Полтавська Обласна Універсальна Наукова бібліотека імені І.П.Котляревського

Пам’яті І. П. Котляревського:
віртуальний проєкт
Полтавська Обласна Універсальна Наукова
бібліотека імені І. П. Котляревського
бібліотека
  

Електронний каталог (Архівна версія)

Електронна доставка документів

Віртуальна довідка
Тел.: (0532) 52-17-83
Тел./факс: 56-99-30

Контакти
Ми на мапі
Головна

НОВИНИ
АНОНСИ

Про бібліотекуІсторична довідка

Запис до бібліотеки

Правила користування

Структура бібліотеки

Контактна інформація

Бібліотека у ЗМІ

План заходівПоточний місяць

Архів

Хроніка подій

Виставки

Масові заходи

Ресурси бібліотекиКаталоги і картотеки

Електронний каталог

Зведений каталог

Бібліотека вдячна

Видання бібліотеки

Бібліографічні видання

Видання відділу інформації з питань культури і мистецтва

Видання відділу краєзнавства

Методичні матеріали

Наукові та практичні доробки наших співробітників

Послуги бібліотекиКористування бібліотекою

Ксерокопіювання та сканування документів

Електронна доставка документів

Визначення індексів УДК та авторського знаку

Віртуальна довідка

Програми та проекти

Отримай безоплатну правову допомогу

Інтернет для читачів публічних бібліотек

Вікно в Америку

Регіональний тренінговий центр

Бібліотеки - мости до е-урядування

Ресурси бібліотек у боротьбі з корупцією

Бiблiотечному фахiвцюНормативні документи

Методична діяльність

Бібліотеки світу

Бібліотеки України

Бібліотеки області

Полтавщина

Регіональні краєзнавчі ресурси

Полтавщина туристична

Видатні родини Полтавщини

Видатні люди Полтавщини

Літературно-мистецькі премії

Бібліотеки Полтавщини на сторінках обласних газет

Державні закупівлі   
Інформація для внутрішньо переміщених осіб   
 

Полтавіка

Полтава Історична


Безоплатна правова допомога

ІСТОРІЯ ПОЛТАВИ Сайт Бориса Тристанова


Вступ

Нормативно-правове регулювання та державний механізм забезпечення гендерної рівності в Україні та світі

Політичний та соціальний аспекти гендеру в сучасному суспільстві

Проблеми розвитку інституту сім’ї та шлюбних відносин: гендерний аналіз.

Гендерні відносини в освіті, науці, культурі, літературі

Забезпечення гендерної рівності на Полтавщині

Інтернет-ресурси з проблем гендерних відносин

Іменний покажчик

 

    Вступ   

Вперше термін "гендер" було введено в соціальні науки в 70-ті роки XX століття. Гендер — це соціальна стать людини на відміну від біологічної статі. Поняття гендер означає комплексне поєднання соціально-культурних відносин, стосунків і процесів, які відображають відмінності в поведінці; ментальних і емоційних характеристиках між чоловіком і жінкою.
Звертаючи увагу на важливість та актуальність цієї проблеми, країнами ЄС була прийнята програма, яка повинна була ліквідувати гендерну нерівність у межах ЄС до кінця 2010 року.
Україна як правова демократична держава взяла на себе зобов'язання законодавчо гарантувати та забезпечити на практиці рівні права та можливості для громадян в усіх сферах життєдіяльності, незалежно від їх статі. В останні роки для досягнення цієї мети Україною зроблено кроки, що дають підставу вважати: на законодавчому рівні держава докладає зусиль для виконання своїх зобов'язань, свідченням чого став прийнятий Верховною Радою України Закон "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків", розроблений національний план дій щодо забезпечення рівних можливостей жінок та чоловіків до 2015 року.
Рекомендаційний бібліографічний покажчик "Гендерні відносини суспільства: сучасний вимір" присвячений висвітленню таких понять як "гендер", "гендерна рівність" та "гендерні відносини" у різних сферах життєдіяльності.
До покажчика включено книги, що вийшли друком у 2003-2010 роках та статті з журналів і газет за 2005-2010 роки. Добір літератури завершено у вересні 2010 року.
Матеріали покажчика (175 позицій) систематизовано за розділами, у межах кожного розділу — в алфавітному порядку. Нормативні документи подано за офіційними виданнями — збірником "Офіційний вісник України", газетою "Урядовий кур'єр" — і розміщено у логічній послідовності (Закони України, Укази Президента, постанови Кабінету Міністрів України). Окремим підрозділом подано інформацію стосовно забезпечення гендерної рівності на Полтавщині. Матеріали анотовано.
Бібліографічний опис здійснено за чинними в Україні державними стандартами. Допоміжний апарат бібліографічного покажчика складають іменний покажчик (прізвища авторів, укладачів) і зміст.
Матеріал, зібраний у цьому покажчику, буде корисним широкому колу громадськості: студентам, бібліотечним працівникам, працівникам органів державної влади й усім, хто цікавиться питаннями гендерних відносин, забезпеченням гендерної рівності в суспільно-політичній сфері.

 

  Нормативно-правове регулювання та державний механізм забезпечення гендерної рівності в Україні та світі  

1. Україна. Кабінет Міністрів. Про консультативно-дорадчі органи з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми: постанова … від 5 верес. 2007 р. №1087 // Офіційний вісник України. — 2007. — № 67. — С. 11. — Є Положення про Міжвідомчу раду.

2. Положення про міжвідомчу раду з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми: затв. постановою KM України від 5 верес. 2007 р. №1087 //Офіційний вісник України. — 2007. — № 67. — С. 11-13.

3. Україна. Кабінет Міністрів. Про затвердження державної програми з утвердження гендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 року: постанова ... від 27 груд. 2006 р. №1834 // Офіційний вісник України. — 2007. — № 1. — С. 91. — Державна програма.

4. Державна програма з утвердження гендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 року: затв. постановою KM України від 27 груд. 2006 р. №1834 // Офіційний вісник України. — 2007. — № 1. — С. 92-99.

5. Україна. Кабінет Міністрів. Про схвалення концепції державної програми з утвердження гендерної рівності в українському суспільстві на 2006 — 2010 роки: розпорядження ... від 5 лип. 2006 р. №384-р // Офіційний вісник України. — 2006. — № 27. — С. 109. — Концепція.

6. Концепція державної програми з утвердження гендерної рівності в українському суспільстві на 2006-2010 роки : схвалено розпорядженням KM України від 5 лип. 2006 р. №384-р //Офіційний вісник України. — 2006. — № 27. — С. 109-111.

7. Україна. Кабінет Міністрів. Про проведення гендерно-правової експертизи: постанова ... від 12 квіт. 2006 р. №504 //Урядовий кур'єр. — 2006. — 26 квіт. — С. 14. (Дод."Орієнтир", № 13); Офіційний вісник України. — 2006. — № 15. — С. 124.

8. Про запровадження принципів гендерної рівності в освіту: наказ ..., 10 верес. 2009 р. №839 / М-во освіти і науки України //Управління освітою. — 2009. — Листоп. (№ 22). — С. 26. — План заходів.

9. Гендерні аспекти європейського права. Досвід адаптації законодавства країн Центральної та Східної Європи : круглий стіл 11 жовтня 2005 року: Стенографічний звіт / Комітет ВР з питань Європейської інтеграції, Український жіночий фонд. — К., 2006. — 72 с.

В публікації, на основі Програми сприяння Парламенту України, показані основні напрямки гендерної політики в розрізі окремих країн, їх недоліки і досягнення.

10. Гендерне законодавство: порівняльний аналіз та коментарі. — К.: Заповіт, 2005. — 56 с.

У цій роботі порівнюється національне та європейське гендерне законодавство стосовно ринку праці та насильства проти жінок.

11. Гендерний паритет в умовах розбудови сучасного українського суспільства. — 2-ге вид., доп., уточнене. — К.: Укр. ін-т соціальних досліджень, 2003. — 130 с.

У науковій доповіді висвітлюються актуальні проблеми сучасних українських реалій з позицій гендерного підходу. Зроблено аналіз правових, політичних та економічних аспектів забезпечення гендерної рівності в суспільстві, проаналізовані гендерні особливості демографічної ситуації в Україні та ціннісних орієнтацій населення, охарактеризовано гендерні відносини в сфері сімейного життя.

12. Законотворчість: забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків / Ред. О. І. Суслова. — К.: Заповіт, 2006. — 189 с.

Гендерний компонент є одним із складових діяльності Програми сприяння Парламенту України. Напрацьовано сфокусовану стратегію гендерної інтеграції в Парламент України, представлені розробки гендерно-чутливого законодавства.

13. Мельник, Т. М. Міжнародний досвід гендерних перетворень : закони зарубіжних країн з гендерної рівності. — К.: Логос, 2004. — 320 с.

У пропонованій книжці розглянута світова державна гендерна політика на міжнародному рівні, гендерний зміст або окремі його аспекти в міжнародно-правових актах у різних сферах, прийнятих ООН та європейськими структурами. Також розкрито процес формування українського гендерного законодавства.

14. Офіційні документи Європейської спільноти щодо гендерної рівності. — К., 2004. — 72 с.

15. Бектон, К. Правительственный план достижения гендерного равенства в Канаде // США * Канада: экономика — политика — культура. — 2008. — № 3. — С. 89-104. — Таблицы.

Настоящая публикация представляет собой выступление автора на российско-канадской конференции по проблемам гендерного равенства, прошедшей в Москве 24-25 сентября 2007г. Представлен опыт Канады по внедрению гендерно-дифференцированного анализа для достижения прогресса в положении женщин в Канаде.

16. Гендерна рівність в Україні та ЄС: проблема одна, гострота — різна // Профспілкові вісті. — 2009. — 11 груд. (№ 49/50). — С. 14.

У статті йдеться про засідання круглого столу, присвячене презентації дослідження "Жінки та чоловіки на ринку праці України. Порівняльне дослідження України та ЄС".

17. Головко, Т. Гендерні аспекти покарання у Кримінальному кодексі України // Право України. — 2009. — № 9. — С. 162-167.

У статті дана спроба відпрацювання нових концептуальних підходів до призначення покарання жінкам та чоловікам з позиції гендерної рівності та гендерної адекватності, усунення прогалин та колізій в українському кримінальному законодавстві з цього питання, керуючись вимогами Конституції України.

18. Головко, Т. М. Правове забезпечення гендерної рівності в законодавстві України: (кримінально-правовий контекст) //Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2010. — № 1. — С. 113-119.

Метою даної статті є аналіз правової бази забезпечення гендерної рівності жінок і чоловіків в Україні, у тому числі у кримінально-правовій сфері, визначення існуючих недоліків та пропозицій щодо вдосконалення.

19. Голяк, Л. В. Спеціалізовані омбудсмани у механізмі утвердження гендерної рівності: конституційно-правові аспекти організації та функціонування // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2010. — № 3. — С. 126-133.

У статті досліджено норми чинного законодавства республіки Польща, якими врегульовано організацію та діяльність Бюро Речника Громадянських Прав.

20. Гуренко, М. М. Наукознавчі засади утвердження гендерної рівності // Південноукраїнський правничий часопис. — 2007. — № 3. — С. 94-96.

У статті розглянута проблема створення ефективного діючого правового механізму гарантування для жінок рівних із чоловіками можливостей щодо участі в політичному та культурному житті України.

21. Дашковська, О. Державно-правовий механізм впровадження гендерної рівності в канадському суспільстві //Вісник Академії правових наук України. — 2009. — № 3. — С. 192-198.

У статті йдеться про державний механізм впровадження гендерної рівності в канадське суспільство, головною функцією якого є врахування інтересів жіночої половини суспільства при визначенні основ державної політики та в її реалізації. Дається розгорнута характеристика діяльності Міністерства з питань становища жінок.

22. Дашковська, О. Державно-правові механізми забезпечення гендерної рівності в Скандинавських країнах // Вісник Академії правових наук України. — 2007. — № 3. — С. 150-157.

Стаття присвячена порівняльному аналізу формування державних механізмів гендерної рівності в трьох країнах Північного регіону: Норвегії, Швеції і Фінляндії. Автор зазначає, що в усіх Скандинавських країнах протягом останніх сорока років склалися державні механізми подолання дискримінації за ознакою статі і забезпечення рівних можливостей усіх членів суспільства.

23. Дашковська, О. Значення принципу гендерної рівності в механізмі забезпечення прав і свобод людини і громадянина : (міжнародно-правовий аспект) // Вісник Академії правових наук України. — 2009. — № 1. — С. 78-85.

Стаття присвячена процесу глобалізації гендерної рівноправності, яка з правової точки зору виявляється у переміщенні проблем прав людини в цілому і прав жінки зокрема з національного рівня на рівень міжнародного права, наслідком чого є прийняття низки міжнародних конвенцій і декларацій, присвячених гендерній проблематиці.

24. Дашковська, О. Становлення принципу гендерної рівності та його закріплення в законодавстві США ХІХ-ХХ ст. // Вісник Академії правових наук України. — 2008. — № 4. — С. 183-191.

Співвідношення гендерних ролей з конституційною рівноправністю громадян США у ХІХ-ХХ ст. є ключовим питанням даної статті.

25. Дашковська, О. Стратегія гендерних відносин у політичних партіях Великої Британії // Вісник Академії правових наук України. — 2009. — № 4. — С. 160-170.

Стаття присвячена питанням трансформації гендерної політики і пов'язане з нею значне просування жінок у коридори влади і політичні партії Великої Британії.

26. Котович, Г. М. Гендерна рівність: концептуальні засади //Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. — 2005. — № 4, ч. 1. — С. 75-79.

Автор статті розглядає проблеми, з якими стикаються сучасні жінки в суспільному житті, зокрема під час проходження служби в силових структурах України. Дана спроба аналіза чинного законодавства стосовно питань гендерної рівності.

27. Котовская, М. Г. Гендерные проблемы в странах Латинской Америки : общество XXI века // Латинская Америка. — 2005. — № 4. — С. 57-71.

В предлагаемой статье предпринята попытка сравнительного сопоставления полоролевых установок в различных социально-расовых стратах стран латиноамериканского региона.

28. Кузьменчук, Артем. Гендер: політико-правовий аналіз //Юридичний журнал. — 2008. — № 6. — С. 133-136.

Проблемам реалізації конституційного принципу гендерної рівності за умови формування розвинутої системи права та політичної і правової культури населення України присвячена дана стаття.

29. Лазар, І. Державні механізми забезпечення гендерної рівності // Вісник Нац. академії держ. управління при Президентові України. — 2006. — № 3. — С. 234-243.

Метою статті є дослідження сучасного стану функціонування інституційних механізмів у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та тенденцій їх розвитку.

30. Лазар, І. Нормативно-правове регулювання гендерної політики України як важливий інструмент її реалізації // Вісник Нац. академії держ. управління при Президентові України. — 2006. — № 4. — С. 249-258.

Метою публікації є напрацювання рекомендацій щодо покращення законодавчого забезпечення гендерної рівності.

31. Львова, О. Природне право та гендерна рівність: взаємодія у сучасних умовах // Часопис Київського університету права. — 2007. — № 2. — С. 15-21.

Дана стаття розглядає основні сторони цінністних правоутворень, котрі відбуваються у сучасній юридичній науці і практиці. Автор зазначає, що гендерна рівність є однією з цінностей, на яких будується право.

32. Майор, Марина. Законодавчі засади інституалізації гендерної рівності в Україні // Політичний менеджмент. — 2009. — № 6. — С. 127-134.

У статті розкриваються особливості процеса інституалізації нормативно-правового простору України, що забезпечує гендерну рівність. Автор описує діяльність органів державної влади у цій сфері і проблеми, які виникають в країні при реалізації правових норм.

33. Мельник, Т. М. Гендер у світовій і національній думці /Науковий світ. — 2005. — № 12. — С. 2-4 ; Науковий світ. — 2006. — № 1. — С. 8-10; № 2. — С. 28-30.

У статті висвітлені основні підходи до поняття "гендерної рівності", вона розглядається як історичний чинник, якісно нова базова основа соціального середовища новітнього світу, пріоритетний показник сучасної цивілізації, сучасна форма оптимального упорядкування суспільного життя.

34. Мельник, Т. Міжнародний гендерно-правовий аспект проблеми прав людини в Україні // Український журнал про права людини. — 2005. — № 2. — С. 17-36.

У статті розглянуто місце України в розв'язанні гендерних проблем у нашій державі й у світі, сучасність українського гендерного законодавства, гендерну культуру парламенту України і українського суспільства загалом.

35. Орлова, Тетяна. Фемінізм в Україні: проблема та історіографія // Історичний журнал. — 2009. — № 4. — С. 47-58.

Публікація присвячена проблемам емансипації та фемінізму в Україні в минулому і на нинішньому етапі розвитку.

36. Пасічник, М. Гендерна рівність у законодавстві про працю // Справочник кадровика. — 2006. — № 5. — С. 3-5.

У статті аналізуються законодавчі акти України, які регулюють питання, пов'язані з трудовими відносинами у конкретній галузі (освіти, охорони здоров'я, науки, культури, підприємництва, державної служби).

37. Права, свободи та обов'язки людини і громадянина. Основні міжнародні та національні політико-правові документи з прав людини. Державна політика забезпечення гендерної рівності в українському суспільстві // Іменем закону. — 2007. — 19-25 січ. (№ 3). — С. 26-27; Іменем закону. — 2008. — 14-20 берез. (№ 11). — С. 26-27.

38. Травкина, Н. М. Федеральный бюджет США: гендерное измерение // США * Канада: экономика — политика — культура. — 2008. — № 6. — С. 35-50.

В статье анализируется опыт США по созданию "гендерно ориентированного бюджета", который позволяет внедрить в правительственную политику принцип дифференцированного учета интересов по социополовому признаку.

39. Шведова, Н. А. Гендерное равенство и цели развития : (международный подход) // США * КАНАДА: экономика — политика — культура. — 2007. — № 3. — С. 3-18.

Статья посвящена изучению гендерного равенства с точки зрения гендерного подхода и гендерной стратегии. Автор отмечает, что гендерный подход предполагает планирование развития человеческого потенциала для анализа основных тенденций проведения социальной политики. Гендерная стратегия отражает интересы прогрессивных слоев общества и опирается на объективные законы исторического процесса.

40. Ященко, В. Гендер і "держава загального добробуту" в країнах Західної Європи // Політичний менеджмент. — 2008. — № 3. — С. 128-140.

Стаття присвячена проблемі досягнення гендерної рівності в процесі розбудови демократичної політичної системи. Використано дані з політичної практики країн Західної Європи.

вгору

  Політичний та соціальний аспекти гендеру в сучасному суспільстві   

41. Введение в гендерные исследования : учебное пособие для студентов вузов / Ред. И. В. Костикова. — М. : Аспек-Пресс, 2005. — 256 с.

Учебное пособие является одним из первых систематических изложений теории гендера. Проблема конструирования пола рассматривается в контексте истории философии, культуры, экономики, религии, представлены социологические и лингвистические аспекты изучения гендерной проблематики.

42. Петрова, Р. Г. Гендерология и феминология : учебное пособие для студентов вузов. — М.: Дашков и К, 2009. — 272 с.

Учебное пособие раскрывает основные методологические подходы к исследованию проблем пола и гендера. Обсуждаются вопросы особенностей гендерно-ориентированной социальной работы с различными категориями мужчин и женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию.

43. Український шлях до гендерної рівності: збірник матеріалів по проекту. Ч. 2 / уклад. О. В. Плахотнік. — X.: Крона, 2007. — 27 с.

В збірнику представлені результати проектів Харківської жіночої організації "Крона" в 2007 році, в т. ч. показано концепцію проекту "Український шлях до гендерної рівності".

44. Алещенко, В. Гендерний аспект або чи погана та жінка, яка не мріє стати... генералом? // Військо України. — 2006. — № 3. — С. 4-6.

Законодавством України не передбачені будь-які обмеження чи переваги за ознаками статі під час прийому громадян на військову службу за контрактом.

45. Аніщук, Н. В. Поняття гендерного насильства у контексті дискримінації за статевою ознакою: теоретико-правові аспекти //Юридический вестник. — 2008. — № 1. — С. 18-20.

В статті розкрито поняття гендерного насильства, визначено сутність гендерного насильства як крайньої форми гендерної нерівності.

46. Бабст, Стефані. До питання гендерної політики НАТО //Наука і оборона. — 2010. — № 2. — С. 46-47.

У статті йдеться про важливу роль, яку можуть і повинні відігравати жінки у запобіганні конфліктів, проведенні мирних переговорів та миротворчих операцій під час прийняття рішень на міжнародному й національному рівнях.

47. Балабанова, Е. С. Экономическая зависимость женщин: сущность, причины и последствия // Социологические исследования. — 2006. — № 4. — С. 47-56.

В статье показана экономическая зависимость женщин от государства и работодателя, зависимость женщин в семье, показаны объективные и субъективные причины такой зависимости.

48. Баликова, Ніна. Український гендер: погляд із Японії //Жінка. — 2010. — № 5. — С. 15.

Стаття розкриває предмет досліджень Норіко Ігараші, професора Тенрійського університету в Японії, яка прибула до України з метою ознайомлення з гендерною політикою в нашій державі. Чималу увагу японська гостя приділяє вивченню діяльності жіночих організацій.

49. Бахолдіна, Марина. Баронеси, принцеси та адвокатеси : про місце жінок в українській адвокатурі // Український адвокат. — 2008. — № 3. — С. 10-13.

Стаття присвячена жінкам-адвокатесам, громадським діячам, керманичам компаній, політикам тощо.

50. Бессараб, В. Гендерний аспект державної служби // Вісник державної служби України. — 2005. — № 4. — С. 45-51.

На основі статистичних даних і діаграм, автор розповідає про різну оплату праці державних працівників чоловіків і жінок, показує нерівність, яка існує на державній службі.

51. Близнюк, В. Гендерні відмінності оплати праці в Україні //Україна: аспекти праці. — 2008. — № 6. — С. 18-25.

В статті приведений алгоритм виникнення гендерної сегрегації в суспільстві, приведені діаграми, таблиці, схеми про гендерний розподіл робочого часу та про динаміку співвідношення середньої заробітної плати жінок і чоловіків.

52. Болотська, О. Особливості й зміст гендерного виховання жінок-лідерів у діяльності громадських організацій та рухів //Соціальна педагогіка: теорія та практика. — 2007. — № 2. — С. 66-72.

Гендерне виховання — це цілеспрямований, організований і керований процес формування соціокультурних механізмів конструювання чоловічих і жіночих ролей, поведінки, діяльності та психологічних характеристик особистості.

53. Браун, Д. Гендерные различия в здоровье / Д. Браун, Л. В. Панова, Н. Л. Русинова // Социологические исследования. — 2007. — № 6. — С. 114-122.

Автор подчеркивает так называемый "гендерный парадокс", суть которого сводится к формуле: "женщины болеют чаще, мужчины умирают раньше". Очевидны гендерные различия и в механизмах формирования здоровья.

54. Будагьянц, Людмила. Гендерний аспект сучасної демократії // Народна армія. — 2010. — 10 берез. — С. 6.

У статті розглядається типологія гендерної політики, роль інститутів законодавчої та виконавчої влади, інститутів освіти у розв'язанні гендерних проблем сучасного суспільства на міжнародному рівні. Як аспект, розкриваються питання щодо забезпечення рівних можливостей жінок та чоловіків у Збройних Силах України, узагальнення міжнародного досвіду впровадження гендерних підходів у сфері оборони.

55. Васютинський, В. О. Владно-підвладні аспекти статево-рольової і гендерної взаємодії //Практична психологія та соціальна робота. — 2006. — № 6. — С. 6-16; № 7. — С. 21-31.

Автор глибоко аналізує владні і статеві сторони гендерних відносин, акцентує увагу на владно-узалежнювальному значенні статевої ідентичності.

56. Венгер, Ольга. Особливості становлення гендерної демократії в Україні // Політичний менеджмент. — 2009. — № 3. — С. 145-152.

Автор розглядає актуальні питання гендерної політики держави, аналізує основні принципи гендерного дисбалансу, пропонує деякі методи впровадження гендерної паритетної демократії.

57. Вілкова, Олена. Сучасні моделі гендерної політики: сутність та особливості впровадження // Політичний менеджмент. — 2008. — № 6. — С. 160-166.

У статті подається теоретичний соціологічний аналіз міжнародного досвіду впровадження гендерної політики. В українському суспільстві є розбіжності між задекларованими принципами гендерної політики і реальною ситуацією в соціумі.

58. Возьний, Казимир. Гендерні аспекти зайнятості: українські реалії і світовий досвід // Вісник Тернопільського національного економічного університету. — 2009. — № 1. — С. 69-80.

Досліджено проблему диференціації соціально-економічної ролі чоловіка та жінки на ринку праці. Дано оцінку вітчизняних та зарубіжних тенденцій зайнятості та безробіття жінок.

59. Галанець, Ольга. Управління гендерними процесами в державній політиці // Віче. — 2009. — № 6. — С. 7-9.

Гендерний зміст діяльності політичної партії визначається декількома чинниками: гендерозбалансованою структурою членства, а також місцем і роллю гендерної політики в системі обраних нею політичних пріоритетів. Є відомості про жіночі партії України, про посаду і обсяг компетенції омбудсмана.

60. Гнибіденко, І. Безпека та оборона: гендерний аспект // Україна-НАТО. — 2006. — № 4. — С. 12-15.

Гендерна політика — один з чинників, який впливає на національну безпеку України. Щоб гендерна рівність стала нормою життя, недостатньо тільки її декларувати і формально проголошувати.

61. Гордиенко, С. М. Гендерные проблемы в обществе и медицине // Здоров'я України. — 2007. — Січ. (№ 2). — С. 23.

В статье подняты вопросы по международным гендерным проблемам в украинском "срезе", а также по вопросам гендерной биологии и медицины.

62. Грицяк, Н. В. Базові концепції та ідеї гендерної теорії //Стратегічні пріоритети. — 2006. — № 1. — С. 79-87.

Авторка досліджує розвиток основних концепцій та ідей гендерної теорії: від постановки питань про роль і взаємозв'язок біологічних та суспільних причин статевої нерівності, до теорій, які охоплюють такі сфери самореалізації людини, як сексуальність.

63. Грошев, И, В. Гендерные особенности конфликтности на предприятиях и в организациях // Социологические исследования. — 2007. — № 6. — С. 122-130.

Автор приводит данные, которые наглядно показывают наличие существенных гендерных различий в сфере разрешения конфликтов и управления ими, эти различия необходимо учитывать в реальном бизнесе для повышения его эффективности.

64. Дашковська, О. Гендерна рівність у системі демократичних принципів організації суспільства // Право України. — 2009. — № 12. — С. 134-139.

Права жінок закріплені в Конституції України, яка гарантує жінкам вільне волевиявлення своїх політичних переконань та формування жіночих партій і рухів.

65. Дашковська, О. Міжнародні механізми забезпечення гендерної рівності // Вісник Академії правових наук України. — 2005 — № 1. — С. 199-206.

Світовим співтовариством на основі гендерного підходу прийнято низку нормативно-правових актів, які містять міжнародні стандарти реалізації та захисту прав жінки і є обов'язковими до виконання державами-учасницями.

66. Денисюк, С. Гендерні аспекти формування іміджу політичного лідера // Політичний менеджмент. — 2007. — № 2. — С. 106-113.

У статті розглядаються особливості формування іміджу політичного лідера в умовах сучасного українського суспільства. Особлива увага звертається на гендерний аспект цього феномена.

67. Діброва, Володимир. Володимир Діброва: "Дотримання паритету в гендерній політиці є одним з головних аргументів на користь більш широкого залучення жінок до військової сфери" / бесіду вела Н. Дубчак // Військо України. — 2010. — № 3. — С. 16-18.

У статті йдеться про впровадження гендерної політики в діяльність Міністерства оборони та Збройних Сил України. Обговорюється забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у Збройних Силах України.

68. Дороніна, Т. Категорія "гендер" у суспільному розвитку //Директор школи. Україна. — 2007. — № 6. — С. 62-67.

В статті розглядаються гендерні проблеми як сукупність суспільних норм, вимог та очікувань щодо жінок і чоловіків. Гендерні дослідження констатують існування нерівного суспільного становища чоловіків, жінок (гендерна асиметрія).

69. Дубчак, Наталія Іванівна. Жінки у Збройних Силах України: проблеми гендерної політики // Стратегічні пріоритети. — 2008. — № 4. — С. 187-192.

Автор аналізує сучасний стан впровадження гендерної політики у Збройних Силах України, становище жінок-військовослужбовців, освітлює проблеми, які сьогодні потребують вирішення.

70. Дяченко, Олена. "Амазонки" у війську або "плюси" та "мінуси" гендерної політики в Збройних Силах України : сьогодні в лавах української армії проходять службу близько 19 тисяч жінок-військовослужбовців, з яких понад тисяча — офіцери //Військо України. — 2009. — № 3. — С. 8-9.

Жінки у військовому однострої — це об'єктивна реальність. Але просвітницька робота щодо впровадження у військових силах принципів гендерної рівності, на жаль, ще не набула належної дієвості.

71. Кириченко, В. В. Проблеми реалізації державної політики щодо забезпечення рівності жінок і чоловіків //Південноукраїнський правничий часопис. — 2009. — № 2. — С. 197-199.

Метою статті є аналіз певних особливостей, в основі яких лежать суперечності, що склалися між формальним курсом на демократизацію українського суспільства та втіленням у життя конституційного принципу "рівних прав та можливостей статей" та фактичною дискримінацією жінок у сфері праці та зайнятості, обмеженням їх соціальних прав у економічному та суспільному житті.

72. Коноваленко, Валентина. Міфи і правда про рівність : [гендерна рівність] // Профспілки України. — 2008. — № 10. — С. 36-40.

У статті розповідається про гендерний аудит і анкетування, в яких брали участь профспілки України.

73. Кошулько, О. Проблеми управління та гендерні особливості накопичення людського капіталу: національний аспект // Україна: аспекти праці. — 2010. — № 4. — С. 31-35.

У статті розглянуто гендерні особливості процесу накопичення людського капіталу в національному масштабі, визначено фактори, що перешкоджають збільшенню обсягів людського капіталу нації.

74. Кресіна, І. Реформування виборчої системи України: гендерні аспекти / І. Кресіна, О. Ярош // Вісник Центральної виборчої комісії. — 2007. — № 2. — С. 45-52.

Автор статті наголошує, що в виборчому праві необхідно системно запроваджувати тимчасові гендерні квоти. Це стосується і законодавства про вибори політичних партій.

75. Крушанов, Александр. Мужская доля : [гендерное противостояние завершилось полным поражением мужской половины] //Знание-сила. — 2010. — № 2. — С. 65-69.

Произошли перемены в гендерной сфере: кризис и слабость мужской части населения не могли не отразиться на жизни и деятельности женщин. Главное, по мнению автора, в том, что женщины стали очень важны для современной экономической жизни.

76. Курило, I. О. Статистичне дослідження гендерних особливостей соціально-економічної структури населення //Статистика України. — 2005. — № 4. — С. 37-42.

В статті приведені статистичні дані професійного складу жінок і чоловіків, співвідношення особистого доходу за освітніми рівнями, приведені показники навчальної активності жінок тощо.

77. Лавріненко, Н. Про нові методологічні підходи до дослідження інституту гендеру // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2006. — № 2. — С 103-115.

В статті запропоновані нові теоретичні підходи до дослідження феномену гендеру, показана справжня українська гендерна реальність і складова частина гендеру як соціального інституту.

78. Лібанова, Е. Гендерна диференціація доходів населення України // Політика і час. — 2007. — № 3. — С. 36-40.

За своїм потенціалом, за рівнем професійно-освітньої підготовки та економічної активності українські жінки не тільки не поступаються чоловікам, а і за цілою низкою індикаторів навіть перевищують їх. Жінки повинні мати рівний з чоловіками доступ до високооплачуваних посад і отримувати рівну заробітну плату.

79. Майор, Марина. Гендерні стереотипи і торгівля жінками //Соціальна психологія. — 2010. — № 2. — С. 106-111.

Стаття присвячена дослідженню гендерних стереотипів, які супроводжують жінок у нашому суспільстві. Розглядається питання щодо торгівлі жінками й стереотипи, пов'язані з проблемою трафікінгу.

80. Макаренко, Л. Гендерний менталітет в умовах сучасних перетворень // Часопис Київського університету права. — 2007. — № 2. — С. 21-28.

Українське суспільство стало на шлях нових демократичних перетворень. Нині потрібно синтезувати досвід творення держави і права, набутий упродовж тисячолітньої історії українського народу.

81. Одаренко, О. В. Віртуальні світи гендера. Соціально-філософські та етико-естетичні аспекти кіберфемінізму // Практична філософія. — 2007. — № 4. — С. 156-165.

Метою статті є дослідження кіберфемінізму як інтелектуального феномена часів становлення інформаційного суспільства. Кіберфемінізм — культове поняття сучасності, в яке вкладають різноманітні соціокультурні та філософські смисли.

82. Оніщенко, Наталя. Гендерні дослідження в сучасному суспільстві: проблеми, реалії, перспективи // Віче. — 2009. — № 17. — С. 25-28.

У статті говориться про те, що гендерний підхід дає змогу оцінити ефективність законодавства — наскільки повно воно відтворює соціальні потреби жінок і чоловіків, а також реалізує основні права жінок у контексті прав особи.

83. Оніщенко, Наталія. Правові аспекти гендерної політики в умовах подолання кризових явищ / Н. Оніщенко, О. Львова, Л. Макаренко // Віче. — 2009. — № 9. — С. 22-24.

У статті розглянута гендерна правова теорія як стратегічний напрям розвитку гендерних відносин у сучасному державотворенні. Автори досліджують гендерні правовідносини та подають список рекомендаційних заходів.

84. Пасова, Тетяна. Новий "ґендерний" проект націлений на сферу зайнятості // Євробюлетень. — 2009. — № 5. — С. 14.

Європейський Союз та Міжнародне бюро праці започаткували в Україні новий проект — "Рівність жінок і чоловіків у світі праці". Завдяки ньому планується допомогти Україні в сфері ґендерного законодавства.

85. Піжук, Ольга. Гендерні аспекти зайнятості в сучасних умовах господарювання в Україні // Економіст. — 2008. — № 12. — С. 53-55.

Гендерні диспропорції у професійній зайнятості в економіці України в основному проявляються у наявності гендерної професійної сегрегації та у практиці дискримінації за ознакою статі в сфері зайнятості.

86. Піжук, О. І. Державне регулювання гендерних відносин як важлива умова сталого соціально-економічного розвитку в Україні // Економіка та держава. — 2007. — № 6. — С. 65-67.

У статті висвітлено необхідність використання механізму державного регулювання в області гендерних відносин. Визначено термінологію та зміст державної гендерної політики та пріоритетні напрями розвитку гендерних відносин в суспільстві.

88. Соколов, В. Тенденції гендерної політики в Європі та Україні / В. Соколов, М. Саприкіна // Політичний менеджмент — 2008. — № 3. — С. 120-127.

Автори аналізують тенденції у сфері гендерної політики ЄС та України. На основі офіційних документів дають відповідь, як наблизити Україну до європейських гендерних стандартів.

89. Стрельник, О. Поняття соціального потенціалу в інтерпретації проблеми гендерної нерівності: (за матеріалами соціологічних досліджень) // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2006. — № 4. — С. 147-161.

На основі соціологічних матеріалів досліджено проблему гендерної нерівності, показано рівень економічної, професійної та політичної активності жінок.

90. Терлецька, І. Гендерні аспекти політики: спроба синтезного аналізу // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. — 2010. — № 3. — С. 77-85.

Автор розглянув погляди на політику і владу чоловіків і жінок, проаналізував їх представництво у вищих органах влади різних країн світу, показав проблеми формування гендерної політики в Україні.

91. Тищенко, О. В. Гендерне питання в трудових відносинах: реалії сьогодення // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2006. — № 5. — С. 70-75.

Проблема рівності жінок та чоловіків на ринку праці залишається однією з найактуальніших проблем сьогодення, тому потребує глибокого аналізу та вивчення.

92. Тукаленко, І. Від рівності прав до рівності можливостей //Політичний менеджмент. — 2008. — № 5. — С. 128-135.

Статтю присвячено аналізу політики забезпечення гендерної рівності та особливостям її функціонування в українському суспільстві. Особлива увага звертається на гендерноорієнтовану політику та законодавство.

93. Харченко, Людмила Вікторівна. Гендерні проблеми при формуванні політико-адміністративної еліти в Україні //Стратегічні пріоритети. — 2009. — № 2. — С. 88-94.

У статті розглянуті питання гендерної нерівності в контексті формування політико-адміністративної еліти України. Автор пропонує системний підхід щодо реалізації принципу рівності.

94. Харченко, Л. Г. Представления о гендерных ролях в современном украинском обществе как фактор формирования современных гендерных стереотипов // Соціальна педагогіка: теорія та практика. — 2005. — № 4. — С. 57-61.

Украина принадлежит к странам, где одобряется занятие женщиной оплачиваемыми видами деятельности, но в общественном сознании за женщиной еще не закрепился образ работника и политического лидера, а продолжает доминировать образ матери и домохозяйки.

95. Ярош, Оксана. Міжнародні механізми утвердження гендерної рівності у виборних органах влади : висновки для України // Віче. — 2009. — № 3. — С. 9-12.

Кожна країна розробляє власний національний механізм впровадження гендерної рівності, але декілька принципів є загальними, в т. ч. такі: законодавче регулювання, запровадження інституту омбудсмана та активізація діяльності громадських об'єднань.

 вгору

Проблеми розвитку інституту сім'ї та шлюбних відносин: гендерний аналіз

96. Мучник, Анатолій Мусійович. Гендерні сподівання та шлюбний контракт. — Полтава, 2006. — 62 с. — Текст укр. та рос. мовами.

Автор аналізує нерозв'язані протиріччя — "жіноче" та "чоловіче" у світі, розкриває два основоположних принципи європейської сім'ї та ставлення до жіночого розуму, характеризує прояви фемінізму в Україні. Окремі розділи присвячені шлюбно-сімейній моралі та сімейним цінностям як чоловіків, так і жінок.

97. Амджадін, Лілія. Трансформаційні зміни інституту сім'ї та шлюбних відносин в українському суспільстві: гендерний аналіз // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2007. — № 3. — С. 60-75.

У статті йдеться про поширені гендерні стереотипи у суспільстві та тенденції ґендерно-рольового розподілу обов'язків у сучасній українській сім'ї. Матеріали, наведені у статті, використано при підготовці ситуаційного аналізу в рамках Програми рівних можливостей ООН: "Динаміка гендерного розвитку українського суспільства: жінки і чоловіки в Україні."

98. Балабанов, С. С. Типология мотивов иметь или не иметь детей / С. С. Балабанов, Б. Наук, 3. Х.-М. Саралиева //Социологические исследования. — 2009. — № 3. — С. 129-136.

В российской части международного кросскультурного исследования "Ценность детей" рассматриваются мотивы женщин иметь или не иметь детей, реальное репродуктивное поведение матерей и факторы, оказывающие воздействие на рождаемость.

100. Балабанова, Е. С. Домашний труд как символ гендера и власти // Социологические исследования. — 2005. — № 6. — С. 109-120.

Автор публикации анализирует причины и мотивы неравного распределения домашнего труда в семье между мужчиной и женщиной.

101. Бестужева-Лада, С. Семья : время перемен, или Пора вечных ценностей // Смена. — 2008. — № 6. — С. 14-18.

Статья посвящена проблемам становления института семьи в России.

102. Глінка, А. I. Дослідження критичних суперечностей між сімейною та професійно-організаційною ролями жінки-керівника // Практична психологія та соціальна робота. — 2010. — № 8. — С. 77-80.

У статті розглядається важлива проблема жінок, які займають керівні посади, що полягає в сполученні двох важливих соціальних ролей (професійно-організаційної та сімейної).

103. Голод, С. И. Современная семья : мачизм, феминизм, трибадизм // Человек. — 2006. — № 6. — С. 69-81.

Статья раскрывает становление современной семьи, ее трансформацию, постепенное изменение роли женщин, их значимости и отношения к браку.

104. Голод, С. И. Эмансипация сексуальности в России: рубеж XIX-XX веков // Социологические исследования. — 2009. — № 9. — С. 69-78.

В статье, на основе гендерных исследований, рассматриваются вопросы эмансипации, сексуальности, обусловленные становлением нового общества — буржуазного, анализируется рационализация взглядов психиатров, правоведов и педагогов.

105. Дадаева, Т. М. Кто выносит мусор, или парадоксы гендерного разделения труда // Социологические исследования. — 2005. — № 6. — С. 120-126.

Статья основана на результатах социологического исследования "Социальный статус современной городской семьи". Цель исследования — определение характера гендерного разделения труда в современной российской городской семье, изучение факторов, которые влияют на этот процесс.

106. Кікінежді, О. Гендерне виховання змалку // Дошкільне виховання. — 2006. — № 2. — С. 3-6; № 3. — С. 10-13.

У публікації йдеться про осмислення соціально-психологічних механізмів набуття дитиною гендерної ідентичності як передумови повноцінної реалізації Я. Роль сім'ї у вихованні і набутті дітьми гендерних знань.

107. Климова, С. В. Социальный феномен любви // Социологические исследования. — 2009. — № 9. — С. 79-88.

В статье раскрывается методологический подход к исследованию феномена любви, раскрывается социальная природа любви, особенности образцов классической и романтической любви, определенные социокультурными условиями.

108. Ключко, О. И. Гендерная стереотипия в изучении актуальных социальных проблем // Общественные науки и современность. — 2008. — № 6. — С. 160-169.

Статья раскрывает понятие гендерных стереотипов как совокупности устойчивых представлений о природной обусловленности мужских и женских социальных характеристик. Доказано, что наиболее показательно стереотипные представления переплетаются с идеями о семье.

109. Кон, Ігор. Сексуальна освіта — глобальне завдання XXІ століття // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2009. — № 1. — С. 94-113.

Стаття розкриває зміст і причини сексуальної революції другої половини XX століття, після якої відбулися гендерна і сімейна революції. Велику увагу приділено висвітленню понять "сексуальна освіта " та "сексуальне здоров'я".

110. Куфтяк, Е. В. Совладающее поведение супружеской пары: динамика и структура // Психологический журнал. — 2010. — Т. 31, № 3. — С. 17-24.

Совладающее поведение в семье изучается как групповое явление. Получена и проанализирована структура семейного совладания. Показана разность в поведении жен и мужей при разрешении семейных трудностей.

111. Лавріненко, Наталія. Ґендерні відносини в українській родині // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2010. — № 1. — С. 138-162.

Стаття присвячена дослідженню взаємостосунків партнерів у шлюбі з погляду гендерної рівності/нерівності. Для опису української сім'ї з цього погляду використані дані державної статистики, а також дані моніторингових досліджень, що проводяться Інститутом соціології НАНУ починаючи з 1992 року.

112. Лысова, А. В. Женская агрессия и насилие в семье //Общественные науки и современность. — 2008. — № 3. — С. 167-176.

Целью данной работы есть выявление видов женского насилия в семье, мотивов и факторов риска, связанных с женщинами, насилия в межличностных отношениях с партнером, а также выделение психологических типов женщин, совершивших крайне выраженную форму насилия — убийство своих мужей/сожителей и других родственников.

113. Макеева, А. Г. Гендерные особенности подросткового наркотизма // Биология в школе. — 2010. — № 4. — С. 9-15.

В статье представлены некоторые из особенностей подросткового наркотизма, связанные с полом, а также образом жизни, которого придерживается семья.

114. Онопрієнко, Лілія. Гендерні відносини у сім'ї і суспільстві // Соціальна психологія. — 2009. — № 2. — С. 152-159.

У статті розглядаються основні концепції гендерних відносин у макро- і мікросоціумі, досліджуються процеси їх становлення і трансформації, а також здійснюється соціально-філософське осмислення.

115. Приходько, О. Дихотомічні пари "жінка/чоловік" і "природа/культура" у сучасному філософсько-антропологічному дискурсі // Схід. — 2006. — № 2. — С. 88-92.

Стаття присвячена аналізу причин виникнення асоціативної бінарної опозиції "жінка/чоловік" — "природа/культура", на подолання якої спрямована концепція гендеру.

116. Свердлова, О. Профессия — отец: (женский взгляд на мужские проблемы) // Наш современник. — 2006. — № 9. — С. 165-176.

Взгляд женщины на то, какой является роль мужчины в воспитании детей, решении семейных проблем.

117. Суковата, Вікторія. Ґендерна ідентичність і конструювання пам'яті кризових моментів історії: жіночі стратегії виживання // Соціологія; теорія, методи, маркетинг. — 2009. — № 2. — С. 67-95.

Стаття є результатом досліджень автора, проведеного в рамках проекту "Україна XX століття в пам'яті жінок", що розвиває концепцію жіночої усної історії на українському матеріалі. Метою дослідження було: визначити, як жінки похилого віку реконструюють свій життєвий шлях, які раціональні схеми використовують для інтерпретування тих чи інших соціальних і особистих подій.

118. Хромова, О. Особливості і тенденції розвитку сучасної української сім'ї // Шкільний світ. — 2006. — Жовт. (№ 38). — С. 5-9.

Розглядається структура українських сімей, сукупність їхніх взаємин, характер виховних впливів, диференціація ролей і поглядів жінок і чоловіків.

119. Штриголь, Д. В. Шлюбно-рольові настанови у юнацькому віці // Практична психологія та соціальна робота. — 2010. — № 5. — С. 36-45.

В статті зроблена спроба виділити гендерні відмінності шлюбно-рольових уявлень в юнацькому віці. Вивчені відмінності шлюбно-рольових очікувань, домагань, сімейних цінностей та уявлень про рольову поведінку в шлюбі юнаків і дівчат.

 вгору

Гендерні відносини в освіті, науці, культурі, літературі

120. Антология гендерной теории / Сост. Е. И. Гапова. — Минск: Пропилеи, 2000. — 384 с.

Предлагаемая подборка текстов позволяет получить достаточно полное представление об эволюции, теоретических и социальных истоках, основных направлениях гендерных исследований на Западе. Спектр затрагиваемых тем охватывает самые различные области гуманитарного и социального познания — от философии и социологии до кинотеории и культурной антропологии.

121. Завгородня, Олена. Психологія художньо обдарованої особистості: гендерний аспект : монографія. — К.: Наукова думка, 2007. — 264 с.

В монографії охарактеризовано багатобічний феномен образотворчої обдарованості. На основі досліджень визначено гендерно-типові ознаки образотворчої діяльності, досліджено особистісні характеристики, цінності, особливості внутрішнього світу художньо обдарованих чоловіків та жінок, проаналізовано гендерні чинники їх самореалізації.

122. Афанасьева, Зоя. Гендерна проблема у вищій освіті Росії кінця XIX -початку XX ст. // Пам'ять століть. — 2010. — № 1/2. — С. 144-149.

Предметом дослідження цієї статті є розгляд гендерної проблеми у вищій спеціалізованій освіті Російської імперії кінця XIX — початку XX століть.

123. Бабешко, О. Гендерні засади побудови змісту фізичного виховання школярів // Фізичне виховання в школі. — 2006. — № 4. — С. 50-53.

В статті пропонується орієнтовна модель гендерного підходу в процесі формування фізичної культури школярів, яка передбачає нове ставлення до підготовки й проведення занять з фізичного виховання, розробку навчальних програм з урахуванням вимог гендерної педагогіки.

124. Большакова, А. Ю. Гендер и архетип: "первозданная женщина" в современном мире // Общественные науки и современность. — 2010. — № 2. — С. 167-176.

Автор статьи рассматривает термин "архетип" применительно к художественной литературе в новом гендерном аспекте.

125. Бутурлим, Тетяна. До проблеми формування гендерної культури старшокласників // Рідна школа. — 2009. — № 12. — С. 22-25.

У статті визначено критерії гендерної культури, проаналізовано особливості та умови прогресивного гендерного розвитку особистості. Подано психологічний портрет андрогінної особистості як варіант можливого досягнення міжособистісної гармонії між чоловіком та жінкою. Визначаються умови побудови  гендерно зрілої сім'ї старшокласниками в майбутньому.

126. Викторов, Эдуард Михайлович. Сексуальные, эротические и гендерные отношения в современном обществе //Вопросы культурологии. — 2009. — № 8. — С. 79-83.

Данная статья посвящена изучению проблемы сходства и различия феноменов и соответствующих понятий — сексуальных, эротических и гендерных взаимоотношений в современном обществе.

127. Гончар, Юлія. Гендерне прочитання творчості Тараса Шевченка // Слово і час. — 2010. — № 5. — С. 10-14.

У статті осмислено можливості застосування гендерної літературної теорії для інтерпретації творчості письменника з використанням критеріїв "фемінність", "маскулінність", "андрогінність".

128. Грабовська, І. Культура неподаної руки : Гендерна політика крізь призму цивілізаційного розвитку // Сучасність. — 2008. — № 1/2. — С. 88-100.

У статті аналізується стан співвіднесення практичного та теоретичного рівня розвитку гендерної демократії в Україні як демократії справді європейського рівня.

129. Данилевська, Оксана. Гендерний компонент у мовній освіті: чому українські школярі не знають, що таке мовний сексизм : матеріали до уроків гендерної грамотності // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2009. — № 11. — С. 16-24.

Оскільки школу визначають як основний інститут гендерної соціалізації, автор публікації аналізує зміст навчального матеріалу шкільних курсів української мови та літератури, дидактичні цілі та виховні настанови в процесі спілкування вчителів та учнів.

130. Демська-Будзуляк, Л. Гендерна інтерпретація жіночих та чоловічих образів в українській літературі кінця XIX — початку XX ст.: (новелістика, драматургія) // Слово і час. — 2005. — № 4. — С. 10-17.

Особливе зацікавлення у автора публікації викликає перехрестне бачення образу, а саме — жінки за нових історичних умов у текстах письменників-чоловіків та образ чоловіка за тих самих історичних умов у текстах письменниць, їхні реакції на події, спосіб мислення, виявлення індивідуального характеру та ін.

131. Дёминский, В. А. Гендерный подход к психологическому исследованию профессионализации педагога // Педагогика. —2008. — № 1. — С. 74-78.

Автор статьи анализирует перспективы применения гендерного подхода в исследовании профессионализации педагога, подчеркивает его преимущества: научная новизна, изучение специфики профессионального роста педагогов-женщин и педагогов-мужчин, возможность интеграции с другими концепциями.

132. Дороніна, Т. Гендер у системі педагогічного знання //Директор школи. Україна. — 2007. — № 9. — С. 66-69.

Автор публікації, дотримуючись традиційного розуміння "педагогіки" як категорії, вважає, що у визначення поняття гендерної педагогіки варто внести освітній та виховний аспекти.

133. Зернецька, О. Гендерна політика у сфері академічної науки // Політичний менеджмент. — 2008. — № 5. — С. 116-127.

У статті використано традиційні і компаративні підходи для осмислення гендерної політики, що базуються на аналізі гендерних диспропорцій у царині академічної науки в США, країнах Євросоюзу та в Україні.

134. Зозуля, Ірина. Гендер. Гендерні ролі та стереотипи // Шкільний світ. — 2010. — Трав. (№ 20). — С. 9-11.

У статті пропонуються матеріали для проведення виховного заходу по темі "Гендер. Гендерні ролі та стереотипи", метою якого є формування уявлення про основні гендерні поняття у дітей шкільного віку.

135. Кікінеджі, О. М. Формування гендерної культури молоді: науково-методичні матеріали до тренінгової програми //Практична психологія та соціальна робота. — 2007. — № 8. — С. 64-69; № 9. — С. 12-18.

У статті представлено досвід роботи Школи гендерної рівності при Центрі гендерних студій у Тернопільському університеті імені В. Гнатюка. Метою занять у Школі було надання волонтерам базових знань щодо проблеми гендерної рівності у суспільстві для аналізу різних шляхів соціального становлення особистості чоловіка та жінки.

136. Кікінежді, О. Чи підвладна психологія молодшого школяра гендерним (статевим) стереотипам? // Початкова школа. — 2005. — № 11. — С. 57-61.

У статті обговорюються питання становлення статевої самосвідомості в онтогенезі, особливості диференціацій статевих ролей, міжстатевого спілкування молодших школярів, особливості розвитку їх гендерних орієнтацій.

137. Ключко, О. И. Отечественный вариант гендерных исследований : (проблемы методологии) // Общественные науки и современность. — 2007. — № 4. — С. 172-176.

Автор считает, что гендер — не предмет исследования. Объект гендерных исследований — люди конкретного пола. Предмет исследования — пол и процесс его формирования и интерпретации в историческом и социально-культурном контексте.

138. Корсак, К. Явище гендерної інверсії у вищій освіті та його наслідки // Науковий світ. — 2008. — № 3. — С. 2-3.

Стаття присвячена аналізу явища гендерної інверсії — перехіду лідерства від осіб чоловічої статі до дівчат і жінок серед учнів старших рівнів середньої освіти і студентів вищих шкіл.

139. Костерина, И. В. Практики маскулинности в молодежных группах // Социологические исследования. — 2010. — № 1. — С. 116-126.

В статье представлены результаты социологического исследования, проведенного качественными методами, целью которого был анализ культурных практик маскулинности. В фокусе данной статьи — гендерный подход к анализу молодежных идентичностей.

140. Маркова, Н. Вплив засобів масової комунікації на діяльність соціального педагога з формування гендерної культури старшокласників // Соціальна педагогіка: теорія та практика. — 2007. — № 3. — С. 67-73.

Основною метою цієї статті є аналіз актуального стану проблеми впливу засобів масової комунікації на діяльність соціального педагога з формування гендерної культури старшокласників.

141. Мафтин, Наталя. Гендерна утопія й "код самості" в західноукраїнській прозі 30-х pp. XX ст. // Слово і час. — 2009. — № 6. — С. 76-82.

У статті йдеться про рецепцію "гендерної утопії" О. Кобилянської в літературному процесі 30-х років минулого століття, позначеному пошуками нових ідейно-естетичних горизонтів та опозиційністю щодо народницького ідеалу в українській літературі.

142. Методичні рекомендації до проведення уроку гендерної грамотності у загальноосвітніх навчальних закладах // Історія та правознавство. — 2009. — № 7. — С. 8-12 ; № 10. — С. 4-7. — Початок див. у № 4 за 2009 р.

У статті даються методичні рекомендації до проведення Уроку гендерної грамотності. Автор публікації зазначає, що незалежно від того, з учнями яких класів проводитиметься урок, педагог має володіти базовою інформацією, пов'язаною з питаннями рівності жінок і чоловіків, а також спиратися на законодавчі акти в царині забезпечення гендерної рівності.

143. Мозгова, Л. Взаємозв'язки шкільного літературознавства і гендерної психології // Дивослово. — 2007. — № 7. — С. 5-8.

В статті йдеться про сучасну шкільну літературну освіту, яка потребує своєрідної інтерпретації художнього твору, адаптованої до вікових особливостей учнів, тому на початку XXI століття постала потреба інтегрувати здобутки гендерної психології у шкільне літературознавство, аби розширити інтерпретаційні можливості художнього твору.

144. Мозгова, Людмила. Технологія гендерної літературної освіти : система уроків у старшій школі // Дивослово. — 2010. — № 3. — С. 6-10.

У статті пропонується система уроків української літератури, які допоможуть побудувати діалог між художнім твором і екзистенцією учня, розвивати вміння аналізувати художній текст у контексті національної традиції, спонукатимуть школярів до самоаналізу, формуватимуть гендерну культуру особистості засобами художнього слова.

145. Нагель, О. О гендерном образовании дошкольников //Дошкольное воспитание. — 2008. — № 4. — С. 48-51.

Известно, что именно в дошкольном возрасте формируется полоролевая (гендерная) идентичность. В данной статье представлены результаты исследования "Гендерное развитие и образование детей дошкольного возраста", даны конкретные методические программы по изучению основ гендерной психологии дошкольников.

146. Нікітіна, І. В. Взаємодія ринку освіти і ринку праці як стратегічна складова науково-технологічної сфери національної безпеки України: гендерний аспект // Актуальні проблеми економіки. — 2009. — № 9. — С. 180-189.

У статті проведено структурно-функціональний аналіз форм і засобів взаємодії сучасного ринку освіти і ринку праці. Визначено їхню роль у формуванні науково-технологічної сфери національної безпеки України. Досліджено гендерні особливості розвитку професійної мотивації і самореалізації студентів.

147. Осаула, В. Гендерна метаморфоза в бібліотечній справі //Вісник Книжкової палати. — 2006. — № 12. — С. 28-29.

Співвідношення чоловіків та жінок в усіх напрямах бібліотечної справи є одним із актуальних питань пропонованого дослідження.

148. Пашкова, О. Теоретичні засади гендерної культури і смисложиттєві орієнтири. Гендерна культура, особистість і суспільство // Соціальна педагогіка: теорія та практика. — 2005. — № 1. — С. 61-68.

Стаття присвячена проблемам виховання гендерної культури в майбутнього вчителя. Автор статті закликає урахувати в концепціях освіти вищої школи важливість освоєння студентами культурного генофонду і відповідно посилення ролі дисциплін культурологічного профілю у навчально-виховному процесі закладів освіти.

149. Петров, Г. С. Гендерні особливості розумової працездатності студентів різних спеціальностей //Фізіологічний журнал. — 2006. — № 6. — С. 93-99.

Метою статті є вивчення особливостей розумової працездатності серед студентів вищих навчальних закладів різних спеціальностей з урахуванням гендерних показників.

150. Потоцька, Ю. В. Цикл занять "впровадження гендерної політики через формування почуття гендерної рівності у дітей молодшого шкільного віку" // Початкове навчання та виховання. — 2006. — № 19/21. — С. 27-34.

У статті розглядається орієнтовне тематичне планування занять з циклу "Впровадження гендерної політики через формування почуття гендерної рівності у дітей молодшого шкільного віку".

151. Семиколєнова, О. І. Гендерний аспект сучасної мовної політики : (міжнародний досвід і українська перспектива) //Мовознавство. — 2006. — № 4. — С. 32-40.

У статті мова розглядається як одна з основних ознак соціальної ідентичності, у тому числі гендерної ідентичності. Реформування мовних норм із урахуванням гендерного компонента стало частиною сучасної мовної політики багатьох країн.

152. Сороковикова, В. И. Гендерный "поворот" в изучении культуры (материалы к лекционным занятиям) // Вопросы культурологии. — 2006. — № 3. — С. 36-41.

Статья посвящена рассмотрению проблем изучения "женской" и "мужской" субкультур и исследований в области гендера для гуманитарных наук в целом и культурологии в частности.

153. Суковата, В. Феміністська методологія як політика освіти : конструювання нових гендерних ідентичностей в українській вищій школі // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2007. — № 3. — С. 202-222.

Автор статті пропонує тематику для проведення гендерних курсів для студентів вищих навчальних закладів. Цей курс має на меті ознайомити студентів із основними поняттями та категоріями гендерної теорії, методами дослідження і різними її аспектами.

154. Суковатая, В. А. Феминистская трактовка американской литературной и философской утопии // США * Канада: экономика — политика — культура. — 2007. — № 1. — С. 81-89.

Автор статьи, анализируя произведения американской утопической беллетристики, приходит к заключению о том, что женские (феминистские) утопии в сравнении с классическими (маскулинными) отличает ряд особенностей: главным героем предстает женщина, повествование ведется от женского лица с типично женским восприятием мира, предметом изображения и точкой отсчета в сюжете становится гендерная структура общества.

155. Таплибулина, М. Гендерный подход в психологии музыкальной одаренности // Музыкальная психология и психотерапия. — 2008. — № 5. — С. 74-88.

В настоящем исследовании анализируется профиль природных (свойства нервной системы и темперамента) и личностных характеристик музыкально одаренных мальчиков и девочек.

156. Харківська, Н. I. Жінка і чоловік повинні бути рівними, але різними // Історія та правознавство. — 2009. — № 4. — С. 2-5.

Пропонована стаття присвячена семінару-тренінгу для методистів обласних педагогічних інститутів післядипломної освіти, який проходив на базі історичного факультету Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова. На семінарі відбулася презентація навчального курсу і програми з основ культури гендерної рівності "Ми різні — ми рівні".

157. Цокур, О. Гендерне виховання — нагальна потреба сучасної освітньої системи // Директор школи. Україна. —  2006. — № 6. — С. 6-12.

Публікація присвячена організації виховного процесу в середній школі з урахуванням впливу соціокультурних факторів, можливості урахування гендерного підходу через міжпредметні зв'язки, вплив власної гендерної позиції на розвиток особистості учнів.

158. Цокур, О. Розвиток гендерного підходу в освіті // Директор школи. Україна. — 2006. — № 11. — С. 17-22.

Пропонована стаття має на меті дослідження педагогічних аспектів процесу гендерної соціалізації дівчинок і хлопчиків, виявлення закономірностей педагогічного впливу вчителів на гендерну ідентичність учнів для створення відповідного середовища для самореалізації індивідуальних можливостей учнів.

159. Черненко, Ганна. Гендерна інверсія в сучасному українському постколоніальному романі: (Сергій Жадан "Депеш Мод" та Ірена Карпа "Фройд би плакав") // Слово і час. — 2008. — № 12. — С. 75-80.

Порівняння образів чоловіків-українців (із "Депеш Мод") і чоловіків-іноземців (із "Фройд би плакав") із одного боку, і жіночого образа Марли Фріксен із другого, дає автору даної публікації підстави стверджувати, що в аналізованих романах простежується гендерна інверсія у вимірі "український чоловік — українська жінка", яка завдяки стосункам "українська жінка — чоловік-іноземець", розкривається як квазі-інверсія: маскулінність жінки виявляється поверховою.

160. Чулісова, К. О. Рівноправність чоловіків і жінок : урок гендерної грамотності // Історія та правознавство. — 2009. — № 16/18. — С. 36-38.

Стаття присвячена аналізу досвіду проведення уроку гендерної грамотності, метою якого є ознайомити учнів з поняттями: "гендер", "гендерна рівність" та з міжнародними правовими документами про рівноправність жінок і чоловіків, зі становищем жінок у різних державах та ставленням до ролі жінки.

161. Шаров, К. С. На темной стороне политкорректности: гендерно-нейтральный новояз // Вопросы философии. — 2010. — № 3. — С. 30-43.

В статье рассматривается гендерная составляющая концепции политкорректного языка. Показано, что философская база "гендерно-нейтрального" языка основана на ряде неточных, а зачастую ошибочных философско-лингвистических допущений феминисток, призванных скрыть их политическую амбициозность. С точки зрения структуралистской семантики языка проанализовано построение модели гендерной политкорректности.

162. Шестаков, В. Шекспир и феминизм // Вопросы культурологии. — 2007. — № 12. — С. 25-29.

Сегодня в научной литературе в Европе и США огромную роль играют феминистские исследования, касающиеся роли и значения женщины в мировой культуре, как в прошлом, так и в настоящем. Под этим углом зрения рассматривает автор статьи и творчество Шекспира. Всюду в своих пьесах Шекспир выступает как противник старой, средневековой тирании мужчины над женщиной и как сторонник нового гуманистического воззрения на роль женщины и в обществе и в семейной жизни.

163. Шумакова, Н. Б. Гендерные особенности в развитии исследовательской позиции одаренных школьников // Вопросы психологии. — 2010. — № 2. — С. 56-64.

В статье рассматриваются результаты изучения такой характеристики исследовательской позиции, как ее направленность. Показано, что в подростковом периоде детства (между 10-11 и 14-15 годами) происходит гендерная дифференциация исследовательского отношения одаренных школьников к различным сторонам окружающей действительности.

164. Яценко, Л. Гендерне виховання старшокласників на уроках української літератури // Українська література в загальноосвітній школі. — 2008. — № 1. — С. 18-20.

Проблеми гендерних відносин та статево-рольової поведінки, культурних стереотипів соціалізації хлопців та дівчат, конструювання маскулінності та фемінності, розвиток гендерних аспектів на уроках української літератури розглядаються в даній статті.

 вгору

Забезпечення гендерної рівності на Полтавщині

165. Від партнерства у сім'ї — до впровадження гендерної рівності у суспільстві / Полтавський обл. центр зайнятості. — Полтава : АСМІ, 2003. — 4 с.

Зміст буклету містить характеристику двох основних типів сім'ї — домінаторної (тоталітарної) і партнерської (демократичної) та методи виховання дітей в них; роль членів сім'ї у вирішенні важливих проблем і конфліктів.

166. Від рівних прав чоловіка і жінки до гендерної рівності в сім'ї / Полтавський обл. центр зайнятості. — Полтава : АСМІ, 2003. — 8 с.

У буклеті розкрито проблему розвитку демократії та забезпечення рівних прав для жінок і чоловіків в Україні. Доведено, що багато в розвитку гендерної рівності залежить від держави на рівні законотворення, але чимало залежить і від сім'ї як структурної одиниці суспільства.

167. Гайтан, Сергій. У Полтаві відбувся перший в Україні форум гендерних ініціатив / С. Гайтан, В. Скрипнікова // Коло. —2007. — 22 лют. — С. 3.

Стаття розкриває зміст форуму, що відбувся за підтримки Фонду сприяння демократії посольства США в Україні. Основна увага звернена на проблему підвищення суспільно-політичної активності жінок та їх соціального статусу й проблему нерівномірного висвітлення ролі чоловіків і жінок засобами масової інформації.

168. Гурієвська, В. Деякі аспекти формування гендерної культури молоді в контексті реформування суспільно-політичних відносин // Вісник Нац. академії держ. управління при Президентові України. — 2005. — № 1. — С. 391-399.

Стаття присвячена аналізу досвіду роботи Хорольського Центру соціальних служб із впровадження проекту "Виховання гендерної культури молоді в Хорольському районі".

169. Данилець, Олександр. Шлях до рівних можливостей //Урядовий кур'єр. — 2010. — 1 лип. — С. 24.

У статті йдеться про підписання у Полтаві меморандуму між Програмою розвитку ООН в Україні, обласною державною адміністрацією і обласною радою, щодо реалізації в краї програми рівних можливостей та прав жінок.

170. Матяшова, З. Ділити відповідальність порівну // Полтавський вісник. — 2006. — 24 листоп. — С. 19.

Про гендерну програму "Олег та Ольга", що діє на Полтавщині за підтримки Шведської агенції з міжнародного розвитку.

171. Реалізація гендерної політики на Лубенщині // Лубенщина. — 2010. — 3 квіт. — С. 4.

Стаття розкриває шляхи реалізації у районі державної гендерної політики, одним з яких є створення сприятливих умов для діяльності ґендерноорієнтованих громадських організацій. Висвітлюється роль райдержадміністрації, її активна діяльність (проведення масових заходів, семінарів, виховних годин).

172. Рівність чоловіків і жінок: реалізація ґендерної політики на Полтавщині // Вісті. — 2010. — 26 берез. — С. 9.

Стаття висвітлює позитивні аспекти та негативні чинники на шляху до встановлення справжньої гендерної рівності.

173. Рівність чоловіків і жінок: реалізація гендерної політики на Полтавщині // Решетилівський вісник. — 2010. — 9 квіт. — С. 2.

Стаття розкриває шляхи врегулювання гендерних процесів в Полтавській області. На виконання цього завдання спрямоване розпорядження голови облдержадміністрації, створені та діють консультаційно-дорадчі органи з гендерних питань та проблем сім'ї за участю представників громадськості.

174. Тренінги виховання гендерної культури молоді //Соціальний працівник. — 2006. — Квіт. (№ 7). — С. 25-31.

Методичні розробки Хорольського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Полтавської області.

175. Чугуєвець, Ю. 16 днів у Полтавській області протидіятимуть гендерному насильству / Ю. Чугуєвець // Коло. — 2006. — 30 листоп. — С. 6.

Стаття містить коротке повідомлення про участь Полтавщини у загальнонаціональній кампанії протидії гендерному насильству.

 вгору

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ 3 ПРОБЛЕМ ГЕНДЕРНИХ ВІДНОСИН

 

http://mygender.ru/ - сайт доступно розповідає про поняття гендер

http://gender.at.ua - сайт є базою даних про жіночі та гендерні дослідження в Україні

http://www.fri.net.ua/node/2445 - гендерні дослідження у педагогіці, лінгвістиці та культурології

http://www.russian.slavica.org/article8145.html - гендерні дослідження в українській соціолінгвістиці

http://www.politik.org.ua/ - гендерні аспекти формування іміджу політичного лідера

http://www.kcgs.org.ua/ - Харківський Центр Гендерних Досліджень

http://gender.at.ua/news/ - звернення Міжнародного жіночого правозахисного центру "Ла Страда — Україна"

вгору

Іменний покажчик

 

Алещенко В.
Амджадін Л.
Аніщук Н. В.
Афанасьева 3.
Бабешко О.
Бабст С.
Балабанов С. С.
Балабанова Е. С.
Баликова Н.
Бахолдіна М.
Бектон К.
Бессараб В.
Бестужева-Лада С.
Близнюк В.
Болотська О.
Большакова А. Ю.
Браун Д.
Будагьянц Л.
Бутурлим Т.
Васютинський В. О.
Венгер О.
Викторов Э. М.
Білкова О.
Возьний К.
Гайтан С.
Галанець О.
Гапова Е. И.
ГлінкаА. І.
Гнибіденко І.
Головко Т.
Голод С. М.
Голяк Л. В.
Гончар Ю.
Гордиенко С. М.
Грабовська І.
Грицяк Н. В.
Грошев И. В.
Гуренко М. М.
Гурієвська В.
Дадаева Т. М.
Данилевська О.
Данилець О.
Дашковська О.
Демська-Будзуляк Л.
Денисюк С.
Дёминский В. А.
Діброва В.
Дороніна Т.
Дубчак М. I.
Дяченко О.
Завгородня О.
Зернецька О.
Зозуля І.
Кириченко В. В.
Кікінеджі О. М.
Кікінежді О.
Климова С В.
Ключко О. И.
Кон І.
Коноваленко В.
Костерина И. В.
Костикова И. В.
Корсак К.
Котович Г. М.
Котовская М. Г.
Кошулько О.
Кресіна І.
Крушанов А.
Кузьменчук А.
Курило І. О.
Куфтяк Е. В.
Лавріненко Н.
Лазар І.
Лібанова Е.
Лысова А. В.
Львова О.
Майор М.
Макаренко Л.
Макеева А. Г.
Маркова Н.
Матяшова З.
Мафтин Н.
Мельник Т.
Мозгова Л.
Мучник А. М.
Нагиль О. О.
Наук Б.
Нікітіна І. В.
Одаренко О. В.
Оніщенко Н.
Онопрієнко Л.
Орлова Т.
Осаула В.
Панова Л. В.
Пасічник М.
Пасова Т.
Пашкова О.
Петров Г. С.
Петрова Р. Г.
Піжук О.
Плахотнік О. В.
Потоцька Ю. В.
Приходько О.
Римашевская Н.
Русинова Н. Л.
Саприкіна М.
Саралиева 3.
Свердлова О.
Семиколєнова О. І.
Скрипнікова В.
Соколов В.
Сороковикова В. И.
Стрельник О.
Суковата В.
Суслова О. І.
Таплибулина М.
Терлецька І.
Тищенко О. В.
Травкина Н. М.
Тукаленко І.
Харківська Н. І.
Харченко Л. В.
Харченко Л. Г.
Хромова О.
Цокур О.
Черненко Г.
Чугуєвець Ю.
Чулісова К. О.
Шаров К. С.
Шведова Н. А.
Шестаков В.
Штриголь Д. В.
Шумакова Н. Б.
Ярош О.
Яценко Л.
Ященко В.

вгору
Режим роботи:
Понеділок-п'ятниця: 9:00 – 17:30,
Неділя: 9:00 – 17:30.

Вихідний: субота

Наша адреса:
36000 м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 17
Електронна пошта:
poltava_ounb@ukr.net


2009 © ПОУНБ ім. І.П.Котляревського