Полтавська Обласна Універсальна Наукова бібліотека імені І.П.Котляревського

Пам’яті І. П. Котляревського:
віртуальний проєкт
Полтавська Обласна Універсальна Наукова
бібліотека імені І. П. Котляревського
бібліотека
  

Електронний каталог

Сенсорний інтерфейс (Електронний каталог)

Електронна доставка документів

Віртуальна довідка
Тел.: (0532) 52-17-83
Тел./факс: 56-99-30

Контакти
Ми на мапі
Головна

НОВИНИ
АНОНСИ

Про бібліотекуІсторична довідка

Запис до бібліотеки

Правила користування

Структура бібліотеки

Контактна інформація

Бібліотека у ЗМІ

План заходівПоточний місяць

Архів

Хроніка подій

Виставки

Масові заходи

Ресурси бібліотекиКаталоги і картотеки

Електронний каталог

Зведений каталог

Бібліотека вдячна

Видання бібліотеки

Бібліографічні видання

Видання відділу інформації з питань культури і мистецтва

Видання відділу краєзнавства

Методичні матеріали

Наукові та практичні доробки наших співробітників

Послуги бібліотекиКористування бібліотекою

Ксерокопіювання та сканування документів

Електронна доставка документів

Визначення індексів УДК та авторського знаку

Віртуальна довідка

Програми та проекти

Отримай безоплатну правову допомогу

Інтернет для читачів публічних бібліотек

Вікно в Америку

Регіональний тренінговий центр

Бібліотеки - мости до е-урядування

Ресурси бібліотек у боротьбі з корупцією

Бiблiотечному фахiвцюНормативні документи

Методична діяльність

Бібліотеки світу

Бібліотеки України

Бібліотеки області

Полтавщина

Регіональні краєзнавчі ресурси

Полтавщина туристична

Видатні родини Полтавщини

Видатні люди Полтавщини

Літературно-мистецькі премії

Бібліотеки Полтавщини на сторінках обласних газет

Державні закупівлі   
Інформація для внутрішньо переміщених осіб   
 Полтавіка

Полтава Історична


Безоплатна правова допомога

ІСТОРІЯ ПОЛТАВИ Сайт Бориса Тристанова


Зміст

Передмова
Народне гончарство України: історія та сьогодення, осередки й майстри
Опішне: вивчення, збереження і продовження традицій гончарських осередків Полтавщини
Сучасна українська художня кераміка: від ремесла до мистецтва
Гончарські фестивалі та симпозіуми: унікальні засоби збереження та відтворення національної кераміки України
Короткий словник гончарських термінів
Іменний покажчик
Алфавітний покажчик персоналій

Передмова
Кераміка – один з найбільш розвинутих та популярних видів декоративно-ужиткового мистецтва в Україні. Розвиток її саме як художнього явища має тисячолітню передісторію та давню національну традицію. Протягом багатьох віків формування народного керамічного мистецтва у ньому (як це взагалі характерно для народної культури) проходив відбір, випробування досвідом та закріплення у традиції найбільш досконалих, практично доцільних та художньо виразних форм. Приблизно з XV століття керамічне мистецтво в Україні розвинулось у самобутній художній промисел, який у XVII - XIX столітті набув вищого рівня розвитку. Кожний район керамічного промислу мав свої локальні художні особливості, що залежали від природних властивостей місцевої глини, технологічного рівня виробництва та місцевих традицій. Майже кожен осередок представлений талановитими майстрами-гончарями з яскравою творчою індивідуальністю. Їхні вироби: пишно оздоблені глечики, горнята, миски, полумиски, макітри, куманці, лембики, довжанки – служили окрасою українського народного житла, так само, як рушники, обруси, килими. Крім того, гончарі виробляли також кахлі, архітектурні вставки, черепицю, інші керамічні вироби для будівель. У XIX - на початку XX століть було розвинуте й виробництво дитячих глиняних іграшок: здебільшого свищиків у вигляді звірів, пташок, людських фігурок.
Саме у XIX столітті формуються головні осередки народної кераміки, кожному з яких притаманний свій оригінальний стиль декоративного оздоблення керамічних виробів. Провідними центрами керамічного мистецтва в Україні стає Опішне на Полтавщині, Васильків та Дибинці на Київщині, Ічня на Чернігівщині, Бубнівка та Адамівка на Поділлі, Косів і Кути на Івано-Франківщині, Хуст, Ужгород та Вільхівка в Закарпатті, Гавареччина і Сокаль на Львівщині. На початку XX століття були засновані керамічні школи та гончарські відділи при художньо-промислових школах України. Ці навчальні заклади сприяли збереженню та поширенню народних мистецьких традицій. За часів Радянської України добре розвинулося керамічне промислове виробництво, розширилася спеціальна художня освіта: з’являється керамічне відділення у Львівському інституті прикладного та декоративного мистецтва, для художньої керамічної промисловості митців випускають спеціалізовані училища, значна частина майстрів-гончарів працює також індивідуально.
З кінця XX століття відбуваються значні зміни в царині українського декоративно-ужиткового мистецтва. У художній кераміці, зокрема, ширше засвоюються технологічні можливості таких матеріалів, як кам’яна маса і шамот, які надають художнім виробам підвищеного декоративного ефекту, сприяють розвитку нових форм. Нове бачення отримує і традиційна кераміка: прихід у керамічне мистецтво художників-професіоналів, високоосвічених фахівців та науковців підніс українське гончарство до рівня високого мистецтва. Крім того, наукове дослідження і дбайливе збереження (а подекуди й відновлення) місцевої гончарної традиції сприяє подальшому розвитку традиційного керамічного мистецтва в Україні. Сприяють цьому також і численні гончарні заходи (фестивалі, гончарні пленери, майстер-класи в садибах-музеях відомих гончарів, численні виставки, науково-практичні конференції та ін.), що набули поширення в останні роки і які не тільки зберігають гончарські традиції минулого, а й надають йому нового, співзвучного нинішньому часові звучання, дбаючи про те, щоб українське керамічне мистецтво зайняло належне місце у сучасному світі.
Даний рекомендаційний бібліографічний покажчик ознайомить читачів з літературою, у якій йдеться про яскраве і самобутнє українське гончарське мистецтво, його історію, сучасний розвиток та майстрів-гончарів. До покажчика включено книги з фондів Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І. П. Котляревського, а також статті з часописів за останні 10-12 років, присвячені темі українського гончарства. Покажчик має чотири розділи, література в яких розміщена за алфавітом авторів та назв. Матеріали про опішнянську кераміку, яка є традиційною для Полтавщини, виділено в окремий розділ. Також покажчик має довідкові абеткові іменний покажчик та покажчик персоналій майстрів-гончарів.  Рекомендаційний бібліографічний покажчик розрахований на широке коло користувачів: на працівників творчих професій, викладачів та студентів художніх факультетів вищих навчальних закладів, вчителів, учнів загальноосвітніх шкіл, на читачів, які цікавляться даною темою.
вгору
1 Народне гончарство України: історія та сьогодення, осередки й майстри

Книги

1. Бібліографія українського гончарства : науковий щорічник / ред. О. Пошивайло. - Опішне : Українське народознавство,
Вип. 1 : 1999. – 2000. - 120 с.
Вип. 2 : 2000. - 2001. - 120 с.
Вип. 3 : 2001. - 2002. - 136 с.
Вип. 4 : 2002. - 2003. - 144 с.
Вип. 5 : 2003. - 2004. - 144 с.
Вип. 6 : 2004. - 2007. - 248 с.
Вип. 7 : 2005. - 2008. - 304 с. : іл.

2. Бібліографія українського гончарства : національний науковий щорічник / ред. О. Пошивайло. - Опішне : Українське народознавство,
Вип. 8 : 2006. - 2010. - 292 с. : іл.
Вип. 9 : 2007. - 2011. - 392 с. : іл.

3. Голубець, О. М. Львівська кераміка / О. М. Голубець. - К. : Наукова думка, 1991. - 120 с.

4. Гончарство Макарового Яру кінця ХІХ - середини ХХ століття : документи і матеріали / уклад. О. Пошивайло. - Опішне : Українське народознавство, 2008. - 400 с. : фотоіл. - (Гончарний здвиг Донбасу ; Кн. 3).

5. Данченко, Л. С. Народна кераміка Середнього Придніпров'я / Л. С. Данченко. - К. : Мистецтво, 1974. - 191 с. : іл.

6. Кераміка України / уклад. М. Серб. - К. : Логос Україна, 2009. - 176 с. : іл.
Презентаційне видання «Кераміка України» знайомить читачів з історією виникнення, становлення і розвитку керамічної галузі в Україні.

7. Крутенко, Н. Г. Розповіді про кераміку / Н. Г. Крутенко. - К. : Либідь, 2002. - 250 с.

8. Лащук, Ю. Покутська кераміка / Ю. Лащук. - Опішне : Українське народознавство, 1998. - 142 с. - (Етномистецтвознавчі розвідки).

9. Лащук, Ю. Ф. Косівська кераміка / Ю. Ф. Лащук. - К. : Мистецтво, 1966. - 98 с. : іл.

10. Метка, Л. О. Гончарство Слобідської України в другій половині XIX - першій половині ХХ століття : монографія / Л. О. Метка. - Полтава : АСМI, 2011. - 240 с. - (Українські керамологічні студії).

11. Народне мистецтво. (Україна). Кераміка. Декоративний розпис. Різьблення на дереві. Вишивки. Килими. Тканини. Гутне скло. Художнє скло. Художній метал : фотонарис / упоряд. П. Г. Юрченко. - К. : Мистецтво, 1967. - 39 с. : іл.

12. Овчаренко, Л. М. Гончарство Макарового Яру (друга половина XIX - перша половина XX століття) : монографія / Л. М. Овчаренко ; Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному. - Полтава : АСМI, 2011. - 237 с. - (Гончарний здвиг Донбасу ; Кн. 4).
Здійснено комплексне керамологічне дослідження гончарства крайнього східного гончарного осередку України.

13. Овчаренко, Л. М. Макарово-ярівський осередок гончарної освіти в Україні / Л. М. Овчаренко. - Опішне : Українське народознавство, 2008. - 160 с. - (Гончарний здвиг Донбасу ; Кн. 2).
Уперше в українській керамології здійснено наукове дослідження ролі й місця єдиної на Луганщині гончарної школи регіонального значення - Макарово-ярівської керамічної кустарно-промислової школи (1927-1935) - у системі гончарної культури України першої половини XX століття.

14. Пошивайло, І. В. Феноменологія гончарства : семіотико-етнологічні аспекти / І. В. Пошивайло. - Опішне : Українське народознавство, 2000. - 432 с.

15. Пошивайло, О. Гончарна велич і трагедія Макарового Яру доби Розстріляного Відродження / О. Пошивайло. - Опішне : Українське народознавство, 2008. - 240 с. : фотоіл. - (Гончарний здвиг Донбасу ; Кн. 1).

16. Пошивайло, О. Короткий академічний словник українських керамологів (культурна керамологія) / О. Пошивайло. - 2-е вид. - Опішне : Українське народознавство, 2009. - 312 с. - (Українська керамологічна біографістика).

17. Пошивайло, О. М. Гончарство Лівобережної України 19 - початку 20 століть і відображення в ньому основних духовних настанов української народної свідомості / О. М. Пошивайло. - К. : Молодь, 1991. - 280 с. - (Етномистецтвознавчі розвідки).

18. Рахно, К. Ю. Перунове полум'я : міфологія та обрядовість слов'янських гончарів : монографія / К. Ю. Рахно. - Полтава : АСМІ, 2012. - (Українські керамологічні студії).

19. Романець, Т. А. Стародавні витоки мистецтва української народної кераміки : навчальний посібник / Т. А. Романець. - К. : Просвіта, 1996. - 207 с. - (Міжнародний фонд "Відродження". Трансформація гуманітарної освіти в Україні).

20. Титаренко, В. Миски Поділля / В. Титаренко. - К. : Народні джерела, 2007. - 152 с. : іл.

21. Українська керамологія : національний науковий щорічник / Ін-т керамології, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному ; ред. О. М. Пошивайло. - Опішне : Українське народознавство, 2001. - Кн. 1. - 384 с.

22. Українська керамологія : національний науковий щорічник / Ін-т керамології, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному ; ред. О. М. Пошивайло. - Опішне : Українське народознавство, 2002. - Кн. 2. - 480 с.

23. Українська керамологія : національний науковий щорічник. За рік 2007 / Ін-т керамології, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному ; ред. О. М. Пошивайло. - Опішне : Українське народознавство, 2011. - Кн. 3 : Українське гончарство доби козацтва. Т. 1. - 2011. - 249 с. : іл.

24. Українська керамологія : національний науковий щорічник. За рік 2007 / Ін-т керамології, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному ; ред. О. М. Пошивайло. - Опішне : Українське народознавство, 2011. - Кн. 3 : Атрибуція кераміки в Україні. Т. 2. - 2011. - 358 с. : іл.

25. Українське гончарство : національний культорологічний щорічник : науковий збірник за минулі літа / Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному ; уклад. О. Пошивайло. - К. : Молодь ; Опішне : Українське народознавство. - 1993. - Кн. 1. - 520 с. - (Етномистецтвознавчі розвідки).

26. Українське гончарство : національний культорологічний щорічник : науковий збірник за минулі літа / Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному ; уклад. О. Пошивайло. - К. : Молодь ; Опішне : Українське народознавство. - 1995. - Кн. 2 : За рік 1994. - 575 с. - (Етномистецтвознавчі розвідки).

27. Українське гончарство : національний культорологічний щорічник : науковий збірник за минулі літа / Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному ; уклад. О. Пошивайло. - К. : Молодь ; Опішне : Українське народознавство. - 1996. - Кн. 3 : За рік 1995. - 574 с. - (Етномистецтвознавчі розвідки).

28. Українське гончарство : національний культорологічний щорічник : науковий збірник за минулі літа / Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному ; уклад. О. Пошивайло. - К. : Молодь ; Опішне : Українське народознавство. - 1999. - Кн. 4 : За роки 1996-1999. - 565 с.- (Етномистецтвознавчі розвідки).
вгору
Статті

29. Базилевич, Д. Традиції української народної глиняної іграшки в контексті розвитку сучасного мистецтва / Д. Базилевич // Українська керамологія : національний науковий щорічник / Ін-т керамології, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному ; ред. О. М. Пошивайло. - Опішне : Українське народознавство, 2002. - Кн. 2 : 2002. - С. 340-345.
В статті проаналізовано роль глиняної народної іграшки в традиційно-побутовій культурі, її знаково-символічні функції та особливості втілення традиційної гончарної пластики в творчості художників-керамістів Львівщини.

30. Боренько, Н. Виникнення, побутування та загибель гончарних осередків на Київському Поліссі: релікти чи історична пам’ять? / Н. Боренько // Українська керамологія : національний науковий щорічник / Ін-т керамології, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному ; ред. О. М. Пошивайло. - Опішне : Українське народознавство, 2002. - Кн. 2 : 2002. - С. 206-217.
Якщо в середині XX ст. в регіоні в місцевих гончарних осередках працювали по два-три десятки майстрів, то на початку XXI ст. вони завдячують своєму існуванню одній або двом гончарним сім’ям.

31. Босий, О. Гончарство степової України в історичному контексті / О. Босий // Народна творчість та етнографія. - 2010. - № 6. - С. 77-83.
Статтю присвячено дослідженню історії керамічного виробництва в Центральній Україні.

32. Волинська, О. Мистецька освіта Галичини: відродження визначних шкіл народного мистецтва : [про діяльність художньо-промислових шкіл (гончарної та деревообробної) Галичини, зокрема Коломиї, наприкінці XIX - на початку XX ст.] / О. Волинська // Українська керамологія : національний науковий щорічник / Ін-т керамології, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному ; ред. О. М. Пошивайло. - Опішне : Українське народознавство, 2002. - Кн. 2 : 2002. - С. 55-65.

33. Ганжа, С. Слово про батька / С. Ганжа // Народне мистецтво. - 2002. - № 3/4. - С. 14-15. : кол. іл.
Про майстра-гончара Олександра Ганжу.

34. Ганжа, С. Східноподільське гончарство XX століття / С. Ганжа // Народне мистецтво. - 2001. - № 1/2. - С. 27-29.

35. Гирман, О. Кераміка в побуті українця / О. Гирман // Народне мистецтво. - 2000. - № 1/2. - С. 60.

36. Гудак, В. Історія і сучасність у народній тематичній пластиці малих форм : (на прикладі творчості майстра народного мистецтва Івана Гончара) / В. Гудак // Українська керамологія : національний науковий щорічник / Ін-т керамології, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному ; ред. О. М. Пошивайло. - Опішне : Українське народознавство, 2002. - Кн. 2 : 2002. - С. 286-291.
Про життєвий і творчій шлях відомого майстра народної керамічної скульптури та іграшки.

37. Данченко, О. Олександр Ганжа / О. Данченко // Народне мистецтво. - 2002. - № 3/4. - С. 12-13. : кол. іл.

38. Денисенко, Г. В ім’я краси / Г. Денисенко // Народне мистецтво. - 2000. - № 1/2. - С. 27.
Відомий кераміст розповідає про свій творчий метод.

39. Джуранюк, В. У кольорах моїх Карпат / В. Джуранюк // Народне мистецтво. - 2001. - № 3/4. - С. 24-26.
Відома косівська гончарівна розповідає про свою творчість.

40. Доля, О. Традиції гончарства народів України / О. Доля ; розмову вела Л. Гасиджак // Музейний простір. - 2012. - № 3. - С. 30-34.
Матеріали рубрики "Майстер-клас" знайомлять читачів з традиціями гончарства народів України. Наведено розповідь відомого етнографа Олексія Долі.

 41. Доріченко, О. Жорниський чародій : до 100-річчя від дня народження : [Олександра Ганжі] / О. Доріченко // Народне мистецтво. - 2005. - № 1/2. - С. 21-24.

42. Дяків, О. Західноподільські осередки гончарства XIX - XX століть / О. Дяків // Народне мистецтво. - 2005. - № 3/4. - С. 15-17.

43. Загаєцька, О. В одвічних ритмах гончарного круга : Олександр Вільчинський / О. Загаєцька // Образотворче мистецтво. - 2003. - № 1. - С. 65.
Про відомого майстра-гончара.

44. Єфремова, Л. А. Гончарство в міфах, легендах, усній народній творчості : [сценарій] / Л. А. Єфремова // Все для вчителя. - 2000. - № 25. - С. 8-10.

45. Івашків, Г. Сучасний стан і перспективи розвитку гончарного промислу Полтавщини, Кіровоградщини, Черкащини / Г. Івашків, С. Козача // Українське гончарство : національний культурологічний щорічник : науковий збірник за минулі літа / ред. О. Пошивайло. - Опішне : Українське народознавство, 1999. - Кн. 4 : За роки 1996-1999. - С. 80-89.

46. Клименко, О. Гончарі кінця XIX - першої третини XX ст. : традиційний напрямок / О. Клименко // Народне мистецтво. - 2000. - № 1/2. - С. 43-45.
Є згадка про гончарів Полтавщини.

47. Клименко, О. Розвиток українського гончарства в XX ст. / О. Клименко // Народне мистецтво. - 2005. - №1/2. - С. 38-40.
Автор аналізує надзвичайно складні й суперечливі шляхи розвитку української народної кераміки у XX столітті.

48. Клименко, О. Самобутній осередок подільського гончарства : [мискарство с. Миньківці Хмельницької області] / О. Клименко // Народне мистецтво. - 2009. - № 1/2. - С. 38-43. : кол. іл.

49. Клименко, О. Спогади про Смотрич : [смотрицька мальована кераміка] / О. Клименко // Народне мистецтво. - 2003. - № 3/4. - С. 40-43.

50. Клименко, О. Українська мальована миска : [як елемент оздоблення традиційного інтер’єру] / О. Клименко // Народне мистецтво. - 2008. - № 3/4. - С. 28-33. : кол. іл.

51. Корж, Л. Міра справжності - горщик / Л. Корж // Київ. - 2011. - № 1. - С. 185-187. - Есе, присвячене Горщику, створеному у неперевершеній манері народним майстром-гончарем.

52. Кулакова, К. Керамика - хранительница Вселенной : [трипольская керамика] / К. Кулакова // Керамика: стиль и мода. - 2006. - № 1. - С. 100-104.

53. Лащук, Ю. Керамічний осередок у Глинську : [Сумської обл.] / Ю. Лащук // Українське гончарство : національний культурологічний щорічник : науковий збірник за минулі літа / ред. О. Пошивайло. - Опішне : Українське народознавство, 1999. - Кн. 4 : За роки 1996-1999. - С. 328-330.
У статті розглянуто процес становлення глинської гончарної школи.

54. Ликова, О. Колекція гончарних інструментів та пристрої в Національного музею - заповідника українського гончарства в Опішному / О. Ликова // Музеї України. - 2010. - № 3. - С. 11-13.

55. Лисюк, О. Пам’яті майстра гончарного мистецтва : (до 85-річчя від дня народження заслуженого майстра народної творчості О. Луцишина) / О. Лисюк // Народна творчість та етнографія. - 2007. - № 5. - С. 94-96. : іл.

56. Литвиненко, С. Гончарська лексика / С. Литвиненко // Народне мистецтво. - 2000. - № 1/2. - С. 60.

57. Мельник, В. Храм для богів глини : у Вінниці відкрився музей гончарного мистецтва / В. Мельник // Україна молода. - 2005. - 10 серп. - С. 9.

58. Мельничук, Л. Гончарство нашого краю : минуле і сьогодення : [з історії подільського гончарства] / Л. Мельничук // Народне мистецтво. - 2002. - № 3/4. - С. 26-30. : кол. іл.

59. Мельничук, Л. Історія бубнівського гончарного промислу на Поділлі / Л. Мельничук, І. Мельничук // Українська керамологія : національний науковий щорічник / Ін-т керамології, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному ; ред. О. М. Пошивайло. - Опішне : Українське народознавство, 2001. - Кн. 1 : 2001. - С. 54-63.
На фактичному матеріалі подано історію розвитку гончарного осередку в с. Бубнівка на Вінничині.

60. Метка, Л. Провідні гончарні осередки Луганщини першої половини ХХ столiття / Л. Метка // Український керамологiчний журнал. - 2002. - № 4. - С. 23-29.

61. Метка, Л. Сучасний стан гончарства Гуцульщини та Покуття : (за матеріалами керамологічної експедиції Інституту керамології - відділення Інституту народознавства НАН України та Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному) / Л. Метка // Народна творчість та етнографія. - 2010. - № 6. - С. 118-125.

62. Міщенко, Г. Чую глину під руками / Г. Міщенко // Народне мистецтво. - 2004. - № 3/4. - С. 17-19.
Про майстра-гончара Олександра Вільчинського.

63. Мотиль, Р. Гаварецька димлена кераміка: історія та сучасність / Р. Мотиль // Українська керамологія : національний науковий щорічник / Ін-т керамології, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному ; ред. О. М. Пошивайло. - Опішне : Українське народознавство, 2002. - Кн. 2 : 2002. - С. 186-188.
Статтю присвячено історії єдиного нині діючого осередку димленої кераміки на Львівщині.

64. Найден, О. Розписи Якова Бацуци : традиційні та індивідуально-творчі аспекти / О. Найден // Народне мистецтво. - 2006. - № 1/2. - С. 15-17. : іл.

65. Нестеренко, П. Ода гончареві / П. Нестеренко // Народне мистецтво. - 2000. - № 1/2. - С. 26. : іл.
Про Григорія Денисенка.

66. Нечепа, В. Славний Іван Бібік / В. Нечепа // Народне мистецтво. - 2005. - № 3/4. - С. 30-31.

67. Овчаренко, Л. Технологічний процес домашнього гончарного виробництва в с. Макарів Яр на Луганщині наприкінці XIX - у першій пол. XX ст. / Л. Овчаренко // Народознавчі зошити. - 2009. - № 5/6. - С. 662-672.

68. Олефір, О. Гончарство як модель буття : фольклорні свідчення Полтавщини / О. Олефір // Українська мова та література. - 2009. - Груд. (№ 45/46). - С. 13-16.
Гончарство в прислів’ях, приказках, загадках, народних піснях, переказах та легендах, вислови про гончарство.

69. Онищенко, В. Міри лічби гончарних мисок / В. Онищенко // Народне мистецтво. - 2001. - № 3/4. - С. 23. : кол. іл.

70. Онищенко, В. Секрети гончаря з Головківки : [про Якова Брюховецького] / В. Онищенко // Народне мистецтво. - 2004. - № 3/4. - С. 24-25.

71. Пасічник, Н. Дибинецька кераміка / Н. Пасічник // Народне мистецтво. - 2001. - № 3/4. - С. 30-32. : кол. іл.

72. Пошивайло, І. Гончарські карби Полісся : [основні етапи становлення, розвитку та побутування гончарських традицій Українського Полісся] / І. Пошивайло // Українська керамологія : національний науковий щорічник / Ін-т керамології, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному ; ред. О. М. Пошивайло. - Опішне : Українське народознавство, 2002. - Кн. 2 : 2002. - С. 172-185.
Про історико-культурологічні аспекти гончарства Українського Полісся - самобутнього явища традиційної культури українців. Визначаються основні етапи становлення, розвитку та побутування гончарських традицій поліщуків. Аналізуються семіотичні прикметності поліської кераміки.

73. Пошивайло, І. Міфологічні витоки образотворення : [ткацтво, гончарство, ковальство як традиційна художня творчість народів світу, зокрема українців] / І. Пошивайло // Народне мистецтво. - 2007. - № 3/4. - С. 30-33.

74. Пошивайло, І. Семіотика гончарних виробів : (обрядово-культові аспекти) / І. Пошивайло // Українське гончарство : національний культурологічний щорічник : науковий збірник за минулі літа / ред. О. Пошивайло. - Опішне : Українське народознавство, 1999. - Кн. 4 : За роки 1996-1999. - С. 110-141.
В статті розглянуто семіотичні аспекти феномена гончарювання від давніх часів до сьогодення.

75. Пошивайло, І. Яків Падалка: "Ніяк не можу розпрощатися з глиною..." / І. Пошивайло // Народне мистецтво. - 2001. - № 1/2. - С. 30-33.

76. Пошивайло, О. Гончарні осередки України: від зеніту до заходу / О. Пошивайло // Український керамологiчний журнал. - 2002. - № 4. - С. 3-8.

77. Пошивайло, О. Музейний ландшафт гончарської України / О. Пошивайло // Український керамологiчний журнал. - 2003. - № 2/4. - С. 5-24.
Огляд музеїв, що мають колекції української кераміки.

78. Пошивайло, О. Обрії української керамології / О. Пошивайло // Українська керамологія : національний науковий щорічник / Ін-т керамології, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному ; ред. О. М. Пошивайло. - Опішне : Українське народознавство, 2001. - Кн. 1 : 2001. - С. 3-11.
Олесь Пошивайло - директор Інституту керамології - розповідає про діяльність Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному.

79. Пошивайло, С. Фляндрівка - художній скарб українського гончарства / С. Пошивайло // Українське гончарство : національний культурологічний щорічник : науковий збірник за минулі літа / ред. О. Пошивайло. - Опішне : Українське народознавство, 1999. - Кн. 4 : За роки 1996-1999. - С. 168-185.
В статті розповідається про один з найдавніших прийомів керамічного розпису - фляндрування та про гончарні осередки України, які виробляли фляндровану кераміку.

80. Сержант, Л. Від ремесла до мистецтва / Л. Сержант // Народне мистецтво. - 2000. - № 1/2. - С. 30-31.
Про творчість художника-кераміста Омеляна Желєзняка.

81. Сєрих, Л. В. Кераміка Слобожанщини / Л. В. Сєрих // Мистецтво в школі (Музика. Образотворче мистецтво. Художня культура). - 2010. - № 10. - С. 32-42. : іл.
Сьогодні кераміка як найдавніший вид народного ремесла дозволяє розширити уявлення сучасників про культуру, особливості побуту, звичаїв, добробуту українського народу.

82. Слободян, О. До історії пистинської кераміки : [про один з найбільших гончарних осередків Галичини і Покуття - села Пистинь Косівського р-ну Івано-Франківської обл.] / О. Слободян // Українська керамологія : національний науковий щорічник / Ін-т керамології, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному ; ред. О. М. Пошивайло. - Опішне : Українське народознавство, 2002. - Кн. 2 : 2002. - С. 189-194.

83. Спанатій, Л. Гончарний промисел на Миколаївщині: екскурс у минуле : [друга половина XIX - початок XX ст.] / Л. Спанатій // Українська керамологія : національний науковий щорічник / Ін-т керамології, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному ; ред. О. М. Пошивайло. - Опішне : Українське народознавство, 2002. - Кн. 2 : 2002. - С. 195-199.

84. Спанатій, Л. Лінгвогеографічний аспект дослідження назв гончарських виробів та їх складових частин в українській мові / Л. Спанатій // Українська керамологія : національний науковий щорічник / Ін-т керамології, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному ; ред. О. М. Пошивайло. - Опішне : Українське народознавство, 2001. - Кн. 1 : 2001. - С. 78-125. : мапи.
У статті систематизовано назви гончарських виробів та їх складових частин, наведено карти поширення досліджуваної термінології.

85. Субота, В. На Слобожанщині відроджується гончарство : [про гончарство Харківщини] / В. Субота // Культура і життя. - 2012. - 10 лют. (№ 6). - С. 8.

86. Титаренко, В. Бар чи Шаргород? : [особливості профілю, розпису та ін. мисок народних гончарних шкіл Поділля] / В. Титаренко // Народне мистецтво. - 2008. - № 1/2. - С. 36-39. : кол. іл.

87. Титаренко, В. Зустрічі з славетним майстром : [Олександром Ганжою] / В. Титаренко // Народне мистецтво. - 2002. - № 3/4. - С. 16-17. : кол. іл.

88. Титаренко, В. Миска, мисник, мискарі / В. Титаренко // Народне мистецтво. - 2007. - № 1/2. - С. 19-21.
Одне з чільних місць серед розмаїття народного гончарства подолян належить мисникарству.

89. Титаренко, В. Феномен Євгена Поступайла / В. Титаренко // Народне мистецтво. - 2008. - № 1/2. - С. 26-29. : кол. іл.
У статті представлено відомості про творчий доробок майстра головківської кераміки.

90. Традиції гончарства народів України : мастер-клас з Наталкою Фіцич [докум. фільм] // Музейний простір. - 2012. - № 3. - 1 ел. опт. диск (DVD-ROM). - DVD-Video додаток до журн.

91. Цибульник, Б. Мої шляхи-дороги в гончарстві / Б. Цибульник // Народне мистецтво. - 2000. - № 1/2. - С. 38-39.
Розповідь Бориса Цибульника про свій творчий шлях.

92. Чирка, І. Національне виховання і національний музей гончарства / І. Чирка // Берегиня. - 2008. - № 2. - С. 67-69.

93. Чміль, Л. Керамічні миски і тарілки XVII - XVIII століть із Києва : [дослідження зміни форм та орнаментів побутової кераміки за археологічними даними] / Л. Чміль // Українська керамологія : національний науковий щорічник / Ін-т керамології, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному ; ред. О. М. Пошивайло. - Опішне : Українське народознавство, 2001. - Кн. 1 : 2001. - С. 32-51. : мал.

94. Шевченко, Г. Культ гончарної справи / Г. Шевченко // Україна козацька. - 2009. - Серп. (№ 15/16). - С. 16.
Огляд трипільської кераміки та її оздоблень як першооснови українського гончарювання.

95. Шинкаренко, Д. Хто, як не ми? / Д. Шинкаренко // Народне мистецтво. - 2008. - № 1/2. - С. 42-45. : кол. іл.
Про художника-кераміста Івана Бобкова.

96. Шмагало, Р. Аналіз художніх особливостей творів гончарних промислів : (в аспекті народних традицій і запитів ринку) : [кінець XIX - початок XX ст.] / Р. Шмагало // Українська керамологія : національний науковий щорічник / Ін-т керамології, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному ; ред. О. М. Пошивайло. - Опішне : Українське народознавство, 2001. - Кн. 1 : 2001. - С. 128-153. : іл.
Історично-мистецтвознавчий аналіз організаційно-творчих процесів, що відбувалися в гончарному промислі України кінця XIX - початку XX століть.

97. Шмагало, Р. Школи декоративно-ужиткової кераміки Західної України кінця XIX - початку XX століть / Р. Шмагало // Українське гончарство : національний культурологічний щорічник : науковий збірник за минулі літа / ред. О. Пошивайло. - Опішне : Українське народознавство, 1999. - Кн. 4 : За роки 1996-1999. - С. 150-159.

98. Шпак, Т. Садиба Герасименків : [музей-садиба братів Герасименків, гончарів, в Новоселівці Вінницької обл.] / Т. Шпак // Народне мистецтво. - 2003. - № 3/4. - С. 9-11. : кол. іл.

99. Ясиновський, В. "Жерве" : [про творчий і життєвий шлях гончара Івана Івановича Бібіка] / В. Ясиновський // Народне мистецтво. - 2008. - № 3/4. - С. 20-23. : кол. іл.
вгору
2 Опішне: вивчення, збереження і продовження традицій гончарських осередків Полтавщини

Книги

100. Державний музей-заповідник українського гончарства в Опішні / Управління культури Полтавської облдержадміністрації. - Опішне : Українське народознавство, 1998. - Буклет.

101. Дивотворіння Опішного - Україні XXI сторіччя : виставка всесвітньо відомої опішненської кераміки / Управління культури Полтавської облдержадміністрації, Державний музей-заповідник українського гончарства в Опішному. - Б. м., Б. р. - Буклет.

102. Михайло та Галина Китриші (художня кераміка) / Управління культури і туризму Полтавської облдержадміністрації, Обласний Центр народної творчості та культурно-освітньої роботи, Полтавський обласний осередок Національної спілки майстрів народного мистецтва України, Полтавський краєзнавчий музей. - Полтава, 2006. - [8] с. : кол. фотоіл.

103. Мiщанин, В. Словник гончарів Глинського, Малих Будищ, Старих Млинів, Хижняківки : матеріали до Національного словника "Українські гончарі". Кн.1 / В. Мiщанин. - Опішне : Українське народознавство, 1999. - 367 с.

104. Міщанин, В. Д. Гончарство північної групи малих осередків Опішненського гончарного району (друга половина ХІХ - ХХ століття) : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук / В. Д. Міщанин. - Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 2007. - 20 с.

105. Міщанин, В. Д. Малобудищанське колгоспне гончарство (1930-ті - 1950-ті роки) / В. Д. Міщанин. - Миргород : Миргород, 2010. - 54 с.

106. Міщанин, В. Д. Північна група малих осередків гончарства Опішненського гончарного району (друга половина XIX - XX століття) : монографія / В. Д. Міщанин. - Опішне : Українське народознавство, 2005. - 304 с. : фотоіл.

107. Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному / авт. тексту О. М. Пошивайло. - Опішне : Українське народознавство, 2008. - Буклет. : іл.

108. Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному / авт. тексту О. М. Пошивайло. - Опішне : Українське народознавство, 2012. - Буклет. : іл.

109. Омельяненко, Л. Опішнянська іграшка : практичний посібник / Л. Омельяненко. - Полтава : Графітекс, 2006. - 55 с. : іл.

110. Опішнянська кераміка : фотобуклет / авт. тексту Г. П. Черевань ; фото О. І. Мальований. - Х. : Прапор, 1970. - 23 с. : іл.

111. Опішнянська мальована миска другої половини XIX - початку ХХ століття : у зібранні Російського етнографічного музею в Санкт-Петербурзі / Ін-т керамології, М-во культури і туризму України, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному ; уклад. О. Пошивайло. - Опішне : Українське народознавство, 2010. - 626 с. : іл. - (Гончарна спадщина України XVII - XX століть).

112. Сморж, Л. Гончарівна (одержима керамікою) / Л. Сморж. - Опішне : Українське народознавство, 2004. - 300 с. : іл. - (Славетні гончарі України).
Про життєвий і творчий шлях опішнянської майстрині Олександри Селюченко.
вгору
Статті

113. Антипович, Т. Обертання свiту : традицiї українського гончарства / Т. Антипович // Зоря Полтавщини. - 2000. - 8 серп. - С. 3.

114. Белько, О. Виставкова діяльність кустарного складу Полтавського губернського земства (на прикладах гончарства) / О. Белько // Матеріали підсумкової колегії управління культури і туризму ОДА (16-17 лютого 2006 р., м. Кременчук) та міжрегіональної науково-практичної конференції "Екскурсійна справа і музеї - синтез та комплексний підхід" (24 лютого 2006 р., м. Полтава). - Полтава : АСМI, 2006. - С. 73-80.

115. Белько, О. Глина як фактор впливу на формування професійних знань гончарів / О. Белько // Збірник наукових статей : маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток / Полтавський краєзнавчий музей ; ред. В. О. Мокляк. - Полтава : "Полтавський лiтератор", 2010. - Вип. V. - С. 491-499.
На прикладах традицій гончарних осередків Полтавщини, зокрема Опішного кінця XIX століття.

116. Белько, О. Земські ініціативи щодо розвитку виробництва будівельної кераміки на Полтавщині (початок XX ст.) / О. Белько // Збірник наукових статей : маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток / Полтавський краєзнавчий музей. - Полтава : Дивосвіт, 2012. - Вип. VII. - С. 208-221.
Досліджується стан реалізації заходів Полтавського губернського земства з вогнетривкого будівництва на прикладах діяльності Малобудищанського черепичного заводу.

117. Белько, О. Напрями діяльності Полтавського губернського земства щодо підтримки гончарного промислу / О. Белько // Історична пам'ять. - 2009. - № 2. - С. 71-80.

118. Белько, О. Окремі аспекти діяльності Полтавського губернського земства із впровадження заходів із вогнетривкого керамічного виробництва / О. Белько // Збірник наукових статей : маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток / Полтавський краєзнавчий музей ; ред. В. О. Мокляк. - Полтава : Дивосвіт, 2011. - Вип. VІ. - С. 236-255.

119. Белько, О. Опішненський горщик мандрує по світу : [з історії розвитку гончарного промислу на Полтавщині] / О. Белько // Слов’янський збірник. - Полтава, 2007. - Вип. 6. - С. 367-372.

120. Белько, О. Роль губернського земства в організації черепичної справи на Полтавщині / О. Белько // Слов’янський збірник. - Полтава, 2006. - Вип. 5. - С. 72-78.

121. Белько, О. Роль Полтавського губернського земства в розвитку мережі черепичних заводів на Полтавщині / О. Белько // Збірник наукових статей : маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток / Полтавський краєзнавчий музей. - Полтава : Дивосвіт, 2006. - С. 120-125.

122. Белько, О. Роль Полтавської губернської управи в організації підготовки спеціалістів із вогнетривкого будівництва / О. Белько // Збірник наукових статей 2004 р. : маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток / Полтавський краєзнавчий музей. - Полтава : Дивосвіт, 2005. - С. 380-389.

123. Белько, О. Традиція в часі (на прикладах гончарства) : [згадуються опішнянські гончарі] / О. Белько // Слов’янський збірник. - Полтава, 2008. - Вип. 7. - С. 206-210.

124. Борт, І. Поезія і проза сучасного гончарства : [про гончарство с. Опішного Зіньківського р-ну Полтавської обл.] / І. Борт // Трудова Полтавщина. - 2006. - 4 серп. (№ 29). - С. 7.

125. Власенко, І. Опішненський патріарх кераміки : (до 95-ліття з дня народження І. А. Білика) / І. Власенко, М. Пісцова // Край. - 2005. - Листоп. (№ 19). - С. 21.

126. Гаврилова, Л. Пам’ятки і пам’ять землі Полтавської : Поклик опішнянської глини. До кочубеївських володінь / Л. Гаврилова // Край. - 2010. - Лип. (№ 75). - С. 9-11.
Клубне об’єднання "Вояж" Карлівського РБК здійснило подорож за маршрутом: Карлівка - Опішне - Диканька. В статті наведено окремі повідомлення щодо почутого і побаченого, зокрема про Музей-заповідник українського гончарства в Опішному.

127. Галян, Г. Потенційний опішненський сувенір : [керамічна писанка] / Г. Галян // Українська керамологія : національний науковий щорічник / Ін-т керамології, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному ; ред. О. М. Пошивайло. - Опішне : Українське народознавство, 2002. - Кн. 2 : 2002. - С. 377-381. : іл.
Про відродження традиційної керамічної писанки в Опішні.

128. [Гончари з Опішного - лауреати Державної премії ім. Т. Шевченка: Василь Омеляненко, Іван Білик, Михайло Китриш] // Народне мистецтво. - 2000. - № 1/2. - С. 16-18.

129. Гринь, Н. Берегиня гончарського роду : [гончарна малювальниця з Опішного Явдоха Пошивайло] / Н. Гринь // Зоря Полтавщини. - 2010. - 30 берез. - С. 3.

130. Заїка, Г. Не перервися, нитко традиційної майстерності : гончарство Адамівки / Г. Заїка // Культура i життя. - 2005. - 27 лип. - С. 3.

131. Захарчук-Чугай, Р. До питання збереження і розвитку опішненського гончарного мистецтва українською діаспорою в США / Р. Захарчук-Чугай // Українська керамологія : національний науковий щорічник / Ін-т керамології, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному ; ред. О. М. Пошивайло. - Опішне : Українське народознавство, 2002. - Кн. 2 : 2002. - С. 277-279.
Про творчість художників-керамістів українського походження в США, які в своїх творах використовують опішненські мотиви, а також про американські колекції опішненської кераміки.

132. Зіненко, Т. Гончарство: ремесло і мистецтво. Що відроджуємо? / Т. Зіненко // Українська керамологiя : нацiональний науковий щорічник / Ін-т керамології, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному ; ред. О. М. Пошивайло. - Опiшне : Українське народознавство, 2002. - Кн. 2 : 2002. - С. 292-294.
Про існуючі проблеми і труднощі розвитку сучасного народного мистецтва України, зокрема гончарства.

133. Зубанич, Ф. Глина співає звичайно ж у гончарській столиці - Опішні на Полтавщині... / Ф. Зубанич // Довколосвiтня мандрiвка у пошуках України. - К. : ПП Горобець, 2003. – Кн. 1. - С. 273-276.

134. Зубань, В. Бути творцем на землі : (заслуженому майстру народної творчості України Володимирові Нікітченку - 75 років) / В. Зубань // Імідж сучасного педагога. - 2009. - № 2/3. - С. 116-117.

135. Зубань, В. "Робота продовжує моє життя..." : [про Василя Омеляненка] / В. Зубань // Урядовий кур'єр. - 2008. - 23 серп. - С. 12.

136. Зубань, В. Хочеться небо прихилити... / В. Зубань // Культура і життя. - 2009. - 25 лют. (№ 8). - С. 1.
Про заслуженого майстра народної творчості Володимира Нікітченка.

137. Клименко, О. Василь Омеляненко / О. Клименко // Народне мистецтво. - 2006. - № 1/2. - С. 41-43. : кол. іл.

138. Клименко, О. Гончарі Опішного 1930 - 50-х років : артільне виробництво / О. Клименко // Народне мистецтво. - 2001. - № 1/2. - С. 42-45. : кол. іл.

139. Клименко, О. Споріднені з глиною / О. Клименко // Народне мистецтво. - 2009. - № 1/2. - С. 75-76.
Про гончарів з Опішного Полтавської області Явдоху і Гаврила Пошивайлів.

140. Клименко, О. Творчість Ганни Діденко / О. Клименко // Народне мистецтво. - 2004. - № 3/4. - С. 40-42. - Майстриня народної глиняної іграшки з Опішного Полтавської обл.

141. Козельська, Г. "По кресленнях його не зробиш" : гончар із Опішного все життя присвятив старовинному ремеслу, а коли вийшов на пенсію, зліпив єдиний в Україні глиняний самовар. Сучасні дослідники про таке навіть не чули... / Г. Козельська // Вечiрня Полтава. - 2005. - 3 листоп. - С. 8.

142. Кохан, В. Когда мысль не спит - творят руки : [о жизни и творчестве прославленного гончара М. Е. Китриша] / В. Кохан // Рабочая газета. - 2006. - 8 декаб. - С. 4.

143. Кохан, В. Михайло Китриш : [до 70-річчя з дня народження] / В. Кохан // Народне мистецтво. - 2007. - № 1/2. - С. 38-39.

144. Кохан, В. Народний промисел, що переріс у мистецтво : у пам'ять про мисткиню-гончарівну Олександру Селюченко / В. Кохан // Українське слово. - 2006. - 21-27 черв. (№ 25). - С. 9.

145. Кохан, В. Скарби гончарські : [про музей-заповідник в Опішному] / В. Кохан // Літературна Україна. - 2007. - 19 лип. - С. 8.

146. Кучер, Н. Глиняні вироби майстра з Опішні зберігаються у США, Канаді та Франції / Н. Кучер // Коло. - 2011. - 17-23 лют. (№ 7). - С. 12.
Про творчість майстра-гончаря Олександра Шкурпели.

147. Луценко, О. В Опішні відроджують керамічну іграшку / О. Луценко // Жовта газета. - 2003. - 31 жовт.-3 листоп. - С. 5(Тем. вкл. "Коло").

148. Малик, М. 100 років від дня народження кераміста, майстра малої скульптури Білика Івана Архиповича / М. Малик // Край. - 2010. - Листоп. (№ 79). - С. 21-22.

149. Метка, Л. Молода генерація опішненських майстрів: розвиток традицій чи їх заперечення? / Л. Метка // Українська керамологія : національний науковий щорічник / Ін-т керамології, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному ; ред. О. М. Пошивайло. - Опішне : Українське народознавство, 2002. - Кн. 2 : 2002. - С. 370-376. : іл.
Про сучасні проблеми опішненського гончарства та молоде покоління мистців, яке успадкувало, зберігає і творчо розвиває традиції корифеїв промислу.

150. Метка, Л. III селюченківськi наукові читання / Л. Метка // Український керамологічний журнал. - 2001. - № 2. - С. 138-144.

151. Міщанин, В. Гончарі-мисковики з Малих Будищ : [Зіньківського р-ну Полтавської обл.] / В. Міщанин // Українське гончарство : національний культурологічний щорічник : науковий збірник за минулі літа / ред. О. Пошивайло. - Опішне : Українське народознавство, 1999. - Кн. 4 : За роки 1996-1999. - С. 331-342. : іл.
Автором досліджено малобудищанський гончарський осередок, подано опис технології виготовлення мисок, характеристика їх видів та орнаментальних систем.

152. Міщанин, В. Гончарство в селах Поставмука, Городище та Лісова Слобідка Чорнухинського району Полтавської області / В. Міщанин // Українська керамологiя : нацiональний науковий щорічник / Ін-т керамології, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному ; ред. О. М. Пошивайло. - Опішне : Українське народознавство, 2001. - Кн. 1 : 2001. - С. 64-75.

153. Міщанин, В. Гончарський рід Різників : (до сторiччя вiд дня народження опiшненського гончаря Демида Антоновича Рiзника) / В. Міщанин // Український керамологiчний журнал. - 2001. - № 2. - С. 127-134.

154. Міщанин, В. Малобудищанський гончарський рід Чуприн / В. Міщанин // Український керамологiчний журнал. - 2004. - № 4. - С. 101-107.

155. Міщанин, В. На спогад про гончаря Лаврентія Онищенка : (до 100-рiччя вiд дня народження) / В. Міщанин // Український керамологiчний журнал. - 2003. - № 1. - С. 158-160.

156. Міщанин, В. Опішнянська малювальниця Мотрона Назарчук : (до сторіччя від дня народження) / В. Міщанин // Край. - 2011. - Груд. (№ 92). - С. 19-20.

157. Міщанин, В. Хутір Безруки - ще один осередок українського гончарства : [про осередок народного гончарства Полтавщини кінця XIX - першої чверті XX ст.] / В. Міщанин // Українська керамологія : національний науковий щорічник / Ін-т керамології, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному ; ред. О. М. Пошивайло. - Опішне : Українське народознавство, 2002. - Кн. 2 : 2002. - С. 200-204.
На основі історичних матеріалів та власних польових етнографічних досліджень автором відтворюється історичний розвиток давнього козацького хутора Безруки Зіньківського району Полтавської області як осередку народного гончарства від часу його заснування до наших днів.

158. Міщанин, В. Д. Глиняна іграшка в гончарних осередках біля Опішного : [Зіньківський р-н Полтавської обл.] / В. Д. Міщанин // Постметодика. - 2003. - № 5/6. - С. 23-25.
У статті розглянуто основний асортимент етнографічних форм української народної іграшки другої половини XIX ст., її виготовлення в гончарських осередках біля Опішного.

159. Мотрій, О. Ольга Шиян / О. Мотрій, О. Пошивайло // Український керамологiчний журнал. - 2001. - № 2. - С. 150-151.
Про життєвий і творчий шлях відомої опішнянської гончарівни.

160. Настенко, Л. Три Матері-Берегині: до мистецько-історичного образу Марусі Чурай, Катерини Білокур і Олександри Селюченко / Л. Настенко // Українська керамологія : національний науковий щорічник / Ін-т керамології, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному ; ред. О. М. Пошивайло. - Опішне : Українське народознавство, 2001. - Кн. 1 : 2001. - С. 238-242.
Три жінки з землі Полтавської, з яких одна берегла душу народу в піснях, друга - його квітучу землю в живописі, третя - образ його людей у вічному матеріалі - глині.

161. Олiйник, Н. Казка із глини : [про гончарську родину Пошивайлів] / Н. Олiйник // Молода громада. - 2000. - 2 черв. (№ 23). - С. 7.

162. Олiйник, Н. Митцю спочатку треба вмерти... / Н. Олiйник // Полтавська думка. - 2001. - 18-23 трав. (№ 20). - С. 6.
Коротка інформація про опішнянську гончарівну Олександру Селюченко.

163. Олiйник, Н. Творила щедро й самозречено : [про Олександру Селюченко] / Н. Олiйник // Зоря Полтавщини. - 2001. - 23 трав. - С. 3.

164. Олiйник, Н. У грудку глини вiн життя вдихав : [про опішнянського гончара Василя Омеляненка] / Н. Олiйник // Молода громада. - 2000. - 4 серп. (№ 32). - С. 7.

165. Олійник, Н. Феномен доби: Олександра Селюченко / Н. Олійник // Українське гончарство : національний культурологічний щорічник : науковий збірник за минулі літа / ред. О. Пошивайло. - Опішне : Українське народознавство, 1999. - Кн. 4 : За роки 1996-1999 . - С. 306-313.

166. Омельяненко, Л. Опішнянська іграшка : [посібник майстрині з Опішного] / Л. Омельяненко // Початкова освіта. - 2003. - Черв. (№ 24). - С. 1-28.

167. Омеляненко, В. Василь Омеляненко: "Не планую залишати гончарство" / В. Омеляненко ; розмову вела Л. Боліла // Коло. - 2006. - 25-31 трав. (№ 21). - С. 5.
Інтерв’ю найстарішого гончара з Опішного.

168. Омеляненко, В. Народний майстер в Опішному: вчора, сьогодні, завтра / В. Омеляненко // Українська керамологія : національний науковий щорічник / Ін-т керамології, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному ; ред. О. М. Пошивайло. - Опішне : Українське народознавство, 2002. - Кн. 2 : 2002. - С. 367-369.
Про особливості розвитку опішненського гончарства в XX столітті, його сучасний стан та свій творчій шлях пише відомий гончар.

169. Омеляненко, Л. Мова орнаменту : [рослинний орнамент з бароковими мотивами в опішнянській кераміці] / Л. Омеляненко // Народне мистецтво. - 2001. - № 1/2. - С. 46-47.

170. Омеляненко, Л. Опішненська іграшка : [огляд форм народної глиняної іграшки виробництва с. Опішне Полтавської обл.] / Л. Омеляненко // Народне мистецтво. - 2004. - № 3/4. - С. 43-44. : іл.

171. Онищенко, В. Майстри від бога / В. Онищенко // Культура і життя. - 2009. - 13 трав. (№ 19). - С. 6.
Про виставку української кераміки Гаврила і Явдохи Пошивайлів "Поріднені з глиною".

172. Опішне - гончарська столиця України! // Українське гончарство : національний культурологічний щорічник : науковий збірник за минулі літа / ред. О. Пошивайло. - Опішне : Українське народознавство, 1999. - Кн. 4 : За роки 1996-1999 . - С. 624-629.

173. Опiшне - столиця українського гончарства // Новий день. - 2001. - 1 серп. (№ 12). - С. 8.
Подано інформацію про традиційне Всеукраїнське свято "День гончара", яке відбулося в рамках II Національного симпозіуму гончарства "Опішне-2001".

174. Орел, Л. Її праця - це казка в глині : [про талановиту гончарівну О. Селюченко] / Л. Орел // Українське гончарство : національний культурологічний щорічник : науковий збірник за минулі літа / ред. О. Пошивайло. - Опішне : Українське народознавство, 1999. - Кн. 4 : За роки 1996-1999. - С. 302-305.

175. Панасюк, С. Музей, де панує іграшка : [музей-садиба Олександри Селюченко в Опішному Полтавської обл.] / С. Панасюк // Музеї України. - 2011. - № 1. - С. 29.

176. Панасюк, С. Світ без смутку і скорботи : [про опішненську майстриню гончарної іграшки Олександру Селюченко] / С. Панасюк // Зоря Полтавщини. - 2010. - 22 жовт. - С. 19.

177. Панасюк, С. Талант не позичають - із талантом народжуються : [про гончарівну Олександру Селюченко] / С. Панасюк // Зоря Полтавщини. - 2011. - 6 трав. - С. 16.

178. Пісцова, М. Кераміка Михайла Китриша / М. Пісцова // Край. - 2006. - Жовт. (№ 30). - С. 20-21.
Про персональну виставку опішненського гончара в Полтавському краєзнавчому музеї.

179. Пошивайло, І. Гончарська самозреченість роду : до 95-ліття з дня народження Явдохи Пошивайло / І. Пошивайло // Культура i життя. - 2005. - 27 лип. - С. 3. : фото.

180. Пошивайло, І. З нагоди сонячного століття : [до 100-літнього ювілею від дня народження Гаврила Пошивайла] / І. Пошивайло // Народне мистецтво. - 2009. - № 1/2. - С. 74. : портр. на с. 2.

181. Пошивайло, I. Керамологічні перегони Опішного / I. Пошивайло // Український керамологiчний журнал. - 2002. - № 4. - С. 134-136.
Про розвиток керамології в Україні на прикладі Національного музею-заповідника в Опішному.

182. Пошивайло, І. Освячені глиною : [гончари Явдоха і Гаврило Пошивайли з Опішного Полтавської обл.] / І. Пошивайло // Народне мистецтво. - 2000. - № 1/2. - С. 2-4. : іл.

183. Пошивайло, О. Гончарство як індикатор етносуспільних пріоритетів / О. Пошивайло // Український керамологiчний журнал. - 2004. - № 4. - С. 7-14.
На прикладах гончарських традицій Полтавщини.

184. Пошивайло, О. Олесь Пошивайло: "Опішне творить гончарський літопис українського буття" / О. Пошивайло ; розмову вела Л. Віценя // Зоря Полтавщини. - 2008. - 22 серп. - С. 2, 5.
Про історію створення і сучасний стан гончарського музейництва в Опішному, збереження традицій опішнянського гончарювання розповідає науковець, дослідник українського гончарства, директор Інституту керамології, представник творчого роду Пошивайлів Олесь Пошивайло.

185. Пругло, О. Диво з сiрої глини : [про творчий шлях Володимира Нікітченка] / О. Пругло // Село полтавське. - 2004. - 1 січ. (№ 1). - С. 5.

186. Пругло, С. Гончарне розкрилля Михайла Китриша : [про виставку гончарних виробів у Опішному] / С. Пругло // Зоря Полтавщини. - 2012. - 17 січ. - С. 2.

187. Пругло, С. "З моїми звірами мені ніколи не сумно" : [про гончара Василя Омеляненка] / С. Пругло // Вечірня Полтава. - 2010. - 29 верес. - С. 10.

188. Пругло, С. Танцювала глина у долонях... / С. Пругло // Голос України. - 2004. - 23 черв. - С. 6.
Про творчий шлях Гаврила Пошивайла.
189. Ратай, В. Хто полюбить "святу землицю" : [про творчу родину Пошивайлів з Опішного] / В. Ратай // Образотворче мистецтво. - 2009. - № 3. - С. 14-15.

190. Рахно, К. Хтонічний символізм глини у традиційній культурі Полтавщини кінця XIX - початку ХХ століття / К. Рахно // Край. - 2006. - Січ. (№ 21). - С. 14-15.

191. Сморж, Л. Життя, вiддане керамiцi / Л. Сморж // Український керамологiчний журнал. - 2002. - № 3. - С. 142-143.
Життя і творчість Біляк Параски Петрівни, опішнянської гончарівни-малювальниці.

192. Сморж, Л. Незабутні... : [спогади про Гаврила і Явдоху Пошивайлів] / Л. Сморж // Українська керамологія : національний науковий щорічник / Ін-т керамології, Національний  музей-заповідник українського гончарства в Опішному ; ред. О. М. Пошивайло. - Опішне : Українське народознавство, 2001. - Кн. 1 : 2001- С. 243-254.

193. Сморж, Л. Олександра Селюченко як носій архетипу і міфотворець / Л. Сморж // Українська керамологія : національний науковий щорічник / Ін-т керамології, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному ; ред. О. М. Пошивайло. - Опішне : Українське народознавство, 2002. - Кн. 2 : 2002. - С. 384-390.
В статті проаналізовано витоки і характер творчості відомої гончарівни.

194. Сморж, Л. Олександра Селюченко: доля і характер / Л. Сморж // Українська керамологія : національний науковий щорічник / Ін-т керамології, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному ; ред. О. М. Пошивайло. - Опішне : Українське народознавство, 2001. - Кн. 1 : 2001- С. 308-335. : іл.

195. Сморж, Л. Олександра Селюченко як творча особистість і художник / Л. Сморж // Українське гончарство : національний культурологічний щорічник : науковий збірник за минулі літа / ред. О. Пошивайло. - Опішне : Українське народознавство, 1999. - Кн. 4 : За роки 1996-1999. - С. 282-301.

196. Троцька, В. Дослiдження гончарних горнiв у Опiшному / В. Троцька // Український керамологiчний журнал. - 2001. - № 2. - С. 40-43.

197. Фісун, О. Драма творчої душі : [про життєвий та творчий шлях Олександри Селюченко] / О. Фісун // Народне мистецтво. - 2006. - № 1/2. - С. 61-64. : кол. іл.

198. Фурман, В. Олександра Селюченко : (до 80-рiччя вiд дня народження) / В. Фурман // Український керамологiчний журнал. - 2001. - № 2. - С. 125-126.

199. Фурман, В. Творчі роди Полтавщини / В. Фурман // Народне мистецтво. - 2008. - № 3/4. - С. 62-64. : кол. іл.
У статті розглянуто родовід відомих майстрів народного мистецтва Полтавщини, зокрема гончарських династій Опішного.

200. Ханко, В. Керамічні вироби миргородців : (перша половина XX ст.) / В. Ханко // Образотворче мистецтво. - 2009. - № 3. - С. 10-13.

201. Ханко, О. Великобудищанський осередок гончарювання : [про один із гончарних центрів Полтавщини - село Великі Будища] / О. Ханко // Українська керамологія : національний науковий щорічник / Ін-т керамології, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному ; ред. О. М. Пошивайло. - Опішне : Українське народознавство, 2002. - Кн. 2 : 2002. - С. 218-241.

202. Ханко, О. Гончарський промисел у Комишні / О. Ханко // Українська керамологія : національний науковий щорічник / Ін-т керамології, Національний  музей-заповідник українського гончарства в Опішному ; ред. О. М. Пошивайло. - Опішне : Українське народознавство, 2001. - Кн. 1. - С. 264-280.
У статті подано матеріали польових обстежень комишнянського гончарного осередку, що на Полтавщині.

203. Ханко, О. Поставмуцькі миски / О. Ханко // Народне мистецтво. - 2000. - № 3/4. - С. 52.

204. Ханко, О. В. Полтавський гончарський осередок у контексті новітніх археологічних досліджень / О. В. Ханко // Археологічний літопис Лівобережної України. - 2000. - № 1/2. - С. 54-66.
Стаття присвячена огляду знахідок пізньосередньовічної кераміки, яку виявили в ході розкопок на території форштадта полкового міста Полтава у XVII-XVIII ст.

205. Чернова, С. Музей пише історію гончарства / С. Чернова // Культура і життя. - 2003. - 12 листоп. - С. 3
З історіі одного з центрів гончарного виробництва i мистецтва нашої держави - Опiшні.

206. Чернова, С. Невмируща душа маестро : [про Михайла Китриша] / С. Чернова // Полтавська думка. - 2001. - 5-11 жовт. (№ 40). - С. 8.

207. Щербань, А. Гончарська родина Горілеїв / А. Щербань, О. Щербань // Берегиня. - 2009. - № 1. - С. 57-66.
Про гончарську династію з Опішного.

208. Щербань, А. У гостях в опішнянських гончарів / А. Щербань // Директорська пошта. - 2012. - № 7/8. - С. 20-21.
Враження від туристичної подорожі в гончарську столицю України - Опішне.

209. Щербань, О. Кераміка Володимира Нікітченка / О. Щербань // Український керамологiчний журнал. - 2005. - № 1/4. - С. 245-250.

210. Щербань, О. Техніка виготовлення півників-свистунців у Опішному / О. Щербань // Український керамологiчний журнал. - 2005. - № 1/4. - С. 183-187.

211. Щербань, О. В. Якісна передача професійних знань як фактор розвитку сучасного гончарства / О. В. Щербань // Постметодика. - 2011. - № 1. - С. 55-57.
Проаналізовано історію понад столітнього функціонування опішнянських гончарних шкіл, розкрито особливості розвитку гончарства Опішного. Зроблено висновок, що найважливішим чинником формування й утвердження сучасної гончарської культури українців є якісна передача професійних гончарських знань.
вгору
3 Сучасна українська художня кераміка: від ремесла до мистецтва

Книги

212. Виставка гончарних виробів родини Комаревцевих / Управління культури Полтавської облдержадміністрації, Обласний Центр народної творчості та культурно-освітньої роботи. - Полтава, 2011. - Буклет.

213. І оживають у глині... : твори майстрів Полтавщини на гоголівську тематику з фондів Полтавського краєзнавчого музею / Управління культури Полтавської облдержадміністрації, Полтавський краєзнавчий музей ; авт. тексту Г. М. Барська. - Полтава : АСМІ, 2008. - 6 с. : фотоіл.

214. Пошивайло, О. Українська академічна керамологія ХХI сторіччя : Теорія. Історія. Сучасний ужинок. Майбутній поступ / О. Пошивайло. - Опішне : Українське народознавство, 2007. - Кн. 1 : 2001-2005. - 775 с. : іл. (Українська академічна керамологія).

Статті

215. Бекетова, І. Кераміка Дмитра Головка : до 100-річчя від дня народження мистця / І. Бекетова // Образотворче мистецтво. - 2006. - № 1. - С. 108-109.

216. Бондаренко, В. Керамічні матеріали у формуванні архітектурного середовища сучасних інтер’єрів / В. Бондаренко, І. Ікол // Українська керамологія : національний науковий щорічник / Ін-т керамології, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному ; ред. О. М. Пошивайло. - Опішне : Українське народознавство, 2001. - Кн. 1 : 2001. - С. 154-159.
Аналізуються керамічні твори та композиції студентів Харківського художньо-промислового інституту, які використані для оздоблення інтер’єрів різних споруд міста Харкова.

217. Вакуленко, М. Дещо про міфотворчість / М. Вакуленко // Народне мистецтво. - 2002. - № 1/2. - С. 52-53. : кол. іл.
Художник-кераміст, майстер гончарної пластики розповідає про свій творчий доробок.

218. Вольська, С. Творчий канон Василя Бардачевского / С. Вольська // Образотворче мистецтво. - 2009. - № 3. - С. 52-53. : кол. іл.

219. Гірник, Г. Модель світу Федора Куркчі / Г. Гірник // Народне мистецтво. - 2007. - № 3/4. - С. 72-73.
Про виставку відомого кераміста "Дивосвіт родини Куркчі".

220. Гірник, Г. Сучасна керамічна іграшка : [оригінальна іграшка-свистунець родини Нікітюк-Куркчі] / Г. Гірник // Народне мистецтво. - 2005. - № 3/4. - С. 44-45.

221. Голубець, О. Левків Тарас Богданович : [про життєвий і творчий шлях львівського кераміста] / О. Голубець // Художники України. - 2005. - № 17. - С. 3-14. : кол. іл.

222. Гончаренко, Т. З любові - творчість, з любові - щастя людське : 80-річчя від дня народження Надії Протор’євої / Т. Гончаренко // Народне мистецтво. - 2006. - № 1/2. - С. 44-46. : кол. іл.

223. Гончаренко, Т. Покликані творити красу / Т. Гончаренко // Українська культура. - 2006. - № 1/2. - С. 26.
Про творче подружжя керамістів Валерія та Надію Протор’євих.

224. Гудак, В. Українська народна і професійна кераміка як невід’ємні складові суспільні чинники відродження духовності / В. Гудак // Українська керамологія : національний науковий щорічник / Ін-т керамології, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному ; ред. О. М. Пошивайло. - Опішне : Українське народознавство, 2001. - Кн. 1 : 2001. - С. 162-173.
Автор аналізує окремі аспекти сучасного етапу розвитку української кераміки, порівнює нинішні проблеми з тими, що були актуальними в останній третині XX ст., подає власні враження від спілкування з провідними гончарями, керамістами.

225. Джуранюк, Ю. Творчий дует Трушиків : [про косівських майстрів сучасної кераміки] / Ю. Джуранюк // Народне мистецтво. - 2004. - № 1/2. - С. 22-23. : кол. іл.

226. Єфремова, В. Магія творчості / В. Єфремова // Культура і життя. - 2012. - 21 верес. (№ 38). - С. 12.
Автор розкриває секрет виразності керамічних творів Петра Печорного.

227. Зіненко, Т. Проблеми та перспективи мистецької кераміки України на межі тисячоліть / Т. Зіненко // Українське гончарство : національний культурологічний щорічник : науковий збірник за минулі літа / ред. О. Пошивайло. - Опішне : Українське народознавство, 1999. - Кн. 4 : За роки 1996-1999. - С. 160-167.
У статті аналізуються основні аспекти розвитку мистецтва кераміки в Україні на межі XX - XXI століть на прикладі Всеукраїнських симпозіумів монументальної кераміки в Опішному "Поезія гончарства на майданах і в парках України", які є відображенням загальних процесів та тенденцій, притаманних сучасній українській кераміці.

228. Злобина, І. Пломінь творення : [гончари Лідія та Андрій Уляницькі] / І. Злобина // Народне мистецтво. - 2002. - № 1/2. - С. 46-47. : кол. іл.

229. Івашків, Г. "Крилатий пес" у кераміці Олекси Бахматюка / Г. Івашків // Образотворче мистецтво. - 2007. - № 3. - С. 107-108.
Про авторські вироби митця.

230. Корнієнко, В. Кераміка Ендре Гіді / В. Корнієнко // Народне мистецтво. - 2002. - № 1/2. - С. 14-15. : кол. іл.

231. Маруняк, Н. Керамічна пластика Івана Сколоздри : (дослідження маловідомої грані таланту народного майстра) / Н. Маруняк // Українська керамологія : національний науковий щорічник / Ін-т керамології, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному ; ред. О. М. Пошивайло. - Опішне : Українське народознавство, 2002. - Кн. 2 : 2002. - С. 346-353.
Про доробок художника скла з Львівщини як скульптора-кераміста.

232. Мисюга, Б. Берегиня українського вогню / Б. Мисюга // Образотворче мистецтво. - 2003. - № 3. - С. 78-79.
Про відому українську керамістку Галину Севрук.

233. Мисюк, І. Політ за двох / І. Мисюк // Народне мистецтво. - 2005. - № 3/4. - С. 18-19.
Про творче подружжя керамістів Івана і Марії Рйопок.

234. Ольга Безпалкiв // Український керамологiчний журнал. - 2001. - № 1. - С. 98.
Короткі біографічні відомості про сучасну художницю-керамістку.

235. Омельчук, Ю. Керамічні дива Галини Севрук / Ю. Омельчук // Демократична Україна. - 2006. - 1 квіт. - С. 7.

236. Онищенко, В. Кераміка: магія глини і вогню / В. Онищенко ; бесіду вів В. Петрашик // Образотворче мистецтво. - 2009. - № 3. - С. 76-77. : кол. іл.
Інтерв’ю з майстром-керамістом Володимиром Онищенком.

237. Онищенко, В. Патріарх професійної кераміки / В. Онищенко // Українська культура. - 2008. - № 12. - С. 16.
Про художника-кераміста Петра Печорного.

238. Онищенко, В. Усміхнена кераміка : [керамічна пластика художниці Оксани Смеречинської-Мартинович] / В. Онищенко // Народне мистецтво. - 2004. - № 1/2. - С. 36-37. : кол. іл.

239. Онищенко, В. Усміхнені звірята Марії Галушко / В. Онищенко // Культура і життя. - 2009. - 22 квіт. (№ 16). - С. 7.
Про виставку художниці-керамістки Марії Галушко "Повернення".

240. Підгора, В. Культовий характер творення / В. Підгора // Народне мистецтво. - 2000. - № 1/2. - С. 48-49. : іл.
Керамічна пластика монументаліста Володимира Онищенка - трипільськи мотиви.

241. Підгора, В. Символіко-філософська пластика Онищенка / В. Підгора // Образотворче мистецтво. - 2007. - № 4. - С. 135-137.
Автор досліджує творчість відомого дослідника українського гончарства, талановитого художника-кераміста Володимира Онищенка.

242. Пошивайло, О. Гончарськi екслiбриси Анни Терехової / О. Пошивайло // Український керамологiчний журнал. - 2003. - № 1. - С. 180-183.

243. Приходько, О. Катерина Ливрінц / О. Приходько // Художники України. - 2007. - № 24. - С. 3-30. : кол. іл.
Наведено біографічні дані та представлено роботи відомої ужгородської керамістки.

244. Пругло, С. Сергій Радько: "Глина, гончарний круг, піч для мене - поклик долі" : [про кераміста, який працює в Національному музеї-заповіднику гончарства в Опішному] / С. Пругло // Вечірня Полтава. - 2009. - 11 лют. - С. 1.

245. Ракус, О. Синтез етнічних традицій у творчості Уляни Ярошевич / О. Ракус // Українське гончарство : національний культурологічний щорічник : науковий збірник за минулі літа / ред. О. Пошивайло. - Опішне : Українське народознавство, 1999. - Кн. 4 : За роки 1996-1999. - С. 384-415. : іл.
Автор досліджує творчість відомої керамістки, представника львівської школи кераміки, зокрема простежує основні напрямки творчих пошуків мисткині, особливості її станкової пластики, а також джерела впливів української і світової культурної спадщини на її творчий доробок.

246. Семесюк, М. Марія Галушко. Повернення / М. Семесюк // Образотворче мистецтво. - 2009. - № 3. - С. 68-69.
Про персональну виставку київської художниці-керамістки.

247. Семесюк, М. Наївне мистецтво Марії Галушко / М. Семесюк // Народне мистецтво. - 2008. - № 3/4. - С. 86-87. : кол. іл.
Про творчість майстрині-гончарівни, яка працює у мистецькому напрямку "наїв" або "художній примітив".

248. Соколова, С. Філософський позитив Шилімових / С. Соколова // Культура і життя. - 2012. - 24 лют. (№ 8). - С. 9.
Творчість Сергія та Людмили Шилімових є яскравим прикладом поєднання традиційних прийомів формотворення, сучасного світобачення та образного мислення.

249. Томашівська, В. І палає вогонь у печі... / В. Томашівська ; розмову вела О. Мельник // Українська газета. - 2004. - 15 лип. (№ 27). - С. 7.
Інтерв’ю з художницею-керамісткою Вірою Томашівською.

250. Третяк, Н. Кераміка без мішури, або Бачення навпаки / Н. Третяк // Українська культура. - 2006. - № 7. - С. 24-25.
Про творчість художниці, майстра сучасної кераміки Олени Бланк.

251. Хмельовий, Ю. Глина, що віддзеркалює життя / Ю. Хмельовий // Культура і життя. - 2012. - 14 груд. (№ 50). - С. 15.
Про творчість кераміста з Вінничини Романа Чмерука.

252. Шевченко, Є. Три гранти: Бобков, Каменецький, Тодорчук / Є. Шевченко // Народне мистецтво. - 2008. - № 3/4. - С. 24-27. : кол. іл.
Розпорядженням Президента України у 2007 році вперше були надані гранти молодим майстрам народного мистецтва для створення і реалізації творчих проектів.

253. Шевчук, А. Глиняна козіяна Лесі Денисенко-Єременко / А. Шевчук // Народне мистецтво. - 2006. - № 1/2. - С. 28-30. : кол. іл.
Химерне асоціативне образомислення автора перетворилося у світ казкових образів кіз, цапів, левів, півнів, котів...

254. Шевчук, А. Глиняні вироби Лесі Денисенко-Єременко / А. Шевчук // Народна творчість та етнографія. - 2007. - № 5. - С. 32-33. : іл.

255. Шинкаренко, Д. Анатолій Байда : [майстер ліпної пластики] / Д. Шинкаренко // Народне мистецтво. - 2008. - № 3/4. - С. 46-47.

256. Шмагало, Р. Українська кераміка XX століття поза Батьківщиною / Р. Шмагало // Українська керамологія : національний науковий щорічник / Ін-т керамології, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному ; ред. О. М. Пошивайло. - Опішне : Українське народознавство, 2002. - Кн. 2 : 2002. - С. 244-276. : іл.
В статті аналізується творча діяльність майстрів-керамістів, які з різних причин емігрували з України або ж народилися в родинах українських емігрантів, та їх вплив на розвиток світової кераміки.

257. Щербак, В. Керамічна оповідь Магдалини Белень-Пуглик / В. Щербак // Народне мистецтво. - 2003. - № 3/4. - С. 16-18.
Про творчий доробок відомої майстрині сучасної кераміки.

258. Щербак, В. Майолікове диво : [вироби Протор’євих] / В. Щербак // Народне мистецтво. - 2002. - № 1/2. - С. 8-11. : кол. іл.
вгору
4 Гончарські фестивалі та симпозіуми: унікальні засоби збереження та відтворення національної кераміки України

Книги

259. Гончарні візії країни : Національний фотоконкурс у Опішному (1 берез. - 30 жовт. 2010) : альбом-каталог / упоряд. О. Пошивайло. - Опішне : Українське народознавство, 2011. - 116 с. : фотоіл. - (Україна Гончарна).

260. Гончарні візії країни : другий Національний фотоконкурс у Опішному (30 черв. - 30 жовт. 2011) : альбом-каталог / упоряд. О. Пошивайло. - Опішне : Українське народознавство, 2012. - 192 с. : іл. - (Україна Гончарна).

261. КерамПІК у Опішному! : перша Національна виставка-конкурс художньої кераміки (2 лип.-30 жовт. 2009) : альбом-каталог / Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, Ін-т керамології, Українське керамічне т-во ; уклад. О. Пошивайло. - Опішне : Українське народознавство, 2010. - 208 с. : іл. - (Україна Гончарна).

262. КерамПІК у Опішному! : друга Національна виставка-конкурс художньої кераміки (2 лип.-31 жовт. 2010) : альбом-каталог / Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, Ін-т керамології, Українське керамічне т-во ; уклад. О. Пошивайло. - Опішне : Українське Народознавство, 2011. - 310 с. : іл. - (Україна Гончарна).

263. КерамПІК у Опішному! : третя Національна виставка-конкурс художньої кераміки (1 лип.-30 жовт. 2011) : альбом-каталог / Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, Ін-т керамології, Українське керамічне т-во ; уклад. О. Пошивайло. - Опішне : Українське народознавство, 2012. - 401 с. : іл. - (Україна Гончарна).

Статті

264. Брусенський, О. Ода глині та її повелителям : [про Міжнародний керамологічний симпозіум "Декор глиняних виробів: історія, технологія, функції"] / О. Брусенський // Вечірня Полтава. - 2012. - 24 жовт. - С. 8.

265. В Опішному відсвяткували Національний день гончаря // Село полтавське. - 2010. - 9 лип. (№ 27). - С. 13.
Про II Міжнародний мистецький фестиваль-ярмарок "Гончарний Всесвіт в Україні - 2010".

266. Вітрич, Л. Творчий практикум Опішного : [про VI Міжнародний молодіжний гончарський фестиваль "Опішне-2012"] / Л. Вітрич // Зоря Полтавщини. - 2012. - 22 черв. - С. 5.

267. Журавель, В. Суцвіття землі та вогню : [П’ятий всеукраїнський молодіжний симпозіум гончарного мистецтва "Чигирин-2007" присвячено українській мисці] / В. Журавель // Народне мистецтво. - 2007. - № 3/4. - С. 24-27. : кол. іл.

268. Зубань, В. У мертвій глині - вогонь життя : [про ІІІ Всеукраїнський дитячо-юнацький гончарський фестиваль в Опішному] / В. Зубань // Урядовий кур’єр. - 2006. - 14 лип. - С. 8.

269. Корж, О. Молоді гончарі возвеличать і примножать багатовікові надбання національних культур : [про проведений в Опішному Зіньківського р-ну IV міжнародний молодіжний гончарський фестиваль "Опішне-2010" ] / О. Корж // Село полтавське. - 2010. - 16 лип. (№ 28). - С. 13.

270. Кохан, В. Опішне збирає таланти : гончарський фестиваль / В. Кохан // Полтавська думка. - 2006. - 18 серп. (№ 33). - С. 7.
Про II етап III Всеукраїнського дитячо-юнацького гончарського фестивалю, який відбувся в Опішному Полтавської області.

271. Кохан, В. Фестиваль в Опішному : [про І Міжнародний молодіжний гончарський фестиваль] / В. Кохан // Літературна Україна. - 2007. - 23 серп. - С. 4.

272. Ланова, Н. На гостинах у Вакули / Н. Ланова // Ковальська майстерня. - 2012. - № 3. - С. 10-13. : кол. іл.
Про Другий національний ковальський фестиваль "ВакулаФЕСТ-XXI", який відбувся в Опішному Полтавської області і був присвячений спорідненому ремеслу - гончарству.

273. Міщенко, Г. Чигирин-2004 : [виставка II Всеукраїнського молодіжного симпозіуму гончарного мистецтва] / Г. Міщенко // Народне мистецтво. - 2005. - № 1/2. - С. 15-17.

274. Неїжмак, В. Глина і вогонь / В. Неїжмак // Україна молода. - 2000. - 11 лип. - С. 12.
Про Перший всеукраїнський гончарський фестиваль в Опішному, який відбувся в рамках традиційного щорічного Національного симпозіуму.

275. Неїжмак, В. Код роду і народу : на фестивалі гончарства в Опішні відкривали орнаменти Василя Кричевського, малювали графіті та шукали "віддушину" від жлобства / В. Неїжмак // Україна молода. - 2012. - 11 лип. - С. 12.

276. Невойса, О. Опішнянський листковий пиріг : [IV Тиждень Національного Гончарного Здвиження в Опішному "Здвиг-2012": глина і метал, гончарство і ковальство] / О. Невойса // Ковальська майстерня. - 2012. - № 3. - С. 90-93. : кол. іл.

277. Олiйник, Н. Вогонь творчості - невмирущий / Н. Олiйник // Молода громада. - 2000. - 9 черв. (№ 24). - С. 6.
Перший всеукраїнський гончарський фестиваль в Опішному.

278. Олійник, Н. Гончарська скарбівня : Національний симпозіум гончарства "Опішне - 2000" / Н. Олійник // Народне мистецтво. - 2000. - № 3/4. - С. 14-17. : кол. іл.

279. Олiйник, Н. Гончарському роду нема переводу / Н. Олiйник // Молода громада. - 2000. - 7 лип. (№ 28). - С. 3.
Про роботу Національного симпозіуму з гончарства "Опішне-2000".

280. Олiйник, Н. До зустрiчi, фестиваль! / Н. Олiйник // Молода громада. - 2000. - 23 черв. (№ 26). - С. 2.
Про Перший всеукраїнський гончарський фестиваль.

281. Олiйник, Н. Крутиться гончарний круг... / Н. Олiйник // Урядовий кур’єр. - 2000. - 2 верес. - С. 7.
Симпозіум з гончарства "Опішне-2000".

282. Олійник, Н. Львівська осінь в Опішному, або Симпозіум гончарства в портретах / Н. Олійник // Українська керамологія : національний науковий щорічник / Ін-т керамології, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному ; ред. О. М. Пошивайло. - Опішне : Українське народознавство, 2001. - Кн. 1 : 2001. - С. 178-201. : іл.
Львівську школу гончарної майстерності на Творчому практикумі I Національного симпозіуму гончарства "Опішне-2000" представляли 11 майстрів: Тарас Левків, Ганна-Оксана Липа, Василь Боднарчук, Ольга Безпалків, Степан Андрусів, Тетяна Потапенко, Олександр Волошенко, Тетяна Павлишин, Ярослав Славінський,Тарас Гіпп, Богдан Лучків.

283. Онищенко, В. Бубнівка-2000 : [осінній мистецький симпозіум-пленер в Бубнівці, гончарній столиці Вінничини] / В. Онищенко // Народне мистецтво. - 2000. - № 3/4. - С. 46-47. : кол. іл.

284. Онищенко, В. "Бубнівка-2000" / В. Онищенко // Українська керамологія : національний науковий щорічник / Ін-т керамології, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному ; ред. О. М. Пошивайло. - Опішне : Українське народознавство, 2002. - Кн. 2 : 2002. - С. 359-361.
Становлення бубнівської кераміки та її сучасний розвиток, якому послуговують й щорічні симпозіуми з кераміки, що проводяться на бубнівській виробничій базі.

285. Перець, О. Національна сутність як умова розвитку сучасного українського мистецтва : (враження учасника Всеукраїнського симпозіуму-практикуму "Поезія гончарства на майданах і в парках України") / О. Перець // Українська керамологія : національний науковий щорічник / Ін-т керамології, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному ; ред. О. М. Пошивайло. - Опішне : Українське народознавство, 2001. - Кн. 1 : 2001. - С. 174-177.

286. Титаренко, В. Суботів-2007 / В. Титаренко // Народне мистецтво. - 2007. - № 3/4. - С. 46-48.
На Всеукраїнському симпозіумі народного мистецтва, який відбувся у Суботові і Чигирині на Черкащині з 4 по 15 вересня 2007 р., були представлені роботи у жанрі малярства, декоративного розпису, дерев’яної скульптури, настінного монументального розпису, витинанки, гончарства тощо.

287. Титаренко, В. Суботів-2008 / В. Титаренко // Народне мистецтво. - 2008. - № 3/4. - С. 16-19. : кол. іл.
Четвертий всеукраїнський симпозіум народної творчості традиційно відбувся у Суботові та Чигирині. Крім традиційних жанрів (малярства, розпису, витинанки, дереворізьби, гончарства) на ньому були представлені лозоплетіння та писанкарство.

288. Чернова, С. Кращі глечики ліпили, ліплять і ліпитимуть в Опішному / С. Чернова // Полтавська думка. - 2001. - 29 черв.-5 лип. (№ 26). - С. 8.
Про другий етап II Всеукраїнського гончарського фестивалю "Творчий практикум".

289. Шевченко, Є. Натхнення Чигирина : [Перший всеукраїнський молодіжний симпозіум гончарського мистецтва] / Є. Шевченко // Народне мистецтво. - 2004. - № 1/2. - С. 15-18. : кол.іл.

290. Шевченко, Є. Чигирин-2008 / Є. Шевченко // Народне мистецтво. - 2008. - № 3/4. - С. 12-15. : кол. іл.
В шосте відбувся Всеукраїнський молодіжний симпозіум гончарного мистецтва "Чигирин-2008". Тема мистецького заходу - "Український глек".

291. Шинкаренко, Д. Традиціям - жити : [Другий всеукраїнський молодіжний симпозіум гончарного мистецтва "Чигирин-2004"] / Д. Шинкаренко // Народне мистецтво. - 2004. - № 3/4. - С. 22-23.

292. Шинкаренко, Д. Чигирин-2005 / Д. Шинкаренко // Народне мистецтво. - 2006. - № 1/2. - С. 21-24.
Всеукраїнський молодіжний симпозіум гончарного мистецтва 2005 р. в Чигирині.

293. Ясиновський, В. Гончарський дивограй : Чигирин-2006 / В. Ясиновський // Народне мистецтво. - 2006. - № 3/4. - С. 45-47.
Короткий словник гончарних термінів

Ангоб – фарба, зроблена з глини, іноді з кольоровими домішками, рід поливи. Використовується для покриття і розпису глиняного посуду та інших керамічних виробів.
Баклага – різновид народного посуду для зберігання рідини, плеската, округлої форми, з короткою шийкою і корком. Традиційні українські баклаги вироблялися переважно з глини. Можуть мати вушка, короткі ніжки, рідше – ручку на горлі.
Банька – керамічна посудина кулястої або грушовидної форми з ручкою, один з найдавніших і найпоширеніших видів начиння для зберігання рідини в українському народному гончарстві.
Баран, баранчик, баранець – один з видів традиційного українського фігурного керамічного посуду для напоїв у вигляді барана.
Близнюки – два або три горнятка, з’єднані докупи боками, а зверху – ручкою-кільцем. Кожне з горняток має окрему кришку. Для двох або трьох страв, які брали в поле.
Волові очка – елементи орнаментального мотиву у вигляді малих кілець, які широко використовуються в українській народній кераміці.
Вохра, охра – природний мінеральний барвник, глина неяскравого жовтого або червоно-брунатного кольору, широко використовується в народному гончарстві.
Глазур – полива, тонка скловидна плівка, яка покриває поверхню керамічних виробів і закріплюється на матеріалі випалюванням.
Глей - народна українська назва пластичної гончарної глини, з якої виготовляють неполиваний посуд.
Глек, глечик -  один з найдавніших та найпоширеніших видів українського гончарного посуду для рідини. Здебільшого це висока посудина з округлими боками, з вузеньким рівним денцем, широко- або вузькогорла, з однією ручкою, горло переважно має злив. Форма та оздоблення різні в залежності від локальних традицій. В залежності від застосування має відповідну форму і різні назви: млічник, пивняк, купан, товкан, довгоносик, довжанка, баклага, зливок, гладун, гладущик, гладунець, дзбан, дзбанок, жбан тощо.
Голосник – маленька керамічна посудина, яку закладали у склепіння та стіни будівлі як резонатор (чи глушник), також для полегшення склепіння.
Гончар – (від старослов. горнчар) – майстер, який виготовляє з глини різноманітний посуд та інші вироби.
Гончарство – виготовлення з глини різних за призначенням гончарних виробів – посуду, кахлів, іграшок, малої скульптури тощо.
Гончарське горно – піч для випалювання гончарних виробів.
Гончарський круг – пристосування для формування гончарних виробів (переважно посуду).
Горщик, горнець, горня – один з найдавніших і найпоширеніших видів українського гончарного посуду. Зазвичай це опуклі посудини без ручок, з широким отвором, плоскодонні, з покришкою, призначені  для приготування їжі. Форма та оздоблення варіювалися в залежності від призначення та локальних традицій. Відповідно до застосування мали назву: казан, баняк, кулешник, кашник, борщівник, золінник тощо.
Заливання – спосіб декоративного оздоблення української народної кераміки, при якому посудину обливають поливою кількох (здебільшого двох) кольорів. Для такого декорування найчастіше вживають зелену, коричневу та жовту фарби. Є характерним для виробів народної кераміки Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської областей.
Калач, колач – персневидний керамічний посуд, багато декорований, поширений на заході України. На Полтавщині такий тип посуду відомий як куманець.
Кахлі – керамічні плітки для обличкування стін і печей, оздоблені відповідно до локальних традицій.
Кераміка – вироби з природних глин або сумішей їх з мінеральними домішками, випалені до каменеподібного стану. Основними технологічними видами кераміки є: гончарство, теракота, майоліка.
Клейма гончарські – знаки гончарів-ремісників, власників гончарень, у подальшому - державні, випалені на керамічних виробах. Гарантували якість виробу.
Коник – керамічна іграшка відповідної форми.
Косівська кераміка – керамічні вироби, що виготовляються на Івано-Франківщині в Косові, Пістині, Кутах та навколишніх селах
Куманець, куман – фігурна керамічна посудина для напоїв, має вигляд бублика (калач) або круга (плескач). Найбільше славилися опішнянські.
Кухоль – невеличка посудина циліндричної форми з ручкою. Для зачерпування й пиття рідини.
Лембик – керамічний зооморфний (у вигляді баранця, коника, півня та ін.) посуд для рідини.
Лощення – лискування – один з давніх традиційних способів фактурного декорування керамічних виробів, при якому поверхню напівсухої посудини загладжується для ущільнення верхнього шару, писля випалювання така поверхня стає гладкою, блискучою, рівномірно забарвленою. Лощення виконують й по підсушеному шару ангоба, це дає цікавий декоративний ефект.
Майоліка – керамічні вироби з кольорової грубозернистої глини, вкриті непрозорою білою олов’яною глазур’ю (поливою) дуже декоративні. Панно з майоліки використовуються в архітектурі як прикраса будівель (так звані архітектурні вставки).
Макітра, макотра, макітра, дивниця – один з найдавніших видів глиняного посуду, поширений в українському гончарстві. Має напівсферичну форму з вузьким дном і широким отвором, розміром від горщика до відра, неполив’яні  - для розтирання маку, затирання борщу та ін., вкриті поливою -  для зберігання і приготування їжі. Вишуканістю форми і оздоблення славилися макітри майстра-гончара П. Балицького з с. Постав-Муки на Полтавщині.
Миска – посудина у вигляді великої широкої чашки, переважно без вух, є одним з найпоширеніших і найдавніших видів гончарного посуду в Україні. Форма і розпис мисок варіювалися в залежності від локальних традицій. Вишуканістю оздоблення мисок славилися гончарні осередки Наддніпрянщини, також своїми розписами відзначалися мискарі  Гуцульщини.
Мисник – у українському хатньому інтер’єрі – підвісна відкрита шафка з кількох полок для мисок. Традиційно вибиралися найбільш гарно оздоблені миски і розміщалися похило лицьовим розмальованим боком на хату, слугуючи, крім функціонального призначення, прикрасою житла.
Монетки – мініатюрні зразки всіх видів гончарного посуду. Правили за дитячі іграшки. Така іграшка коштувала  на ярмарку одну копійку, тобто за неї давали монетку (звідки і назва).
Надглазурний живопис (розпис) – один з двох основних видів розпису керамічних виробів, при якому декор наносять на глазуровану (поливану) поверхню готового виробу (сирого або випаленого). Низька температура подальшого випалювання дозволяє використовувати багатоколірну палітру фарб, яка утворює різноманітні декоративні ефекти.
Підглазурний розпис – оздоблення керамічних виробів живописним декором, який наноситься на неглазуровану поверхню виробу, після чого його глазурують і випалюють. В українській народній кераміці розповсюджений підглазурний розпис кольоровими ангобами.
Плесканка – українська традиційна керамічна посудина плескатої форми на маленькій ніжці для рідини.
Полумисок – різновид керамічного посуду, що має вигляд неглибокої миски або глибокої тарілки, плосковидна посудина з широкими горизонтальними берегами, оздоблена пишними барвистими візерунками в традиційній манері.
Ринка – один з старовинних видів українського гончарного посуду для смаження або затирання. Має форму подібну до макітри чи горщика, може бути також циліндричною, здебільшого – з трьома ніжками і трубчастою ручкою-тулійкою, іноді має одне або два вуха збоку і покришку.
Ріжкування – техніка розпису керамічних виробів, коли кольорові ангоби наносять на поверхню виробу за допомогою ріжка з маленьким отвором, у який вставляється гусяче перо або скляна трубочка. Поширене в українській народній кераміці.
Теракота – вид кераміки, якому притаманні вироби з неглазурованої випаленої кольорової пористої глини.
Уріз – техніка оздоблення керамічних виробів, характерна для закарпатської народної кераміки, при якій на стінках сирого виробу, облитого чорною глинкою,  зрізується верхній шар і оголюється сира глина, яка після випалу дає жовто-рожевий черепок; контури орнаменту заповнюють білою, зеленою та червоною глинками, вкривають прозорою поливою і випалюють.
Фляндрування – в українській народній кераміці – спосіб декорування посуду, при якому на біле тло посудини ріжком наносять краплю густої фарби і розтягуючи її затупленим кінцем дротяної шпильки створюють неповторний фляндрований орнамент.
Фотокераміка – сучасний спосіб декорування керамічних виробів, нанесення зображення керамічними фарбами на виріб за допомогою фотографічних процесів.
Цятки – в українській народній кераміці - мотив геометричного орнаменту у вигляді крапок.
Черепиця - рельєфна плитка прямокутної форми з виступами для кріплення. Використовується як покрівельний матеріал у будівництві.
Шамот – випалена до спікання вогнетривка глиниста порода. Використовується як декоративний матеріал в сучасній художній керамічній  практиці.
Шмуги – в українській народній кераміці - мотив геометричного орнаменту у вигляді смуг.
За матеріалами видання: Декоративно-ужиткове мистецтво : словник / Львівська академія мистецтв ; ред Я. П. Запаско. – Львів : Афіша,
Т. 1. А – К. -2000. – 364.
Т. 2. Л – Я. – 2000. - 400 с.
вгору
Іменний покажчик

Антипович, Т.    113
Базилевич, Д.    29
Барська, Г. М.    213
Бекетова, І.    215
Белько, О.    114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123
Боліла, Л.    167
Бондаренко, В.    216
Боренько, Н.    30
Борт, І.    124
Босий, О.    31
Брусенський, О.    264
Вакуленко, М.    217
Вітрич, Л.    266
Віценя, Л.    184
Власенко, І.    125
Волинська, О.    32
Вольська, С.    218
Гаврилова, Л.    126
Галян, Г.    127
Ганжа, С.    33, 34
Гасиджак, Л.    40
Гирман, О.    35
Гірник, Г.    219, 220
Голубець, О.    221
Голубець, О. М.    3
Гончаренко, Т.    222, 223
Гринь, Н.    129
Гудак, В.    36, 224
Данченко, Л. С.    5
Данченко, О.    37
Денисенко, Г.    38
Джуранюк, В.    39
Джуранюк, Ю.    225
Доля, О.    40
Доріченко, О.    41
Дяків, О.    42
Єфремова, В.    226
Єфремова, Л. А.    43
Журавель, В.    267
Загаєцька, О.    44
Заїка, Г.    130
Захарчук-Чугай, Р.    131
Зіненко, Т.    132, 227
Злобина, І.    228
Зубанич, Ф.    133
Зубань, В.    134, 135, 136, 268
Івашків, Г.    45, 229
Ікол, І.    216
Клименко, О.    46, 47, 48, 49, 50, 137, 138, 139, 140
Козача, С.    45
Козельська, Г.    141
Корж, Л.    51
Корж, О.    269
Корнієнко, В.    230
Кохан, В.    142, 143, 144, 145, 270, 271
Крутенко, Н. Г.    7
Кулакова, К.    52
Кучер, Н.    146
Ланова, Н.    272
Лащук, Ю.    8, 53
Лащук, Ю. Ф.    9
Ликова, О.    54
Лисюк, О.    55
Литвиненко, С.    56
Луценко, О.    147
Малик, М.    148
Мальований, О. І.    110
Маруняк, Н.    231
Мельник, В.    57
Мельник, О.    249
Мельничук, І.    59
Мельничук, Л.    58, 59
Метка, Л.    60, 61, 149, 150
Метка, Л. О.    10
Мисюга, Б.    232
Мисюк, І.    233
Міщанин, В.    103, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157
Міщанин, В. Д.    104, 105, 106, 158
Міщенко, Г.    62, 273
Мотиль, Р.    63
Мокляк, В. О    115, 118
Мотрій, О.    159
Найден, О.    64
Настенко, Л.    160
Невойса, О.    276
Неїжмак, В.    274, 275
Нестеренко, П.    65
Нечепа, В.    66
Овчаренко, Л.    67
Овчаренко, Л. М.    12, 13
Олефір, О.    68
Олiйник, Н.    161, 162, 163, 164, 165, 277, 278, 279, 280, 281, 282
Омельчук, Ю.    235
Омеляненко, В.    167, 168
Омеляненко, Л.    169, 170
Омельяненко, Л.    109, 166
Онищенко, В.    69, 70, 171, 236, 237, 238, 239, 283, 284
Орел, Л.    174
Панасюк, С.    175, 176, 177
Пасічник, Н.    71
Перець, О.    285
Петрашик, В.    236
Підгора, В.    240, 241
Пісцова, М.    125, 178
Пошивайло, I.    72, 73, 74, 75, 179, 180, 181, 182
Пошивайло, І. В.    14
Пошивайло, О.    1, 2, 4, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 45, 53, 74, 76, 77, 78, 79, 97, 111, 151, 159, 165, 172, 174, 183, 184, 195, 214, 227, 242, 245, 259, 260, 261, 262, 263
Пошивайло, О. М.    17, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 32, 36, 59, 63, 72, 78, 82, 83, 84, 93, 96, 107, 108, 127, 131, 132, 149, 152, 157, 160, 168, 192, 193, 194, 201, 202, 216, 224, 231, 256, 282, 284, 285
Пошивайло, С.    79
Приходько, О.    243
Пругло, О.    185
Пругло, С.    186, 187, 188, 244
Ракус, О.    245
Ратай, В.    189
Рахно, К.    190
Рахно, К. Ю.    18
Романець, Т. А.    19
Семесюк, М.    246, 247
Серб, М.    6
Сержант, Л.    80
Сєрих, Л. В.    81
Слободян, О.    82
Сморж, Л.    112, 191, 192, 193, 194, 195
Соколова, С.    248
Спанатій, Л.    83, 84
Субота, В.    85
Титаренко, В.    20, 86, 87, 88, 89, 286, 287
Томашівська, В.    249
Третяк, Н.    250
Троцька, В.    196
Фісун, О.    197
Фурман, В.    198, 199
Ханко, В.    200
Ханко, О.    201, 202, 203
Ханко, О. В.    204
Хмельовий, Ю.    251
Цибульник, Б.    91
Черевань, Г. П.    110
Чернова, С.    205, 206, 288
Чирка, І.    92
Чміль, Л.    93
Шевченко, Г.    94
Шевченко, Є.    252, 289, 290
Шевчук, А.    253, 254
Шинкаренко, Д.    95, 255, 291, 292
Шмагало, Р.    96, 97, 256
Шпак, Т.    98
Щербак, В.    257, 258
Щербань, А.    207, 208
Щербань, О.    207, 209, 210
Щербань, О. В.    211
Юрченко, П. Г.    11
Ясиновський, В.    99, 293
вгору
Алфавітний покажчик персоналій

Андрусів, С. М.     282
Байда, А.     255
Бардачевський, В. С.     218
Бахматюк, О. П.     229
Бацуца, Я. Й.     64
Безпалкiв, О. В.     234, 282
Белень-Пуглик, М. І.     257
Бібік, І. І.     66, 99
Білик, І. А.     125, 128, 148
Білокур, К. В.     160
Біляк, П. П.     191
Бланк, О.     250
Бобков, І.     95, 252
Боднарчук, В.     282
Брюховецький, Я. М.     69, 70
Вакуленко, М. М.     217
Вільчинський, О.     44, 62
Волошенко, О.     282
Галушко, М. С.     239, 246, 247
Ганжа, О. Д.     33, 37, 41, 87
Герасименко, Я. А.     59, 98
Гіді, Е. Ф.     230
Головко, Д. Ф.     215
Гончар, І. Т.     36
Горілей, К. С.     207
Горілей, П. С.     207
Горілей, С.     207
Горілей, С. С.     207
Денисенко, Г. П.     38, 65
Денисенко-Єременко, Л. Г.     253, 254
Джуранюк, В. І.     39
Діденко, Г. П.     140
Желєзняк, О. С.     80
Каменецький, А. Г.     252
Китриш, Г. С.     102
Китриш, М. Є.     102, 128, 142, 143, 178, 186, 206
Комаревцев, В. В.     212
Комаревцев, В. Ф.     212
Комаревцева, С. І.     212
Кричевський, В. Г.     276
Куркчі, Ф. І.     219, 220
Левків, Т. Б.     221, 282
Ливрінц, К.     243
Липа, Г. -О. Я.     282
Луцишин, О. Г.     55
Міщенко, Ф. І.     59
Назарчук, М. С.     156
Нікітченко, В. В.     134, 136, 185, 209
Нікітюк, Л. І.     220
Омеляненко, В. О.     128, 135, 137, 164, 167, 168, 187
Онищенко, В. А.     236, 240, 241
Онищенко, Л. Г.     155
Павлишин-Святун, Т.     282
Падалка, Я. І.     75
Печорний, П. П.     226, 237
Порохівник, І. Д.     141
Поступайло, Є.     89
Потапенко, Т.     282
Пошивайло, Г. Н.     139, 161, 171, 180, 182, 188, 189, 192
Пошивайло, М. Г.     161, 189
Пошивайло, О. М.     184, 276
Пошивайло, Я. Д.     129, 139, 171, 179, 182, 189, 192
Протор’єв, В. С.     223, 258
Протор’єва, Н. Ю.     222, 223, 258
Радько, С.     244
Різник, Д. А.     153
Рйопка, І. В.     233
Рйопка, М. М.     233
Севрук, Г. С.     232, 235
Селюченко, О. Ф.     112, 144, 150, 160, 162, 163, 165, 174, 175, 176, 177, 193, 194, 195, 197, 198
Сколоздра, І. М.     231
Славінський, Я. В.     282
Смеречинська-Мартинович, О. Я.     238
Терехова, А.     242
Тодорчук, С. В.     252
Томашівська, В. І.     249
Трушик, Г. М.     225
Трушик, М. В.     225
Уляницька, Л.     228
Уляницький, А.   228
Фіцич, н.    90
Цибульник, Б. М.     91
Чмерук, Р. В.     251
Чуприна, В. Л.     154
Чуприна, І. Д.     154
Чуприна, Л. Д.     154
Чуприна, М. Х.     154
Чуприна, Х. Д.     154
Чурай, М.             160
Шилімов, С. А.     248
Шилімова-Ганзенко, Л. Г.     248
Шиян, О. Г.     159
Шкурпела, О.     146
Ярошевич, У. І.     245
вгоруРежим роботи:
понеділок-неділя: 9.00 – 17.30
Наша адреса:
36000 м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 17
Електронна пошта:
poltava_ounb@ukr.net


2009 © ПОУНБ ім. І.П.Котляревського