Полтавська Обласна Універсальна Наукова бібліотека імені І.П.Котляревського

Пам’яті І. П. Котляревського:
віртуальний проєкт
Полтавська Обласна Універсальна Наукова
бібліотека імені І. П. Котляревського
бібліотека
  

Електронний каталог (Архівна версія)

Електронна доставка документів

Віртуальна довідка
Тел.: (0532) 52-17-83
Тел./факс: 56-99-30

Контакти
Ми на мапі
Головна

НОВИНИ
АНОНСИ

Про бібліотекуІсторична довідка

Запис до бібліотеки

Правила користування

Структура бібліотеки

Контактна інформація

Бібліотека у ЗМІ

План заходівПоточний місяць

Архів

Хроніка подій

Виставки

Масові заходи

Ресурси бібліотекиКаталоги і картотеки

Електронний каталог

Зведений каталог

Бібліотека вдячна

Видання бібліотеки

Бібліографічні видання

Видання відділу інформації з питань культури і мистецтва

Видання відділу краєзнавства

Методичні матеріали

Наукові та практичні доробки наших співробітників

Послуги бібліотекиКористування бібліотекою

Ксерокопіювання та сканування документів

Електронна доставка документів

Визначення індексів УДК та авторського знаку

Віртуальна довідка

Програми та проекти

Отримай безоплатну правову допомогу

Інтернет для читачів публічних бібліотек

Вікно в Америку

Регіональний тренінговий центр

Бібліотеки - мости до е-урядування

Ресурси бібліотек у боротьбі з корупцією

Бiблiотечному фахiвцюНормативні документи

Методична діяльність

Бібліотеки світу

Бібліотеки України

Бібліотеки області

Полтавщина

Регіональні краєзнавчі ресурси

Полтавщина туристична

Видатні родини Полтавщини

Видатні люди Полтавщини

Літературно-мистецькі премії

Бібліотеки Полтавщини на сторінках обласних газет

Державні закупівлі   
Інформація для внутрішньо переміщених осіб   
 

Полтавіка

Полтава Історична


Безоплатна правова допомога

ІСТОРІЯ ПОЛТАВИ Сайт Бориса Тристанова


01.06.2013
Книжкова виставка «Слов’янський світ: спільність і розмаїття”
У відділі документів іноземними мовами розгорнуто виставку «Слов’янський світ: спільність і розмаїття” до Дня дружби і єднання слов'ян. Це свято відзначають щорічно 25 червня. Воно об’єднує понад 270 мільйонів людей по всій планеті і вважається народним, оскільки символізує єднання багатьох націй, які мають одне й те ж коріння, схожі культурні традиції та звичаї. День дружби і єднання слов'ян відзначають росіяни, українці, білоруси, поляки, серби, чехи, болгари, словенці та інші народи.
На виставці представлені майже всі слов’янські мови і це, звичайно, лише зразки того широкого спектру документів про славістику, який зберігається у фондах нашої Бібліотеки .

Розділ I. Історичний розвиток слов’янства

1.    Kyrill und Method // Методическая мозаика. - 2006. - № 7. - P. 32.
2.    Алексєєв, Ю. М. Країнознавство : навчальний посібник для студентів вузів / Ю. М. Алексєєв, В. І. Наулко, Н. В. Руденко. - К. : Київський славістичний ун-т, 2002. - Ч. 1 : Культура народів слов'янських країн. - 114 с.
3.    Бантыш-Каменский, Д. Н. История Малой России от водворения славян в сей стране до уничтожения гетманства / Д. Н. Бантыш-Каменский. - К. : Час, 1993. - 656 с. - (Україна. Голоси історії).
4.    Видатні болгари в історії України = Известни българи в историята на Украйна / уклад. Г. Б. Мунін. - К. : Кондор, 2012. - 256 с. : іл. - Парал. текст укр. та болг. мовами.
5.    Видатні поляки в історії України = Wybitni Polacy w dziejach Ukrainy / уклад. Г. Б. Мунін. - К. : Кондор, 2012. - 256 с. : іл. - Паралел. текст укр. та пол. мовами.
6.    История государства и права славянских народов : учебное пособие для студентов вузов / сост. И. Н. Кузнецов. - М. : Новое знание, 2004. - 587 с.
7.    Історія західних і південних слов'ян (з давніх часів до ХХ ст.) : курс лекцій : навчальний посібник для студентів вузів / В. І. Яровий, П. М. Рудяков, В. П. Шумило та ін. - 2-е вид., стереотип. - К. : Либідь, 2003. - 631 с.
8.    Колибанова, К. В. Суспільні зв'язки України з Сербією і Чорногорією у XVIII ст. : монографія / К. В. Колибанова. - К. : Київський славістичний ун-т, 2004. - 178 с.
9.    Польська діаспора у Харкові: історія та сучасність : польський альманах : матеріали наукової конференції у Харкові, 24 квіт. 2004 р. - Х. : Майдан, 2004. - 194 с.
10.    Петрухин, В. Я. Славяне / В. Я. Петрухин. - М. : Росмэн, 1999. - 112 с. - (Иллюстрированная мировая история).
11.    Слов'янські обрії : міждисциплінарний збірник наукових праць / НАН України, Український комітет славістів, Національна б-ка України ім. В. I. Вернадського. - К. , 2006. - Вип. 1. - 586 с. - Укр. та рос. мовами.
12.    Чапленко, В. Нові знадоби до етногенези слов'ян та інших народів : етимологічні досліди / В. Чапленко. - Нью-Йорк, 1967. - Кн. 2. - 64 с.
13.    Яровий, В. І. Історія західних та південних слов'ян у ХХ ст. : курс лекцій : навчальний посібник для вузів / В. І. Яровий. - К. : Либідь, 1996. - 415 с.

Розділ II. Слов’янський вінок: твори та переклади

14.    Выхристенко, В. И. Славянский венок : книга переводов / В. И. Выхристенко. - Одесса : Астропринт, 2008. - 100 с.
15.    История литератур западных  и южных славян : в 3-х т. / Российская Академия Наук, Ин-т славяноведения и балканістики ; ред. Л. Н. Будагова. - М. : Индрик, 1997.- Т. 1 : От истоков до середины ХVIII века. - 887 с.
16.    Мандрика, М. I. З болгарсько-українських літературних взаємин : вплив Шевченка на болгарську поезію / М. I. Мандрика. - Вінніпег : Українська Вільна Академія Наук, 1956. - 16 с. - (Славістика).
17.    Польські народні казки / укл. Л. К. Вахніна. - К. : Етнос, 2004. - 216 с. : іл. - Польськ. та укр. мовами.
18.    Польський літературний вітраж : збірка поезій / пер. А. Глущак. - Одеса : Маяк, 2007. - 168 с. - Текст укр. і пол. мовами.
19.    Поэзия западных и южных славян и их соседей : развитие поэтических жанров и образов: сборник статей / ред. Л. Н. Будагова. - М. : Индрик, 1996. - 224 с.
20.    Сербські фольклор і література в українських перекладах та дослідженнях. 1837-2004 : матеріали до бібліографії / Національна б-ка України ім. В. I. Вернадського ; уклад. Д. Айдачич. - К., 2005. - 266 с.
21.    Тому що вони сущi : антологія сучасної польської поезії / уклад. С. О. Шевченко. - 2-е вид., доп. - Львів : Каменяр, 2005. - 712 с. - (Б-ка слов'янських літератур). - Укр. та пол. мовами.
22.    Тріада слов'янської поезії / пер. В. В. Стрілко. - К. : Книга, 2008. - 245 с. : іл. - Текст укр., рос. та білорус. мовами.
23.    Франко, І. Я. Зів'яле листя : лірична драма / І. Я. Франко. - Львів : Каменяр, 2003. - 184 с. - (Б-ка слов'янської літератури).

Розділ III. Слов’янська філологія

24.    Lunt, Horace G. The Slavonic book of Esther: text, lexicon, linguistic analysis, problems of translation / H. G. Lunt, M. Taube. - Cambridge, MA : Harvard Univ. Press, 1998. - 311 p. - (Harvard series in Ukrainian studies).
25.    Materialien zum Slawischen Onomastischen Atlas / eingel. u. red. von R. Fischer . - Berlin : Akademie-Verl., 1964. - 141 s. - (Philologisch-historische Klasse ; Bd. 108: H. 6).
26.    Pugh, Stefan M. Testament to Ruthenian : a linguistic analysis of the Smotryc'kyj variant / S. M. Pugh. - Cambridge, MA : Harvard University Press, 1996. - 300 p. - (Harvard series in Ukrainian studies).
27.    Бондар, І. П. Сербська для початківців : підручник для студентів вузів / І. П. Бондар. - К. : Київський славістичний ун-т., 2002. - Ч. 1. - 240 с.
28.    Говоримо польською : українсько-російсько-польський розмовник для ділової людини. - К. : Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 1995. - 271 с.
29.    Кондрашов, Н. А. Славянские языки / Н. А. Кондрашов. - 2-е изд. - М. : Учпедгиз, 1962. - 216 с.
30.    Кононенко, В. І. Контрастивна граматика української та польської мов : навчальний посібник для студентів вузів / В. И. Кононенко. - 2-ге вид., випр. - К. : Слово, 2010. - 390 с.
31.    Котова, В. Д. Учебник русского языка для иностранных студентов гуманитарных специальностей : научный стиль речи / В. Д. Котова. - М. : Изд-во РУДН, 2012. - Кн. 2. - 314 с.
32.    Лукінова, Т. Б. Числівники в слов'янських мовах : порівняльно-історичний нарис / Т. Б. Лукінова. - К. : Наукова думка, 2000. - 370 с.
33.    Лучик, В. В. Вступ до слов'янської філології : підручник для студентів вузів / В. В. Лучик. - К. : Академія, 2008. - 344 с. - (Альма-матер).
34.    Півторак, Г. П. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов : міфи і правда про трьох братів слов'янських зі "спільної колиски" / Г. П. Півторак. - К. : Академія, 2001. - 152 с.
35.    Платов, А. Славянские Руны / А. Платов. - М. : Гелиос, 2001. - 176 с.
36.    Селищев, А. М. Славянское языкознание: Западнославянские языки : учебное пособие для студентов вузов / А. М. Селищев. - 2-е изд. - М. : Либроком, 2010. - 468 с. - (Лингвистическое наследие ХХ века).
37.    Українсько-польський словник тематичної лексики : близько 8000 слів і виразів / ред. Ю. Г. Попсуєнко. - К. : Школа, 2006. - 367 с.
Див. фото


Режим роботи:
Понеділок-п'ятниця: 9:00 – 17:30,
Неділя: 9:00 – 17:30.

Вихідний: субота

Наша адреса:
36000 м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 17
Електронна пошта:
poltava_ounb@ukr.net


2009 © ПОУНБ ім. І.П.Котляревського