Полтавська Обласна Універсальна Наукова бібліотека імені І.П.Котляревського

Пам’яті І. П. Котляревського:
віртуальний проєкт
Полтавська Обласна Універсальна Наукова
бібліотека імені І. П. Котляревського
бібліотека
  

Електронний каталог (Архівна версія)

Електронна доставка документів

Віртуальна довідка
Тел.: (0532) 52-17-83
Тел./факс: 56-99-30

Контакти
Ми на мапі
Головна

НОВИНИ
АНОНСИ

Про бібліотекуІсторична довідка

Запис до бібліотеки

Правила користування

Структура бібліотеки

Контактна інформація

Бібліотека у ЗМІ

План заходівПоточний місяць

Архів

Хроніка подій

Виставки

Масові заходи

Ресурси бібліотекиКаталоги і картотеки

Електронний каталог

Зведений каталог

Бібліотека вдячна

Видання бібліотеки

Бібліографічні видання

Видання відділу інформації з питань культури і мистецтва

Видання відділу краєзнавства

Методичні матеріали

Наукові та практичні доробки наших співробітників

Послуги бібліотекиКористування бібліотекою

Ксерокопіювання та сканування документів

Електронна доставка документів

Визначення індексів УДК та авторського знаку

Віртуальна довідка

Програми та проекти

Отримай безоплатну правову допомогу

Інтернет для читачів публічних бібліотек

Вікно в Америку

Регіональний тренінговий центр

Бібліотеки - мости до е-урядування

Ресурси бібліотек у боротьбі з корупцією

Бiблiотечному фахiвцюНормативні документи

Методична діяльність

Бібліотеки світу

Бібліотеки України

Бібліотеки області

Полтавщина

Регіональні краєзнавчі ресурси

Полтавщина туристична

Видатні родини Полтавщини

Видатні люди Полтавщини

Літературно-мистецькі премії

Бібліотеки Полтавщини на сторінках обласних газет

Державні закупівлі   
Інформація для внутрішньо переміщених осіб   
 

Полтавіка

Полтава Історична


Безоплатна правова допомога

ІСТОРІЯ ПОЛТАВИ Сайт Бориса Тристанова


 
Вступ
 
Як парость виноградної лози,
Плекайте мову. Пильно й ненастанно
Політь бур’ян. Чистіша від сльози
Вона хай буде. Вірно і слухняно
Нехай вона щоразу служить вам,
Хоч і живе своїм життям.
М. Рильський

Мова – явище суспільне, соціальне. Мова функціонує і розвивається тільки в суспільстві. Вона є найнеобхіднішою умовою формування сутності людини.
Українська мова – національна мова українського народу. Вона – одна з найдавніших і найрозвиненіших мов світу – в ній близько 135 тисяч слів. Україна склала цією мовою 300 тисяч пісень.
Зачинателем нової української літературної мови вважають І. П. Котляревського, адже саме він ввів до літератури багату, колоритну, мелодійну, співучу народну мову.
Мова живе, функціонує тільки в мовленні – усному чи писемному.
Оскільки мова є найуніверсальнішим засобом спілкування, накопичення й передачі інформації, навчання, виховання та формування духовного світу вона немислима без належної культури мовлення.
За культуру нашої мови завжди вболівали митці пера – найбільші ревнителі мовної чистоти. Адже, як підкреслював Олесь Гончар, мовою нації визначається моральне здоров’я народу. Його розвиненість, культурність.
Прагнення до оволодіння культурою мовлення, знання і чуття рідної мови, вміння правильно користуватися всіма засобами ділової української мови – найкраща рекомендація для кожної особи в її громадській діяльності й повсякденному житті.
До пропонованого рекомендаційного бібліографічного покажчика, матеріали в якому (167 позицій) систематизовано за розділами, включено літературу, яка відображає питання розвитку культури мови як засобу духовного становлення особистості, формування мовленнєвої культури та мовленнєвого етикету, вдосконалення рівня володіння діловою українською мовою. Окремим розділом подано інформацію про розвиток мовленнєвої культури на Полтавщині.
У межах кожного розділу матеріали розміщено за алфавітом авторів і назв, а в межах алфавіту книги та публікації з періодичних видань наведено окремо.
Матеріали частково анотовано.
Всі вказані в покажчику видання знаходяться у фондах Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І. П. Котляревського.
До покажчика включено книги, що вийшли друком у 2000 – 2011 рр. та статті з журналів і газет за 2009 – 2011 рр., за винятком розділу 4, в якому матеріали подано з 2006 р.
Добір літератури завершено у жовтні 2011 р.
Подані матеріали зорієнтують читача на вибір правильного слововживання, засвоєння граматичних норм, привернуть увагу до мовної поведінки особистості, допоможуть виховати чуття слова.
Покажчик адресовано викладачам, вчителям, студентам, державним службовцям, працівникам ЗМІ, бібліотекарям, абітурієнтам, старшокласникам і всім, хто цікавиться питаннями культури мови і хоче вдосконалити рівень володіння українською мовою.
вгору
1.    РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ МОВИ ЯК ЗАСІБ ДУХОВНОГО СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ
Нормативно-правові акти
1. Про культуру : Закон України, 14 груд. 2010 р. №2778-VI // Офіційний вісник України. – 2011. - № 2. – С. 13-23.
2. Концепція державної цільової програми розвитку національної словникової бази на 2009-2015 роки : схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 лют. 2009 р. №140-р // Офіційний вісник України. - 2009. - № 12. - С. 35-38.

Книги

3. Другий Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика / М-во освіти і науки України, Освітня Фундація Петра Яцика (Канада), Ліга Українських Меценатів. – К., 2002. - 103 с.
Це - добірка публікацій, що були надруковані в українських періодичних виданнях протягом 2001-2002 років стосовно унікального мовного турніру.
4. Масенко, Л. Т. Мова і суспільство: постколоніальний вимір / Л. Т. Масенко. - К. : КМ Академія ; К. : Просвіта, 2004. - 163 с.
У книжці висвітлено питання історії української літературної мови, форм побутування української мови та її сучасного стану. Дослідження здійснено в соціолінгвістичному аспекті.
5. Масенко, Л. Т. Нариси з соціолінгвістики / Л. Т. Масенко. - К. : Києво-Могилянська академія, 2010. - 244 с.
У посібнику викладено історію соціолінгвістичних студій та головні теми, що становлять предмет соціолінгвістичних досліджень, як-то: форми існування мови, білінгвізм, мовна ситуація і мовна політика. Книга цікава тим, що до неї додані студентські есеї, написані впродовж 2002-2009 років, що дають уявлення про мовну ситуацію міст, містечок і селищ різних областей України.
6. Масенко, Л. Т. Суржик: між мовою і язиком / Л. Т. Масенко. - К. : Києво-Могилянська академія, 2011. - 135 с.
У книжці висвітлено історію виникнення, поширення й сучасного побутування мішаних україно-російських форм усного мовлення. Як специфічне явище мовного життя України суржик розглянуто не тільки в мовознавчому, а й соціокультурному та психолінгвістичному аспектах.
7. Пінчук, О. Ф. Нариси з етно- та соціолінгвістики / О. Ф. Пінчук, П. І. Червяк. - К. : Просвіта, 2005. - 152 с.
У книзі висвітлені актуальні аспекти сучасної української соціо- та етнолінгвістики: роль мови у тріаді "Мова - людина - етнос", можливості її впливу на розвиток особистості й етносу та мовна ситуація в сучасній Україні.
8. Погрібний, А. Г. "Умію, та не хочу", або Про фальш одного етикету : науково-публіцистичний есей / А. Г. Погрібний. - Ніжин : Аспект-Поліграф, 2006. - 172 с.
Науково-публіцістична праця відомого літературно-громадського діяча про психологічні й суспільні аспекти утвердження українців у рідній мові та про істинну і фальшиву культуру мовного спілкування.
9. Соціолінгвістичний моніторинг мовою статистики : збірник матеріалів / ред. А. Ю. Пономаренко. - К. : Науково-дослідний ін-т українознавства, 2006. - 96 с.
Цей збірник – одна з можливих спроб узагальнення соціолінгвістичних даних з метою аналізу мовної ситуації в Україні, здійснена у межах підготовки до Міжнародного конгресу «Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі».
10. Студентські філологічні студії початку ХХІ століття : збірник доповідей II Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції 17-18 квітня 2006 р. - Донецьк : Донецький ін-т соціальної освіти, 2006. - Т. 2 : Мовознавство, Ч. 1. - 235 с.
Розглянуто актуальні проблеми мовної освіти, сучасного синтаксису української мови, функціональну семантику лексичних і фразеологічних одиниць, лінгвістику тексту і контекстні вияви граматичних і лексичних одиниць.
11. Студентські філологічні студії початку ХХІ століття : збірник доповідей II Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції 17-18 квітня 2006 р. - Донецьк : Донецький ін-т соціальної освіти, 2006. - Т. 2 : Мовознавство, Ч. 2. - 2006. - 244 с.
Запропоновано доповіді: "Сучасна картина світу в лінгвістичному аспекті", "Стилістичні особливості сучасних європейських мов", "Переклад: особливості перекладацької діяльності", "Формування і розвиток мови ЗМІ у сучасному інформаційному просторі".
12. Ткаченко, О. Б. Українська мова і мовне життя світу / О. Б. Ткаченко. - К. : Спалах, 2004. - 272 с.
Працю присвячено розвиткові й сучасному станові української мови в усіх труднощах її становлення, що дістають всебічне висвітлення в зіставленні з відповідними ситуаціями інших мов світу.
13. "Українська мова - мова єднання" : ХІ загальнонаціональний конкурс / Національна спілка журналістів України. - Х. : Відомі імена, 2010. - 18 с. : фотоіл.
На розгляд оргкомітету було подано 278 творчих доробків ЗМІ та окремих авторів. Визначені переможці в таких номінаціях: "Квітни, мово наша рідна", "Мовне багатоголосся", "На видноті всього світу", "Первоцвіт". Маршрутом екскурсіювання було обрано Одесу і Білгород-Дністровський.
14. Цимбалюк, В. І. Мова як генетичний код народу : навчальний посібник для факультативних занять / В. І. Цимбалюк. - Тернопіль : Мандрівець, 2009. - 173 с.
У посібнику реалізовано нетрадиційний підхід до вивчення мови, яка розглядається не лише як граматична структура та засіб спілкування, а й важлива складова життєдіяльності народу, основа його буття.
Статті з періодичних видань

15. Бугайова, В. В. Проблематика української мови у сфері інформаційних технологій / В. В. Бугайова, Б. Кузнєцов // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2010. - № 26. - С. 7-10.
Українська мова у сфері комп’ютерних та інформаційних технологій.
16. Булаховський, К. Стан і проблеми розвитку україномовної локалізації комп’ютерних програм // Українська мова. - 2010. - № 4. - С. 89-94.
Утвердження української мови у сфері високих технологій.
17. Грегуль, Г. Призначення мови як суспільного явища, або Ще раз про функції мови // Дивослово. - 2010. - № 11. - С. 41-43.
Мова є засобом спілкування, пізнання та вираження менталітету нації.
18. Данилевська, О. Лінгвокреативність підлітків у інтернет-комунікації // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2010. - № 11/12. - С. 132-140.
Вивчення мовної свідомості підлітків для прогнозування індивідуального мовного розвитку особистостей, які в майбутньому визначатимуть мовне, духовне та матеріальне життя суспільства.
19. Дорошенко, С. І. Як парость виноградної лози, плекайте мову : [порушено питання про необхідність залучення наукових журналів і мистецьких сил до збереження і розвитку сучасної української літературної мови] // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2009. - № 19/21. - С. 6-8.
20. Калашник, Н. Г. Без коріння немає насіння : українська мова - духовний генотип нашого народу / Н. Г. Калашник ; розмову вела Н. Корнієвська // Українська мова та література. - 2010. - Груд. (№ 46/47). - С. 3-6.
Про зв’язок державності і національної мови.
21. Короненко, С. Відкрий, о рідна мово, свої скарбниці золоті! : нотатки з відкриття XI Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика у Верхньому Синьовидному і не лише... // Літературна Україна. - 2010. - 25 листоп. (№ 43). - С. 1, 6.
22. Масенко, Л. Суржик у сучасній художній літературі // Дивослово. - 2011. - № 4. - С. 25-30.
Розповідь про твори, що художньо відтворюють експансію гібридного мовлення у містах і селах України.
23. Селігей, П. О. Про виховання мовної свідомості : [проблеми мовного виховання громадян України] // Мовознавство. - 2010. - № 2/3. - С. 176-193.
2.    ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КУЛЬТУРИ

Книги

24. Бодик, О. П. Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія : навчальний посібник для студентів вузів / О. П. Бодик. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 413 с.
У посібнику подано перелік важливих для засвоєння курсу тем, список літератури, а також систему практичних та навчальних завдань. У теоретичній частині проведено ґрунтовне наукове дослідження іншомовних лексичних запозичень у словниковому складі сучасної української літературної мови, укладено "Тлумачний словник іншомовних соціально-економічних запозичень".
25. Бугай, Н. Український етикет : посібник для дітей та дорослих / Н. Бугай. - К. : Б-ка українця, 2002. - Кн. 1 : Етикет особистості шкільного віку . - 288 с.
У поданому інформаційному матеріалі запропоновано логіку розвитку етикету школяра. Розглядаються такі основні поняття як етикет розмови по телефону, етикет у школі, етикет листування, спілкування та поводження під час подорожей, етикет громадянина держави та ін.
26. Бугай, Н. Український етикет : посібник для учнів старш. класів і профтехучилищ, студентів та широкого кола читачів / Н. Бугай. - К. : Б-ка українця, 2002. - Кн. 2 : Етикет дорослої людини. – 256 с.
Посібник розрахований на учнів старших класів, профтехучилищ, студентів, батьків, викладачів та широкого кола читачів. Розглядаються такі основні питання: етикет ведення бесіди; етикет довірливого спілкування; етикет знайомства, вітання; етикет міжвікових стосунків.
27. Венжинович, Н. Ф. Сучасна українська літературна мова : навчальний посібник для студентів вузів / Н. Ф. Венжинович. - 3-є вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2008. - 304 с.
У посібнику подано найновіші концепції сучасних мовознавців у галузі фонетики, лексикології та фразеології, морфології, словотвору та синтаксису простого і складного речення. Окрема лекція присвячена основам культури мовлення.
28. Головащук, С. І. Словник наголосів : понад 20000 слів / С. І. Головащук. - К. : Наукова думка, 2003. - 320 с.
29. Дорошенко, С. І. Основи культури і техніки усного мовлення : навчальний посібник / С. І. Дорошенко. - 2-ге вид., випр. і доп. - Х. : ОВС, 2002. - 144 с.
Зміст посібника відповідає діючим навчальним програмам з курсу культури мовлення, передбаченого навчальними планами підготовки майбутніх учителів-словесників і вихователів дитячих закладів.
30. Дудик, П. С. Стилістика української мови : навчальний посібник для студентів вузів / П. С. Дудик. - К. : Академія, 2005. - 368 с.
У посібнику розглянуто стилі, жанри, форми мови, висвітлено проблематику стилістики усної й писемної форм сучасної української літературної мови. З урахуванням сучасних потреб і тенденцій вивчення стилістики системно проаналізовано комунікативні якості мовлення.
31. Інтелектуальні ігри на уроках української мови та літератури / уклад. О. О. Маленко. - Х. : Основа, 2009. - Вип. 2. - 2009. - 171 с.
Навчальний посібник містить розробки уроків з української мови та літератури, народознавства в ігровій формі для 5-11 класів. Це - вікторини, брейн-ринги, КВК, інтелектуальні аукціони і ярмарки. Репрезентовані сценарії пройшли апробацію під час проведення уроків педагогами з різних регіонів України.
32. Кацавець, Р. С. Золоте джерельце : висловлювання про слово, мову, красномовство : навчальний посібник для студентів вузів / Р. С. Кацавець. - 4-е вид., перероб. і доп. - К. : Центр навчальної літератури, 2009. - 112 с.
Мета видання — у стислих добірних висловлюваннях українських і зарубіжних письменників, мовознавців показати любов і шану до рідної мови; проілюструвати величність української мови, як мови мудрого і гордого народу; зважити на значимість державної мови, як засобу порозуміння людей у суспільстві; допомогти пройнятися премудростями античних риторів і мислителів.
33. Климова, К. Я. Основи культури і техніки мовлення : навчальний посібник для студентів вузів / К. Я. Климова. - 2-е вид., випр. й доп. - К. : Ліра-К, 2007. - 239 с.
У посібнику систематизовано теоретичний матеріал з проблем формування культури і техніки мовлення, вміщений у підручниках, посібниках та окремих статтях; запропоновано схеми і таблиці, списки літератури для вивчення.
34. Коваль, А. П. Спочатку було Слово : крилаті вислови біблійського походження в українській мові / А. П. Коваль. - К. : Либідь, 2001. - 310 с.
Крилаті вислови у цьому виданні подаються в такій послідовності, в якій вони вжиті у Біблії: із Старого Заповіту, із Нового Заповіту. Усі вони не тільки тлумачаться, а й ілюструються прикладами з творів українських класиків і сучасних письменників, щоб у читача був зразок їх вживання. В окремий розділ виділено крилаті вислови, які походять із текстів, що не увійшли до складу канонічних книг Біблії - з апокрифів, житій святих і молитов.
35. Кравець, Л. В. Стилістика української мови : практикум: навчальний посібник для студентів вузів / Л. В. Кравець ; ред. Л. І. Мацько. - К. : Вища школа, 2004. - 200 с.
Різноманітні за змістом і формою виконання вправи та завдання орієнтують студентів філологічних спеціальностей на глибоке осмислення змістової і стилістичної структури текстів, сприяють виробленню вміння використовувати мовні засоби відповідно до теми, мети і сфери спілкування. Посібник завершує "Словник лінгвостилістичних термінів".
36. Культура мови на щодень / Н. Я. Дзюбишина-Мельник, Н. С. Дужик, С. Я. Єрмоленко. - К. : Довіра, 2000. - 169 с.
37. Мацько, В. П. Українська мова : навчальний посібник для студентів вузів / В. П. Мацько. - Львів : Новий Світ-2000, 2010. - 264 с.
У посібнику подається теоретична інформація лінгвістичного, літературознавчого й культурологічного змісту в поєднанні з практичними завданнями, тестами, зразками художнього мовлення. Ці матеріали покликані сформувати у студентів науково достовірні відомості про рідну мову та літературу відповідно до нових програмних вимог.
38. Мова - народ : висловлювання про мову та її значення в житті народу / уклад. О. Тихий. - К. : Смолоскип, 2007. - 416 с.
У книзі зібрано документи і висловлювання видатних людей про мову (понад 250 авторів та документів). Декілька розділів збірки присвячені загальним питанням значення рідної мови.
39. Мовленнєвий етикет : програма спецкурсу, заняття, ігрові форми роботи. 8-11 класи / ред. Г. Б. Федяй. - К. : Шкільний світ ; К. : Л. Галіцина, 2005. - 128 с.
Книжка містить зразки уроків та ігрових моделей. Видання розраховане на вчителів-мовників, класних керівників.
40. Огієнко, І. Рідна мова / І. Огієнко ; Фундація ім. митрополита Іларіона (Огієнка) "Запізніле вороття". - К. : Наша культура і наука, 2010. - 436 с.
Мовознавчі твори автора, які відібрані до цієї книги, в Україні ніколи (за винятком першого) не друкувалися.
41. Остапенко, Н. М. Технологія сучасного уроку рідної мови : навчальний посібник для студентів вузів / Н. М. Остапенко, Т. В. Симоненко, В. М. Руденко. - К. : Академія, 2011. - 245 с.
Особливо прислужаться студентам і вчителям спроектовані моделі усіх типів аспектних уроків розвитку зв’язного мовлення, основані на інноваційних методах, прийомах і засобах навчання.
42. Пещак, М. М. Комунікативний синтаксис / М. М. Пещак. - К. : Довіра, 2000. - 151 с.
Книжка може бути корисною тим, хто хоче самостійно вдосконалювати свої знання із сучасного українського літературного мовлення. Оформлена вона у вигляді посібника, тому може пригодитися і вчителеві, особливо вправами, які розроблено з урахуванням програмних знань, одержуваних у школі на основних уроках.
43. Плиско, К. М. Синтаксис української мови в опорних конспектах, таблицях і завданнях / К. М. Плиско. - Х. : Основа, 2004. - 96 с.
У посібнику відповідно до програми з української мови для середніх навчальних закладів висвітлені основні питання синтаксичної теорії. Їхнє вивчення сприятиме розвитку мислення й мовлення учнів та вихованню їх як особистостей.
44. Повна енциклопедія сучасного етикету : пер. з рос. / уклад. О. Д. Сиплива. - Донецьк : БАО, 2010. - 304 с. : іл.
Етикет - не лише вміння поводитися чемно, а ціла система взаємовідносин з іншими людьми. До видання ввійшли універсальні рекомендації щодо поводження в різних ситуаціях. Ця книга - про ввічливість і добрі манери, про мистецтво спілкування і етикету ділового життя, про Мережевий етикет (Н’ЕТИКЕТ).
45. Пономарів, О. Д. Культура слова : мовностилістичні поради / О. Д. Пономарів. - К. : Либідь, 2002. - 340 с.
У книзі даються поради щодо вибору слів для найкращого висловлення думки в різних стилях української літературної мови.
46. Росінська, О. А. Культура сучасної української мови : довідник для всіх / О. А. Росінська. - Донецьк : БАО, 2009. - 448 с.
47. Семеног, О. М. Культура наукової української мови : навчальний посібник для студентів вузів / О. М. Семеног. - К. : Академія, 2010. - 214 с.
Навчальний посібник допоможе розвинути чуття наукової мови, мовний смак, володіння науковим стилем мовлення і письма, мовними засобами наукового тексту.
48. Семенюк, О. А. Основи теорії мовної комунікації : навчальний посібник для студентів вузів / О. А. Семенюк, В. Ю. Паращук. - К. : Академія, 2010. - 237 с.
Мовна комунікація є складною інформаційно-знаковою системою, у якій взаємодіють індивідуальні, національні, інтернаціональні мовні компоненти. Виробленню належної мовної культури покликаний сприяти матеріал пропонованого навчального посібника, адресованого, передусім, студентам ВНЗ.
49. Семчук, Д. Б. Вивчення практичної стилістики та культури мовлення. 10-11 класи / Д. Б. Семчук. - К. : Шкільний світ, 2009. - 175 с.
Посібник узагальнює знання про мову, мовлення, культуру спілкування, мовленнєвий етикет. Окрім текстів для перевірки читацьких умінь і навичок, пропонуються також тексти для аудіювання.
50. Сербенська, О. Культура усного мовлення : практикум : навчальний посібник для студентів вузів / О. Сербенська. - К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 214 с.
У практикумі подано перелік важливих для засвоєння курсу тем, список яких сприятиме підвищенню рівня лінгвістичної грамотності, культури мовлення.
51. Синюта, В. Український мовленнєвий етикет : програма та заняття / В. Синюта. - К. : Шкільний світ, 2008. - 128 с.
Запропонований факультатив розрахований на учнів 6-9 класів. Для вчителя викладена інформація - основа, з якою можна імпровізувати.
52. Словник сучасного українського сленгу / уклад. Т. М. Кондратюк. - Х. : Фоліо, 2006. - 352 с.
53. Словник-довідник з культури української мови / Д. Г. Гринчишин [та ін.]. - 3-тє вид., випр. - К. : Знання, 2006. - 368 с.
54. Стахів, М. О. Український комунікативний етикет : навчально-методичний посібник / М. О. Стахів. - К. : Знання, 2008. - 248 с.
Навчально-методичний посібник складається з 4 розділів: "Вербальні компоненти українського комунікативного етикету", "Невербальні засоби українського комунікативного етикету", "Комунікативний антиетикет", "Методичний аспект опанування українським комунікативним етикетом". Вміщені також додатки, список рекомендованої літератури, іменний покажчик.
55. Сучасна українська літературна мова : підручник для студентів вузів / ред. М. Я. Плющ. - 7-е вид., стер. - К. : Вища школа, 2009. - 430 с.
У підручнику викладено всі основні теоретичні питання курсу. Призначений для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
56. Українська мова для іноземних студентів : навчальний посібник для студентів вузів / Н. О. Лисенко [та ін.]. - К. : Центр навчальної літератури, 2010. - 240 с.
Посібник містить фонетичний та лексичний матеріал, відомості з граматики української мови, сталі висловлювання мовного етикету, багатомовний словник. Основні теоретичні матеріали наведені українською та англійською мовами.
57. Уроки розвитку зв'язного мовлення / уклад. К. Ю. Голобородько. - Х. : Основа, 2006. - 208 с.
Посібник містить конспекти уроків, серед яких укладання ділових паперів, ознайомлення з вимогами до мовлення, твори-роздуми та інші.
58. Фурдуй, М. І. Українська мова. Практикум з правопису : навчальний посібник для студентів вузів / М. І. Фурдуй. - К. : Либідь, 2003. - 272 с.
Розглядаються питання орфографії і пунктуації в руслі поглиблення знань, підвищення рівня грамотності, культури писемного мовлення. В додатку вміщені контрольно-тренувальні роботи: тематично-підсумкові, узагальнююче-підсумкові, диктанти.
59. Шевчук, С. В. Українська мова на щодень, на щомить (для державних службовців) : навчальний посібник / С. В. Шевчук, Т. М. Лобода. - К. : Атіка, 2004. - 391 с.
Посібник системно охопив усі аспекти мовлення - від звукового оформлення слова до синтакси. Вміщено такі розділи: "Графіка. Фонетика. Орфоепія", "Орфографія", "Морфологія", "Синтаксис. Пунктуація". У розділах визначено теми, кожна з яких структурується на окремі блоки: теоретичний, практичний, відомості з культури мовлення.
60. Шкільний календар: свята української мови / уклад. О. О. Маленко. - Х. : Основа, 2010. - 205 с.
У навчальному посібнику наведено сценарії свят української мови, у формі виховних заходів, літературно-музичних композицій, мовознавчих турнірів, лінгвістичних ігор, мовних фестивалів, шоу-програм. Такі заходи були проведені вчителями української мови у 5-11 класах у різних регіонах України.
61. Ющук, І. П. Українська мова : підручник для студентів вузів / І. П. Ющук. - К. : Либідь, 2004. - 640 с.
Підручник містить відомості про походження, розвиток і структуру сучасної української мови як цілісної функціональної системи. Розглянуто її усну (звучання) і писемну (правопис) форми.
62. Яшенкова, О. В. Основи теорії мовної комунікації : навчальний посібник для студентів вузів / О. В. Яшенкова. - К. : Академія, 2010. - 310 с.
Основну увагу в посібнику приділено засобам мовного коду в комунікації, мовленнєвій поведінці комунікантів, комунікативним стратегіям і тактикам, способам мовленнєвого впливу, культурі та ефективності мовної комунікації, етноспецифіці мовленнєвого спілкування. Матеріал викладено у взаємозв’язку теорії та практики мовної комунікації.
Статті з періодичних видань

63. Береза, Ю. Нагадки про мовні порядки // Журналіст України. - 2011. - № 5. - С. 40.
Представлені у віршованій формі основні правила вживання деяких слів і словосполучень в українській мові.
64. Бондаренко, Н. Вдосконалення мовленнєвої культури старшокласників на основі знань про норми української літературної мови // Українська мова і література в школі. - 2011. - № 8. - С. 20-27.
65. Бондаренко, Н. Теоретичні аспекти роботи над мовленнєвою культурою старшокласників // Українська мова і література в школі. - 2011. - № 3. - С. 6-9.
Наведено приклади завдань і вправ, які сприяють ефективному піднесенню мовленнєвої культури старшокласників.
66. Вихованець, І. Про культуру української мови // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2009. - № 7/8. – С. 80-82 ; № 9. - С. 88-90 ; № 10. - С. 124-126 ; № 11. - С. 82-84 ; № 12. - С. 124-126 ; Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2010. - № 1. - С. 82-84 ; № 2. - С. 110-112 ; № 4. - С. 114-116 ; № 6. - С. 106-108 ; № 7/8. - С. 152-154 ; № 9. - С. 120-122 ; № 10. - С. 104-106 ; Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2011. - № 3. - С. 114-116 ; № 4. - С. 114-116 ; № 6. - С. 120-122.
У статтях вміщені мовознавчі етюди.
67. Єрмоленко, С. Я. Підручник з української мови як компонент національної культури // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2011. - № 31. - С. 2-6.
68. Кухарчук, І. Культура спілкування як засіб духовного розвитку особистості : лінгвістичний КВК для старшокласників // Дивослово. - 2011. - № 2. - С. 23-26.
69. Ладоня, К. Формування культури спілкування в старшокласників на уроках української мови : (дистанційне спілкування) // Українська мова і література в школі. - 2011. - № 8. - С. 9-14.
70. Ляшенко, М. Б. Формування мовленнєвої компетенції учня на уроках української мови // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2011. - № 12. - С. 6-11.
Вміщено приклади шкільних завдань, що вирішуються за допомогою комп’ютерних та мультимедійних технологій.
71. Мальонкіна, І. Складники культури мовлення, їх роль у спілкуванні : інтегроване заняття спецкурсу з української мови та основ інформатики / І. Мальонкіна, Н. Темченко // Українська мова та література. - 2011. - Листоп. (№ 41/42). - С. 16-21.
72. Моісеєва, Т. Мовленнєво-комунікативний розвиток школярів на уроках словесності / Т. Моісеєва, Н. Лисенко // Дивослово. - 2011. - № 5. - С. 2-5.
Словникова робота, проведення усних та письмових переказів, система навчання діалогічного мовлення.
73. Симоненкова, Т. Робота над підвищенням рівня культури мовлення учнів // Українська мова і література в школі. - 2010. - № 8. - С. 32-37.
Пропонується система вправ і завдань (33 позиції) із розділів: "фонетика", "орфоепія", "графіка", "орфографія", апробована в школах України.
74. Соловець, Л. О. Вираження етнічної специфіки української культури у фразеологізмах : матеріали до уроку // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2011. - № 6. - С. 52-62.
75. Стасюк, Т. Технології мовного впливу як компонент сучасної комунікації // Українська мова. - 2010. - № 1. - С. 82-87.
Розглянуто способи, типи, прийоми й інструменти впливу мови на людську свідомість.
76. Творчі доробки вчителів української мови // Все для вчителя. - 2009. - Листоп. (№ 21/22). - С. 81-180.
Подано 60 уроків-конспектів з розвитку усного і письмового мовлення учнів, презентовані вчителями різних регіонів України.
77. Трубай, В. Унадився журавель до бабиних конопель : що таке жива ужиткова мова: літературно-книжна чи суржик? // Слово просвіти. - 2009. - 16-22 лип. (№ 28). - С. 4.
78. Яремчук, Н. Говоріння як наукове поняття // Українська мова і література в школі. - 2011. - № 1. - С. 10-15.
Говоріння досліджується в різножанрових варіантах: бесіда, розмова, суперечка, розповідь.
3.    УКРАЇНСЬКА ДІЛОВА (УСНА ТА ПИСЕМНА) І ФАХОВА МОВА

Книги

79. Бугай, Н. Український етикет : посібник для учнів старш. класів і профтехучилищ, студентів та широкого кола читачів / Н. Бугай. - К. : Б-ка українця, 2002. - Кн. 3 : Етикет професійний. - 2002. - 192 с.
Вибір професії - це один із головних життєвих виборів, від якого залежить задоволення людини своєю долею, її щастя. Як поводитися в тій чи іншій професійній галузі, допоможе ця книга.
80. Васенко, Л. А. Фахова українська мова : навчальний посібник для студентів вузів / Л. А. Васенко, В. В. Дубічинський, О. М. Кримець. - К. : Центр навчальної літератури, 2008. - 272 с.
Навчальний посібник повністю відповідає вимогам програми курсу "Українська мова за професійним спрямуванням", що затверджено Міністерством освіти і науки України. У посібнику надано теоретичний матеріал з основних тем курсу та наведено систему вправ для самостійної роботи студентів.
81. Волкотруб, Г. Й. Українська ділова мова : практикум / Г. Й. Волкотруб, А. М. Венцковський. - К. : МАУП, 2003. - 156 с.
Мета посібника - допомогти мовцеві опанувати техніку складання ділових паперів. Вправи спрямовані на опрацювання лексичних і граматичних норм української мови. Посібник привертає увагу до актуальних мовних явищ, допомогає підвищити загальну грамотність.
82. Волошин, В. Г. Комп'ютерна лінгвістика : навчальний посібник для студентів вузів / В. Г. Волошин. - Суми : Університетська книга, 2004. - 382 с.
Посібник містить систематичний виклад основ комп’ютерної лінгвістики - одного з новітніх напрямів інформаційної технології сучасного мовознавства. Описано методологію та інструментальні засоби організації процесу набуття знань.
83. Герасимчук, А. А. Етика й етикет сучасного бізнесу - запорука економічної безпеки підприємств : навчальний посібник для студентів вузів / А. А. Герасимчук, О. І. Тимошенко, Я. Дашкевич. - К. : Вид-во Європейського ун-ту, 2007. - 284 с.
Автори навчального посібника представили набутий досвід в царині етики бізнесу економічно розвинених країн, але саме той, що може бути прийнятним в умовах українських реаліїв. Цікавими є наступні розділи: "Вербальне спілкування в етикеті бізнесу", "Особливості ділового спілкування на прийомах делегацій", "Загальні положення ділової розмови по телефону", "Основні риси етикету менеджера".
84. Гриценко, Т. Б. Українська мова за професійним спрямуванням : навчальний посібник для студентів вузів / Т. Б. Гриценко. - К. : Центр навчальної літератури, 2010. - 624 с.
У навчальному посібнику подано правила оформлення ділових паперів, мовні кліше, звороти, притаманні кожному типу документів. Розглянуто також особливості усної форми професійного спілкування. Вміщено систему вправ, завдань, запитань для самоконтролю.
85. Гуць, М. В. Українська мова у професійному спілкуванні : навчальний посібник для студентів вузів / М. В. Гуць, І. Г. Олійник, І. П. Ющук. - К. : BeeZone, 2004. - 329 с.
Посібник містить теоретичний і практичний матеріал, що стосується різних аспектів ділового спілкування, мовного й ділового етикету, розглядаються моделі поведінки й аспекти створення образу ділової людини. Грунтовно викладено правила складання й оформлення найуживаніших ділових паперів.
86. Діловий етикет : етика ділового спілкування / уклад. І. Афанасьєв. - К. : Альтерпрес, 2003. - 368 с.
Ця книжка розрахована на підприємців, а також усіх, кого цікавлять установлені правила поведінки у товаристві та міжнародних відносинах. Видання надасть вичерпні відповіді на всі запитання, які можуть надати з приводу гарних манер, культури мовлення, ділового етикету та протоколу.
87. Етика ділового спілкування : навчальний посібник для студентів вузів / ред. Т. Б. Гриценко. - К. : Центр навчальної літератури, 2007. - 344 с.
Широко висвітлені питання спілкування як соціального феномену, значення вербального спілкування в ділових стосунках, службового етикету. Наведено конкретні приклади щодо організації роботи сучасного менеджера, керівника.
88. Етика ділового спілкування : навчальний посібник для студентів вузів / В. Г. Воронкова [та ін.]. - Львів : Магнолія 2006, 2009. - 311 с.
У навчальному посібнику сформована концепція етики ділового спілкування, яка розвивається в умовах ринкових стосунків. Особлива увага приділяється конкретним прикладам ведення ділової бесіди в сфері послуг; культурі мови і мовленнєвому етикету в практиці ділових стосунків.
89. Загнітко, А. П. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування / А. П. Загнітко, І. Г. Данилюк. - Донецьк : БАО, 2007. - 477 с.
У цьому посібнику читач знайде всі необхідні йому довідкові матеріали, які допоможуть оволодіти нормами сучасної української мови. Видання пропонує зразки оформлення основних типів документів, рекомендації щодо етики і культури ділового спілкування тощо.
90. Калашник, Г. М. Вступ до дипломатичного протоколу та ділового етикету : навчальний посібник для студентів вузів / Г. М. Калашник. - К. : Знання, 2007. - 144 с.
У посібнику звернута увага на планування та проведення переговорів, національні особливості спілкування, культуру мовлення, листування, ділове спілкування.
91. Капелюшний, А. О. Телебачення прямого ефіру: практика мовлення, типові помилки : навчальний посібник для студентів вузів / А. О. Капелюшний. - Львів : ПАІС, 2011. - 398 с.
Книга охоплює особливості стилістичного використання в мовленні працівників телебачення лексичних і фразеологічних, морфологічних, синтаксичних засобів. Подано питання для самоперевірки, завдання, тести.
92. Кацавець, Г. М. Мова ділових паперів : підручник для студентів вузів / Г. М. Кацавець, Л. М. Паламар. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Алерта, 2006. - 328 с.
Цей підручник є переробленим і доповненим виданням першого в Україні навчального посібника офіційно-ділового спрямування в мовному аспекті, на базі якого впроваджено в систему освіти предметний курс з ділової мови. До кожного заняття додаються вправи і завдання; тлумачні словнички професійної лексики, словнички російсько-українського перекладу усталених словосполучень та висловів ділового стилю.
93. Кацавець, Р. Ділова мова: сучасний вимір : підручник для студентів вузів / Р. Кацавець. - К. : Центр навчальної літератури, 2008. - 196 с.
Підручник містить матеріали з усної і писемної ділової мови з погляду сучасних вимог. Складається він з чотирьох розділів (ділова мова нашого часу, правила українського правопису, ділові папери повсякденного слугування, практичний цикл) і додатків.
94. Кацавець, Р. С. Українська мова: професійне спрямування : підручник для студентів вузів / Р. С. Кацавець. - К. : Центр навчальної літератури, 2007. - 254 с.
Підручник допоможе майбутнім фахівцям оволодіти навичками усної і писемної професійної мови, піднести загальний рівень мовної культури. Вдало доповнюють теоретичні розділи словнички професійної термінології і слововживання.
95. Коваленко, С. М. Сучасна риторика : навчально-практичний посібник / С. М. Коваленко. - Тернопіль : Мандрівець, 2007. - 183 с.
Посібник містить матеріали теоретично-практичного характеру. Більшість розділів присвячено правилам мовної культури промовця в різних ситуаціях спілкування: під час полемічного виступу, проведення нарад і ділових розмов.
96. Корж, А. В. Українська мова професійного спрямування : навчальний посібник для студентів вузів / А. В. Корж. - К. : Алерта ; К. : КНТ ; К. : Центр навчальної літератури, 2009. - 295 с.
Навчальний посібник містить лекції та комплекс практичних завдань відповідно до програми навчання у Київському національному університеті внутрішніх справ. Особливістю даного посібника є наявність розділу VI "Статті про українську мову в ЗМІ".
97. Кубрак, О. В. Етика ділового та повсякденного спілкування : навчальний посібник для студентів вузів / О. В. Кубрак. - 3-тє вид., стереотип. - Суми : Університетська книга ; К. : Княгиня Ольга, 2005. - 221 с.
Посібник знайомить із особливостями поведінки, мовлення, ділового телефонного спілкування, тощо.
98. Культура фахового мовлення : навчальний посібник для студентів вузів / ред. Н. Д. Бабич. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2005. - 572 с.
Посібник допоможе оволодіти нормами сучасної української літературної мови кожному, для кого мова є не фахом, а засобом реалізації знань з іншої конкретної (нефілологічної) спеціальності. Матеріал систематизовано у трьох частинах: науково-методичній, практичній, інформаційно-довідковій.
99. Литвиненко, Н. П. Українська медична термінологія у фаховій мові лікаря : навчальний посібник для студентів вузів / Н. П. Литвиненко, Н. В. Місник. - 3-є вид., доп. - К. : Книга плюс, 2008. - 174 с.
У посібнику висвітлено особливості творення та функціонування сучасної української медичної термінології.
100. Мамрак, А. В. Українська ділова мова: комп'ютерна версія : навчальний посібник для студентів вузів / А. В. Мамрак, О. І. Шаров. - К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 232 с.
Посібник складається з трьох частин: табличної форми та структурно-логічних схем теоретичного матеріалу, тренувальних вправ і контрольної роботи, які мають характер мовних текстів. Може бути використаний в умовах дистанційної форми навчання студентів.
101. Мацько, Л. І. Культура української фахової мови : навчальний посібник для студентів вузів / Л. І. Мацько, Л. В. Кравець. - К. : Академія, 2007. - 360 с.
У посібнику розглянуто загальні відомості з курсу культури сучасної української мови, стилістичну диференціацію сучасної української мови, текстові норми наукового та офіційно-ділового стилів, правила оформлення наукової роботи і ділових паперів.
102. Мацюк, З. О. Українська мова професійного спілкування : навчальний посібник для студентів вузів / З. О. Мацюк, Н. І. Станкевич. - 2-е вид. - К. : Каравела, 2007. - 352 с.
У посібнику докладно описано особливості усного та писемного ділового мовлення, види та форми їх реалізації, а також орфоепічні, лексичні, морфологічні, синтаксичні норми професійного спілкування.
103. Михайлюк, В. О. Українська мова професійного спілкування : навчальний посібник для студентів вузів / В. О. Михайлюк. - К. : Професіонал, 2005. - 486 с.
У навчальному посібнику подано дидактичний матеріал до вивчення тем, пов’язаних із професіями, які опановують студенти економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. В основу практичного курсу покладено структурно-модульну схему навчання.
104. Мозговий, В. І. Українська мова у професійному спілкуванні : модульний курс : навчальний посібник для студентів вузів / В. І. Мозговий. - 4-те вид., стер. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 591 с.
Навчальний посібник складається з двох частин: перша частина (лекційний курс) містить коротке викладення матеріалу за модульним принципом; друга (практичний курс) містить коротке викладення курсу в таблицях, вправчі завдання, методичні поради щодо перекладу професійних текстів, а також контрольні тести для кожного модуля.
105. Нелюба, А. Професійна мова юриста / А. Нелюба. - Х. : Прапор, 2002. - 207 с.
Посібник містить теоретичний і практичний матеріал, стосовний до офіційно-ділового стилю як професійної мови юриста. Крім того, подаються деякі психолінгвістичні засади ділового спілкування, розглядаються основні принципи укладання ділових паперів тощо.
106. Олійник, О. Б. Культура мовлення : навчальний посібник для студентів вузів / О. Б. Олійник, В. Д. Шинкарук. - К. : Кондор, 2008. - 296 с.
Мета посібника - сприяти активному запровадженню ділового (усного та писемного) мовлення у різних сферах державного та господарського спілкування. Призначений для користування школярам, студентам, діловим людям. Матеріал книги легко засвоюється, завдяки вміщеним текстам пізнавального і гумористичного характеру.
107. Олійник, О. Б. Основи ораторської майстерності : навчальний посібник для студентів вузів / О. Б. Олійник. - К. : Кондор, 2010. - 181 с.
Ця книга - для всіх, хто бажає вміло й майстерно висловлювати свої думки у слові.
108. Олійник, О. Б. Риторика : навчальний посібник для студентів вузів / О. Б. Олійник. - К. : Кондор, 2009. - 170 с.
Викладені основні питання класичної і сучасної риторики. Розглядаються основні проблеми культури та мистецтва мовлення. Особлива увага приділена аналізу проблем ораторського мистецтва і ділового спілкування, мовній культурі, методам підготовки різних видів публічних виступів, умінню вести конструктивний діалог і полеміку. І все це у формі цікавих ігор, завдань і вправ.
109. Олійник, О. Б. Сучасна ділова риторика : навчальний посібник для студентів вузів / О. Б. Олійник. - К. : Кондор, 2010. - 165 с.
В книзі пропонуються рекомендації, поради, які дозволяють розв’язувати реальні проблеми і завдання у царині риторики ділового спілкування.
110. Онуфрієнко, Г. С. Науковий стиль української мови : навчальний посібник для студентів вузів / Г. С. Онуфрієнко. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Центр навчальної літератури, 2009. - 392 с.
Текстовий матеріал ілюструє різними жанрами науковий стиль сучасної української мови, як навчально-науковий, власне науковий, науково-методичний, з урахуванням гуманітарних та економічних спеціальностей користувачів посібника.
111. Онуфрієнко, Г. С. Риторика : навчальний посібник для студентів вузів / Г. С. Онуфрієнко. - К. : Центр навчальної літератури, 2008. - 588 с.
Це ґрунтовний навчальний посібник, у якому в оригінальний спосіб систематизовано основоположні поняття і категорії загальної та прикладної риторики; комунікативної компетентності та культури переконання і культури усного мовлення. Зокрема, про це йдеться у розділах: теорія і практика публічної промови; усне спілкування в освітянській, управлінській та професійній діяльності; основи еристики.
112. Ораторське мистецтво : навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вузів / ред. Н. П. Осипова. - 3-є вид., стереотип. - Х. : Одіссей, 2007. - 144 с.
Оратор впливає на слухачів головним чином усним словом. Ефективність цього впливу багато в чому залежить від культури мовлення. У навчальному посібнику цій темі присвячені глави: "Культура мови", "Техніка мовлення", "Принципи і засоби полеміки", "Судове красномовство".
113. Палеха, Ю. І. Іміджологія : навчальний посібник для студентів вузів / Ю. І. Палеха. - К. : Вид-во європейського ун-ту, 2004. - 324 с.
З усвідомленням людиною власної значимості у неї все більш актуалізується потреба в оволодінні технологіями самопрезентації. Це дослідження присвячено проблемам становлення іміджології як науки і мистецтва. До кола розглянутих питань входять: особливості мовного спілкування, мовна культура, тонкощі професійного спілкування, тощо.
114. Пентилюк, М. І. Ділове спілкування та культура мовлення : навчальний посібник / М. І. Пентилюк, І. І. Марунич, І. В. Гайдаєнко. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 220 с.
У посібнику подано основні теоретичні відомості про культуру українського мовлення. Окремо виділено культуру ділового мовлення, розкрито особливості спілкування, культури усного і писемного ділового мовлення. Представлено систему вправ і завдань, спрямованих на вдосконалення комунікативних умінь і навичок мовців.
115. Плотницька, І. М. Ділова українська мова : навчальний посібник для студентів вузів / І. М. Плотницька. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 255 с.
У навчальному посібнику розглядаються граматичні парадигми частин мови в ділових паперах, особливості писемного й усного ділового мовлення, реквізити і правила оформлення документів. Наводяться приклади перекладу з російської мови на українську найуживаніших слів і словосполучень із ділової сфери.
116. Погиба, Л. Г. Українська мова фахового спрямування : підручник для студентів вузів / Л. Г. Погиба, Т. О. Грибіниченко, Л. М. Голіченко. - К. : Кондор, 2011. - 348 с.
Підручник містить теоретичний матеріал відповідно до визначених Міністерством освіти і науки України тем, різноманітні завдання для аудиторних, самостійних та індивідуальних занять, зразки контрольних, модульних контрольних робіт, тести, рекомендовану літературу.
117. Потелло, Н. Я. Українська мова і ділове мовлення : навчальний посібник / Н. Я. Потелло. - 5-те вид., стереотип. - К. : МАУП, 2002. - 256 с.
Цей навчальний посібник розрахований на всіх, хто прагне поглибити знання з теорії української мови, удосконалити свою грамотність, опанувати ділове мовлення.
118. Пультер, С. О. Практичний курс української ділової мови : навчальний посібник для студентів вузів / С. О. Пультер, Л. В. Ткачук, Л. С. Шевцова. - К. : Вид-во Європейського ун-ту, 2003. - 160 с.
У посібнику зібрано і вміщено зразки кожного виду документів, висвітлено шляхи підвищення моральної та психологічної культури спілкування у комерційній та бізнесовій діяльності.
119. Радевич-Винницький, Я. К. Етикет і культура спілкування / Я. К. Радевич-Винницький. - К. : Знання, 2008. - 291 с.
У запропонованій книзі розглянуто основні аспекти культури спілкування та етикету. Висвітлено питання стилів мови і мовлення, нормативності, двомовності спілкування, поведінки у стандартних етикетних ситуаціях. Окремим розділом представлено питання антиетикету у спілкуванні.
120. Сагач, Г. М. Риторика : навчальний посібник для середніх та вищих навчальних закладів / Г. М. Сагач. - 2-е вид., перероб. та доп. - К. : Ін Юре, 2000. - 566 с.
Розглянуто процес формування риторичної культури сучасного оратора, який прагне до ефективної словесної дії в період духовно-інтелектуального відродження України. Порівнюються світське й духовне красномовство щодо логічної, мовленнєвої культури промовця, техніки мовлення тощо. Аналізується мовленнєва та комунікативна культура учнів шкіл нового типу та студентів вузів.
121. Середницька, А. Я. Українська мова за професійним спрямуванням : навчальний посібник для студентів вузів / А. Я. Середницька, З. Й. Куньч. - 2-ге вид., стереотип. - К. : Знання, 2011. - 212 с.
У посібнику теоретичний матеріал поєднано із практичними завданнями та запитаннями для самоконтролю. Вміщено варіанти контрольних робіт, питання для іспиту, словничок-довідник слів і висловів для розв’язування вправ, список рекомендованої літератури.
122. Стоян, Т. А. Діловий етикет: моральні цінності і культура поведінки бізнесмена : навчальний посібник / Т. А. Стоян. - К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 232 с.
Сучасна ділова людина знайде в посібнику рекомендації щодо етичних норм ведення бізнесу як у себе в країні, так і за кордоном, зможе ознайомитися з правилами мовного етикету тощо. В книзі багато афоризмів та приказок, гумористичних вставок.
123. Тимошенко, Н. Л. Корпоративна культура: діловий етикет : навчальний посібник для студентів вузів / Н. Л. Тимошенко. - К. : Знання, 2006. - 392 с.
У запропонованому посібнику висвітлено норми та принципи ділового спілкування (усного та письмового), поведінки у різних ділових ситуаціях: вітання, рекомендування, проходження ділового інтерв’ю, проведення робочих зустрічей і засідань. Розглянуто норми ділового етикету і мовної культури при використанні сучасної ділової техніки: телефонів, автовідповідачів, факсів, персональних комп’ютерів, мобільних телефонів.
124. Токарська, А. С. Ділове мовлення юристів у схемах і тестах : навчальний посібник для студентів вузів / А. С. Токарська. - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 272 с.
Навчальний посібник присвячений вивченню культури фахового мовлення юристів, утвердженню на практиці усіх типів, норм сучасної української літературної мови, удосконаленню комунікативних взаємозв’язків правників у їх службовій діяльності.
125. Токарська, А. С. Українська мова фахового спрямування для юристів : підручник для студентів вузів / А. С. Токарська, І. М. Кочан. - К. : Знання, 2008. - 415 с.
У підручнику проаналізовано всі типи норм сучасної мови на практиці, використання усталених термінів, що характеризують професійні ситуації у галузі правоохоронної діяльності.
126. Українська ділова і фахова мова : практичний посібник на щодень: навчальний посібник для студентів вузів / ред. М. Д. Гінзбург. - К. : Інкос ; К. : Центр навчальної літератури, 2007. - 672 с.
Мета посібника - допомогти читачеві підготувати текст лекції, доповіді або виступу, написати статтю чи монографію, скласти наказ, службовий лист або інший управлінський документ, звіт про науково-дослідну роботу або реферат, оформити дисертацію, дипломну чи курсову роботу українською мовою.
127. Українська мова за професійним спрямуванням : практикум : навчальний посібник для студентів вузів / ред. Т. В. Симоненко. - К. : Академія, 2010. - 272 с.
Вміщений у посібнику теоретичний матеріал, практичні та тестові завдання, додатки та короткий термінологічний словник сприятимуть розвитку практичних навичок і вмінь, формуванню професійної мовної компетенції.
128. Хоменко, І. В. Еристика : підручник для студентів вузів / І. В. Хоменко. - К. : Центр навчальної літератури, 2008. - 278 с.
Існує загальна необхідність розвивати комунікативну культуру сучасної людини, зокрема випускника вищого навчального закладу, який повинен мати не тільки грунтовну підготовку з обраної спеціальності, а й уміти успішно спілкуватися з іншими людьми. На розв’язання саме цієї проблеми спрямований підручник, головна мета якого полягає у формуванні в людини практичних навичок та умінь успішного проведення різних суперечок.
129. Чорненький, Я. Я. Українська мова (за професійним спрямуванням). Ділова українська мова : теорія і практика. Самостійна робота : навчальний посібник для вузів / Я. Я. Чорненький. - К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 290 с.
Навчальний посібник знайомить читачів із різними аспектами мови і мовлення, які необхідні діловій людині у процесі фахової комунікації і не тільки.
130. Шевчук, С. В. Ділове мовлення для державних службовців / С. В. Шевчук. - К. : Літера, 2004. - 396 с.
Мета пропонованої книги - допомогти державним службовцям досконало оволодіти українською літературною мовою, піднести рівень культури усного й писемного мовлення, а також набути навичок укладання конкретних документів.
131. Шевчук, С. В. Українське ділове мовлення : підручник для студентів вузів / С. В. Шевчук. - 3-тє вид., доп. і перероб. - К. : Атіка, 2007. - 592 с.
У підручнику наведено класифікацію ділових паперів та вимоги до їх складання, зразки оформлення різних видів документів, правила усного ділового спілкування. Додатково вміщені варіанти контрольних робіт та російсько-український словник ділового мовлення.
132. Яцимірська, М. Г. Культура фахової мови журналіста : навчальний посібник для студентів вузів / М. Г. Яцимірська. - Львів : ПАІС, 2004. - 330 с.
Мета посібника - надати теоретичні знання студентам з культури мови, поглибити розуміння критерїїв та шляхів опанування мистецтвом мовлення, привернути увагу до способів удосконалення термінологічної компетентності, опрацювання нових слів і словосполучень, вільного спілкування усною та писемною літературною мовою в усіх стилях і їх різновидах.
Статті з періодичних видань

133. Безпечна, Ю. Електронне листування зідно з НЕТикетом // Секретарь-референт. - 2009. - № 3. - С. 84-89.
Правила етикету в діловому листуванні; приклади електронних листів.
134. Бєляєва, Т. В. Культура мовлення в просторі національної комунікації / Т. В. Бєляєва, І. В. Тимченко // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2011. - № 19/21. - С. 74-77.
Висвітлення проблеми мови і стилю публічного мовлення.
135. Вербич, С. Публічний виступ: позамовні та мовні складники // Секретарь-референт. - 2009. - № 3. - С. 41-46.
Підготовка до виступу та правила викладення інформації: поради діловій людині.
136. Галаєвська, Л. Дотримання культури спілкування старшокласників у процесі створення жанрів ділового мовлення // Українська мова і література в школі. - 2011. - № 8. - С. 33-37.
137. Гамова, Г. І. Культура ділового спілкування // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2011. - № 9. - С. 36-37.
Мовний етикет - важлива складова культури ділового спілкування.
138. Климова, В. "Мобільні" поради // Секретарь-референт. - 2009. - № 5. - С. 100-102.
139. Крамаренко, Н. Запрошення - візитівка корпоративного заходу // Секретарь-референт. - 2010. - № 5. - С. 81-88.
Загальна структура та текст запрошення, правила щодо відповіді на запрошення.
140. Чапала, О. Ю. Культура спілкування - як найважливіша частина загальної культури працівника органів внутрішніх справ // Наше право. - 2009. - № 1, Ч. 1. - С. 91-93.
Культуру спілкування працівника міліції з населенням пропонується виховувати як на теоретичних знаннях, так і на практиці.
4.    ПОЛТАВЩИНА - КОЛИСКА УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

Книги

141. Григор'єва, О. Мовний етикет у початковій школі : (з досвіду роботи вчителя-методиста школи-гімназії № 5 м. Полтави Т. О. Гнатюк) / О. Григор'єва , І. Воскобойник // Реформування освіти й інноваційні технології у вивченні мови: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. - Полтава : ПДПУ, 2004. - С. 84-87.
142. Журналістика. Лінгвістика. Дидактика : збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 7-8 жовт. 2010 р.) / Полтавський національний педагогічний ун-т ім. В. Г. Короленка, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Національна спілка журналістів України. - Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2010. - 366 с.
У книзі представлено матеріали Всеукраїнської наукової конференції 7-8 жовтня 2010 року. Серед публікацій такі, як : "Розвиток логічного мовлення студентів засобами публіцістичного тексту", "Класифікація помилок в усному й писемному мовленні", "Сленг у мовленні сучасної молоді та його відображення в україномовних ЗМІ" і багато інших цікавих тем.
143. Лещенко, Т. О. Професійна мова медика : навчальний посібник для студентів вузів / Т. О. Лещенко. - Полтава : Форміка, 2004. - 140 с.
Посібник містить аналіз актуальних проблем і труднощів уживання професійної лексики в галузі теоретичної та практичної медицини, розглядаються складні випадки перекладу професіоналізмів із російської мови, особливості культури мовлення медика.
144. Лещенко, Т. О. Українська мова за професійним спрямуванням : навчальний посібник для студентів медичних вузів / Т. О. Лещенко, Т. В. Шарбенко. - Полтава : АСМІ, 2010. - 232 с.
У посібнику висвітлені складні випадки вживання і перекладу професійної лексики з російської мови, правописний, морфологічний і стилістичний аспекти, особливості культури мови медика, основи офіційно-ділового стилю в мові медицини.
145. Луньова, Т. Особливості функціонування мови як національно-культурного коду у повістях М. В. Гоголя "Вечори на хуторі поблизу Диканьки" // Мова творів М. Гоголя: збірник наукових праць/ гол. ред. О. Ніколенко. - Полтава : АСМІ, 2009. - С. 82-90.
146. Матвієнко, П. Передовий педагогічний досвід та технології навчання української мови в освітньому просторі Полтавщини // Реформування освіти й інноваційні технології у вивченні мови : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. - Полтава : ПДПУ, 2004. - С. 41-45.
147. Мова творів М. Гоголя : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний ун-т ім. В. Г. Короленка ; ред. О. М. Ніколенко. - Полтава : АСМІ, 2009. - 119 с.
148. Степаненко, М. З історії кафедри української мови Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка // Питання граматики, стилістики, лінгвометодики : збірник наукових праць . - Полтава : Освіта, 2004. - С. 3-16.
149. Степаненко, М. І. Рідне українське слово / М. І. Степаненко. - Полтава : АСМІ, 2005. - 390 с.
До книжки увійшли вибрані статті, виступи про походження української мови й основні етапи її становлення, про сучасну мовну політику й мовну ситуацію в Україні, про становище української мови в діаспорі, про роль рідної мови в освіті.
150. Степаненко, М. І. Публіцистична спадщина Олеся Гончара (мовні, навколомовні й деякі інші проблеми) : монографія / М. І. Степаненко. - Полтава : АСМІ, 2008. - 396 с. : фотоіл.
151. Українська мова : програма для всіх спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів, крім спеціальності 7.010103 "Педагогіка і методика середньої освіти" - українська мова і література / Полтавський держ. педагогічний ун-т ім. В. Г. Короленка ; укл. М. І. Степаненко. - Полтава, 2004. - 48 с.
Видання вміщує відомості з системного курсу української літературної мови, основ культури мовлення і ділового мовлення. Подано орієнтовний перелік питань до іспиту та орієнтовні зразки завдань.
152. Українська мова за професійним спрямуванням : конспект лекцій / уклад. Н. В. Жигилій. - Полтава : ПНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2005. - 110 с.
Видання побудовано за схемою, найбільш зручною для користування студентам: назва теми, мета, план, список літератури, конспект лекцій. В кінці лекцій пропонуються питання для самоконтролю і тестові завдання.
153. Шевченко, В. Є. Народні джерела Полтавського краю : найуживаніші прислів'я, приказки, приповідки, народні прикмети-передвісники, вислови, записані в 1980-2007 роках : довідник / В. Є. Шевченко. - Х. : Майдан, 2008. - 91 с.
У довіднику вперше у світ виходять прислів'я, приказки, приповідки, народні прикмети-передвісники, записані відомим українським журналістом, письменником, вченим В. Є. Шевченком на Полтавщині у 1980-2007 роках у Велико-Багачанському, Гадяцькому, Глобинському, Кобеляцькому, Козельщинському, Кременчуцькому, Миргородському, Семенівському, Хорольському районах; у містах: Комсомольськ, Миргород, Кременчук, смт Градизьк. Читач вперше ознайомиться з найуживанішими прислів'ями, приказками, приповідками, народними прикметами-передвісниками, якими з давніх-давен послуговуються мешканці співучої Полтавської землі.
Статті з періодичних видань

154. В Полтаві діє школа "Культура української мови" // Край. - 2007. – Серп. (№ 40). - С. 5.
155. 9 вересня - у день народження зачинателя нової української літератури Івана Котляревського - у Полтаві в приміщенні Обласної Державної Телерадіокомпанії "Лтава" відбувся культурно-мистецький форум, присвячений підсумкам ХІІ загальнонаціонального конкурсу "Українська мова - мова єднання" // Літературна Україна. - 2011. - 15 верес. - С. 2.
156. День рідної мови : [про відзначення міжнародного дня рідної мови у Полтавському технікумі транспортного будівництва] // Літературна Полтавщина. - 2006. – Берез. (№ 4). - С. 3.
157. Дрик, О. "Ти знаєш, що ти - людина..." В. Симоненко. Практична стилістика і культура мовлення. Морфологічні засоби стилістики : (спарений урок української мови в 10 класі) // Українська мова і література в школі. - 2012. - № 1. - С. 39-42.
158. Єрмоленко, С. Мовно-естетичні знаки культури в історії літературної мови : [є про поему І. Котляревського "Енеїда"] // Мовознавство. - 2007. - № 4/5. - С. 3-12.
159. Жовнір, Н. Скарб від предків - наша мова : [про мовно-літературне свято "Скарб від далеких предків" проведене бібліотекою сімейного читання № 6] // Нова газета по-полтавськи. - 2012. - 11 січ. - С. 7.
160. Заставний, Ф. Національний і мовний склад населення України та питання її національно-культурного розвитку : [в т.ч. наведено статистичні дані по Полтавській області] // Географiя та основи економiки в школi. - 2006. - № 8. - С. 32-38.
161. Лазаренко, О. Презентували книгу про мовознавця Михайла Жовтобрюха : [У ПОУНБ ім. І. П. Котляревського презентувалася книга "Наукова спадщина мовознавця М. Жовтобрюха", упорядкована М. Степаненком] / О. Лазаренко, Т. Алєксандрова // Вечірня Полтава. - 2008. - 19 листоп. - С. 3 ; Село Полтавське. - 2008. - 28 листоп. - С. 6.
162. Мово рідна, солов'їна... : [про науково-практичну конференцію "Державність української мови і досвід країн світу з мовної політики" , що відбулася у Полтавському інституті післядипломної педагогічної освіти] // Літературна Полтавщина. - 2006. – Берез. (№ 4). - С. 2.
163. Переможці ІV етапу VІ Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика : [в т. ч. V місце - Ганус К. С. (Кременчук); VI місце - Костяна Ю. П. (Семенівський р-н)] // Освiта України. - 2006. - 28 лют. - С. 5.
164. Пономарьова, Т. Дослідження мовного багатства роману "Тигролови" Івана Багряного // Дивослово. - 2007. - № 4. - С. 26-31.
165. Сізова, К. Гендерні процеси українського суспільства у мовному аспекті : [автор - викладач КУЕІТУ] // Освіта регіону. - 2006. - № 1. - С. 32-34.
166. Франко, З. Історія української літературної мови : [в т. ч. згадується творчість І. П. Котляревського ] // Культура i життя. - 2006. - 15 листоп. -С. 4
167. Черпакова, Л. Мовна аура добра : [про відзначення дня рідної мови у ПОУНБ ім. І. П. Котляревського] // Село полтавське. - 2010. - 19 лют. - С. 10.
вгору


Режим роботи:
Понеділок-п'ятниця: 9:00 – 17:30,
Неділя: 9:00 – 17:30.

Вихідний: субота

Наша адреса:
36000 м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 17
Електронна пошта:
poltava_ounb@ukr.net


2009 © ПОУНБ ім. І.П.Котляревського