Полтавська Обласна Універсальна Наукова бібліотека імені І.П.Котляревського

Пам’яті І. П. Котляревського:
віртуальний проєкт
Полтавська Обласна Універсальна Наукова
бібліотека імені І. П. Котляревського
бібліотека
  

Електронний каталог (Архівна версія)

Електронна доставка документів

Віртуальна довідка
Тел.: (0532) 52-17-83
Тел./факс: 56-99-30

Контакти
Ми на мапі
Головна

НОВИНИ
АНОНСИ

Про бібліотекуІсторична довідка

Запис до бібліотеки

Правила користування

Структура бібліотеки

Контактна інформація

Бібліотека у ЗМІ

План заходівПоточний місяць

Архів

Хроніка подій

Виставки

Масові заходи

Ресурси бібліотекиКаталоги і картотеки

Електронний каталог

Зведений каталог

Бібліотека вдячна

Видання бібліотеки

Бібліографічні видання

Видання відділу інформації з питань культури і мистецтва

Видання відділу краєзнавства

Методичні матеріали

Наукові та практичні доробки наших співробітників

Послуги бібліотекиКористування бібліотекою

Ксерокопіювання та сканування документів

Електронна доставка документів

Визначення індексів УДК та авторського знаку

Віртуальна довідка

Програми та проекти

Отримай безоплатну правову допомогу

Інтернет для читачів публічних бібліотек

Вікно в Америку

Регіональний тренінговий центр

Бібліотеки - мости до е-урядування

Ресурси бібліотек у боротьбі з корупцією

Бiблiотечному фахiвцюНормативні документи

Методична діяльність

Бібліотеки світу

Бібліотеки України

Бібліотеки області

Полтавщина

Регіональні краєзнавчі ресурси

Полтавщина туристична

Видатні родини Полтавщини

Видатні люди Полтавщини

Літературно-мистецькі премії

Бібліотеки Полтавщини на сторінках обласних газет

Державні закупівлі   
Інформація для внутрішньо переміщених осіб   
 

Полтавіка

Полтава Історична


Безоплатна правова допомога

ІСТОРІЯ ПОЛТАВИ Сайт Бориса Тристанова


Відділ обслуговування працівників сільського господарства
 

ОРГАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО:

  ЗДОБУТКИ І ПЕРСПЕКТИВИ

 Рекомендаційний список літератури

Питання безпеки та якості харчових продуктів є актуальною проблемою в багатьох країнах світу. У сучасних умовах якість (і в тому числі екологічна безпечність) продукції, виробленої аграрним сектором, стає одним з основних факторів його внутрішньої та зовнішньої конкурентоспроможності. В зв’язку з цим пропагується і розвивається культура екологічного, або органічного земле­робства (тобто землеробства без використання хімікатів і трансгенних продук­тів), яке забезпечує виробництво безпечних (органічних) продуктів харчування. Є два аспекти того, що людство звертає сьогодні свою увагу на екологічний спосіб агровиробництва. По-перше, це проблеми екології в цілому, які стосу­ються і сільського господарства, та проблеми якості продуктів харчування. По-друге, як показав світовий досвід, це економічно вигідний напрям сільського господарства з вищою нормою прибутку, ніж у традиційному.

Вимоги до екологічного сільського господарства включають не тільки пи­тання дотримання екологічних норм чистоти продуктів, а й навколишнього се­редовища. Воно забезпечує збалансований стан екосистеми, що є запорукою сталого розвитку економічної і соціальної сфери всього суспільства. Екологічні продукти харчування не справляють негативного впливу на навколишнє сере­довище і здоров’я населення, а навпаки, сприяють йому. За даними Швейцар­ського дослідницького інституту органічного  сільського господарства, еколо­гічне сільське господарство економічно ефективніше за традиційне за рахунок усунення втрат сільськогосподарської продукції при замкненому циклі вироб­ництва, вивільненні величезних обсягів природних резервів без скорочення фонду споживання.

Виробництво органічної сільськогосподарської продукції у світі за остан­ні роки зростає досить бурхливо. Частка сільськогосподарських земель, що ви­користовуються в світі для органічного землеробства, збільшилася у 2007 р. до 32,2 млн. гектарів. Це в серед­ньому становить 0,8% всієї світової ріллі. В орга­нічному виробництві задіяно понад 1,2 млн. виробників. Країнами-лідерами щодо частки земель, використовуваних для орга­нічного землеробства, є Швей­царія і Австралія (понад 10%). Попит на органічну продукцію в основному фор­мується у країнах, які досягли певного рівня економічного розвитку і де утво­рився прошарок населення, яке не тільки вірить у корисність такого продо­вольства для людського організму, але й здатне платити вищу ціну за його еко­логічну чистоту. Відповідно, найрозвинутішими є ринки органічних продуктів країн Північної Америки і Західної Європи; уряди цих держав застосовують за­ходи, спрямовані на екологізацію сільського господарства.

Щодо України, то вона має потенціал для виробництва органічної сіль­ськогоспо­дарської продукції, реалізації її на експорт та внутрішнього споживан­ня. З’являється по­пит на екологічно чисту продукцію у населення, але ринок органічних продуктів харчу­вання ще тільки починає формуватися. Все ще від­сутнє виробництво згідно з органічними стандартами тваринницької продукції. Переробка органічної продукції та виробництво органічних продуктів харчуван­ня та­кож знаходяться на початковій стадії розвитку. Відсутність законодавчої бази щодо органічного виробництва, національного органу сертифікації та від­повідної ринкової інфраструктури стримують розвиток пропозиції такої продук­ції з боку вітчизняних виробників. Тож можна сказати, що даний напрямок ви­робництва розвивається в Україні переважно з ініціативи окремих ентузіастів, хоча інтерес до нього  в останні роки значно зростає.

В рекомендаційному  списку літератури відображено книги та публікації в періодичних виданнях, присвячені темі виробництва органічної продукції, екологізації сільськогосподарського виробництва та формування ринку ор­ганічних продуктів, наявні у фондах Полтавської обласної універсальної нау­кової бібліотеки ім. І. П. Котляревського. Список призначений для спеціалістів сільськогосподар­ського виробництва та галузі охорони навколишнього середовища, студентів вищих та середніх спеціальних навчальних закладів, вик­ладачів, може бути також корисним для аспірантів.

Теорія та практика технології органічних виробництв

Бегей, С. В. Екологічне землеробство : підручник для студентів вузів / С. В. Бегей, І. А. Шувар. – Львів : Новий світ, 2007. – 429 с.

Биков, Р. Майбутнє за органічним агровиробництвом : [про Федерацію органічного руху України] / Р. Биков // Сельская жизнь в Украине. – 2010. – 19 февр. (№ 7). – С. 4.

Биологическая система земледелия / С. Н. Воропаев [и др.]; под ред. В. Д. Ермохина. – М. : Колос,2009. – 192 с.

Біопрепарати допоможуть вам отримати органічну продукцію // Агросвіт  України. – 2010. – № 1. – С. 10-11.

Болотских, А. Экологические аспекты технологии выращивания овощных растений / А. Болотских // Овощеводство. – 2008. – № 9. –  С. 58-61 ; № 11. –  С. 61-65.

Бомба, М. Я. Біологічне землеробство: стан і перспективи розвитку / М. Я. Бомба, М. І. Бомба // Екологічний вісник. – 2008. – № 1. –  С. 5-9.

Борисов, В. А. Особенности питания овощных культур и приемы получения экологически безопасной продукции / В. А. Борисов // Картофель и овощи. –  2009. –  № 8. – С. 12-13.

Бунь, Л. Його високість органічний продукт / Л. Бунь // Агро перспектива. – 2009. – № 12. – С. 18-20.

Бураков, И. И. Сад экологически чистых плодов и ягод / И. И. Бураков // Настоящий хозяин: журнал для землевладельцев, садоводов и фермеров. – 2009. –  № 2. –  С. 52-55.

Вергунов, В. А. Природоохоронне адаптивно-ландшафтне меліоративне землеробство в басейнах малих річок лісостепу України : монографія / В. А. Вергу­нов. – К. : Аграрна наука, 2006. –  432 с.

Возняк, Ю. Органічна революція: від ідеології «відродження» до стратегії освоєння життєвого простору України / Ю. Возняк // Агробізнес сьогодні. – 2006. – Листоп. (№21). – С. 26-27.

Волох, П. Найкращий шлях до мінімального обробітку грунту – екологічне землеробство / П. Волох, А. Кобець, В. Хорішко // Техніка АПК. – 2008. – № 5. –  С. 19-21.

Волошенюк, І. Багатство біологічного лану : [досвід органічного виробництва] / І. Волошенюк // Сільські вісті. –  2009. – 3 лип. –  С. 2.

Востров, И. С. Биологическое земледелие / И. С. Востров // Природа и человек. XXI век. – 2010. – № 5. – С. 10-12.

Горбань, С. Органічні свині згідно зі стандартами / С. Горбань // Ефективне тваринництво. – 2010. – № 6. – С. 11-14.

Горбань, С. Сівозміна - центральна ланка в органічному землеробстві / С. Горбань // Аграрний тиждень. Україна. – 2008. – Черв. (№ 22). – С. 7.

Горлова, С. Аргументы в пользу органического производства / С. Горлова // Овощеводство. – 2008. – № 4. – С. 14-17.

Горлова, С. Методы органического земледелия. Требования к почвам / С. Горлова // Овощеводство. – 2007. – № 11. – С. 16-17.

Горлова, С. Овощеводство по органическим технологиям в Украине / С. Горлова // Овощеводство. – 2007. – № 10. – С. 16-17.

Горлова, С. Органічне землеробство / С. Горлова // Фермер України. – 2007. – Серп. (№ 16). – С. 7.

Горлова, С. Органическое земледелие и садоводство: опыт Швейцарии / С. Горлова // Овощеводство. – 2007. – № 3. – С. 10-12.

Горчаков, Я. Об органическом земледелии / Я. Горчаков // Олійно-жировий комплекс. – 2006. – № 1. – С. 55-57.

Греков, В. О. Сертифікація грунтів в органічному виробництві / В. О. Греков, В. М. Панасенко, А. І. Мельник // Агроекологічний журнал. – 2009. – № 3. – С. 51-55.

Григорьева, Н. Всеукраинский день органического поля : [прошел 2 июля 2009 г. в городе Новоград-Волынский Житомирской обл.] / Н. Григорьева // Надежда планеты. – 2009. – № 8. – С. 6-8.

Григорьева, Н. Шмелеводство – перспектива для органического хозяйства. Использование шмелей для опыления / Н. Григорьева // Надежда планеты. – 2009. – № 12. – С. 4-6.

Гуцаленко, О. О. Екологічне сільське господарство Польщі / О. О. Гуцаленко // Економіка АПК. – 2008. – № 3. – С. 153-155.

Димань, Т. Органічні продукти: попит перевищує пропозицію / Т. Димань // Аграрний тиждень. Україна. – 2008. – Трав. (№ 19). – С. 10.

Дмитренко, В. Н. Главное – любить землю : [беседа с фермером, который занимается органическим сельским хозяйством] / В. Н. Дмитренко ; беседовал И. Александров // Надежда планеты. – 2009. – № 10. – С. 10-12.

Дорошенко, Т. Н. Органическое садоводство в России / Т. Н. Дорошенко // Надежда планеты. – 2009. – № 10. – С. 2-4.

Дюрр, Ш. Під маркою «еко» : [виробництво екологічно чистої продукції в Німеччині] / Ш. Дюрр // Агровісник-Україна. – 2006. – № 1. – С. 36-37.

Екологізація виробництва сільськогосподарської продукції // Ефективні корми та годівля. – 2008. – № 7. –  С. 39-40.

Екологічне сільське господарство: кроки назустріч. Крок перший: екологічне землеробство / ред. В. Підліснюк. – К. : Видавничий центр НАУ, 2006. – 79 с.

Екологічні проблеми землеробства / І. Д. Примак [та ін.]; за ред. І. Д. Примака. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 456 с.

Жолобецький, Г. ГМО чи органічне виробництво / Г. Жолобецький // Пропозиція. – 2009. – № 1. – С. 28-30.

Жуковский, О. А. Органическое животноводство в Украине. Первые шаги / О. А. Жуковский // Надежда планеты. – 2009. – № 8. – С. 11-13.

Жуковский, О. Залог успеха – коммерческая составляющая благородной идеи : [интервью с основателем ООО «Энтер Агри» - производителем органической продукции] / О. Жуковский ; беседовала Н. Антощенко // Надежда планеты. – 2009. -- № 12. – С, 12-15.

Зарубежный опыт выращивания экологически чистой продукции // Овощеводство. – 2006. — №12. – С. 22-25.

Зелінський, М. Органічне землеробство – це наш шанс... / М. Зелінський // Агросвіт України. – 2009. – № 1. –  С. 6 ; № 3/4. –  С. 14-15.

 Зелінський, М. Органічне землеробство – це шанс не виживати, а жити й розвиватись / М. Зелінський // Агросвіт  України. – 2010. – № 1. – С. 8-9.

 Золотин, А. Ю. Некоторые аспекты методологии экологизации производства продуктов питания / А. Ю. Золотин, О. И. Башкиров, Т. А. Антипова // Хранение и переработка сельхозсырья. – 2008. – № 12. –  С. 18-20.

 Каплун, А. Десять причин сказать "органической" пище да! / А. Каплун // Настоящий хозяин. – 2009. – № 4. –  С. 14-16.

 Каплун, А. Мінеральні добрива чи органіка? Ось в чому питання... : органічні продукти набувають все більшої популярності серед споживачів / А. Каплун // Аграрний тиждень. Україна. – 2009. – Трав. (№ 17). – С. 8.

 Каргіна, Г. Україна може зробити собі ім’я на органічних продуктах / Г. Каргіна // пропозиція. – 2010. – № 7. – С. 8-10.

 Карпій, В. Біологічне землеробство / В. Карпій // Сільські вісті. – 2008. – 4 берез. –  С. 1, 3.

 Кисель, В. И. Почва в органическом земледелии / В. И. Кисель, Л. А. Шедей // Надежда планеты. – 2009. – № 12. – С. 7-9.

 Кобець, М. Органічне сільське господарство – що це таке? / М. Кобець // Пропозиція. – 2006. – №6. – С. 58-62.

 Колєсніков, Л. О. Фауна турунів на посівах пшениці озимої в умовах біологічного землеробства / Л. О. Колєсніков, С. А. Ніколаєва // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2010. – № 1. – С. 15-21.

 Коняшин, А. В. Майбутнє за органічним агровиробництвом :[про Федерацію органічного руху України] / А. В. Коняшин ; розмовляв Р. Биков // Сельская жизнь в Украине. – 2010. – 19 февр. (№ 7). – С. 4 ; 26 февр. (№ 8). – С. 4.

 Коняшин, А. Сертификация органического производства в Украине / А. Коняшин  // Надежда планеты. – 2008. – № 5. – С. 2-4.

 Корніцька О. І. Еколого-економічне оцінювання виробництва органічної продукції  / О. І. Корніцька // Агроекологічний журнал. – 2009. – № 1. – С. 66-68.

 Косолап, Н. За время экономического кризиса земледелие существенно изменится в сторону экологического : системы земледелия постоянно развиваются в соответствии с прогрессом общества. Новые научные разработки активно внедряются в жизнь, если они социально востребованы, соответствуют современным реалиям, требованиям и возможностям / Н. Косолап, А. Кротинов // Аграрний тиждень. Україна. – 2009. – Берез. (№ 9). – С. 13 ; Берез. (№ 10). –  С. 7.

 Котвицкий, Л. Мифы органического земледелия / Л. Котвицкий // Приусадебное хозяйство. – 2010. – № 9. – С. 24-26.

 Коцур, В. Нетрадиційні засоби захисту рослин, які забезпечують отримання органічної продукції або Захистіть себе від геноциду / В. Коцур // Агросвіт України. – 2009. – № 5/6. – С. 26-28.

 Кривенко, И. С. Выращивание чеснока в органической системе земледелия / И. С. Кривенко, П. О. Степишин // Надежда планеты. – 2009. – № 11. – С. 17-19.

 Кузнєцова, Є. Органічна увертюра : неупереджений погляд на систему екологічного менеджменту сільського господарства / Є. Кузнєцова // Агробізнес сьогодні. – 2007. – Берез. (№ 5). – С. 34-35.

 Курдюмов, Н. О пермакультуре : [система ведения сельского хозяйства на основе эффективности вложенных затрат и использовании биологических ресурсов] / Н. Курдюмов // Ефективне тваринництво. – 2009. – № 6. – С.32-35 ; № 7. – С. 30-32.

 Ласло, О. О. Органічне землеробство – шлях до екологічно безпечної продукції / О. О. Ласло // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2009. – № 1. –  С. 137-139.

 Лебідь, Л. Протистояння: ГМО проти органіки / Л. Лебідь // Аграрний тиждень. Україна. – 2009. – Верес. (№ 30). – С. 12.

 Литвиненко. Н. Чи матимемо власну органічну їжу? / Н. Литвиненко // Сільські вісті. – 2010. – 10 верес. – С. 5.

 Лихочвор, В. Перспективи розвитку агротехнологій в Україні / В. Лихочвор // Пропозиція. – 2008. – № 3. – С. 48-52.

 Луда, А. Органическое земледелие – будущее за натуральной пищей / А. Луда // Сельская жизнь в Украине. – 2009. – 25 сент. – С. 4.

 Мазур, Є. Натур по-українськи : [органічна продукція] / Є. Мазур // Агробізнес сьогодні. – Берез. (№ 6). – С. 12-13.

 Мазуренко, А. П. Адаптационная биодинамическая система земледелия как система природопользования / А. П. Мазуренко // Надежда планеты. – 2008. – № 9. – С. 8-10.

 Малькова, К. Краще для живої природи / К. Малькова // Посібник українського хлібороба 2008. – К., 2008. – С. 112.

 Малькова, К. Органічне виробництво: здобутки та перспективи / К. Малькова // Агровісник Україна. – 2008. – № 5. – С. 28-29.

 Малькова, К. Переваги органічного виробництва / К. Малькова // Аграрний тиждень. Україна. – 2008. – Квіт. (№ 15). – С. 13.

 Михайленко, О. Натуральне – значить найкраще : рік у рік у світі зростає попит на органічні продукти, всі етапи виробництва яких проходять без застосування хімії. І, звісно, відповідно сертифіковані / О. Михайленко // Аграрний тиждень. Україна. – 2008. – Груд. (№ 41). – С. 11.

 Набок, В. Органічне виживання : [органічне виробництво] / В. Набок // Агро перспектива. – 2008. – № 11. – С. 18-19.

 Нестеров, Ю. В. Практичні поради зі збереження біорізноманіття у сільськогосподарських угіддях / Ю. В. Нестеров. –  К., 2005. – 48 с.

 «Органическое» или традиционное сельское хозяйство –  за и против // Надежда планеты. – 2007. –№ 4. – С. 3-4.

 Оленюк, А. М. Біологічне землеробство і продуктивність цукрових буряків / А. М. Оленюк, В. І. Печенюк, Е. Р. Ермантраут // Цукрові буряки. – 2008. – № 1. –  С. 13-15.

 Осипенко, П. Біологічне землеробство – ще пасинок в державі / П. Осипенко // Агробізнес сьогодні. – 2007. – Лют. (№ 3). – С. 22-24.

 Основи біологічного та адаптивного землеробства : навчальний посібник / П. В. Писаренко, О. О. Горб, Т. В. Невмивако, Ю. С. Голік. – Полтава : Оріяна, 2009. –  312 с.

 Панас, Р. М. Раціональне використання та охорона земель : навчальний посібник для студентів вузів / Р. М. Панас. – Львів : Новий Світ-2000, 2008. –  350 с.

 Писаренко, В. М. Агроекологія : навчальний посібник для студентів вузів / В. М. Писаренко, П. В. Писаренко, В. В. Писаренко. – Полтава, 2008. – 256 с.

 Писаренко, В. М. Основні напрями інтегрованого захисту рослин в умовах органічного землеробства / В. М. Писаренко // Вісник Полтавської державної аг­рарної академії. – 2008. – № 4. – С. 14-18.

 Подгорный, М. А. Почему выгодно заниматься органическим земледелием / М. А. Подгорный // Надежда планеты. – 2010. – № 9. – С. 6-9.

 Потабенко, М. В. Особливості та передумови розвитку органічного землеробства / М. В. Потабенко, О. І. Корніцька // Агроекологічний журнал. – 2007. – № 2. – С. 34-37.

 Потаева, А. Органическое сельское хозяйство: в гармонии с природой / А. Потаева // Сельская жизнь в Украине. – 2007. – 7 марта (№10). – С. 3.

 Прокопчук, Н. Украина на международной органической выставке «BIOFACH-2010» / Н. Прокопчук // Надежда планеты. – 2010. – № 4. – С. 5-8.

Пузик, В. К. Выращивание полевых культур в органическом земледелии /

В. К. Пузик, Ю. М. Шевяков, Л. А. Рожков // Надежда планеты. – 2010. – № 9. – с. 2-5.

Рекеда, В. Новое или хорошо забытое старое? : [органическое сельское хозяйство] / В. Рекеда // Настоящий хозяин. – 2007. – № 4. – С. 30-31.

Руженкова, О. Органічне землеробство: минуле, сьогодення, перспективи / О. Руженкова // Аграрний тиждень. Україна. – 2009. – Груд. (№ 41). – С. 9.

 Сизенко, Е. И. Основные направления экологизации продуктов питания / Е. И. Сизенко, Л. М. Аксенова // Хранение и переработка сельхозсырья. – 2008. – № 12. – С. 15-17.

 Сміленко, Є. А. Город без «хімії» / Є. А. Сміленко // Дім, сад, город. – 2009. – № 4. – С. 8-9.

 Сологуб, Ю. Тенденції розвитку органічного землеробства в світі / Ю. Сологуб // Агробізнес сьогодні. – 2004. – Верес. (№ 14). – С.40-41.

 Стецишин, П. Поле без плуга : [органічне виробництво] / П. Стецишин // Сільські вісті. – 2009. – 7 лип. – С. 2.

 Танчик, С. П. Проблеми екологічних систем землеробства в Лісостепу України  / С. П. Танчик, А. І. Бабенко // Вісник аграрної науки. – 2007. – № 7. – С. 14-18.

 Тарасова, В. В. Екологічність агровиробництва в Україні / В. В. Тарасова // Агросвіт. – 2010. – № 13. – С. 14-17.

 Таргоня, В. Екологізація землеробства: концепція розвитку / В. Таргоня // Новини агротехніки. – 2007. – №4. – С. 40-41.

 Федосий, А. Г. Что такое экологически чистая продукция? : [органическое сельское хозяйство] / А. Г. Федосий // Настоящий хозяин. – 2008. – № 9. – С. 34-36.

 Фесенко, Л. Біологічне землеробство - основа чистих продуктів / Л. Фесенко // Зоря Полтавщини. – 2006. – 8 груд. – С. 6.

 Хабиров, Г. А. О производстве экологической сельскохозяйственной продукции / Г. А. Хабиров, Т. Е. Брагина // Аграрная наука. – 2006. – № 10. – С. 21-22.

 Ходаківська, О. В. Напрями біологізації землеробства у кормовиробництві / О. В. Ходаківська // Економіка АПК. – 2010. – № 5. – С. 13-17.

 Шаповал, О. ГМО чи органічне виробництво? / О. Шаповал // Аграрний тиждень. Україна. – 2008. – Груд. (№ 43). – С. 6.

 Шаповал, О. Національні особливості органічного землеробства / О. Шаповал // Аграрний тиждень. Україна. – 2008. – Жовт. (№ 33). –  С. 11.

 Шаповалов, В. У єднанні з природою : [про перспективи органічного сільського господарства] / В. Шаповалов // Аграрний тиждень. Україна. – 2008. – Квіт. (№ 15). –  С. 9.

 Шевага, Л. В. Майбутнє за добре забутим минулим : [органічне виробництво] / Л. В. Шевага // Ветеринарна медицина України. – 2009. – № 11. – С. 41-42.

 Шувар, І. А. Екологічні основи зниження забур’яненості агрофітоценозів : навчальний посібник для студентів вузів / І. А. Шувар. – Львів : Новий Світ-2000, 2008. –  495 с.

 Ярошенко, О. Органічне майбутнє / О. Ярошенко  // Агробізнес сьогодні. – 2009. – Квіт. (№ 8). –  С. 34-35.

 NO-TILL –  шаг к идеальному земледелию : учебно-методическое пособие / ред. В. Батурин. – М. : Народное образование, 2006. – 120 с.

  Організаційно-економічні питання впровадження органічного виробництва в Україні

 Артиш, В. І. Організаційно-економічні передумови формування ринку екологічно чистої продукції в Україні / В. І. Артиш // Економіка АПК. – 2009. – № 2. – С. 117-120.

 Артиш, В. І. Регулювання світових ринків виробництва органічної продукції / В. І. Артиш // Економіка АПК. – 2008. – № 4. – С. 127-131.

 Артиш, В. І. Ринок української органічної продукції та перспективи його розвитку / В. І. Артиш // Посібник українського хлібороба 2008. – К., 2008. – С. 113-115.

 Артиш, В. І. Розвиток світового ринку органічної продукції / В. І. Артиш // Економіка АПК. – 2010. – № 3. – С. 113-116.

 Бейдик, Н. М. Формування попиту на продукцію органічного виробництва / Н. М. Бейдик // Ефективне тваринництво. – 2010. – № 1. – С. 9-12.

 Беленький, А. Соответствовать мировым тенденциям : рынок экологически чистой (органической) продукции / А. Беленький // Овощеводство. – 2010. – № 3. – С. 25-29.

 Берлач, Н. А. Адміністративна відповідальність за правопорушення, вчинені у сфері органічного сільського господарства / Н. А. Берлач // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 1. – С. 112-117.

 Берлач, Н. Напрями вдосконалення правового забезпечення органічного сільського господарства в Україні / Н. Берлач // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 12. – С. 12-14.

 Берлач, Н. Становлення органічного сільського господарства в Україні: адміністративно-правовий аспект / Н. Берлач // Право України. – 2010. – № 4. – С. 314-320.

 Волошин, М. І. Елементи соціально-економічної моделі виробника органічної про­дукції / М. І. Волошин, О. І. Корніцька // Агроекологічний журнал. – 2009. – № 1. – С. 16-19.

 Гармашов, В. В. До питання органічного сільськогосподарського виробництва в Україні / В. В. Гармашов, О. В. Фомічова // Вісник аграрної науки. – 2010. – № 7. – С.11-16.

 Головченко, Н. М. Роль органічного сільського господарства у підвищенні добробуту сільського населення в Житомирській області / Н. М. Головченко // Агросвіт. – 2009. – № 21. – С. 41-45.

 Гошовська, З. Органічні підходи : варто очікувати нової хвилі попиту на органічну продукцію як у світі в цілому, так і в Україні зокрема / З. Гошовська // The Ukrainian Farmer. – 2010. – № 7. – С. 28-29.

 Дудар, В. Особливості формування ринку аграрної продукції органічного походження в країнах ЄС / В. Дудар // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2007. – № 1. – С. 94-101.

 Дудар, О. Організаційно-економічні основи формування і розвитку органічного агровиробництва / О. Дудар // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2009. – № 3. – С. 80-86.

 Зайчук, Т. О. Вітчизняний ринок екологічно чистих продуктів харчування та шляхи його розвитку / Т. О. Зайчук // Економіка і прогнозування. – 2009. – № 4. – С. 114-125.

Іванишин, В. В. Еколого-економічні аспекти застосування агроекотехнології виробництва конкурентоспроможної екологічно чистої продукції / В. В. Іванишин, В. С. Таргоня, Л. С. Околот // Економіка АПК. – 2008. – № 3. – С. 46-49.

 Кайдашов, В. Проблеми вдосконалення правового регулювання безпечності і якості сільськогосподарської продукції в умовах інтеграції України до міжнародних спільнот / В. Кайдашов // Підприємництво, господарство і право. – 2009 – № 11. – С. 116-118.

 Кардіна, П. Органічний дивограй : [у Києві вперше відбувся ярмарок органічної продукції «Органічний дивограй»] / П. Кардіна // Аграрний тиждень. Україна. – 2010. – Жовт. (№ 19/20). – С. 11.

 Кисленко, О. Органічному сільському господарству в Україні бути! : [за матеріалами Другого круглого столу країн Східної Європи «Органічне сільське господарство та його законодавче забезпечення»] / О. Кисленко // Дім, сад, город. – 2008. – № 12. – С. 23-25.

 Ковальова, О. В. Формування системи регулювання розвитку еколого-спрямованого сільськогосподарського виробництва / О. В. Ковальова // Агроінком. – 2008. – № 3/4. – С. 53-58.

 Корніцька, О. І. Перспективи розвитку ринку органічної продукції в Україні / О. І. Корніцька // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2008. – № 3. – С. 131-137.

 Литвиненко, Н. Чи матимемо власну органічну їжу? / Н. Литвиненко // Сільські вісті. – 2010. – 10 верес. – С. 5.

 Малькова, К. Органічна продукція: шляхи розвитку ринку / К. Малькова // Аграрний тиждень. Україна. – 2008. – Верес. (№ 32). – С. 15.

 Никитина, З. Организация экологического сельскохозяйственного производства / З. Никитина // Международный сельскохозяйственный журнал. – 2009. – № 1. – С. 13-14.

 Органическая сертификация в Украине // Ефективне тваринництво. – 2009. – № 7. – С. 13.

 Присакар, А. Текущая ситуация и перспективы развития рынка экологически чистых продуктов в Украине / А. Присакар // Олійно-жировий комплекс. – 2006. – № 1. – С. 58-59.

 Прокопчук, Н. Первая всеукраинская ярмарка органических продуктов / Н. Прокопчук // Надежда планеты. – 2009. – № 11. – С. 3.

 Сокальський, В. В. Органічне землеробство: проблеми і перспективи / В. В. Сокальський // Економіка АПК. – 2010. – № 4. – С. 48-53.

 Сохнич, А. Я. Розвиток ринку екологічно чистої продукції сільського господарства в Україні / А. Я. Сохнич, І. П. Соловій, Я. М. Саврук // Економіка АПК. –  2008. – № 10. – С. 92-98.

 Сучкова, В. М. Методичні підходи до обгрунтування ціни пропозиції на органічну продукцію / В. М. Сучкова // Економіка АПК. – 2009. – № 5. – С. 110-115.

 Танчик, С. П. Розвиток органічного землеробства в Україні / С. П. Танчик, О. А. Цюк, С. О. В'ялий // Вісник аграрної науки. – 2009. – № 1. – С. 11-14.

 Царенко, А. М. Экономические проблемы производства экологически чистой агропромышленной продукции (теория и практика) / А. М. Царенко. – К. : Аграрная наука, 1998. – 256 с.

 Шерстобоєва, О. В. Екологічні, економічні та соціальні передумови біологічного землеробства / О. В. Шерстобоєва // Агроекологічний журнал. – 2007. – № 1. –  С. 67-70.

 Шубравська, О. Ринок органічної продукції та перспективи його розвитку в Україні / О. Шубравська // Економіка України. – 2008. – №1. – С. 53-61.

 Щурик, М. В. Фінансове забезпечення запровадження органічного землеробства в Карпатському макрорегіоні / М. В. Щурик // Фінанси України. – 2009. – № 4. – С. 91-98.

 Янченко, Н. Про роль датської моделі консультативної служби для впровадження і розвитку органічного сільського господарства / Н. Янченко // Формування ринко­вих відносин в Україні. – 2006. – № 6 . – С. 124-127.

 Органічне виробництво: досвід Полтавщини

 Антонец, С. Как сама природа / С. Антонец ; беседовал Ю. Гончеренко // Зерно. – 2007. – № 1. – С. 4-9.

 Антонець, С. Ми створили землі комфортні умови – і вона нам віддячила / С. Антонець ; розмовляла Г. Іщенко // Механізація сільського господарства. –  2007. – №5. – С. 4-8.

 Антонец, С. Поле без плуга – по велению души / С. Антонец; записал П. Коротич // Надежда планеты. – 2009. – №6. – С. 8-11.

 Віценя, Л. М. Життя, що стало долею : [про С. С. Антонця] / Л. М. Віценя. – Полтава : Дивосвіт, 2003. – 232 с.

 Волкова, Г. Семен Антонець: «Можливо, тому, що я мав важливий статус – був членом райкому й обкому партії – мої починання були сприйняті не як порушення, а як сміливий експеримент» : знаменитий хлібороб із Михайликів Шишацького району Полтавської області, який першим в Україні почав розвивати агроекологію, відсвяткував 75-річчя / Г. Волкова // Вечірня Полтава. – 2010. – 1 верес. – С.9.

 Волкогон, В. Патріарху українського органічного виробництва – 75 : [про С. С. Антонця] / В. Волкогон // Аграрний тиждень. Україна. – 2010. – Верес. (№ 27). – С. 10.

 Данилець, О. Життя, як українське поле : [про ПП «Агроекологія] / О. Данилець // Сельская жизнь в Украине. – 2008. – 17 окт. – С. 7.

 Діденко, Н. Органічним землеробством полтавські аграрії займалися ще 200 років тому : [про засідання круглого столу, присвяченого проблемам та перспективам розвитку органічного землеробства, що проходив у ПДАА] / Н. Віденко // Вечірня Полтава. – 2010. – 24 берез. – С. 3.

 Карпенко, О. Хліборобська академія Семена Антонця : розповідь про унікальне господарство, в якому сільськогосподарська продукція виробляється без плуга й хімії / О. Карпенко // Сільські вісті. – 2010. – 27 трав. – С. 1.

 Коротич, П. Органічне землеробство: швидше хобі, ніж бізнес : [про фермера В. Ярошенка, який господарює в Семенівському р-ні Полтавської обл.] / П. Коротич // Пропозиція. – 2006. – № 8. – С. 8-9.

 Лазнюк, І. Філософія екологічного господарювання : фермерів майже з усіх областей невипадково запросили на Всеукраїнський семінар у господарство «Агроекологія», що на Полтавщині / І. Лазнюк // Пропозиція. – 2010. – № 7. – С. 54-56.

 Обласна науково-практична конференція (2003; Полтава). Матеріали обласної науково-практичної конференції з питань ефективності ведення землеробства, Полтава, 16-17 січ. 2003р. – Полтава : Інтерграфіка, 2003. –  120 c.

 Органічне землеробство : з досвіду ПП «Агроекологія» Шишацького району Полтавської області : практичні рекомендації / С. С. Антонець [та ін.]. – Полтава : РВВ ПДАА, 2010. – 200 с.

 Опара, М. М. Досвід біологічного землеробства : [ПП «Агроекологія» Шишацького р-ну Полтавської обл.] / М. М. Опара // Агровісник-Україна. – 2006. – №2. – С. 29.

 Органическое земледелие сегодня – скорее хобби, чем бизнес : [В. Ярошенко – фермер из Семеновского р-на Полтавской обл.] // Надежда планеты. – 2008. – № 1. – С. 12-14.

 Потенціал Полтавщини в органічному агровиробництві. –  Полтава, 2008. –  28 с.

 Пуговиця, М. Енергія зціленої землі: урожай без гербіцидів і синтетичних добрив? У С. Антонця – 60 ц пшениці з га! / М. Пуговиця // Літературна Україна. – 2007. – 20 груд. – С. 3.

 Пуговиця, М. Поле божественних пісень : [про досягнення ПП «Агроекологія»] / М. Пуговиця // Слово просвіти. – 2010. – 26 серп.-1 верес. – С.8-9.

 Самородов, В. Яскрава чорноземна сила української обдарованості Семена Антонця / В. Самородов // Село полтавське. – 2010. – 3 верес. – С. 10.

 Режим роботи:
Понеділок-п'ятниця: 9:00 – 17:30,
Неділя: 9:00 – 17:30.

Вихідний: субота

Наша адреса:
36000 м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 17
Електронна пошта:
poltava_ounb@ukr.net


2009 © ПОУНБ ім. І.П.Котляревського