Полтавська Обласна Універсальна Наукова бібліотека імені І.П.Котляревського

Пам’яті І. П. Котляревського:
віртуальний проєкт
Полтавська Обласна Універсальна Наукова
бібліотека імені І. П. Котляревського
бібліотека
  

Електронний каталог (Архівна версія)

Електронна доставка документів

Віртуальна довідка
Тел.: (0532) 52-17-83
Тел./факс: 56-99-30

Контакти
Ми на мапі
Головна

НОВИНИ
АНОНСИ

Про бібліотекуІсторична довідка

Запис до бібліотеки

Правила користування

Структура бібліотеки

Контактна інформація

Бібліотека у ЗМІ

План заходівПоточний місяць

Архів

Хроніка подій

Виставки

Масові заходи

Ресурси бібліотекиКаталоги і картотеки

Електронний каталог

Зведений каталог

Бібліотека вдячна

Видання бібліотеки

Бібліографічні видання

Видання відділу інформації з питань культури і мистецтва

Видання відділу краєзнавства

Методичні матеріали

Наукові та практичні доробки наших співробітників

Послуги бібліотекиКористування бібліотекою

Ксерокопіювання та сканування документів

Електронна доставка документів

Визначення індексів УДК та авторського знаку

Віртуальна довідка

Програми та проекти

Отримай безоплатну правову допомогу

Інтернет для читачів публічних бібліотек

Вікно в Америку

Регіональний тренінговий центр

Бібліотеки - мости до е-урядування

Ресурси бібліотек у боротьбі з корупцією

Бiблiотечному фахiвцюНормативні документи

Методична діяльність

Бібліотеки світу

Бібліотеки України

Бібліотеки області

Полтавщина

Регіональні краєзнавчі ресурси

Полтавщина туристична

Видатні родини Полтавщини

Видатні люди Полтавщини

Літературно-мистецькі премії

Бібліотеки Полтавщини на сторінках обласних газет

Державні закупівлі   
Інформація для внутрішньо переміщених осіб   
 

Полтавіка

Полтава Історична


Безоплатна правова допомога

ІСТОРІЯ ПОЛТАВИ Сайт Бориса Тристанова


Якість води в Україні : водопідготовка та водоочищення
 
Проблеми водокористування в сучасному світі і Україні
Нові технології водопідготовки та водопостачання
•    у промисловості
•    у побуті
•    мембранні технології
Очищення комунальних і промислових стічних вод
Очищення води від нафтових забруднень
Опріснення і знесолення води
Очищення води у власних оселях та басейнах
Контроль якості води
Список використаних періодичних джерел

Передмова
ХХІ століття можна умовно назвати епохою прісної води. Людство змушене буде боротися з водними кризами і пов’язаними з ними конфліктами, водночас майже повсюдно потерпаючи від нестачі якісної прісної води. Генеральна Асамблея ООН оголосила 2005-2015 роки Декадою міжнародних заходів «Вода для життя», а 22 березня кожного року – Світовим Днем Води.
Україна посідає 95 місце серед 112 країн світу за рейтингом якості питних джерел, - практично всі водні ресурси нашої країни містять шкідливі речовини. Українці використовують воду із 63 тисяч річок та 1160 водосховищ, в які щорічно скидається 650 тонн нафтопродуктів, 12 тисяч тонн азотовмісних сполук, 67 тисяч тонн нітратів, 30 тонн солей цинку, 15 тонн солей нікелю.
В 2010 році Президентом України В.Януковичем були визначені
10 пріоритетних національних проектів розвитку країни, серед яких чільне місце займає проект «Якісна вода».
Реальність втілення цього проекту в життя підкріплено новими підходами до його фінансування – основний акцент робиться на залучення інвестицій для розробки і впровадження ефективних технологій підготовки води та її очищення.
Враховуючи гостру потребу нашого суспільства в чистій і безпечній воді, основною метою даного бібліографічного покажчика є інформування про технології і обладнання в галузі водопідготовки і очищення води та напрями їх розвитку.
До бібліографічного покажчика включено статті із журналів і газет за 2009-2011 роки, наявних у фондах Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.П. Котляревського. Частина бібліографічних описів містить анотації. Добір статей завершено у травні 2011 року.
Покажчик рекомендований для інженерів і технологів галузі водо- підготовки і водоочищення, працівників санітарно-епідеміологічних підрозділів по контролю якості води, спеціалістів і винахідників, що працюють над проблемами оптимізації і проектування нових технологій очищення води, студентів та аспірантів інженерних, будівельних і екологічних спеціальностей та широкого кола читачів.

Людина зі склянкою
води випиває 90%
своїх хвороб
Луї Пастер, франц.
мікробіолог і хімік

Проблеми водокористування в сучасному світі і Україні

1. Україна. Закони. Про загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2006-2020 роки: Закон України, 3 берез. 2005 р. № 2455-ІV // Урядовий кур’єр. –2005. – 13 квіт. – С. 1-6 (Дод. «Орієнтир» № 14).; Голос України. – 2005. – 15 квіт. – С. 10-12.; Офіційний вісник України. – 2005.  – № 13. – С. 30. Програма.
2. Україна. Закони. Про загальнодержавну програму розвитку водного господарства: Закон України, 17 січ. 2002 р. № 2988-ІІІ / Закони // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 25. – С. 642-664; Голос України. – 2002. – 27 берез. – С. 8; Урядовий кур’єр. – 2002. – 20 квіт. – С. 14; Офіційний вісник України. – 2002. –  № 8. – С. 44-80.
3. Україна. Закони. Про питну воду та питне водопостачання: Закон України, 10 січ. 2002 р. № 2918-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 16. – Ст. 112. 
4. Україна. Кабінет Міністрів. Про затвердження переліку проектів із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку (національні проекти): постанова… від 8 груд. 2010 р. № 1256 // Урядовий кур’єр. – 2011. – 25 січ. – С. 21.
В пріоритетному напрямі «Нова якість життя» - національний проект «Якісна вода» по забезпеченню населення якісною питною водою.
5.  Про стан безпеки водних ресурсів держави та забезпечення населення якісною питною водою в населених пунктах України: рішення… від 6 квіт. 2009 р. / Рада Національної безпеки і оборони України // Урядовий кур’єр. – 2009. – 15 квіт. – С. 11-12 (Дод. «Орієнтир» № 14).; Офіційний вісник Президента України. – 2009. – № 11. – С. 31-33.; Офіційний вісник України. – 2009.  – № 26. – С. 41-43.
6. Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10): затв. наказом…, 12 трав. 2010 р. № 400 / М-во охорони здоров’я України // Офіційний вісник України. – 2010.  – № 51. – С. 100-108.
7. Національний проект «Якісна вода» // http: // www. nkrproject.qov.ua
8. Алексеевский, Н.И. К вопросу о дефиците воды на планете / Н.И. Алексеевский // Химия и жизнь. – 2010. – № 6. – С. 12-15.
9. Артгерц, Роджером. Вода. Стандарти ISO і Протокол з проблем води і здоров’я / Роджером Артгерц, П’єр Стюдер // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2010. – № 1. – С. 17-18.
10. Вільний доступ до води – право кожної людини / Підгот. Л. Закалик // Ринок інсталяцій. – 2010. – № 9. – С. 8-9.
11. Вода та здоров’я людини: гармонія чи конфлікт? / Підгот. О. Волошин // Ринок інсталяцій. – 2010. – № 9. – С. 11.
12. Водні проблеми очима європейців / Підгот. О. Короненко // Ринок інсталяцій. – 2010. – № 9. – С. 6-7.
13. Водные вопросы на форуме Ecosmart: (Водные события) // Вода і водоочисні технології. – 2011. – № 2. – С. 6-8.
В квітні 2011 р. в Києві відбувся Перший Міжнародний Форум Чистих Технологій, на якому обговорювались актуальні для України проблеми водопостачання і водопідготовки.
14. Гачегов, Н. Самое удивительное вещество в природе / Н. Гачегов // Инженер. – 2009. – № 9. – С. 24-26.
15. Герасимов, А. Вода – простейшее, но аномальное вещество / А. Герасимов // Инженер. – 2009. – № 3. – С. 2-7.
Ніхто не знає, як змінюється вода після сильного магнітного поля та обробки напругою в електролізері.
16. Гнипов, А.В. Питьевая вода? / А. В. Гнипов; записал М. Речмедин // Наука и жизнь. – 2009. – № 12. – С. 31-34.
17. Гуньковская, Н.В. Современные тенденции мирового водного рынка или все пути ведут на Восток / Н.В. Гуньковская // Вода і водоочисні технології. – 2011. – № 1. – С. 32-35.
18. Денис, О. Вода. Що буде завтра? / О. Денис // Ринок інсталяцій. – 2009. – № 5. – С. 42-44.
19. Денис, О. Водні проблеми вирішувати майбутнім поколінням / О. Денис // Ринок інсталяцій. – 2009. – № 9. – С. 44-45.
Щорічно в Стокгольмі проходить Світовий водний тиждень, на якому вручаються престижні нагороди за найкращі винаходи по очищенню води.
20. Денис, О. Енергія і вода – конфлікт чи гармонія? / О. Денис // Зелена енергетика. – 2009. – № 3. – С. 12-13.
21. Діденко, В.С. Якість послуг водопостачання як об’єкт державного управління / В.С. Діденко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 21. – С. 102-105.
22. Капранов, С.В. Разработка и внедрение системы управления здоровьем детей в связи с воздействием водного фактора / С.В. Капранов // Вода і водоочисні технології. – 2009. – № 10-12. – С. 46-52.
23. Маляренко, В.Г. 2011 – Международный год химии / В.Г. Маляренко // Вода і водоочисні технології. – 2011. – № 1. – С. 4-5.
В рамках Міжнародного року хімії і Глобального експерименту «Вивчення хімії в світі і  вода як хімічний розчин» учням середніх і старших класів надана можливість оцінити роль хімії у вирішенні питань якості води і її очищення.
24. Маляренко, В.Г. 2010 год – чистая вода для здорового мира / В.Г. Маляренко // Вода і водоочисні технології. – 2010. – № 11-12. – С. 4-7.
Основні водні події року у світі та Україні.
25. Міченко, Л.О. Екологічна свідомість спільноти в частині формування екологічної поведінки населення при використанні водних ресурсів / Л.О. Міченко // Вода і водоочисні технології. – 2009. – № 4-5. – С. 12-14.
26. Право человека на чистую воду провозглашено ООН фундаментальным правом человека // Вода і водоочисні технології. – 2010. – № 7-8. – С. 2.
27. Рак, Я. Стратегічне значення водних ресурсів / Я. Рак, А. Студзінський // Ринок інсталяцій. – 2010. – № 7-8. – С. 19-22.
28. Роджерс, П. Перед фактором нестачі прісної води: (Аналітичний погляд) / П. Роджерс // Вода і водоочисні технології. – 2009. – № 1-2. – С. 57-61.
Шляхи подолання глобальної водної кризи.
29. Рукавишникова, В. «Живая» вода – не сказка / В. Рукавишникова // Питание и общество. – 2009. – № 8. – С. 26-27.
За оцінками експертів, тільки за рахунок якості води можливо продовжити життя людей на 7-10 років.
30. Устранение границ, разделяющих воду: 5-й Всемирный водный форум: Стамбул 2009 // Вода і водоочисні технології. – 2009. – № 1-2. – С. 5-12.
 Публікація матеріалів про історію, цілі і завдання Всесвітніх водних форумів.
31. Федяшин, А. Чи загрожує світу водний дефолт? / А. Федяшин // Вода і водоочисні технології. – 2009. – № 3. – С. 49-51.
32. Хвесик, М.А. Основні тенденції та закономірності використання водних ресурсів у системі суспільного відтворення / М.А. Хвесик, В.М. Мандзик // Вода і водоочисні технології. – 2009. – № 1-2. – С. 13-22.
33. Які таємниці приховує вода? / Підгот. О. Адам // Ринок інсталяцій. – 2010. – № 9. – С. 10.
вгору

Нові технології
водопідготовки та водопостачання

34. Бактерії очистять воду від важких металів // Вода і водоочисні технології. – 2009. – № 6-7. – С. 7.
35. Бахир, В. Чистая вода: не только в программе, но и в кране / В. Бахир // Инженер. – 2011. – № 1. – С. 14-15.
Використання гіпохлориту натрію замість рідкого хлору для дезинфекції води часто називають «переходом на нову технологію, вільну від недоліків хлорування», при цьому свідомо замовчуючи, що гіпохлорит натрію – це теж хлор в його неактивній формі.
36. Бахмат, А.Б. Стратегическое планирование развития водопроводно-канализационного хазяйства в Республике Беларусь // Вода і водоочисні технології. – 2010. – № 1-2. – С. 8-22. – (Закордонний досвід).
37. Вей, Лю. Изучение образования побочных продуктов дезинфекции воды (ППД) при последовательном использовании ультрафиолетового излучения низкого или среднего давления и хлорирования / Лю Вей, Чии Шанг, Люк Ман Чунг // Вода і водоочисні технології. – 2009. – № 3. – С. 32-35.
38. Влияние процесса озонирования с использованием цифрового многофункционального озонатора на органолептические и санитарно-химические показатели качества воды централизованного питьевого водоснабжения / С.В. Капранов [и др.] //  Вода і водоочисні технології. – 2010. – № 1-2. – С. 48-52.
39. Водопостачання і фільтрація: минуле і сучасність / Підгот. О. Адам // Ринок інсталяцій. – 2010. – № 5. – С. 49.
40. Возможности удаления из воды железа в водоносном пласте на примере существующих водозаборных скважин / П. Ваврженюк [и др.] // Вода і водоочисні технології. – 2009. – № 8-9. – С. 16-21.
41. Гончаренко, В.И. Об улучшении качества очистки питьевой воды при использовании коагулянта Полвак по сравнению с сернокислым алюминием в КПП «Краматорский водоканал» / В.И. Гончаренко, Н.П. Жолудь, И.А. Галдиева // Вода і водоочисні технології. – 2009. – № 4-5. – С. 36-38.
42. Десятов, А.В. Очистка поверхностных вод: Применение отечественных рулонных микрофильтрационных элементов / А.В. Десятов, А.Е. Баранов, Н.Н. Казанцева // Сантехника. – 2010. – № 1. – С. 24-30.
43. Дзюбо, В.В. Проектирование и конструирование радиальных фильтров обезжелезивания подземных вод / В.В. Дзюбо, Л.И. Алферова // Сантехника. – 2010. – № 4. – С. 24-26.
44. Добрянський, Л.А. Станції знезалізнення питної води баштового типу / Л.А. Добрянський, С.В. Дзюба // Вода і водоочисні технології. – 2010. – № 1-2. – С. 71-72.
45. Дослідження впливу магнітного поля на процес кристалізації САСО3 з гідрокарбонатних систем (ГКС) / Кочмарський В.З. [та ін.] // Вода і водоочисні технології. – 2009. – № 3. – С. 36-40.
46. Жуковська, Н. Цілюще джерело життя: (Який шлях проходить вода перед тим, як потрапить до наших квартир?) // Міське господарство України. – 2009. – № 2. – С. 20.
47. Информационное обеспечение автоматизированной системы управления городским хозяйством / М.С. Моисеев [и др.] // Вода і водоочисні технології. – 2009. – № 3. – С. 23-25.
48. Кілієвич, О.І. Аналіз вигід та витрат проекту модернізації системи міського водопостачання: соціально-економічний аспект / О.І. Кілієвич, О.П. Романюк // Управління сучасним містом. – 2009. – № 1-4. – С. 183-194.
Визначено ефективність проекту модернізації системи міського водопостачання м. Алчевська в умовах використання механізму державно-приватного партнерства із застосуванням аналізу ех-роst і ех-ante.
49. Кобзар, В. З історії водогонів і каналізації // Ринок інсталяцій. – 2009. – № 2. – С. 45-46; 2009. – № 3. – С. 45-46; 2009. – № 4. – С. 51-52; 2009. – № 6. – С. 51; 2009. – № 7-8. – С. 63; 2009. – № 9. – С. 51; 2009. – № 10. – С. 51; 2009. – № 11. – С. 51;  2010. – № 3. – С. 50; 2010. – № 4. – С. 48; 2010. – № 5. – С. 49; 2010. – № 6. – С. 53; 2010. – № 9. – С. 50; 2010. – № 10. – С. 53.
50. Козятник, И.П. Влияние озонирования на удаление фульвокислот биологически активным углем / И.П. Козятник, Л.А. Савчина, Н.А. Клименко // Вода і водоочисні технології. – 2009. – № 10-12. – С. 29-34.
51. Котовскі, А. Новий спосіб фільтрування у піддонні дрени водозаборів  // Ринок інсталяцій. – 2009. – № 5. – С. 15-17.
Автор статті пропонує новаторський метод виконання фільтраційної обсипки дрен, прокладених у широких котлованах, із встановленням готового габіонового циліндру навколо фільтрувальної труби.
52. Лемеш, М.И. Исследование биологического метода обезжелезивания подземных вод сложного состава / М.И. Лемеш, Ю.П. Седлухо // Вода і водоочисні технології. – 2009. – № 10-12. – С. 35-40.
53. Малецкий, З.В. ТОП – 5 тем в водоподготовке в 2010 году / З.В. Малецкий, Н.В. Макарова, М.О. Сусь // Вода і водоочисні технології. – 2010. – № 11-12. – С. 12-19.
І – опріснення води і енергозберігаючі технології; ІІ – безреагентні методи очищення води; ІІІ – знезараження води; ІV – нанотехнології у водо підготовці;
V – токсичні мікродомішки у воді.
54. Манташьян, П. Скважина для чистой воды // Изобретатель и рационализатор. – 2011. – № 4. – С. 11.
Опис діючої скважини, в якій забор води суміщається з її очищенням.
55. Марганец в питьево    й воде и методы его удаления / А.В. Мамченко [и др.] // Вода і водоочисні технології. – 2009. – № 6-7. – С. 13-23.
56. Митченко, Т.Е. Обзор украинского рынка материалов для водоподготовки / Т.Е. Митченко, В.И. Рудницкий, Е.М. Светлейшая // Вода і водоочисні технології. – 2010. – № 11-12. – С. 20-21.
Огляд ринку іонообмінних смол.
57. Мітченко, Т.Є. Розробка маловідходної ресурсозберігаючої технології пом’якшення води / Т.Є. Мітченко, П.В. Козлов, П.В. Стендер // Вода і водоочисні технології. – 2009. – № 8-9. – С. 11-15.
58. Можайский, М. Магнит чистит фильтры // Изобретатель и рационализатор. – 2010. – № 9. – С. 15.
Електромагнітне імпульсне джерело для очищення фільтрів на водозабірних свердловинах.
59. Мосин, О.В. Магнитные системы обработки воды: основные перспективы и направления / О.В. Мосин // Сантехника. – 2011. – № 1. – С. 28-31.
60. Об улучшении качества очистки питьевой воды при использовании коагулянта «Полвак» по сравнению с серно-кислым алюминием в КПП «Краматорский водоканал» / В.И. Гончаренко [и др.] // Вода і водоочисні технології. – 2009. – № 4-5. – С. 36-38.
61. Обеззараживание воды смешанными оксидантами: преимущества и особенности: (Новые технологии) // Вода і водоочисні технології. – 2011. – № 2. – С. 56-58.
62. Персональное очистное сооружение: [БНТИ: Бюро научно-технической информации] // Наука и жизнь. – 2009. – № 10. – С. 56.
Розпочато виробництво установок з глибоким біохімічним очищенням води для туристичних баз, будинків відпочинку, АЗС, тощо.
63. Петренко, Н.Ф. Комбинированные методы очистки и обеззараживания воды. Сообщение первое: advanced oxidation processes (АОР) – пероксид водорода / озон и УФ-излучение / Н.Ф. Петренко, А.В. Мокиенко // Вода і водоочисні технології. – 2010. – № 1-2. – С. 37-47.
64. Петренко, Н.Ф. Комбинированные методы очистки и обеззараживания воды. Сообщение второе: фотолиз Н2О2 и его каталитический распад под действием ионов Fе2+ (система Фентона) / Н.Ф. Петренко, А.В. Мокиенко // Вода і водоочисні технології. – 2010. – № 3-4. – С. 17-24.
65. Петрик, В.Ю. «Деферрум» – система безреагентной очистки питьевой воды от группы элементов железа / В.Ю. Петрик // Вода і водоочисні технології. – 2011. – № 2. – С. 44-45.
66. Разработан метод очистки воды видимым светом: (Технологии. Новации. События) // Сантехника. – 2010. – № 6. – С. 9.
67. Реагенты для коррекции водно-химических режимов паровых и водогрейных котлов / Е.А. Уварова [и др.] // Сантехника. – 2011. – № 2. – С. 20-23.
68. Резник, Е. Европейское качество, создавшее мировой бренд // Вода і водоочисні технології. – 2011. – №2. – С.66-69.
Очищена вода для квартири і будинку, для басейнів і фонтанів, вода для всіх видів виробництва – завдання концерну BWT AY, нові розробки якого вже добре знайомі в Австрії, Франції, Італії та інших країнах Європи.
69. Сакалова, Г.В. Очищення питної води від іонів амонію природними сорбентами. Технологічні аспекти / Г.В. Сакалова, Н.Ю. Чорномаз, М.С. Мальований //  Хімічна промисловість України. – 2010. – № 6. – С. 15-18.
Запропонована технологія може використовуватись з метою очищення питної води від іонів амонію в схемах водопостачання невеликої потужності, зокрема в сільській місцевості.
70. Свергузова, С.В. Раціональний спосіб очищення вод від шестивалентного хрому / С.В. Свергузова, Л.А. Порожнюк // Ринок інсталяцій. – 2010. – № 5. – С. 8-10.
71. Скочило, Д.Б. Гидравлическое моделирование как основа управления развитием и эксплуатацией системы подачи и распределения воды /
Д.Б. Скочило, Л.И. Кантор, А.Ф. Хатыпов // Вода і водоочисні технології. – 2009. – № 8-9. – С. 47-51.
72. Спосіб комплексної очистки води: (трансфер технологій) // Науково-технічна інформація. – 2010. – № 3. – С. 67.
Станція демінералізації призначена для безреагентного очищення та знезараження води відкритих і підземних джерел з високим вмістом солей, іонів металів, органічних з’єднань та інших забруднень.
73. Технологические и технические аспекты обеспечения потребителей доброкачественной питьевой водой / В.Н. Анопольский [и др.] // Сантехника. – 2010. – № 1. – С. 18-23.
74. Типорозмірний ряд установок типу УГХ для одержання активного хлору на місці призначення / В.В. Гончарук [та ін.] // Вода і водоочисні технології. – 2009. – № 4-5. – С. 39-46.
75. Установка для очищення води МІДІЯ-05М: (трансфер технологій) // Науково-технічна інформація. – 2009. – № 1. – С. 49.
Знезаражування доочищеної води здійснюється шляхом її УФ – опромінення.
76. Ушаков, П.Ф. Локальные очистные сооружения: «за» и «против» / П.Ф. Ушаков, Д.Ю. Кравец // Вода і водоочисні технології. – 2010. – № 7-8. – С. 61-63.
77. Фильтрующие среды для комплексной очистки воды / Е.А. Шевчук [и др.] // Вода і водоочисні технології. – 2009. – № 6-7. – С. 24-28.
Очищення артезіанської води від заліза і марганцю.
78. Хаббс, Стефан. Пути украинской модернизации – взгляд со стороны // Вода і водоочисні технології. – 2010. – № 9-10. – С. 9-11.
79. Холенберг, М. Очистка воды от механических включений от эволюции к революции (часть 1) // Вода і водоочисні технології. – 2011. – № 1. – С. 48-52.
80. Холенберг, М. Очистка воды от механических включений - от эволюции к революции (часть 2) //  Вода і водоочисні технології. – 2011. – № 2. – С. 52-53.
81. Хроники Water Net // Вода і водоочисні технології. – 2011. – № 1. – С. 42-43.
Українська водна спілка Water Net – молоде об’єднання спеціалістів в галузі водопідготовки, створене в 2010 році по ініціативі активної групи професіоналів цієї галузі.
82. Чому забруднюється вода у міських водогінних мережах / Підгот. О. Фінклер // Ринок інсталяцій. – 2010. – № 11. – С. 32-34.
83. Что такое Water Net и зачем это нужно?: (Нові починання) // Вода і водоочисні технології. – 2010. – № 7-8. – С. 38-39.
Українська водна спілка Water Net – суспільна неприбуткова організація, яка об’єднує інтереси юридичних і фізичних осіб, що спеціалізуються в галузі побутової, комерційної і промислової водопідготовки.
84. Шейко, А.М. Совершенствование технологии реагентной декольматации водозаборных скважин / А.М. Шейко, В.В. Ивашечкин // Вода і водоочисні технології. – 2009. – № 8-9. – С. 22-27.
85. Шпильова, В. Дбаємо про чисту воду // Міське господарство України. – 2009. – № 3. – С. 46-47.
Досвід регіонів по використанню нових технологій очищення води.
86. Экскурс в историю химических открытий для водоподготовки: [Водні хроніки] // Вода і водоочисні технології. – 2011. – № 1. – С. 6.
87. Юнусов, Х.Б. Использование гипохлорита натрия при подготовке питьевой воды / Х.Б. Юнусов, С.Л. Захаров // Текстильная промышленность. – 2009. – № 3. – С. 42-47.
88. Ютилов, М. МЖФ – Марганец Железо Фильтр – новый фильтрующий материал для обезжелезивания // Вода і водоочисні технології. – 2011. – № 2. – С. 38-41.
89. Якісна питна вода із крану - від теорії до реальності // Вода і водоочисні технології. – 2011. – № 2. – С. 60-63.
НВП «Акватон» на базі різноманітних сучасних методів очищення води провело розробку та налагодило серійний випуск декількох оригінальних типів установок для фільтрування води.
вгору

•    у промисловості
90. Бабичева, В. Вода и технологии будущего // Винахідник і раціоналізатор. – 2009. – № 7. – С. 12-13.
Отримана після електрохімічної обробки активована вода може використовуватись в усіх галузях промисловості і сільського господарства, зокрема, може замінити синтетичні пральні порошки та хімічні реагенти, що стерилізують медичні інструменти.
91. Баль-Прилипко, Л.В. Властивості, структура та роль води у забезпеченні якості м’ясних продуктів // М’ясні технології світу. - №8-9. – С.48-52.
Стабільна якість готових м’ясних виробів може бути отримана за рахунок застосування відповідних систем водопідготовки і очищення.
92. Баль-Прилипко, Л.В. Роль води у забезпеченні якості м’ясних продуктів // Мясное дело. – 2010. – № 7. – С. 23-25; № 8. – С. 36-39.
Підготовка питної води, яка використовується для виробництва м’ясопродуктів.
93. Дослідження впливу магнітного поля на процес кристалізації СаСО3 з гідрокарбонатних систем (ГКС) / В.З. Кочмарський [та ін.] // Вода і водоочисні технології. – 2009. – № 3. – С. 36-40.
Зважаючи на результати досліджень, визнано недоцільним використовувати різного типу «магнітні пом’якшувачі води» у практиці промислової та побутової водопідготовки.
94. Исследование путей интенсификации процесса очистки днепровской воды ультрафильтрационным методом / П.П. Стендер [и др.] // Вода і водоочисні технології. – 2010. – № 1-2. – С. 27-29.
95. Курбатов, А. Разработка электроимпульсной установки для обеззараживания питьевой воды // Инженер. – 2009. – № 10. – С. 20.
Електроімпульсний пристрій призначений для безреагентного знезараження питної води шляхом знищення мікроорганізмів ударного хвилею від електричного розряду. Може застосовуватись в харчовій промисловості.
96.Малецкий, З.В. Правильная вода для котлов. Все о современной ХВО / З.В. Малецкий, Р.Я. Мудрик // Вода і водоочисні технології. – 2011. – № 2. – С. 14-23.
ХВО – абревіатура, яка надійно ввійшла в лексикон спеціалістів з котельних установок. Найпоширенішим варіантом її розшифровки є «хімічне водоочищення», хоча водоочисні технології для парових котлів не обмежуються методами водопідготовки з використанням лише хімічних реагентів.
97. Михайлов, М. Обмен не прерывается // Изобретатель и рационализатор. – 2010. – № 4. – С. 7-8.
Іонообмінний апарат безперервної дії для очищення води в різних галузях народного господарства.
98. Можайский, М. Никакой химии // Изобретатель и рационализатор. – 2010. – № 1. – С. 12-13.
Унікальні технології безреагентної підготовки води, що використовується в котельних і для приготування бетонних сумішей, дозволяють позбутись накипу в трубах, прискорити виробництво бетону та покращити його якість.
99. Павлов, Д.В. Оборотное водоснабжение промышленных предприятий / Д.В. Павлов, С.О. Вараксин, В.А. Колесников // Сантехника. – 2010. – № 2. – С. 30-35.
Від вибору технології залежить не тільки якість очищеної води, а і габарити очисних споруд, витрати на монтаж і експлуатацію.
100. Розанцев, Э.Г. Вода и формы существования белковых тел // Мясная индустрия. – 2009. – № 6. – С. 44-46.
Ультразвукова обробка водяних дисперсних систем в режимі кавітації.
101. Сімакова, О. Взаємодія білкового комплексу пшеничного борошна з катіонами важких металів // Хлібопекарська і кондитерська промисловість України. – 2011. – № 4. – С. 3-6.
У статті наведено результати досліджень, які свідчать про те, що забруднення води, яку використовують для приготування тіста у процесах випікання хліба, особливо катіонами важких металів, суттєво позначається на якості готового виробу.
102. Финкельштейн, З.Л. Применение гидродинамической очистки жидкостей // Вода і водоочисні технології. – 2009. – № 4-5. – С. 51-56.
Гідродинамічні фільтри можна використовувати в різних галузях промисловості, зокрема, для очищення води у вугільних шахтах та води в місцях водозаборів систем питного і промислового водопостачання.
103. Шаблий, Т.А. Разработка эффективности технологии умягчения воды для промышленного водопотребления / Т.А. Шаблий, И.Н. Макаренко, Е.В. Голтвяницкая // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2010. – № 1. – С. 53-58.
104. Это стало явью – промышленные проекты по водоподготовке 2010: (Промислова водопідготовка) // Вода і водоочисні технології. – 2010. – № 11-12. – С. 34-35.
вгору

•    у побуті
105. Бутылка которая очищает воду: (Вокруг земного шара) // Техника-молодежи. – 2010. – № 12. – С. 29.
106. Вчений із Бангладеш винайшов дешевий водяний фільтр // Вода і водоочисні технології. – 2009. – № 6-7. – С. 8.
Створено дешевий і простий метод фільтрації миш’яку з колодязної води.
107. Горшков, А. Питьевая вода с отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом / А. Горшков, В. Сабатович, А. Мозговой // Наука и жизнь. – 2011. – № 3. – С. 62.
108. Гуньковская, Н.В. Какую же воду пить? //  Вода і водоочисні технології. – 2010. – № 7-8. – С. 10-16.
Переваги і недоліки бутильованої води, води із бюветів та води, очищеної фільтрами.
109. Гуськов, В. Генератор ионов серебра // Радиомир. – 2011. – № 5. – С. 19-20.
Електролітичний спосіб отримання «срібної води» з високими бактерицидними властивостями.
110. Дзюбо, В.В. Многоступенчатые картриджные фильтры радиального фильтрования / В.В. Дзюбо, Л.И. Алферова // Сантехника. – 2009. – № 1. – С. 20-24.
111. Забузов, В.Н. Пути решения проблемы качества питьевой воды // Сантехника. – 2009. – № 1. – С.16-19.
Доочищення води в домашніх (квартирних) умовах з використанням накопичувальних і проточних систем фільтрації.
112. Інновація: атмосферний генератор питної води // Ринок інсталяцій. – 2010. – № 5. – С. 31.
Побутовий прилад, виготовлений по військово-космічній технології, має семиступеневу систему очищення води.
113. Красная книга: пресная вода – исчезающий вид: (Экопедия) // Сантехника. – 2010. – № 4. – С. 14-16.
Система очищення AguaCycle основана на поєднанні механічного і біологічного методів без використання хімічних добавок.
114. Ми робимо воду чистою: (Презентації) // Ринок інсталяцій. – 2009. – № 5. – С. 37.
Підприємство ЕКОСОФТ (м. Ірпінь Київської обл.) виробляє устаткування для водопідготовки  для виробничих підприємств та побуту, а також такі оригінальні вироби, як «Наша вода», «Екострім».
115. Митченко, Т.Е. Пить или не пить воду из крана? / Т.Е. Митченко, Н.В. Макарова, В.Г. Маляренко // Вода і водоочисні технології. – 2010. – № 3-4. – С. 5-7.
116. Можайский, М. Пейте воду из водопровода // Изобретатель и рационализатор. – 2009. – №2. – С. 10-11.
Московська фірма «ГЕНОС» випустила модернізований фільтр двосекційного очищення води в домашніх умовах. Вода очищується за допомогою керамічної мембрани і вугільного картриджу.
117. Можайский, М. Чище родниковой // Изобретатель и рационализатор. – 2010. – № 3. – С. 4-5.
Апарати ЗАТ  «СВАРОГ» обробляють воду не лише ультрафіолетом, а одночасно і ультразвуком.
118. Мудрик, Р. Почти все о бытовых фильтрах // Вода і водоочисні технології. – 2010. – № 9-10. – С. 16-21.
119. Особливості споживання води з крану / Опрацювала Л. Закалик // Ринок інсталяцій. – 2010. – № 5. – С. 32-33.
Єдиним способом поліпшення якості води є застосування фільтрів та очисного обладнання.
120. Поляков, Д.В. К проблеме обеспечения населения городов чистой водой // Вода і водоочисні технології. – 2009. – № 3. – С. 62-64.
Доведено необхідність доочищення води із крану і артезіанських джерел. Вирішити проблему дозволить національне впровадження проекту «Чиста вода – джерело здоров’я».
121. Сотниченко, Е. Вкус чистой воды от Karcher // Вода і водоочисні технології. – 2009. – № 3. – С. 53-57.
Представлено проточний диспансер-очисник питної води з водопроводу WPD100 – економне джерело для співробітників виробничих і офісних приміщень.
122. Технологические и технические аспекты обеспечения потребителей доброкачественной питьевой водой / В.Н. Анопольский [и др.] // Сантехника. – 2010. – № 1. – С. 18-23.
Найпоширенішими способами забезпечення споживачів якісною питною водою є індивідуальні побутові прилади поліпшення якості води із внутрішнього водогону та обладнання водопідготовки для колективного користування.
123. Ученый из Стелленбошского университета (ЮАР) запатентовал новый тип фильтра подобный пакетику чая: (Новини водної галузі) // Вода і водоочисні технології. – 2010. – № 7-8. – С. 23.
124. Шишкин, И. Водоснабжение частного дома // Сам. – 2010. – № 11. – С. 4-11.
В системі водопостачання використані фільтри для механічного очищення і пом’якшення води та пристрої омагнічення для захисту водонагрівачів від накипу.
вгору

•    мембранні технології
125. Андрианов, А.П. Анализ и оптимизация работы современных мембранных технологий при обработке вод из поверхностных источников / А.П. Адрианов, А.Г. Первов // Вода і водоочисні технології. – 2009. – № 10-12. – С. 17-23.
125. Брияк, М. Властивості напівпроникних мембран // Ринок інсталяцій. – 2010. – № 1-2. – С. 34-36.
Мембрани здатні затримувати наявні у воді складники.
126. Вознюк, В.И. Экологически чистый осмотический двигатель / В.И. Вознюк, Л.П. Шаповалова // Винахідник і раціоналізатор. – 2010. – № 9-10. – С. 13-15.
127. Грита, М. Мембранні процеси під тиском // Ринок інсталяцій. – 2010. – № 1-2. – С. 31-33.
У процесах очищення і підготовки води мембранні процеси із застосуванням тиску охоплюють мікрофільтрацію, ультрафільтрацію, нанофільтрацію і обернений осмос.
128. Запуск системы водоподготовки Путиловской ТЭЦ на базе интегрированных мембранных технологий / Подгот. В.Н. Воронов и др. // Сантехника. – 2011. – № 1. – С. 32-33.
129. Малецкий, З.В. Нанотехнологии в водоподготовке // Вода і водоочисні технології. – 2010. – № 7-8. – С. 26-27.
130. Малецкий, З.В. Обратный осмос: химия и технологии // Вода і водоочисні технології. – 2011. – № 1. – С. 22-27.
131. Новый нано-фильтр для очистки воды – максимальная скорость и минимальная себестоимость: (новости науки) // Вода і водоочисні технології. – 2010. – № 9-10. – С. 31-32.
132. Поляков, Д. Нанотехнологии в водоочистке // Вода і водоочисні технології. – 2009. – № 4-5. – С. 70-72.
133. Последнее поколение мембранных элементов Filmtec: (Новости за рубежом) // Вода і водоочисні технології. – 2011. – № 2. – С. 12-13.
Новий продукт Filmtec ly HR 4040 можна використовувати для виробництва ультрачистої води в автомобілебудуванні і фармацевтиці.
134. Светлейшая, Е.М. Обзор украинского рынка материалов для водоподготовки (мембран) // Вода і водоочисні технології. – 2011. – № 1. – С. 28-29.
135. Спицов, Д.В. Технологии нанофильтрации в современном питьевом водоснабжении: очистка природных вод и доочистка водопроводной воды / Д.В. Спицов, А.Г. Первов // Вода і водоочисні технології. – 2009. – № 10-12. – С. 24-28.
136. Стендер, П.В. Мембранные технологии – ключ к решению проблемы дефицита чистой воды на планете // Вода і водоочисні технології. – 2010. – № 7-8. – С. 36-37.
137. Федиків, О. Вода / О. Федиків, С. Гошко // Ринок інсталяцій. – 2010. – № 11. – С. 42.
Метод очищення води видимим світлом завдяки інноваційному фотокаталізатору і наночастинкам.
вгору

Очищення комунальних і промислових
стічних вод
138. Андрєєв, А.М. Пристрій для електрохімічного очищення промислових стічних вод від ціанідів та ароматичних вуглеводнів (фенолів) / А.М. Андрєєв, А.В. Голубенко // Хімічна промисловість України. – 2009. – № 3. – С. 55-59.
139. Боголюбов, В.М. Захист відкритих водойм від забруднення поверхневими стічними водами з сільськогосподарських територій /
В.М. Боголюбов, І.В. Юхимчук, М.С. Мальований // Ринок інсталяцій. – 2010. – № 11. – С. 35-38.
140. Взаємодія поліглюкануретанів на основі біополісахариду ксантану та блокованих поліізоціанатів з водними розчинами солей Со2+ / А.В. Губіна [та ін.] // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2010. – № 6. – С. 85-91.
Методами електронної спектроскопії та кондуктометрії показана можливість використання сорбентів для очищення стічних вод, забруднених солями металів.
141. Гарзанов, А.Л. Локальные очистные сооружения: критерии выбора подрядчика / А.Л. Гарзанов, О.А. Дорофеева // Мясная индустрия. – 2009. – № 1. – С. 48-50.
142. Гіпп, Т.Р. Технічний стан систем централізованого водопостачання та водовідведення // Вода і водоочисні технології. – 2009. – № 3. – С. 11-18.
Аналіз стану споруд з очищення стоків.
143. Гогина, Е.С. Практический опыт применения одноиловой системы денитринитрификации для реконструкции биологических очистных сооружений // Вода і водоочисні технології. – 2010. – № 3-4. – С. 30-34.
144. Госцінський, Є. Компостування осадів стічних вод // Ринок інсталяцій. – 2009. – № 5. – С. 32-33.
145. Демина, М. Поверхностно-активные // Химия и жизнь. – 2009. – № 6. – С. 64-65.
Сучасні способи очистки промислових і побутових стічних вод від сурфактантів.
146. Дзюбо, В.В. Модернизация канализационных очистных сооружений – путь к энергосбережению / В.В. Дзюбо, Л.И. Алферова // Сантехника. – 2010. – № 2. – С. 40-45.
147. Долина, Л.Ф. Современная технология для обработки сточных вод окрасочных камер железнодорожных вагонов / Л.Ф. Долина, А.А. Мищенко, Л.В. Покутнева // Залізничний транспорт України. – 2010. – № 6. – С. 39-42.
В статті наводяться характеристики лакофарбувальних матеріалів, що є основними забруднювачами стічних вод при фарбуванні вагонів, і реагентів, які використовуються при очищенні, та розглядається оптимальна технологія використання цих реагентів в залежності від виду ЛФМ.
148. Есина, Е.А. Глубокая очистка сточных вод от биогенных элементов с применением минеральных реагентов / Е.А. Есина, Е.А. Лебедева // Вода і водоочисні технології. – 2010. – № 3-4. – С. 40-42.
149. Жуков, В.Г. Очистка сточных вод мясоперерабатывающих предприятий от грубодисперсных примесей / В.Г. Жуков, Л.Л. Никифоров, И.В. Чечиков // Мясная индустрия. – 2009. – № 2. – С. 44-47.
150. Иванов, В.Ф. Исторический очерк развития способов очистки городских сточных вод: (Старый альбом) // Сантехника. – 2010. – № 1. – С. 60-63; № 2. – С. 60-62.
Публікація розділів книги професора В.Ф. Іванова «Очищення міських стічних вод», що вийшла в світ на початку минулого століття.
151. Иванов, В.Ф. Классификация способов очистки сточных вод: (Старый альбом) // Сантехника. – 2010. – № 6. – С. 62-64.
152. Иванов, В.Ф. Состав сточных вод: (Старый альбом) // Сантехника. – 2010. – № 3. – С. 62-64.
153. Ильичев, В. Критерии выбора канализационного насоса для перекачивания стоков на предприятиях пищевой промышленности // Мясное дело. – 2009. – № 12. – С. 31.
154. Инновационная технология очистки дренажных вод полигонов твердых бытовых отходов (ТБО) / Поворов А.А. [и др.] // Вода і водоочисні технології. – 2010. – № 5. – С. 42-43.
155. Коваль. А. Забруднення поверхневих і підземних вод // Ринок інсталяцій. – 2009. – № 5. – С. 11-14.
Після біологічної очистки комунальних і промислових стічних вод залишаються органічні сполуки, важкі метали та рефрактанти. Найбільше водоочисне підприємство з використанням ультрафільтрації у кінцевій фазі очищення води працює у Міннеаполісі в США.
156. Ковальські, Е. Відбір фосфору з комунальних стічних вод методом осадження / Е. Ковальські, Є. Мазєрські // Ринок інсталяцій. – 2009. – № 5. – С. 18-21.
157. Ковальчук, В. Біологічна очистка стічних вод в аеротенках – відстійниках зі струминною аерацією / В. Ковальчук, О. Ковальчук // Ринок інсталяцій. – 2010. – № 5. – С. 11-13.
158. Ковальчук, В. Відстійник – флотатор для попередньої очистки стічних  вод м’ясопереробних підприємств // Ринок інсталяцій. – 2009. – № 9. – С. 20-21.
159. Корецкая, С.Н. Реконструкция сооружений очистки сточных вод в систему SВR – реакторов / С.Н. Корецкий, И.И. Пинчук // Вода і водоочисні технології. – 2010. – № 3-4. – С. 25-29.
160. Котинський, А. Сорбція важких металів спіруліною / А. Котинський, А. Селюк, Н. Бартуш // Харчова і переробна промисловість. – 2010. – № 1. – С. 28-30.
Спіруліну можна використовувати для доочищення стічних вод, забруднених важкими металами – ртуттю, свинцем, кадмієм цинку, кобальтом.
161. Котовскі, А. Гідравлічна перевірка сепараторів легких рідин із внутрішніми байпасами / А. Котовскі, Г. Шевчик // Ринок інсталяцій. – 2009. – № 5. – С. 22-24.
Сепаратори легких рідин призначені для вилучення із стічних вод оливних субстанцій і бензину.
162. Коцар, О. Низькоенергоємні технології кондиціювання забруднених вод із забезпеченням екологічної безпеки об’єктів каналізування / О. Коцар // Ринок інсталяцій. – 2009. – № 9. – С. 42.
Досвід приватного підприємства «ПОТЕНЦІАЛ-4» по очищенню та утилізації стічних вод.
163. Критерії підбору відцентрових помп для систем очищення стічних вод і  каналізаційних систем / Підгот. О. Короненко // Ринок інсталяцій. – 2009. – № 2. – С. 15.
Вибір помп для стічних вод з комунальних об’єктів.
164. Куприянчик, Т.С. Экспериментальные исследования технологи «Денифо» на пилотной установке / Т.С. Куприянчик, Ю.П. Седлухо // Вода і водоочисні технології. – 2010. – № 1-2. – С. 53-56.
165. Максін, В.І. Бортницька станція аерації: проблеми та перспективи / В.І. Максін, Ю.О. Бондар, Є.А. Бондар // Вода і водоочисні технології. – 2009. – № 6-7. – С. 53-56.
166. Модернизация очистных сооружений гальванических производств / Д.В. Павлов [и др.] // Сантехника. – 2010. – № 3. – С. 26-31.
167. Обеззараживание сточных вод с применением диафрагменного электрического разряда / К.А. Лапшакова [и др.] // Вода і водоочисні технології. – 2009. – № 10-12. – С. 41-45.
168. Очистка природных и сточных вод от органических компонентов / Л.А. Биннатова [и др.] // Вода і водоочисні технології. – 2010. – № 3-4. – С. 35-39.
169. Очищення стічних вод шкіряного виробництва від іонів хрому адсорбцією на природних цеолітах / М.С. Мальований [та ін.] // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2010. – № 6. – С. 81-85.
170. Павлов, Д.В. Обратное водоснабжение промышленных предприятий / Д.В. Павлов, С.О. Вараксин, В.А. Колесников // Сантехника. – 2010. – № 2. – С. 30-35.
171. Павлов, Д.В. Очистка сточных вод и оборотное водоснабжение прачечных предприятий / Д.В. Павлов, С.О. Вараксин, В.А. Колесников // Сантехника. – 2010. – № 4. – С. 34-37.
172. Пацай, Ю.И. Водоотведение в Украине: проблемы и пути решения / Ю.И. Пацай, Ю.И. Штонда, И.Ю. Штонда // Вода і водоочисні технології. – 2010. – № 9-10. – С. 52-54.
173. Пжехульська-Дамшель, І. Очистка води в реакторі зі змінним фото активним фільтром / І. Пжехульська-Дамшель, М.У. Томашевська // Ринок інсталяцій. – 2009. – № 5. – С. 25-26.
Запропонований варіант фотокаталітичного реактора зі змінним фотоактивним фільтром – новаторське рішення, досі в літературі на висвітлене.
174. Повышение эффективности водопользования: [Водоэффективность] // Сантехника. – 2010. – № 1. – С. 8-10.
Приклади ефективного повторного використання побутових стоків після біомеханічного очищення.
175. Реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод малых городов / Л.Л. Меньков [и др.] // Сантехника. – 2010. – № 6. – С. 30-32.
176. Рогов, Е. Очистил – и пей хоть из копытца // Изобретатель и рационализатор. – 2010. – № 8. – С. 4-5.
АЗОВ-100 – автономний звуковий очисник води потужністю 100 м3/год, використовується для очищення промислових стоків, річкової води, замінює дороге і складне устаткування екстрагування, ректифікації та рафінування.
177. Саблій, Л.А. Нова ефективна та маловідходна технологія біологічного очищення стічних вод шкіряних заводів / Л.А. Саблій, О.М. Бунчак, П.І. Гвоздяк // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2010. – № 6. – С. 77-80.
178. Саблій, Л.А. Технологія очищення стічних вод шкіряних заводів з використанням відходів виробництва / Л.А. Саблій, О.М. Бунчак, П.І. Гвоздяк // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2010. – № 5. – С. 318-322.
179. Сердюков, О. Пузырьки чистят стоки // Изобретатель и рационализатор. – 2010. – № 11. – С. 10-11.
Компактну і нескладну установку для очищення стічних вод електромеханічним способом розроблено для підприємств харчової промисловості.
180. Смирнов, Д.Г. Технология комплексной очистки сточных вод с минимизацией образования избыточного активного ила и осадка // Вода і водоочисні технології. – 2009. – № 8-9. – С. 38-41.
181. Современный способ сокращения расхода воды / Пер. с нем. З.З. Улицкого // Мясной бізнес. – 2010. – № 8. – С. 71.
Можливість отримання із жировмісних стоків води, що має якості питної і може використовуватись в конденсаторах холодильних установок.
182. Сонячна сушарка осаду на очисній станції // Зелена енергетика. – 2009. – № 1. – С. 15-16.
Практичний досвід модернізації очисних станцій перепомпування стічних вод в м. Ілава (Польща).
183. Співак, В.В. Проблема накопичення шлаків водопідготовки. Спосіб утилізації відпрацьованих  сорбентів / В.В. Співак, І.М. Астрелін // Хімічна промисловість України. – 2010. – № 3. – С. 59-62.
Очищення стічних вод гальванічних виробництв вимагає вирішення проблеми утилізації певного класу відходів.
184. Співак, В.В. Промислові стічні води. Очищення сапоніном від йонів важких металів  / В.В. Співак, І.М. Астрелін // Хімічна промисловість України. – 2009. – № 2. – С. 55-59.
185. Степовая, Н.Г. Экологические аспекты введения сточных вод в грунт: (Обзор) // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2010. – № 1. – С. 66-71.
186. Технические разработки, созданые в МГТУ им. Баумана Н.Э.: (Шаг в будущее) // Инженер. – 2010. – № 5. – С. 17-21.
Локальні очисні споруди, устаткування для очищення стічних вод, що мають домішки жиру.
187. Технологические решения для очистки поверхностного стока со скоростных автомагистралей / Л.Л. Меньков [и др.] // Сантехника. – 2011. – № 1. – С. 34-38.
188. Технология комплексной очистки фильтрационных вод полигонов твердых бытовых отходов /В.И. Кашковский [и др.] //  Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2010. – № 5. – С. 61-66.
189. Ткаченко, Т. Іммобілізація мікроорганізмів активного мулу – ефективний метод інтенсифікації процесу очищення стічних вод молокопереробних підприємств / Т. Ткаченко, О. Семенова, Н. Бублієнко // Харчова і переробна промисловість. – 2009. – № 4-5. – С. 20-22.
190. Ушаков, П.Ф. Локальные очистные сооружения: «за» и «против» / П.Ф. Ушаков, Д.Ю. Кравец // Вода і водоочисні технології. – 2010. – № 7-84. – С. 61-62.
191. Финкельштейн, З.Л. Применение гидродинамической очистки жидкостей / З.Л. Финкельштейн // Вода і водоочисні технології. – 2009. – № 4-5. – С. 51-56.
Гідродинамічні фільтри здатні очистити не тільки різноманітні рідини та мастила, а й воду на підприємствах вугільної і гірничо-металургійної промисловості.
192. Цвєткова, Г. Екологічні технології для покращення санітарних умов у сільських місцевостях України // Ринок інсталяцій. – 2009. – № 1. – С. 27-29.
Здорові санітарно-гігієнічні умови проживання забезпечують передусім за допомогою ефективних систем водовідведення, очисних споруд і туалетів.
193. Электрохимическое извлечение ионов цинка и кадмия из регенерационных растворов при ионообменной очистке воды / Н.Д. Гомеля [и др.] // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2009. – № 2. – С. 68-71.
Очищення стічних вод гальванічних виробництв.
вгору

Очищення води від нафтових забруднень
194. Акасов, Р. Растворяй и властвуй // Химия и жизнь. – 2010. – № 10. – С. 16-18.
Використання дисперсантів при очищенні морських поверхонь від нафтових забруднень.
195. Бойко, Н. Загрязнение? Очистка! // Строительство & реконструкция. – 2010. – № 7. – С. 28-29.
Збір, відведення і очищення дощової і талої води, забрудненої відходами нафтопродуктів, з території АЗС – обов’язковий елемент інженерного оснащення сучасних станцій.
196. Великодный, В.А. Технология утилизации фенольной воды / В.А. Великодный, В.С. Пикашов // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2010. – № 2. – С. 67-69.
197. Габелев, Д.В. Технология применения сорбционных материалов для очистки воды от нефтяных загрязнений / Д.В. Габелев, В.Е. Савенюк // Вода і водоочисні технології. – 2009. – № 10-12. – С. 53-56.
198. Даценко, В.В. Очистка вод кавитационной обработки нефти от ионов хлора / В.В. Даценко, Э.Б. Хоботова, Н.В. Дмитренко // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2010. – № 4. – С. 63-65.
199. Исследование возможности применения трепела для очистки водных сред / В.С. Анисимов [и др.] // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2010. – № 1. – С. 62-65.
Трепел – перспективний природний сорбент для очищення води від нафтопродуктів і фенолу, ефективно знижує жорсткість води.
200. Мальований, М.С. Очищення водного середовища від нафтових забруднень карбонатовмісними сорбційними матеріалами / М.С. Мальований, І.М. Кріп, О.В. Кириченко // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2009. – № 3. – С. 61-63.
201. Очистка поверхности водоемов и грунта при аварийных разливах нефти и нефтепродуктов сорбентом на основе терморасширенного графита / В.М. Дмитриев [и др.] // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2011. – № 2. – С. 55-63.
202. Сабан, В.З. Охорона гідросфери шляхом інтенсифікації очищення стічних вод флокулянтами / В.З. Сабан, Я.М. Семчук // Нафтова і газова промисловість. – 2010. – № 1. – С. 60-62.
Обгрунтовані та проаналізовані методи флотаційного очищення стічних вод, які утворюються в процесі видобування нафти.
203. Технические разработки, созданные в МГТУ им. Баумана Н.Э.: (Шаг в будущее) // Инженер. – 2010. – № 5. – С. 17-21.
Комплексна установка для очищення води від нафтопродуктів.
204. Флотационная очистка жиро- и нефтесодержащих сточных вод / Б.С. Ксенофонтов [и др.] // Сантехника. – 2011. – № 2. – С. 28-32.
вгору

Опріснення і знесолення води
205. Высоцкий, С.П. Особенности процессов обессоливания воды с использованием мембранных технологий / С.П. Высоцкий, М.В. Коновальчик // Вода і водоочисні технології. – 2009. – № 6-7. – С. 29-35.
206. Малецкий, З. Мембранные технологии в обессоливании и очистке воды // Вода і водоочисні технології. – 2010. – № 9-10. – С. 36-39.
207. Новая гибридная технология очистки воды: (Новини водної галузі) // Вода і водоочисні технології. – 2010. – № 11-12. – С. 41.
Біоелектрохімічна система дозволяє одночасно опріснити воду і отримати водень.
208. Новый проект Dow Chemical по обессоливанию морской воды на Ближнем Востоке / Подгот. Н.И. Гуньковская и З.В. Малецкий // Вода і водоочисні технології. – 2010. – № 11-12. – С. 46-47.
209. Первый в мире экогород: Masdar City: (Экопедия) // Сантехника. – 2010. – № 5. – С. 58-59.
Завод по опрісненню води працює на сонячних батареях, 80% стічних вод використовуються повторно, сільськогосподарські культури зрошуються тільки очищеною водою – все це є в новому місті Об’єднаних Арабських Еміратів.
210. Пресная вода из моря: (О чем пишут научно-популярные журналы мира) // Наука и жизнь. – 2009. – № 4. – С. 26.
211. Прогноз развития мирового рынка обессоливания воды: (Огляд водного ринку) // Вода і водоочисні технології. – 2011. – № 1. – С. 30-31.
212. Самый мощный в мире завод по обессоливанию морской воды в Израиле построен с применением технологии обратного осмоса компании Dow Chemical (Новини водної галузі) // Вода і водоочисні технології. – 2010. – № 7-8. – С. 22.
213. Сжигая мусор, получаем питьевую воду: (Идеи и решения) // Изобретатель и рационализатор. – 2011. – № 2. – С. 7.
За рахунок енергії, що виділяється під час утилізації сміття, вигідно отримувати прісну воду із морської в райських, але безводних куточках планети, що призведе до розвитку туризму в цих регіонах.
214. Солнечный опреснитель: (Технологии. Новации. События) // Сантехника. – 2010. – № 6. – С. 10.
215. Солнце опресняет воду: [БИНТИ: Бюро иностранной научно-технической информации] // Наука и жизнь. – 2010. – № 1. – С. 48.
216. Шкроб, Ю. Кругом вода, а с питьем беда // Изобретатель и рационализатор. – 2010. – № 12. – С. 20-22.
В статті описані приклади не дуже дешевих, але надзвичайно актуальних технологій опріснення води, адже більше дев’яти десятих гідросфери Землі складають солоні морські і видобувні води.
 
вгору

Очищення води у власних оселях та басейнах
217. Басейн и его обитатели / По материалам пресс-службы компании «ГРУНДФОС» // Сантехника. – 2010. – № 4. – С. 28-30.
Засоби очищення води для басейнів.
218. Біоактиватор для локальних очисних споруд і вигрібних ям: (Трансфер технологій) // Науково-технічна інформація. – 2011. – № 1. – С.5 9.
219. Бойко, Н. Отводим воду: (Обзор украинского рынка дренажных и линейных систем водоотвода) // Строительство &реконструкция. – 2009. – № 7. – С. 20-22.
Дренажні труби із термопластів містять геотекстильні фільтруючі оболонки. Такі трубофільтри використовуються для фільтрації та освітлення води.
220. Бродач, М.М. От водосбережения к зданию с нулевым водоснабжением // Сантехника. – 2010. – № 6. – С. 4-7.
Оброблена локальною системою очистки стоків «Livinq Machine» вода повертається в будинок  і повторно використовується в якості непитної, наприклад в туалетах.
221. Домбровська, І. Власний басейн // Ринок інсталяцій. – 2009. – № 2. – С. 28-31.
Механічне і хімічне очищення, озонування.
222.Использование дождевой воды: (по материалам немецкой печати) // Дом. – 2010. – № 12. – С. 40-41.
Зібрана і очищена дощова вода придатна для використання в пральній машині, поливу рослин в садку, тощо.
223. Как дождь применяют в быту? Технологии в сфере водосбора: (Экопедия) // Сантехника. – 2010. – № 2. – С. 16-17.
Системи збору і очищення дощової води дозволяють використовувати опади з технічною метою.
224. Калєнік, М. Конструкційні варіанти систем присадибної очистки стічних вод / М. Калєнік // Ринок інсталяцій. – 2009. – № 2. – С. 11-14.
225. Орехов, А.Н. Подготовка воды для бассейна // Сантехника. – 2010. – № 3. – С. 24-25.
226. Очистка сточных вод. Опыт Финляндии: (Экопедия) // Сантехника. – 2010. – № 3. – С. 16.
Нова оригінальна система очищення стічних вод розрахована для використання в поселеннях чисельністю 50-100 будинків і в індивідуальних будівлях.
227. Падалка, Д. Водопад под контролем // Строительство & реконструкция. – 2009. – № 3. – С. 38-39.
Зібрана з покрівель будівель дощова вода направляється в дренажний колодязь, збирається в баках і використовується в якості технічної.
228. Падалка, Д. Искусство отвода вод / Дмитрий Падалка // Строительство & реконструкция. – 2010. – № 7. – С. 18-19.
Геотканина, геотекстиль, кокосове волокно – фільтруючі елементи дренажних систем.
229.Падалка, Д. Чистой воды напиться: (Организация автономного водоснабжения коттеджа) // Строительство &реконструкция. – 2009. – № 4. – С. 37-38.
При будь-якому способі водопостачання будинку необхідне очищення води та постійний хімічний і бактеріологічний її аналіз.
230. Пацай, Ю.И.Локальные канализационные очистные сооружения для коттеджей и частных домов / Ю.И. Пацай, Ю.И. Штонда, И.Ю. Штонда // Вода і водоочисні технології. – 2011. – № 1. – С. 56-59.
231. Применение достижений нанотехнологий для обеззараживания воды плавательных бассейнов / В.Г. Каплуненко [и др.] // Вода і водоочисні технології. – 2009. – № 6-7. – С. 36-42.
232. Приусадебная акватория (стационарные бассейны) / Материал подгот. Сергей Клюй // Идеи вашого дома. – 2011. – № 4. – С. 120-125.
233. Прохоров, В. По ту сторону бассейна // Гостиничное дело. – 2010. – № 8. – С. 38-45.
Сучасні системи фільтрації та хімічна обробка води в басейнах готелів.
234. Ратников, А. Автономная канализация – типичные ошибки и заблуждения / А. Ратников, А. Мельников // Дом. – 2009. – № 10. – С. 22-25.
Використання в септиках біодобавок / біоактиваторів; аераційні установки високого ступеню очищення.
235. Ратников, А. Биологическая очистка и утилизация сточных вод // Дом. – 2009. – № 5. – С. 30-33.
Загальні питання біологічного очищення і утилізації стічних вод.
236. Ратников, А.А. Новые материалы и изделия для автономных систем канализации / А.А. Ратников // Сантехника. – 2011. – № 2. – С. 24-27.
237. Ратников, А.А. Сооружения почвенной фильтрации / А.А. Ратников // Дом. – 2009. – № 7. – С. 20-25.
В статті описані споруди грунтової фільтрації стічних вод, а саме: фільтруючі колодязі і касети, піщано-гравійні фільтри, поля підземної фільтрації.
238. Ратников, А.А. Типичные ошибки при устройстве автономных систем канализации / А.А. Ратников, А.Н. Мельников  // Сантехника. – 2009. – № 3. – С. 12-17.
Активне заміське будівництво привело до широкого розповсюдження автономних систем каналізації. Однак далеко не завжди власники заміських будівель приділяють достатню увагу вивченню принципів роботи і монтажу очисних споруд.
239. Ферапонтов, М. Зачем в отеле нужна чистая вода // Гостиничное дело. – 2010. – № 8. – С. 32-37.
Основні способи водопідготовки і очищення води в готелі.
240. Шевченко, Р. Рукотворный рельеф // Строительство &р еконструкция. – 2009. – № 6. – С. 41-43.
Очищення води штучних водойм біля заміських будинків.
241. Шонина, Н.А. Декоративные фонтаны // Сантехника. – 2010. – № 6. – С. 54-57.
вгору

Контроль якості води
242. Актуальные проблемы качества питьевой воды в Украине / В.А. Копилевич [та ін.] // Вода і водоочисні технології. – 2009. – № 10-12. – С. 7-11.
243. Анализ новых требований к воде / Беседа с к.т.н. Н.В. Макаровой // Вода і водоочисні технології. – 2010. – № 9-10. – С. 12-15.
Обговорення нових Державних санітарних норм і правил  2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».
244. Бактерии в бутылках: (Будьте здоровы!) // Знание – сила. – 2011. – № 1. – С. 68.
245. Берегова, Е.А. Организация и контроль питьевого режима в детских учреждениях г. Краматорска // Вода і водоочисні технології. – 2009. – № 4-5. – С. 30-35.
246. Введено в дію Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10) // Вода і водоочисні технології. – 2010. – № 5-6. – С. 12.
247. Визначення катіонно-аніонного складу води питної та підготовленої, алкогольних та безалкогольних напоїв капілярно-електрофоретичним методом / В. Ковальчук [та ін.] // Харчова і переробна промисловість. – 2010. – № 3. – С. 13-15.
248. Висоцький, С.П. Принципи розрахунків очищення води з урахуванням вимог до її якості / С.П. Висоцький, Г.В. Фаткуліна, М.В. Коновальчик // Вода і водоочисні технології. – 2009. – № 10-12. – С. 12-16.
249. Всесвітній день контролю якості води // Ринок інсталяцій. – 2010. – № 9. – С. 7.
250. Гигиеническая оценка эффективности озонирования воды каптажей родников с использованием бытовых озонаторов / С.В. Капранов [и др.] // Вода і водоочисні технології. – 2009. – № 4-5. – С. 47-50.
251. Гінзбург, М. Як правильно називати показник: жорсткість води чи твердість води? // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2010. – № 6. – С. 36-39.
252. Гнипов, А.В. Питьевая вода? / А.В. Гнипов: интерв’ю корр. Максима Речмедина // Наука и жизнь. – 2009. - №12. – С.31-34.
253. Гончарук, В.  Контроль якості води. Нові державні стандарти для визначення токсикологічних показників / В. Гончарук, Н. Кущевська,
Г. Терлецька // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2010. – № 5. – С. 63-70.
254. Капранов, С.В. Контроль качества воды каптажей родников – как составная часть социально-гигиенического мониторинга (СГМ) // Вода і водоочисні технології. – 2009. – № 1-2. – С. 36-43.
255. Контроль качества воды водных обьектов по паразитологическим и энтомологическим показателям, как составная часть социально-гигиенического мониторинга (СГМ) / Ю.А. Округин [и др.] // Вода і водоочисні технології. – 2009. – № 8-9. – С. 31-37.
256. Контроль электрохимических параметров воды от компании «ЭкоЮнит»: [Новинки ринку] // Вода і водоочисні технології. – 2010. – № 11-12. – С. 61-62.
257. Копилевич, В.А. К вопросу нормирования качества воды для разных видов водопотребления // Вода і водоочисні технології. – 2010. – № 5-6. – С. 17-19.
258. Кудрявцев, А.В. Как определяют концентрации примесей в воде? // Вода і водоочисні технології. – 2010. – № 7-8. – С. 53-55.
259. Лич, О. Застосування методу Соlilert-18 при проведенні контролю якості води // Вода і водоочисні технології. – 2011. – № 1. – С. 44-46.
260. Макарова, Н.В. Какая вода в Украине? // Вода і водоочисні технології. – 2010. – № 7-8. – С. 4-8.
261. Медков, Б. Особенности эксплуатации контрольно-измерительного оборудования в водах с повышенной карбонатной жесткостью // Инженер. – 2010. – № 11. – С. 30-31.
262. Министерство здравоохранения Украины готовится внести изменения в санитарные нормы для бутилированной воды // Вода і водоочисні технології. – 2010. – № 11-12. – С. 10-11.
263. Мониторинг качества воды водных обьектов по показателям эпидемической безопасности как составная часть государственного социально-гигиенического мониторинга / С.В. Капранов [и др.] // Вода і водоочисні технології. – 2010. – № 5-6. – С. 25-33.
264. Нитраты в питьевой воде: два варианта решения одной проблемы / Материал подгот. З.В. Малецкий // Вода і водоочисні технології. – 2010. – № 11-12. – С. 42-44.
Американський і український варіанти.
265. Нітратне забруднення води криниць України як складова екологічної кризи водопостачання / Л.В. Войтенко [та ін.] // Вода і водоочисні технології. – 2009. – № 1-2. – С. 33-35.
266. Носкова, Г. Применение инверсионной вольтамперометрии в анализе водных образцов // Вода і водоочисні технології. – 2009. - №8-9. – С. 31-37.
267. Оборудование для контроля параметров качества воды от компании «Аурум Лаб»: (Нові технології) // Вода і водоочисні технології. – 2009. – № 6-7. – С. 64-69.
268. Оценка месячных колебаний качества питьевой воды централизованного питьевого водоснабжения / М.В. Капранов [и др.] // Вода і водоочисні технології. – 2010. - №3-4. – С. 10-16.
269. Региональные особенности радиоактивности воды в Донецкой области / Д.О. Ластков [и др.] // Вода і водоочисні технології. – 2009. – № 1-2. – С. 27-29.
270. Стрикаленко, Т.В. Актуальные проблемы гигиенической регламентации качества питьевой воды // Вода і водоочисні технології. – 2010. – № 5-6. – С. 13-16.
271. Стрикаленко, Т.В. Гигиенические задачи производства бутилированных питьевых вод: вчера, сегодня, завтра // Вода і водоочисні технології. – 2009. – №8-9. – С. 52-56.
272. Сухомлинов, А.Б. Новые модели аналитических приборов для контроля химического состава питьевой воды // Вода і водоочисні технології. – 2010. – № 11-12. – С. 56-59.
273. Трубачева, Л. Мониторинг поверхностных и подземных вод с использованием специальных образцов // Инженер. – 2009. – № 11. – С. 20-21.
274. Цветкова, Г.М. Нітратне забруднення джерел питної води в Україні: результати дослідження ВЕГО «МАМА-86» за 2001-2008 роки // Вода і водоочисні технології. – 2009. – № 1-2. – С. 44-50.
Зокрема наведені показники найвищого рівня нітратів у воді колодязів в Полтавській області.
вгору

Список використаних періодичних джерел
Винахідник і раціоналізатор
Відомості Верховної Ради України
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну
Вода і водоочисні технології
Голос України
Гостиничное дело
Дом
Залізничний транспорт України
Зелена енергетика
Знание - сила
Идеи вашого дома
Изобретатель и рационализатор
Инженер
Інвестиції: практика та досвід
Міське господарство України
Мясная индустрия
М’ясні технології світу
Мясное дело
Мясной бизнес
Наука и жизнь
Науково-технічна інформація
Нафтова і газова промисловість
Офіційний вісник України
Питание и общество
Радиомир
Ринок інсталяцій
Сам
Сантехника
Стандартизація, сертифікація, якість
Строительство& реконструкция
Текстильная промышленность
Техника-молодежи
Управління сучасним містом
Урядовий кур’єр
Харчова і переробна промисловість
Химия и жизнь
Хімічна промисловість України
Хлібопекарська і кондитерська промисловість України
Энерготехнологии и ресурсосбережение
вгору


Режим роботи:
Понеділок-п'ятниця: 9:00 – 17:30,
Неділя: 9:00 – 17:30.

Вихідний: субота

Наша адреса:
36000 м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 17
Електронна пошта:
poltava_ounb@ukr.net


2009 © ПОУНБ ім. І.П.Котляревського