Полтавська Обласна Універсальна Наукова бібліотека імені І.П.Котляревського

Пам’яті І. П. Котляревського:
віртуальний проєкт
Полтавська Обласна Універсальна Наукова
бібліотека імені І. П. Котляревського
бібліотека
  

Електронний каталог

Сенсорний інтерфейс (Електронний каталог)

Електронна доставка документів

Віртуальна довідка
Тел.: (0532) 52-17-83
Тел./факс: 56-99-30

Контакти
Ми на мапі
Головна

НОВИНИ
АНОНСИ

Про бібліотекуІсторична довідка

Запис до бібліотеки

Правила користування

Структура бібліотеки

Контактна інформація

Бібліотека у ЗМІ

План заходівПоточний місяць

Архів

Хроніка подій

Виставки

Масові заходи

Ресурси бібліотекиКаталоги і картотеки

Електронний каталог

Зведений каталог

Бібліотека вдячна

Видання бібліотеки

Бібліографічні видання

Видання відділу інформації з питань культури і мистецтва

Видання відділу краєзнавства

Методичні матеріали

Наукові та практичні доробки наших співробітників

Послуги бібліотекиКористування бібліотекою

Ксерокопіювання та сканування документів

Електронна доставка документів

Визначення індексів УДК та авторського знаку

Віртуальна довідка

Програми та проекти

Отримай безоплатну правову допомогу

Інтернет для читачів публічних бібліотек

Вікно в Америку

Регіональний тренінговий центр

Бібліотеки - мости до е-урядування

Ресурси бібліотек у боротьбі з корупцією

Бiблiотечному фахiвцюНормативні документи

Методична діяльність

Бібліотеки світу

Бібліотеки України

Бібліотеки області

Полтавщина

Регіональні краєзнавчі ресурси

Полтавщина туристична

Видатні родини Полтавщини

Видатні люди Полтавщини

Літературно-мистецькі премії

Бібліотеки Полтавщини на сторінках обласних газет

Державні закупівлі   
Інформація для внутрішньо переміщених осіб   
 Полтавіка

Полтава Історична


Безоплатна правова допомога

ІСТОРІЯ ПОЛТАВИ Сайт Бориса Тристанова


Фонд Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І. П. Котляревського − універсальний, нараховує понад 800 тис. документів українською, російською, англійською, французькою, німецькою, польською, чеською та іншими мовами, в т.ч. понад 200 тисяч рукописів, стародруків, рідкісних та цінних видань. Склад і зміст фондів ПОУНБ розкривають каталоги та картотеки, створені як в традиційній картковій, так і в електронній формах.

Каталоги і картотеки Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки
імені І. П. Котляревського

Зорієнтуватись у фонді бібліотеки читачеві допоможе наявна система каталогів і картотек, які взаємно доповнюють одна одну й полегшують пошук тих чи інших потрібних видань.

Каталоги і картотеки містять картки, куди згідно з існуючими правилами бібліографічного опису занесені основні дані про кожен наявний у бібліотеці документ. На картці вказані: прізвище, ім’я, по батькові автора, заголовок книги, прізвище відповідального редактора, місце видання, рік видання, кількість сторінок, а також ряд інших потрібних відомостей.

Залежно від групування включеного матеріалу каталоги бібліотеки поділяються на три основних види: алфавітний, систематичний і предметний.

Алфавітні каталоги

Картки тут розставлені в алфавіті прізвищ авторів або заголовків книг, незалежно від їхнього змісту.

За допомогою алфавітних каталогів можна встановити: чи є у бібліотеці той або інший документ, скільки видань певного твору зберігається в бібліотеці.

До послуг відвідувачів такі алфавітні каталоги:

1. Генеральний. Відображає весь фонд бібліотеки. Має службовий характер, тому довідки читачеві видаються виключно через чергового бібліотекаря.

2. Читацький. Відображає літературу, видану з 1957 р. українською, російською та іноземними мовами.

3. Друкований (Каталог Полтавской городской публичной библиотеки: В 5 т.). Відображає видання, зібрані бібліотекою впродовж 1830-1910 років.

Систематичний каталог

Відображає літературу, видану з 1957 року. Картки в систематичному каталозі згруповані за галузями знань. Кожна група має роздрібнений поділ на певні логічні частини.

Користуючись цим каталогом, можна добрати літературу з тієї чи іншої галузі знань, з окремих проблем і тем, установити автора й точну назву документа, якщо читачеві відомий її зміст. Щоб швидко відшукати потрібний розділ систематичного каталогу, радимо скористатися алфавітно-предметним покажчиком (АПП), який є своєрідним "ключем".

Бібліотека також має каталоги:

1. Періодичних видань та видань, де зосереджені (в алфавітному порядку) дані про газети, журнали й продовжувані видання.

2. Авторефератів дисертацій (складений згідно з "Номенклатурою спеціальностей наукових працівників").

3. Нових надходжень (за поточний рік: алфавітний і систематичний).

Картотеки

Систематична картотека статей (СКС) відображає зміст періодичних і продовжуваних видань, випущених за останні три-п’ять років. В окремих випадках (краєзнавство, мистецтво, художня література й літературознавство) хронологічна глибина описаних матеріалів може бути більшою.
Структура картотек подібна до структури систематичного каталогу. "Ключем" до СКС також є алфавітно-предметний покажчик.

В систему бібліографічних картотек Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І. П. Котляревського входять: систематична картотека журнальних і газетних статей, картотека назв художніх творів, тематична картотека художніх творів, Зведений каталог періодичних та інформаційних видань, які передплачені провідними бібліотеками м. Полтави.

Систематична картотека статей (СКС) – один з основних елементів довідково-бібліографічного апарату бібліотеки, база довідково-бібліографічного обслуговування в режимі «запит – відповідь». Від якості її організації залежить ефективність задоволення потреб читачів у бібліографічній інформації. Тому систематична картотека статей є основною картотекою Бібліографічного відділу. Її ведуть разом бібліографи Бібліографічного відділу, а також бібліографи відділу документів із економічних та технічних наук та відділу документів з природничих та аграрних наук.

СКС створена в середині 60-х років. Картки зберігаються в картотеці за останні 5-7 років. З 2018 р. у друкованому вигляді законсервовано. На даний момент хронологічне охоплення матеріалу складає з 2008 по 2017 рік, за винятком деяких відділів (наприклад, соціальний захист, соціальне забезпечення, сценарії виховних заходів - матеріали поповнюються щорічно; літературознавство, мистецтво, історія, де матеріал представлено за 80-ті – 90-ті роки по 2017 р.). 

СКС будується за тією ж схемою, що і Систематичний каталог (частина I) (СК) і є його продовженням. З деяких питань СКС є єдиним джерелом пошуку інформації, яка ще не знайшла відображення в монографічних трудах, підручниках. Вона є важливим засобом розкриття періодичних фондів бібліотеки.

Ведеться картотека на основі електронної Бази даних «Бібліографія», яка вміщує аналітичний опис газетно-журнальних статей з 1995 року.

Матеріал в картотеці розташований за схемою класифікації для обласних бібліотек з тематичними рубриками в середині основних розділів. Тематичні рубрики використовуються для відображення актуальних питань суспільно-політичного, економічного, культурного, наукового життя. В межах розділів картки розташовані в зворотно-хронологічному порядку. Виняток становить розділ «Літературознавство», в якому опис матеріалів розташовується за персональними рубриками письменників.

При зовнішньому оформленні СКС проводиться суцільна нумерація каталожних ящиків по вертикалі, на етикетках ящиків наводяться індекси ділень та назви рубрик в межах даного ящика. Для внутрішнього оформлення відділів, підвідділів, тематичних рубрик у картотеці застосовуються роздільники трьох видів: центральні, лівосторонні, правосторонні.

До СКС і СК створено єдиний алфавітно-предметний покажчик (АПП).

Також Бібліографічним відділом і відділом каталогізування до 01.01.2009 р. велася картотека назв художніх творів. Призначення цієї картотеки – надати допомогу читачам в доборі художніх творів, якщо невідомий автор. Але у зв’язку з комп’ютеризацією бібліотечних процесів подальше ведення картотеки назв художніх творів втрачає свою актуальність. На вимогу читачів черговий бібліограф виконує такі довідки в автоматизованому режимі.

Картотеку назв художніх творів, тематичну картотеку художніх творів законсервовано в 2017р.
СКС, картотека назв художніх творів та тематична картотека художніх творів розташовані у Залі каталогів та картотек на 2 поверсі Бібліотеки.

У відділі ведеться робота по складанню Зведеного каталогу періодичних та інформаційних видань, які передплачені провідними бібліотеками м. Полтави. Призначення Зведеного каталогу – надати відомості читачам про наявність періодичних видань (газет, журналів), які є в наявності у провідних бібліотеках м. Полтави.

Зведений каталог складається з двох розділів та ряду підрозділів:

I. Газети
1.1 Газети України
1.2 Газети м. Полтави та міст області
1.3 Газети зарубіжних країн

II. Журнали
2.1 Журнали України
2.2 Журнали зарубіжних країн

На початку Зведеного каталогу вміщено список бібліотек-учасниць з сиглами (умовними позначеннями), адресами, номерами телефонів.
Описи в Зведеному каталозі включають індекси періодичних та інформаційних видань за передплатними каталогами, назви видань, а також сигли бібліотек, які їх отримують.
У розділах матеріали згруповано за алфавітом назв.
Зберігається Зведений каталог у Бібліографічному відділі і видається на вимогу читачів.

Картотеки відділу документів із економічних та технічних наук:
 • Алфавітна картотека періодичних видань відділу;
 • Тематична картотека періодичних видань відділу. Виконує довідково-інформаційну функцію.
 • Реєстраційна відомість описів винаходів СРСР.
 • Ретроспективна картотека періодичних видань.

Картотеки відділу документів з природничих та аграрних наук:
 • Картотека документів підвищеного попиту (за видами документів, в середині – за галузями);
 • Алфавітна картотека періодичних видань, які надходять до відділу;
 • Тематичні картотеки:
 - «Актуальні питання розвитку АПК» (за темами);
 - «Екологія» (за провідними питаннями екології та охорони довкілля);
 - «Безпека життєдіяльності людини» (за провідними проблемами безпеки);
 - «Вам, дачники» (за основними питаннями розвитку садівництва, городництва, квітникарства, вирощування і використання лікарських рослин).

Довідково-бібліографічний апарат
 сектору «Канадсько-Українського бібліотечного центру»
  складається з:
 • Алфавітного каталогу фонду Канадсько-Українського бібліотечного центру, утвореного у 2004 році, де представлені у алфавітному порядку друковані видання відділу, крім періодичних видань. Алфавітний каталог призначений для загального та службового користування;
 • Картотеки надходжень періодичних видань;
 • Систематичної картотеки статей періодичних видань, що знаходяться у відділі. (Знаходиться у стані розробки).

Картотеки відділу зберігання основного фонду:
 • Алфавітна картотека краєзнавчої літератури, що є у наявності у відділі основного фонду. Картотека регулярно поповнюється даними про нові надходження краєзнавчої літератури. Ведеться як частина довідково-бібліографічного апарату краєзнавчої літератури з метою гарантованого зберігання та ефективного використання краєзнавчих видань;
 • Алфавітна картотека газет і журналів, що знаходяться у відділі основного фонду. Використовується в інформаційно-довідковій роботі.
Каталоги та картотеки відділу мистецтв:
 • Алфавітний каталог нотних видань ведеться з 1994 року. Виконує функції читацького та службового, включає бібліографічні записи нотних видань авторів і назв за алфавітом.
 • Систематичний каталог нотних видань включає у відповідних класифікаційних діленнях бібліографічні записи нотних видань.
 • Топографічний каталог книжкових та нотних видань виконує службові функції, містить стандартний запис для топографічного каталогу розташований у порядку інвентарних номерів (окремо для книжкових і нотних видань).
 • Систематичний каталог звукозаписів включає бібліографічні записи фонодокументів (грамплатівки, компакт-диски, аудіокасети) за системою знань.
 • Систематична картотека періодичних видань з мистецтва відображає бібліографічні записи та статті з журналів і газет.
 • Картотека на назву пісні включає бібліографічні записи назв вокальних творів в алфавіті.
 • Алфавітна картотека періодичних видань включає бібліографічні записи періодичних видань, що отримує відділ.
 • Алфавітна картотека «Художники України» виконує читацько-інформаційну функцію, включає бібліографічні записи персоналій художників України з періодичних видань, які отримав відділ.
 • Алфавітна картотека «Художники світу» містить бібліографічні записи персоналій художників світу з періодичних видань, що отримав відділ.
 • Тематична картотека «Гоголь М.В. у мистецтві» створена у 2008 році до 200-річчя з дня народження письменника. Містить бібліографічні записи з періодичних видань, що отримує відділ.
 • Реєстраційна картотека періодичних видань має два розділи: картотека поточного року та ретроспективна, що містить відомості про періодику 3-х річної давності.
 • Картотека нових надходжень нотних видань 2010 рік (ведеться з 01.01.2010 р.)
 • Тематична картотека пісень "День Перемоги - історії нашої дата" (до 65 річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні).
 • Тематична картотека пісень до професійних свят України ( створена у 2011 році).
 • Тематична картотека пісень «Звучить романс» ( створена у 2010 році).
 • Тематична картотека «Пісні про Полтаву» (створена у 2008 р.)
 • Тематична картотека «Пісні до державних свят України» ( створена у 2011 році).
 • Тематична картотека «Пісні до обрядових зимових, весняних, літніх свят» (створена у 2011 році).

Довідково-бібліографічний апарат відділу документів іноземними мовами складається з:
 • Алфавітного та систематичного каталогів книг іноземними мовами;
 • Алфавітного каталогу періодичних видань;
 • Алфавітної картотеки поточних періодичних видань;
 • Систематичної картотеки статей англійською, німецькою та французькою мовами;
 • Тематичних картотек статей англійською, німецькою, французькою, українською та російською мовами;
 • Алфавітно-предметного покажчика до систематичного каталогу.
Режим роботи:
Понеділок-п'ятниця: 9:00 – 17:30,
Неділя: 9:00 – 17:30.

Вихідний: субота

Наша адреса:
36000 м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 17
Електронна пошта:
poltava_ounb@ukr.net


2009 © ПОУНБ ім. І.П.Котляревського