Полтавська Обласна Універсальна Наукова бібліотека імені І.П.Котляревського

Пам’яті І. П. Котляревського:
віртуальний проєкт
Полтавська Обласна Універсальна Наукова
бібліотека імені І. П. Котляревського
бібліотека
  

Електронний каталог (Архівна версія)

Електронна доставка документів

Віртуальна довідка
Тел.: (0532) 52-17-83
Тел./факс: 56-99-30

Контакти
Ми на мапі
Головна

НОВИНИ
АНОНСИ

Про бібліотекуІсторична довідка

Запис до бібліотеки

Правила користування

Структура бібліотеки

Контактна інформація

Бібліотека у ЗМІ

План заходівПоточний місяць

Архів

Хроніка подій

Виставки

Масові заходи

Ресурси бібліотекиКаталоги і картотеки

Електронний каталог

Зведений каталог

Бібліотека вдячна

Видання бібліотеки

Бібліографічні видання

Видання відділу інформації з питань культури і мистецтва

Видання відділу краєзнавства

Методичні матеріали

Наукові та практичні доробки наших співробітників

Послуги бібліотекиКористування бібліотекою

Ксерокопіювання та сканування документів

Електронна доставка документів

Визначення індексів УДК та авторського знаку

Віртуальна довідка

Програми та проекти

Отримай безоплатну правову допомогу

Інтернет для читачів публічних бібліотек

Вікно в Америку

Регіональний тренінговий центр

Бібліотеки - мости до е-урядування

Ресурси бібліотек у боротьбі з корупцією

Бiблiотечному фахiвцюНормативні документи

Методична діяльність

Бібліотеки світу

Бібліотеки України

Бібліотеки області

Полтавщина

Регіональні краєзнавчі ресурси

Полтавщина туристична

Видатні родини Полтавщини

Видатні люди Полтавщини

Літературно-мистецькі премії

Бібліотеки Полтавщини на сторінках обласних газет

Державні закупівлі   
Інформація для внутрішньо переміщених осіб   
 

Полтавіка

Полтава Історична


Безоплатна правова допомога

ІСТОРІЯ ПОЛТАВИ Сайт Бориса Тристанова


Віртуальна довідка за квітень 2021 року

Назад до віртуальної довідки

Запитання


 Доброго дня, пані та панове. Надайте, будь ласка, відомості про наявність у вашому фонді творів Кропоткіна П.О. (у деяких виданнях Крапоткіна) у перекладі українською мовою (7.04.2021, 2:17)
 Добрий день! Потрібні джерела по темі: "Назви осіб в українській літературній мові як об'єкт лінгвістичного аналізу" (3.04.2021, 12:53)
 Добрий день! Потрібна література по темі: "Назви осіб у середньополіських говірках: семантика і словотвір" (3.04.2021, 12:51)
 Добрий день! Потрібна література по освіті м. Рівне та Рівненського району періоду 1861-1921 рр. (3.04.2021, 12:50)


Відповіді


 Доброго дня, пані та панове. Надайте, будь ласка, відомості про наявність у вашому фонді творів Кропоткіна П.О. (у деяких виданнях Крапоткіна) у перекладі українською мовою (7.04.2021, 2:17)
Добрий день, Дмитро. У фондах нашої бібліотеки немає творів П. О. Кропоткіна у перекладі українською мовою.
Наверх

 Добрий день! Потрібні джерела по темі: "Назви осіб в українській літературній мові як об'єкт лінгвістичного аналізу" (3.04.2021, 12:53)

        Доброго дня, пропонуємо переглянути наступну літературу:
  
1.  81.411.1-923
      Є 97
 Єщенко, Тетяна Анатоліївна.  Лінгвістичний аналіз тексту : Навчальний посібник для студентів вузів / Т. А. Єщенко. - К. : Академія, 2009. - 264 с. 
 Экземпляры: всего:3 - ОК(1), АБ(1), ЗБ(1).

2.  81.411.1
      К 75
 Кочан, Ірина Миколаївна. Лінгвістичний аналіз тексту : навчальний посібник / І. М. Кочан. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К. : Знання, 2008. - 423 с.
 Экземпляры: всего:1 - ОК(1).

3.  Туровська Л. Термінологізація назв осіб в українській мові / Л. Туровська // Українська мова. - 2009. - № 2. - С. 86-94.

4.  Юшак В. М. Власні імена як об’єкт лінгвістичного аналізу [Електронний ресурс] / В. М. Юшак // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. - 2012. - Вип. 24. - С. 303-305. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2012_24_97. – Назва з екрана.

5.  Войтко В. В. Розробка та реалізація лінгвістичних методів аналізу власних назв [Електронний ресурс] / В. В. Войтко, М. П. Боцула, Г. Л. Луцишин // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. - 2008. - № 1. - С. 81-85. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/oeiet_2008_1_13. – Назва з екрана.

6.  Кровицька О. Назви осіб в українській мовній традиції ХѴ І-ХѴ ІІІ ст. Семантика і словотвір [Електронний ресурс] / О. Кровицька. - Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2002. - 213 с. – Режим доступу: https://shron1.chtyvo.org.ua/Krovytska_Olha/Nazvy_osib_v_ukrainskii_movnii_tradytsiy_XVI-XVIII_st_Semantyka_i_slovotvir.pdf. – Назва з екрана.

7.  Дмитрієв С. В. Когнітивно-ономасіологічний аналіз номінацій особи в сучасних українських соціолектах : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Дмитрієв Сергій Вікторович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса, 2015. – 327 с. – Режим доступу: http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/science/rada%20philology/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%96%D1%94%D0%B2_%D0%B4%D0%B8%D1%81.pdf

8.  Шумейкіна А. В. Агентивно-професійні назви осіб в українській мові (ономасіологічний та словотвірний аспекти) [Електронний ресурс] / А. В. Шумейкіна. – Режим доступу:  http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/25074/1/Shumeikina.pdf. – Назва з екрана.

9.  Біленко Ю. А. Номінації осіб за соціальним станом в українських народних казках [Електронний ресурс] / Ю. А. Біленко. – Режим доступу: http://eprints.cdu.edu.ua/3669/1/rodzinka_2018_2-44-47.pdf. – Назва з екрана.


Наверх

 Добрий день! Потрібна література по темі: "Назви осіб у середньополіських говірках: семантика і словотвір" (3.04.2021, 12:51)

      Доброго дня, пропонуємо переглянути наступну літературу: 
 
1.  81.411.1
     Г 57
   Говірки Чорнобильської зони : Тексти / уклад. П. Ю. Гриценко. - К. : Довіра, 1996. - 358 с.
 Экземпляры: всего:1 - ЗБ(1).

2.  4У(03)
     Л 63 
   Лисенко, Панас Силович.  Словник поліських говорів / П. С. Лисенко. - К. : Наукова думка, 1974. - 260 с. : іл.  
 Экземпляры: всего:1 - ЗБ(1).

3. Москаленко Л. А. Сакральність і сакралізація в середньополіських говірках Чорнобильської зони / Л. А. Москаленко // Мовознавство. - 2019. - № 3. - С. 56-71. ; № 4. - С. 49-63.

4. Гримашевич Г. І. Прислівники часу на позначення частин доби в середньополіських говірках Житомирської області [Електронний ресурс] / Г. І. Гримашевич // Наукові записки НаУКМА: Мовознавство. - 2016. - Т.189. - С.26-30. – Режим доступу: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/10406/Hrymashevych_Pryslivnyky_chasu.pdf. – Назва з екрана.

5. Мойсієнко В. М. Історична діалектологія української мови. Північне (поліське) наріччя  [Електронний ресурс] : підруч. / В.М. Мойсієнко. — К. : ВЦ «Академія», 2016 р. — 284 с. – Режим доступу: https://shron1.chtyvo.org.ua/Moisiienko_Viktor/Istorychna_dialektolohiia_ukrainskoi_movy_Pivnichne_poliske_narichchia.pdf?. – Назва з екрана.

6. Кравченко Л. Патроніми в українських говірках (іменування синів) / Л. Кравченко // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2012. – Вип. 56, ч. 1. – С. 322–332. – Режим доступу:  http://old.philology.lnu.edu.ua/visnyk/56_1_2012/2012_56(1)_Kravchenko.pdf. – Назва з екрана.

7. Холодьон О. М. До характеристики вербалізації особливостей ходи у східнополіських говірках [Електронний ресурс] / О. М. Холодьон // Лінгвістика. - 2012. - № 2. - С. 127-135. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ling_2012_2_18. – Назва з екрана.

8. Щербина Т. Поліські лексичні елементи в говірках середньонаддніпрянського –степового порубіжжя [Електронний ресурс/ Т. Щербина ] Режим доступу:  http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/37533/38-Scherbina.pdf?sequence=1


Наверх

 Добрий день! Потрібна література по освіті м. Рівне та Рівненського району періоду 1861-1921 рр. (3.04.2021, 12:50)
Добрий день, Софіє. Літератури по Вашому запиту у нашій бібліотеці немає. Рекомендуємо звернутися у "Рівненську обласну універсальну наукову бібліотеку".
НаверхРежим роботи:
Понеділок-п'ятниця: 9:00 – 17:30,
Неділя: 9:00 – 17:30.

Вихідний: субота

Наша адреса:
36000 м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 17
Електронна пошта:
poltava_ounb@ukr.net


2009 © ПОУНБ ім. І.П.Котляревського