Полтава : АСMI, 2005. – Дванадцяті : Міжнародна науково-практична конференція «Болонський процес: модернізація змісту природничої педагогічної освіти», 26-27 трав. 2005 р. : збірник наукових праць. - С. 64-66.
205. Характеристика екологічного стану регіону : [Полтавщини] // Краєзнавство : навчально-методичний комплекс дисципліни / уклад. Ю. В. Крайсвітня. - Полтава, 2007. - С. 100-101.
206. Горик, О. Полтава вчора й сьогодні: екологічні пріоритети влади // Полтавський вiсник. - 2010. - 17 верес. (№ 38). - С. 6.
В статті наведено аналіз екологічного стану Полтави та плани на найближче майбутнє, що стосуються насадження нових скверів та парків, також вивчення проблеми утилізації відходів. Розроблено програму екологічного розвитку міста.
207. Дяченко, Н. М. Органи державного екологічного управління на Полтавщині: завдання та напрями діяльності // Нові технології. - 2010. - № 4. - С. 101-102.
У статті розглядається діяльність органів державного управління у Полтавській області. Особлива увага приділяється функціям контролю, які є одними з найважливіших у системі управління екологічною діяльністю і мають велике значення на обласному рівні.
208. Євдокимова, І. В. Екологічне обличчя довкілля : [Полтавська область ] // Світ довкілля. - 2008. - № 11. - С. 4-6.
Наведено аналіз показників стану довкілля Полтавської області. Чим ми дихаємо, яка вода у водоймах, що забруднює нашу землю, куди діваються відходи, в якому стані рослинний і тваринний світ? Які основні екологічні проблеми області?
209. Ількова, В. Екологічний індикатор села : [про стан довкілля на Полтавщині] // Зоря Полтавщини. - 2011. - 3 черв. - С. 17.
210. Писаренко, П. В. Вплив антропогенних факторів на соціально-екологічний стан Полтавщини / П. В. Писаренко, Я. І. Процько // Вісник Полтавської державної аграрної академії. - 2008. - № 4. - С. 28-32.
Висвітлюються окремі аспекти взаємозв’язку антропогенних факторів та соціально-екологічного стану у м. Полтава на сучасному етапі. Дається аналіз основних етапів розвитку Європейського плану дій програми "Довкілля і здоров’я". Значна увага приділяється питанню впливу екології на організм людини, особливо дитячий.
211. Піддубний, І. А. Розбудова екологічної мережі Полтавської області // Світ довкілля. - 2009. - Вип. 13. - С. 10-11.
212. Сторожев, П. В. Сторінки з історії громадського екологічного руху // Світ довкілля. - 2013. – Вип. 24. - С. 11-12.
В статті розповідається про історію створення та діяльності Кременчуцької міської екологічної асоціації "Зелений світ".
213. Стрюк, Ю. І. Про забезпечення належного санітарного, екологічного стану довкілля та благоустрою міста Полтава // Світ довкілля. - 2009. - Вип. 13. - С. 18-19.
В статті відображено екологічні проблеми Полтави. Наведено оцінку екологічного стану міста, визначено динаміку змін більшості показників, що характеризують стан довкілля. Основними глобальними проблемами, що потребують розв’язання, є питання забезпечення належного екологічно-санітарного стану довкілля, благоустрою території міста та безпеки життєдіяльності населення.
214. Фесенко, Н. В. Екологічний стан водних ресурсів у Полтавській області // Экология плюс. - 2010. - № 5. - С. 30-33.
В статті говориться про те, що Полтавська область є одним з регіонів України, який славиться багатством свого різноманіття, володіє значним потенціалом земельних, лісових, водних ресурсів. Наведено оцінку стану водних ресурсів області, потребу низки заходів та посилення контролю по охороні та раціональному використанню водних ресурсів Полтавщини.
вгору
Розділ 5. Заглянь в природу: сценарії позакласних заходів з виховання екологічної культури

215. Виховні заходи з екології / упоряд. Л. В. Шелестова. - К. : Шкільний світ, 2012. - 126 с.
216. Біленко, Л. Поговорімо про життя : сценарій класної години у 10-му класі : [екологічне виховання] // Біологія. Шкільний світ. - 2012. - Трав. (№ 10). - С. 7-15.
217. Бондаренко, А. О. Врятуймо нашу Землю! : екологічний тренінг // Позакласний час. - 2012. - (№ 13/14). - С. 47-49.
218. Головченко, Л. Природа - наша мати, треба її оберігати : (виховний захід) // Початкова школа. - 2009. - № 6. - С. 45-48.
219. Гончарук, О. В. Віртуальна космічна подорож корабля "Планета Земля" : екологічна гра-подорож / О. В. Гончарук, О. В. Нечипоренко // Початкове навчання та виховання. - 2013. - № 1. - С. 25-27.
220. Гунько, Н. Веселка : сценарій виступу екологічної агітбригади // Біологія. Шкільний світ. - 2012. - Черв. (№ 12). - С. 17-23.
221. Гунько, Н. Сценарії виступів екологічних агітбригад // Біологія. Шкільний світ. - 2012. - Верес. (№ 18). - С. 10-22.
222. Доброрєз, О. М. Поетична екологія // Шкільна бібліотека. - 2011. - № 3. - С. 122-127.
223. Казмірчук, Ю. Людина і природа: кроки до спільного порятунку : інтелектуальна гра для учнів 8-11-х класів // Біологія. Шкільний світ. - 2012. - Серп. (№ 16). - С. 16-26.
224. Карман, Р. День Землі : сценарій екологічного театралізованого свята // Шкільний світ. - 2009. - Груд. (№ 47). - С. 12-13.
225. Кашуба, Є. І. За нас ніхто планету не врятує! : [виступ агітбригади, направлений виховати бережливе ставлення людей до природи] // Позакласний час. - 2013. - № 5/6. - С. 43-44.
226. Кирасирова, Л. Н. Без воды нет жизни : познавательная игра, посвященная охране водных ресурсов, для учащихся 5-7-х классов // Читаем, учимся, играем. - 2012. - № 10. - С. 78-83.
227. Колективне свято на тему: "Голос рідної природи серцем слухати навчись" // Розкажіть онуку. - 2008. – Трав.(№ 5). - С. 88-117. - Сценарій.
228. Колеснікова, О. Природа - як картина Рафаеля : екологічний брейн-ринг // Шкільний світ. - 2011. - Лют. (№ 8). - С. 23-24.
229. Конончук, Г. Людино! Схаменися! Планету збережи! : [позакласний захід] // Біологія. Шкільний світ. - 2012. - Верес. (№ 18). - С. 23-27.
230. Корнейчук, И. Л. По страницам Красной книги : [экологическая викторина-путешествие для учащихся 5-7-х классов] // Читаем, учимся, играем. - 2013. - № 2. - С. 107-111.
231. Лекомцев, Д. Г. Радиация как она есть : [устный журнал] // Читаем, учимся, играем. - 2013. - № 2. - С. 96-106. - Экологическое воспитание.
232. Ніколенко, Т. В. Ліс - наше багатство : виховний захід на екологічну тематику, 4 клас // Розкажіть онуку. - 2009. - Верес. (№ 17/18). - С. 95-102.
Мета заходу - навчити дітей правильно поводитися в природі, знайомить з проблемами охорони навколишнього середовища, закріплює набуті знання, сприяє вихованню поважного ставлення до усього живого, викликає бажання піклуватися про природу і допомагати їй.
233. Овчаренко, О. Нехай зеленіє планета Земля, нехай голубіє небо : екологічний проект // Біологія. Шкільний світ. - 2011. - Берез. (№ 9). - С. 3-21.
Сценарій свята мета якого розширити та поглибити знання учнів про екологічні проблеми України та активізувати пізнавальну діяльність учнів.
234. Соловйова, С. Щоб квітло життя на планеті, яку ми звемо Земля! : виступ екологічної агітбригади // Шкільний світ. - 2010. - Трав. (№ 20). - С. 14-15.
235. У нас Земля одна : виховні заходи з екології // Шкільний світ. - 2011. - Січ. (№ 1). - С. 3-27. - Спецвипуск.
Виховні заходи, що розширюють і систематизують знання учнів про джерела техногенного забруднення навколишнього середовища. Удосконалюють навички та вміння природоохоронного характеру. Розвивають вміння спостерігати, порівнювати, виховують бережливе ставлення до природного середовища і бажання брати участь у природоохоронній діяльності.
236. Фаєвська, Т. Дім, у якому ти живеш : виховний захід / Т. Фаєвська, Д. Фаєвський // Біологія. Шкільний світ. - 2012. - Лют. (№ 4). - С. 30-32.
237. Цибіна, Г. І. Майбутнє Землі у твоїх руках : [виховний захід] / Г. І. Цибіна, С. Д. Рибець // Позакласний час. - 2013. - № 5/6. - С. 39-42.
238. Черкас, М. Екологічна гра "Слабка ланка" // Біологія. Шкільний світ. - 2012. - Серп. (№ 16). - С. 27-32.
239. Юні рятувальники: зрозуміти і діяти : сценарії виступу екологічних агітбригад і дружин юних пожежників Луганщини // Шкільний світ. - 2011. - Лют. (№ 5). - С. 3-20. - Спецвипуск.
240. Я квітку не можу зірвати, бо їй, як людині, болить... : виховні заходи з екологічного виховання // Шкільний світ. - 2010. - Берез. (№ 9). - С. 1-24. - Спецвипуск.
вгору
Інтернет–ресурси

Міністерство екології та природних ресурсів України
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Українське товариство охорони природи
Всеукраїнська екологічна ліга: Законодавство України Законодавчі акти Верховної Ради України Закони України
Природа України : екологія, охорона природи, краєзнавство, довкілля, туризм
Природа внутри. Экология и человек. Глобальные проблемы экологии
Регіональний екологічний центр для Центральної та Східної Європи (англомовний)
Екологія. Право. Людина : [правозахисна організація]
Украинский экологический сервер ProEco
Человек и окружающая среда
Экологический блог
Экологический форум
Всеукраїнська громадська організація «Жива планета»
Официальный сайт журнала «Экология и жизнь»
Екологічний рух молоді України
Комітет екологічного порятунку України
Экология производства : научно-практический портал
Сайт Партії Зелених України
Всеукраїнська екологічна громадська організація «Мама-86»
Сайт державної екологічної інспекції у Полтавській області
Полтавська обласна державна адміністрація. Департамент з питань нафтогазового комплексу, промисловості, екології та природних ресурсів. Управління екології та природних ресурсів
Сайт компанії «Каналізаційні очисні споруди «Джерело»
Форум: Экология - Полтава
вгору
Іменний покажчик

Андрієнко, В. В.    202
Бабаніна, І. В.    140
Байрак, О. М.    192, 203
Бевзенко, Л. Д.    4
Біленко, Л.    216
Білявський, Г.    91
Білявський, Г. О.    5, 141
Бобровська, Н.    12
Бобровська, Н. В.    6
Бовкун, Т. І.    142
Бондаренко, А. О.    217
Борейко, В.    143
Борейко, В. Е.    133, 134
Борисюк, С. Л.    108
Бохан, А.    7
Бохан, А. В.    8
Брижань, І. А.    9
Бугера, С. І.    90
Бутенко, С. Г.    108
Буцяк, А. А.    62
Буяльська, Н. П.    144
Вакуленко, М. Б.    10
Валуєва, Н.    145
Валуйський, О.    11
Вербицький, В.    146
Вілкова, Г.    147
Вишневська, О.    12
Владимирова, В. А.    186
Влащенко, С. В.    149
Вовк, С.    13
Вороненко, Т.    148
Воронцова, І. А.    149
Гайдуцький, П. І.    14
Галицька, Н.    150
Гаман, П. І.    15
Гардашук, Т. В.    16
Гармаш, Т. П.    193
Гетьман, В. І.    17
Гнилицький, Ю.    94
Голицын, Г. С.    18
Голік, Т. Ю.    195
Голік, Ю. С.    191, 192, 195, 196, 197, 198, 201, 202
Головченко, Л.    218
Гончарук, В.    91
Гончарук, О. В.    219
Горб, О. О.    201
Горик, О.    206
Горопаха, Н.    151
Горяна, Л.    152
Гринів, Л. С.    1
Гунько, Н.    220, 221
Демченко, Н. В.    19
Дем'янюк, О. Й.    153
Джурка, Г. Ф.    46
Дзятковская, Е. Н.    154, 155
Добробог, Л. М.    92
Доброрєз, О. М.    222
Драган, І. В.    20
Драган, І. О.    21, 22, 93
Дяченко, Н. М.    207
Ермаков, Д. С.    23
Євстігнєєв, А.    95, 96, 97
Євстігнєєв, А. С.    98
Єрмоленко, А.    24, 25
Єгоров, Ю. В.    99
Євдокимова, І. В.    208
Єрмоленко, А. М.    2
Жавнерчик, О. В.    26
Жарова, Л.    127
Жарова, Л. В.    3
Жигірь, А. А.    27
Журавльова, Ж. А.    100
Зеркалов, Д. В.    86
Іванова, Т. В.    28, 101
Іванюта, С. П.    87
Ількова, В.    209
Ілляш, О. Е.    191, 195, 196, 201, 202
Казмірчук, Ю.    223
Какутич, Є. Ю.    3
Калетник, Г. М.    102
Калетнік, Г. М.    88
Карман, Р.    224
Карякин, Ю.    29
Касіяненко, Ю. М.    158
Качинський, А. Б.    87
Кашуба, Є. І.    225
Кирасирова, Л. Н.    226
Кічура, А. В.    30
Кічура, В. П.    30
Коваленко, А.    127
Коваленко, М. А.    50
Ковальов, М.    91
Колесник, Т.    159
Колеснікова, О.    228
Колонькова, О.    160, 161
Комарницький, В. М.    32
Кондратенко, С. В.    33
Кондратьєва, К.    103
Кононенко, С. О.    104
Конончук, Г.    229
Копетчук, О. В.    34
Корнейчук, И. Л.    230
Коробка, В.    94
Костенко, І. А.    144
Котюк, О.    162
Крайсвітня, Ю. В.    205
Кузьменко, Г. Г.    39
Лаба, І.    163
Лазебна, О. М.    182, 183
Левко, Л. А.    164
Лекомцев, Д. Г.    231
Лившиц, И.    35
Лисенко, О. І.    108
Лисиченко, Г. В.    105
Литвин, О.    106
Ліщитович, Л.    36
Лучанська, В.    37
Мальований, М. С.    107
Маслош, О.    41
Мельникова, О.    163
Мєлков, Ю. О.    38
Микитенко, В. В.    39
Митрофанський, С. В.    109
Мудрак, О. В.    5
Нагорнюк, О. М.    5, 40
Назарчук, Н.    165
Нестеренко, Н. М.    110
Нечипоренко, О. В.    219
Ніколенко, Т. В.    232
Ногтева, Е. Ю.    166
Оверковська, Т.    111
Овєчкіна, О.    41
Овчаренко, О.    233
Онищенко, В. О.    202
Онищенко, І. М.    42
Оскольський, В.    43
Палічева, Г. В.    167
Панасюк, Б. Я.    44
Панасьєва, С.    168
Пасічник, Т.    169
Петлін, В. М.    45
Писаренко, В. М.    191
Писаренко, П.    210
Писаренко, П. В.    191
Піддубний, І. А.    200, 211
Пішеніна, Т. І.    112
Плахотнюк, О.    170
Познякова, С.    171
Прасолов, С. Я.    46
Приходько, М. М.    113, 114
Прокопенко, О.    47
Прокопенко, О. В.    48
Проніна, О. В.    115
Процько, Я. І.    210
Пруцакова, О.    172
Пруцакова, О. Л.    173
Пустовіт, Г.    174
Пустовіт, Н.    175, 176
Размєтаєв, С. В.    149
Решетник, Л.    116
Рибалко, Л.    177
Рибець, С. Д.    237
Романченко, І. С.    108
Руда, О.    178
Рудишин, С. Д.    179
Руднєва, О.    49
Руснак, Ю. І.    85
Саєнко, Т. В.    141
Самойлік, М. С.    201
Семак, Б. Б.    50
Семенюк, Е. П.    51
Сердечний, С.     204
Ситник, І. М.    180
Ситник, Ю.    117
Сіднєва, Ж. К.    118
Скиба, М.    181
Скиба, М. М.    182
Скиба, Ю. А.    182, 183
Скорик, Я.    119
Скрипчук, П. М.    52
Славинский, Д. А.    23
Слупський, Б. В.    120
Соколова, Н.    204
Соловйова, С.    234
Сопронюк, М.    53
Сошникова, Л. А.    54
Стецюк, К. В.    184
Столярчук, В.    185
Сторожев, П. В.    212
Стрюк, Ю. І.    213
Суярко, М.    121, 122, 123
Сцібан, О.    55
Тараненко, В.    163
Тимочко, Т. В.    137, 138
Ткаченко, В. М.    186
Толстоухов, А. В.    56
Третяк, Т. О.    124
Туниця, Т. Ю.    51
Фаєвська, Т.    236
Фаєвський, Д.    236
Фенно, І.    57
Фесенко, Н. В.    214
Фурдичко, О. І.    58
Фурсов, В.    59
Харламова, Г.    125
Харламова, О. В.    107
Хвесик, М.     60
Хлобистов, Є.    126, 127
Хлобистов, Є. В.    3
Ходаківська, О. В.    14
Цибіна, Г. І.    237
Цибуля, С. Д.    144
Черватюк, Ж.    189
Черевко, М. В.    62
Черкас, М.    238
Черникова, С. А.    23
Чумаченко, С. М.    108
Шевель, А.    128
Шелестова, Л. В.    215
Шибко, О.    63
Шомпол, О.    129, 130
Штонь, І.    31
Шуліка, А. О.    191, 196
Яковлєв, Є. О.    64
Якушенко, Л. М.    64
Яницкий, О. Н.    65
Ярощук, В. Г.    131
Ярчак, В.    66
Яценко, Л. В.    190
Яценко, Л. Д.    67, 132
вгоруРежим роботи:
Понеділок-п'ятниця: 9:00 – 17:30,
Неділя: 9:00 – 17:30.

Вихідний: субота

Наша адреса:
36000 м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 17
Електронна пошта:
poltava_ounb@ukr.net


2009 © ПОУНБ ім. І.П.Котляревського